Wikipédia:Bürokraták kézikönyve

Mit tudnak csinálni a bürokraták?

 • megerősített szerkesztői jogot adni és elvenni
 • járőr jogot adni és elvenni
 • bürokrata jogot beállítani és elvenni
 • adminisztrátor jogot beállítani és elvenni
 • botstátuszt adni és elvenni
 • sablonszerkesztő jogot adni és elvenni
 • felületszerkesztő jogot adni és elvenni
 • 4 napos várakozás alóli felmentést beállítani

Mit nem tudnak csinálni a bürokraták?

 • más szerkesztői csoportokat beállítani és elvenni (pl. IP-ellenőr)
 • rendetlenkedő botokat blokkolni (ezt az adminisztrátorok üzenőfalán lehet intézni)
 • jelszót megváltoztatni
 • lapot törölni, lapot levédeni, blokkot kiosztani, védett lapot szerkeszteni stb. (ezekben az adminisztrátorok az illetékesek)

Minden wikiben minden jogot tudnak adni és elvenni az intézők, akik elsődlegesen azokban a projektekben működnek közre, ahol nincsenek saját bürokraták, de indokolt esetben őket is meg lehet keresni angolul (nincs magyar intéző).

A bürokratákhoz kérést intézni a Bürokraták üzenőfala oldalon lehet.

Munkamódszer

szerkesztés

„A megerősített szerkesztő és járőr jogot a bürokraták adhatják és vehetik el, a jogosultságok a WP:BÜRÜ lapon kérhetőek.

Jogok megadása

 • A megerősített szerkesztő jogot a régebb óta szerkesztő, megbízhatónak megismert szerkesztők kaphatják meg kérés alapján. Megerősített szerkesztő nem lehet olyan szerkesztő, aki spamel, jogsértő tartalmat tölt fel, vandalizál, részt vesz szerkesztési háborúkban, vagy megfelelő forrás- és licencmegjelölés nélkül tölt fel képeket.
 • A járőr jogot a megerősített szerkesztő kritériumainak megfelelő és rendszeresen járőröző szerkesztők kaphatják meg.
Jogok elvesztése
 • A járőr jogot elveszíti az a szerkesztő, aki
  • többször is olyan lapot hagy jóvá, amiben vandalizmus, spam, nyilvánvaló reklám, vagy hasonlóan egyértelműen kiszűrendő tartalom szerepel;
  • egynél többször vesz részt ellenőrzöttséggel kapcsolatos szerkesztési háborúkban (3VSZ);
  • egynél több esetben vesz részt ellenőrzéssel kapcsolatos zavarkeltésben;
  • kéri a jog visszavonását.
 • A megerősített szerkesztő jogot elveszíti az a szerkesztő, aki egynél többször helyez el olyan tartalmat, ami a járőrök által kiszűrendő (lásd feljebb).

A bürokrata a jogosultság odaítéléséről, illetve annak megvonásáról saját hatáskörben dönthet, akár kérés vagy javaslat nélkül is.”

Wikipédia:Jelölt lapváltozatok#Kik adják és kaphatják a megjelölés jogát?

A bürokraták döntésük meghozatala előtt számos szempontot vizsgálnak. Egy jog megadásához nem kizárólag a szócikk-névtérben tett szerkesztéseket veszik figyelembe, hanem az adott szerkesztő munkásságát, múltját is. A jelöltnek a tőle elvárható mértékig ismernie kell a Wikipédia szabályait, és azokat (minden névtérben) megfelelően kell tudnia alkalmazni.

Egy jog megadása (vagy visszavonása) során a bürokraták mérlegelik többek között

 • a hozzászólók véleményeinek arányát
 • a hozzászólók indokait
 • a hozzászólók személyét (mennyire gyakorlott szerkesztő, hasonló területen szerkeszt-e a jelentkezővel)
 • a jelölt szerkesztéseit (helyesírás, stilisztika, technikai megoldások)
 • a jelölt vitalapjának tartalmát, archívumát (ha van), és a vitalap történetét (törölt hozzászólások)
 • a jelölt szerkesztői lapját, laptörténetét
 • a jelölt jelenlétét a közösségi oldalakon illetve a vitalapokon, kommunikációját
 • a jelölt előéletét (törölt szerkesztések, esetleges admin-intézkedések, WT-határozatok, korábban megszerzett vagy visszavont jogok, stb.).

A bürokraták döntéseiket önállóan hozzák meg, a támogatások és vélemények csak segítik a munkájukat. A döntés meghozatalakor nem hasonlítjuk egyik szerkesztőt a másikhoz, mindenki egyedi eset.

Pusztán városi legenda, hogy a megerősített szerkesztői jogot csak 200 szerkesztés után lehet megadni: sehol nincs ilyen szabály. Egy szerkesztő alkalmasságának megítéléséhez általában szerencsés, ha van már legalább 200 szerkesztése, de a bürokraták döntését nem korlátozzák statisztikára alapuló megszorítások, hiszen szerkesztés és szerkesztés között komoly különbségek lehetnek.

Nyelvi követelmények

szerkesztés

A magyar Wikipédia közösségének alapvető értékei közé tartozik az, hogy örömmel dolgozik együtt mindenkivel, aki a projekt javát akarja, függetlenül az illető nemzetiségi hovatartozásától, lakhelyétől vagy állampolgárságától.[1] A szerkesztők, közreműködők sokszínűsége, nemzetközi, nyelvközi és kultúraközi tapasztalataik is segítik a projektet. Ugyanakkor a magyar Wikipédia szócikkei magyar nyelvűek, emellett a szerkesztőktől elvárás, hogy kommunikáljanak egymással; és ez általában magyarul történik. Aki nem rendelkezik a szócikkek írásához vagy a közösség tagjaival való kommunikációhoz szükséges magyar nyelvtudással, az nem tud a magyar Wikipédia teljes értékű szerkesztője lenni, így ilyen esetekben a különböző jogosultsági kéréseknek csak speciális esetben adunk helyt.

Lemondások elfogadása

szerkesztés

Amennyiben egy szerkesztő önmaga kéri valamely jogának visszavonását, a kérését rendszerint teljesíteni szoktuk.

Többször felmerült a kérdés, hogy a megerősített szerkesztői jogról le lehet-e mondani. A kérdést semmi nem szabályozza, a lemondást (a jog saját kérésre történő visszavonását) semmi nem korlátozza vagy tiltja. A közösség véleménye megoszlik a kérdésben, az egyik felfogás szerint a megerősített szerkesztői jog nem tisztség, így arról lemondani sem lehet, míg a másik felfogás szerint ha egy jog elnyerését kérelmezni kell, akkor arról le is lehet mondani.

A lemondások elbírálásánál érdemes szem előtt tartani, hogy amennyiben a kérést elutasítjuk, úgy a szerkesztő néhány nemkívánatos szerkesztéssel könnyen el tudja érni, hogy a jogát hivatalból kelljen visszavonnunk (ld.: "A megerősített szerkesztő jogot elveszíti...").

Inaktivitás miatt felfüggesztett jogok visszaadása

szerkesztés

Olyan esetben, amikor egy szerkesztő valamely korábban már megszerzett, de inaktivitás miatt felfüggesztett jogát szeretné visszakapni, az eljáró bürokratának megvan a lehetősége, hogy – ha indokoltnak látja – az előzményekre tekintettel soron kívül (pl. botok esetében újabb próbaszerkesztések nélkül) visszaadja a jogot.

Azoknál a tisztségeknél, melyeknél a jog megadását a közösség szavazással dönti el (pl. adminisztrátorok, bürokraták), az inaktivitás miatt megszűnt jogok visszaadásához új szavazás kiírása szükséges.

Admin-jog inaktivitás miatt történő elvesztésének beállítása

szerkesztés

Bár több más jognál is a bürokraták feladata az inaktivitás esetén történő jogmegvonás, de az adminok inaktivitását az arról szóló irányelv eltérően szabályozza. Az admin-jog inaktivitás esetén történő elvesztéséről 2009-ben szavazott a közösség, az irányelv szövege nagy arányú, 80 %-os támogatottsággal került elfogadásra.

A megszavazott szöveg tényszerűen azt mondja ki, hogy az inaktív admin "adminisztrátori jogosultságát elveszti", a szövegkörnyezet pedig kihangsúlyozza ennek automatizmusát (a megelőző vitákban kifejezetten szóba került, hogy a jogvesztés automatikus legyen: senkinek ne legyen mérlegelési joga, ne legyen kivétel, akár Grin is veszítse el inaktivitás esetén admin-jogát). Tehát az inaktív adminisztrátorok admin-jogukat automatikusan elveszítik (az adminok aktivitását ez az eszköz, az utolsó admin-tevékenységüket ez az eszköz mutatja), a bürokraták azt csak (mérlegelési jog nélkül) beállítják.

Az adminok megválasztásánál, visszahívásánál, inaktivitásánál, WT-általi jogfosztásnál a bürokratáknak egyáltalán nincs mérlegelési vagy döntési jogköre: pusztán a változások beállításának végrehajtása a feladatuk, a közösség döntéseit nem bírálhatják felül.

2018 decemberében felmerült, hogy az inaktív adminokat kell-e előzetesen figyelmeztetni joguk elvesztésére annak (automatikus) bekövetkezte előtt. Mivel a kérdéses jogvesztés időponthoz kötött és automatikus, viszont egyik szerkesztő vagy szerkesztőcsoport sem kötelezhető konkrét feladat határidőhöz kötött elvégzésére, így sem a bürokratáknak, sem másoknak nem feladata ez. Bár az irányelv 2009-es előkészítése során felvetődött a kérdés, de erre akkor senki nem is reagált, és a megszavazott szövegbe sem került bele. Ettől függetlenül bárki figyelmeztetheti az inaktív admint, de nem feladata ez sem a bürokratáknak, sem a többi adminnak.

2019-ben az egyik inaktivitása miatt admin-jogot vesztett szerkesztő újra jelölve lett adminnak, de az újraválasztás az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett. Több hozzászóló is úgy vélekedett, hogy a magyar Wikipédián elvárás az adminoktól, hogy ne csak önmaguk után takarítsanak, hanem a közösség érdekében is dolgozzanak.

A javaslatokat általában 5-7 nap után szoktuk elbírálni, hogy aki akar, az hozzászólhasson. Ha azonban a jelölés teljesen egyértelmű, akkor akár 1 napon belül is lezárjuk igennel vagy nemmel.

A "nem-megadás" minden esetben azt jelenti, hogy még nem, egy későbbi időpontban természetesen újra lehet kérni.

Szerkesztői jogosultságok beállítása

szerkesztés

A szerkesztői jogosultságokat a Speciális:Szerkesztők jogai oldalon lehet beállítani; itt be kell írni a szerkesztő nevét, ekkor megjelenik egy lista a beállítható és nem beállítható jogokkal, illetve a szerkesztőhöz kapcsolódó naplóbejegyzésekkel (a felület elérhető az adott szerkesztő közreműködéseiből, a szerkesztő szerkesztői lapjáról illetve a {{szerkesztő}} sablon megfelelő linkjéről is).

Az ok mezőbe a kérés helyét írjuk be, pl. a bürokraták üzenőfalának megfelelő szakaszát, szavazás esetén a szavazásra mutató linket.

Korábban a járőröknél kikapcsoltuk a megerősített szerkesztői jogot, az adminisztrátoroknál pedig a járőrjogot. 2019 szeptemberében többen jelezték, hogy az adminisztrátorok esetenként nem érik el a járőrfunkciókat (a problémával kapcsolatban elindított hibajegy: T233561), ennek kapcsán felmerült a javaslat, hogy minden adminnak be kéne állítani a járőrjogot is, illetve a jövőben az admin-jog megadásánál nem kéne törölni a járőr-jogot. A kérdésről szó volt a büro-üzenőn és a büro-levelezőlistán is. A megbeszélések alapján 2020 januárjában az adminisztrátoroknál és a járőröknél is visszakapcsoltuk a korábban kikapcsolt jogosultságokat:[2] a jövőben egy új jog megadásánál nem szükséges a korábban megszerzett jogokat kikapcsolni.

2020 decemberében egy újabb kísérlet történt az adminok és a járőrök önként jelentkezői körében, de utóbb kiderült, hogy a korábbról ismert problémák nem oldódtak meg; többen kérték a kísérlet előtti állapot (minden jogosultság bekapcsolva tartása) visszaállítását.

A szerkesztői jogosultságok beállításainak naplója a Speciális:Rendszernaplók/rights oldalon érhető el, az adott csoportok jogai pedig a Speciális:Szerkesztői csoportok jogai lapon láthatók.

Botstátusz

szerkesztés

A botstátusz kérése a gyakran futtatott botok esetében kötelező, hogy a járőröknek ne kelljen minden szerkesztést egyenként végigellenőrizni. A botstátusz előnye, hogy a változtatásaik megjelenítése a friss változtatások között és a figyelőlistán kikapcsolható.

A botok külön felhasználói fiókkal rendelkeznek, és a szerkesztői lapjukon fel kell tüntetni a botgazdát (lásd: {{Regisztrált bot}}(?) sablon). A botok listája megtalálható a Wikipédia:Botok oldalon.

A botgazdának ismernie kell a botok, a cikkek létrehozása bottal és a szócikkírás bottal útmutatókat, valamint a jelentkezést megelőzően 50-100 tesztszerkesztést kell végeznie még botjog nélkül (lásd: {{nem regisztrált bot}}(?) vagy {{robot tesztüzemben}}(?)), hogy a közösség és a bürokraták ellenőrizni tudják azok helyességét.

A botgazdák botjuknak botstátuszt a Wikipédia:Bürokraták üzenőfala/Botjelentkezés oldalon, a bemásolható sablonnal kérhetnek.

A botjog beállításához ellenőrizd át a bot tesztszerkesztéseit, hogy rendben vannak-e. A botjogot a Speciális:Szerkesztők jogai oldalon lehet beállítani (de a sablon is tartalmaz linket erre az oldalra). Ha megadtad a botjogot, keretezd be a kérést, a státuszt pedig állítsd aktívra.

Kapcsolódó tartalmak

szerkesztés