Wikipédia:Cikkértékelés

(Wikipédia:CIKK szócikkből átirányítva)
Tudnivalók

Ez az oldal a cikkértékelés rendszerét, alapelveit, működését és célját írja le, ismerteti az értékeléshez használatos műhelysablonok paramétereit, igyekszik mintát és fogódzókat nyújtani az értékelés nehéz munkájához. FONTOS! A sablont az értékelendő vitalapra ajánlott tenni.

A cikkértékelés szintjei

szerkesztés

A minőségi besorolás szintjei

szerkesztés
A cikkek minőségi besorolásának általános szempontjai [ ]
Besorolási szint megnevezése Tartalmi követelmények Formai követelmények Példa A besorolási szintre jellemző sablonok
Kitüntetett  
{{Kitüntetett besorolás}}
Megszerezte a kiemelt szócikk besorolást, és megfelel a kitüntetés tartalmi és formai követelményeinek. [1]
{{kiemelt}}(?)
Színvonalas
{{Színvonalas besorolás}}
(6)
 • Átfogó, szakembernek, laikusnak egyaránt informatív szócikk.
 • A laikusok számára teljes, a szakmabelieknek pedig a hiányzó részletekre hivatkozásokkal utal.
 • A tartalmát tekintve kiegyensúlyozott.
 • Nem hiányozhat az ajánlott irodalom, és a kellő mélységű magyarázó lábjegyzet.
 • Nyelvileg tömör, lényegretörő.
 • A szakmai részt a laikusoknak szólótól jól elkülönítve tartalmazza.
 • Továbbvezető hivatkozások megfelelően jelzik a cikkben nem tárgyalt összes résztémát és nézőpontot.
 • Kisebb szerkesztgetéssel és lényegtelen kiegészítéssel jó eséllyel indulhat a „Kitüntetett” címért, esetleg már el is kezdték kitüntetési eljárását.
[2]
Teljes
{{Teljes besorolás}}
(5)
 • Az adott témáról egy enciklopédia keretein belül csak keveset lehet mondani, de az benne van.
 • A szócikk tartalmazhatja a mellék- és altémák kifejtését.
 • A szöveg mennyiségétől eltekintve megfelel a Színvonalas cikk formai, stiláris és ellenőrizhetőségi követelményeinek.
 • Ha a szöveg mennyisége megengedi szakaszokra van osztva, és megfelelően részletes bevezetővel van ellátva.
[3]
Jól használható
{{Jól használható besorolás}}
(4)
 • Laikusoknak megfelelő mélységben a téma egészét teljességgel (tartalmi hiányok nélkül) lefedi.
 • A terület szakembere számára is használható.
 • Előfordulhat, hogy egyik-másik szakmai mélységű kérdés egyáltalán nincs megemlítve, vagy csak túl felszínesen, továbbmutató hivatkozások nélkül.
[4]
Bővítendő
{{Bővítendő besorolás}}
(3)
[5]
{{lektor}}(?)
{{forma}}(?)
Vázlatos
{{Vázlatos besorolás}}
(2)
 • Nagyobb mennyiségű használható információt tartalmaz.
 • Számos területen gyönge lehet, akár kulcsmotívumok is hiányozhatnak.
 • Valamilyen formában jelöli a forrást!
 • A következők közül legalább egy teljesül:
 1. különösen hasznos képet, grafikát vagy egyéb illusztrációt tartalmaz;
 2. jól felépített hivatkozásokkal vezeti tovább az olvasót a témát mélyebben tárgyaló vagy jobban illusztráló forrásokhoz;
 3. legalább egy alfejezete kimerítő tárgyalást nyújt;
 4. több alfejezetében is megkezdte a téma mélyebb kidolgozását és legalább jelzésszerűen, nagy vonalakban tartalmazza a szükséges információkat.
[6]
{{SN}}(?)
{{átdolgozandó}}(?)
Születő
{{Születő besorolás}}
(1)
 • Témától függően legalább 3-10 értelmes mondatban egyértelművé teszi, hogy mi a cikk tárgya, és mi teszi nevezetessé.
 • Hasznos információt tartalmaz.
 • Előismerettel rendelkező olvasónak jellemzően nem tartalmaz új információt.
 • A cikk címében foglaltak érthető, szabatos meghatározása.
[7]
[8]
[9]
{{nincs forrás}}
{{csonk}}(?)


A fontossági besorolás szintjei

szerkesztés
A cikkek értékelésénél használatos fontossági szintek, szempontok
Szint megnevezése Rövid, ismertető leírása Példa A sablonnak adható paraméterek
Nélkülözhetetlen
{{nélkülözhetetlen}}
A műhely által gondozott terület szempontjából nélkülözhetetlen lap, amely nélkül a témakör egyszerűen elképzelhetetlen. Az Ókorműhely számára ilyen szócikk a Jézus cikk, az 1848–1849-es műhely számára ilyen a forradalomról szóló, átfogó 1848–49-es forradalom és szabadságharc cikk.
 • 4
 • nélk
 • nélkülözhetetlen
Nagyon fontos
{{nagyon fontos}}
A műhely által gondozott terület szempontjából nagyon fontos lap, nélküle a témakör egy jelentős szelete feldolgozatlan maradna.
 • 3
 • nagy
 • nagyon
Közepesen fontos
{{közepesen fontos}}
A műhely által gondozott terület szempontjából közepesen fontos lap, mely a témakör egy részterületét, annak aspektusait tárgyalja.
 • 2
 • köz
 • közepes
 • közepesen
Kevéssé fontos
{{kevéssé fontos}}
A műhely által gondozott terület szempontjából kevéssé fontos lap, mely a témakör egy mellékes területét, kevéssé jelentős szereplőjét, aspektusát tárgyalja.
 • 1
 • kev
 • kevés
 • kevéssé

Lásd még

szerkesztés


Az értékelő sablonok paraméterei

szerkesztés

Az értékelést rögzítő műhelysablonok a következő paramétereket ismerik fel, szintenként:

 • besorolás vagy szint: a besorolás szintje

Lehetséges értékek:

Szint Használható értékek
Kitüntetett  
 • 7
 • k
 • ksz
 • kit
 • kitüntetett
 • kiemelt
Színvonalas
 • 6
 • szín
 • színv
 • színvonalas
Teljes
 • 5
 • telj
 • teljes
Jól használható
 • 4
 • haszn
 • használható
 • jhaszn
 • jólhaszn
 • a
Bővítendő
 • 3
 • bőv
 • bővítendő
 • b
Vázlatos
 • 2
 • vázl
 • vázlatos
 • start
Születő
 • 1
 • szül
 • születő
 • csonk
 • stub
 • fontosság: a fontosság szintje

Lehetséges értékek: lásd az előző fejezetben található táblázat A sablonnak megadható paraméterek oszlopát.

 • szerkesztő: az értékelő szerkesztőneve, minden nélkül, pl.: Dani
 • dátum: az értékelés dátuma, pl. 2007-05-14 (ilyen formában!)
 • minta: ha mintaként szeretnénk valahová beilleszteni a sablont (pl. egy műhelylapra példának), akkor kell értéket adni neki, pl. igen

Az értékelő osztályozás bevezetése új műhely, új téma esetén

szerkesztés

Lásd → Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Osztályozás bevezetése

Minta értékelő sablonokra

szerkesztés
  Ez a szócikk témája miatt a Világörökség-műhely érdeklődési körébe tartozik.
Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe!
Besorolatlan Ezt a szócikket még nem sorolták be a kidolgozottsági skálán.
Nem értékelt Ezt a szócikket még nem értékelték a műhely fontossági skáláján.
Értékelő szerkesztő: ismeretlen
Világörökségi témájú szócikkek Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Index

  Ez a szócikk témája miatt az Állatok műhelye érdeklődési körébe tartozik.
Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe!
Besorolatlan Ezt a szócikket még nem sorolták be a kidolgozottsági skálán.
Nem értékelt Ezt a szócikket még nem értékelték a műhely fontossági skáláján.
Értékelő szerkesztő: ismeretlen
Madártani szócikkek Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Index

  Ez a szócikk témája miatt az Ókorműhely érdeklődési körébe tartozik.
Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe!
Besorolatlan Ezt a szócikket még nem sorolták be a kidolgozottsági skálán.
Nem értékelt Ezt a szócikket még nem értékelték a műhely fontossági skáláján.
Értékelő szerkesztő: ismeretlen
Ókori témájú szócikkek Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Index

  Ez a szócikk témája miatt az Autópálya-műhely érdeklődési körébe tartozik.
Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe!
Besorolatlan Ezt a szócikket még nem sorolták be a kidolgozottsági skálán.
Nem értékelt Ezt a szócikket még nem értékelték a műhely fontossági skáláján.
Értékelő szerkesztő: ismeretlen
Autópálya témájú szócikkek Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Index

  Ez a szócikk témája miatt az Állatok műhelye érdeklődési körébe tartozik.
Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe!
Besorolatlan Ezt a szócikket még nem sorolták be a kidolgozottsági skálán.
Nem értékelt Ezt a szócikket még nem értékelték a műhely fontossági skáláján.
Értékelő szerkesztő: ismeretlen
Macskafélékkel kapcsolatos szócikkek Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Index

  Ez a szócikk témája miatt az Orvostudományi műhely/Anatómiai munkacsoport érdeklődési körébe tartozik.
Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe!
Besorolatlan Ezt a szócikket még nem sorolták be a kidolgozottsági skálán.
Nem értékelt Ezt a szócikket még nem értékelték a műhely fontossági skáláján.
Értékelő szerkesztő: ismeretlen
Anatómia témájú szócikkek Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Index