Wikipédia:Civilizált viselkedés

(Wikipédia:CIV szócikkből átirányítva)
Tudnivalók

A civilizált viselkedés a Wikipédia egyik legfontosabb szabálya. Civilizálatlannak számít minden, ami ellenségeskedést, haragot és feszültséget szül.

A Wikipédia közössége a korai tapasztalatok alapján kialakított egy nem hivatalos rangsort az alapelvek között. Az első a semleges nézőpont. A második az, hogy a lehetőségekhez mérten civilizáltan viselkedjünk egymással. A civilizáltságot nehéz pontosan meghatározni, de ez az egyetlen észszerű módja az elfogadható és az elfogadhatatlan viselkedés megkülönböztetésének. Nem várhatjuk el az emberektől, hogy mindig szeressék, becsüljék vagy akár csak tiszteljék egymást. De teljes joggal elvárhatjuk, hogy civilizáltan viselkedjenek.

A probléma

szerkesztés

A civilizálatlan viselkedés rossz ízt hagy maga után, tönkreteszi a közösségbe tartozás élményét. Ami a közösségnek árt, az közvetve a szócikkek minőségének is árt. A civilizálatlan viselkedés ördögi kör, ami önmagát erősíti: a sérelmek újabb sérelmeket szülnek, a szerkesztők közötti összetűzések átterjednek az egyik cikkről a másikra, az elszabaduló indulatok újabb és újabb embereket bántanak meg.

Apróságok, amik hozzájárulnak a civilizálatlan környezet kialakulásához:

 • durva beszéd
 • lekezelő stílus a szerkesztésekhez fűzött megjegyzésekben („pocsék helyesírás javítása”, „töröltem az agymenést”)
 • szerkesztők leszólása a helyesírásuk, stílusuk vagy szóhasználatuk miatt
 • átgondolatlan vádaskodások

Komolyabb példák:

 • személyes támadások
  • mások becsmérlése politikai, vallási, etnikai vagy egyéb különbségek miatt
  • káromkodás, durva sértegetés
 • hazugságok
 • mások szerkesztői lapjainak átírása
 • kitiltással való fenyegetőzés

Civilizálatlanság például az, ha létrehozol egy új lapot, és valaki azt mondja: Ha már csináltál egy értelmetlen szócikket, legalább a helyesírási hibáidat javítsd ki.
A civilizálatlanság továbbterjedése az, ha azt válaszolod neki: Törődj a saját dolgoddal.

Ez a stílus elriasztja a leendő szerkesztőket, elvonja mások figyelmét a fontosabb dolgokról, és az egész közösséget gyengíti.

Mikor és miért következik ez be?

szerkesztés
 • Szerkesztési háborúk közben, amikor az embereknek eltér a véleménye, és mindenki a sajátját szeretné a cikkben látni.
 • Amikor a közösség nagyobb lesz. Már nem mindig ismerik egymást a tagok, és nem látják, ahogy a másik is hozzájárul a Wikipédia fejlődéséhez. A hírnév már nem számít annyit, mint egy kisebb közösségben.
 • Néha egy különösen udvariatlan felhasználó csatlakozik a projekthez. Ilyenkor más szerkesztők is átvehetik a stílusát.

Az esetek nagy részében a sértések egy hosszabb vita közepén, a pillanat hevében születnek. Akik írják, a vita egyfajta befejezésének szánják őket, és utólag gyakran megbánják, hogy elragadtatták magukat. Ezt megelőzendő a sértő kifejezéseket a legjobb törölni vagy átfogalmazni.

Az is előfordul, hogy valaki szándékosan nem viselkedik civilizáltan: ezzel akarja elterelni az „ellenfele(i)” figyelmét, vagy el akarja űzni őket a szócikktől vagy akár az egész Wikipédiából, vagy provokálni akarja őket, hogy válaszul még jobban megsértsék a civilizált viselkedés szabályait, és ezzel kitiltassák magukat. Ezekben az esetekben nem valószínű, hogy az elkövető megbánja, amit tett, és bocsánatot kér.

Lehetnek olyanok is, akik úgy tudnak szabálysértésre provokálni másokat, hogy közben ők maguk éppen a határon belül maradnak.

Miért rossz?

szerkesztés
 • Mert elveszi az emberek kedvét a Wikipédiától, és kevesebb időt töltenek vele, vagy akár ott is hagyják.
 • Mert feldühíti az embereket, akik maguk is ellenségesen vagy civilizálatlanul reagálnak, és a civilizálatlanság továbbterjed.
 • Mert az emberek egyre kevésbé lesznek jóhiszeműek, és egyre kevésbé tudják megoldani az adott konfliktust – vagy a következőt.

Általános javaslatok

szerkesztés

Megelőzés

szerkesztés
 • Szerkesztési háborúk és személyes konfliktusok megelőzése (a közösség által megszabott szerkesztési korlátokkal)
 • A Wikipédiához való hozzáférés korlátozása azok számára, akikről alaposan feltételezhető, hogy nem lennének civilizáltak (a nyíltság korlátozása)
 • A viták sebességének csökkentése, hogy a szerkesztőknek legyen idejük megnyugodni, összeszedhessék magukat, és a konfliktus ne terjedjen tovább (oldalak zárolása, a konfliktusba keveredett szerkesztők átmeneti eltiltása)
 • Pozitív visszajelzés (azok megdicsérése, akik nem válaszolnak civilizálatlansággal a civilizálatlanságra)
 • Negatív visszajelzés (a konfliktusban részt vevő egyik szerkesztő eltanácsolása a Wikipédiától – függetlenül attól, hogy ő volt-e az, aki megszegte a szabályokat – a konfliktus mérséklésére)
 • Közösségi nyomásgyakorlás (a nemtetszés kifejezésre juttatása minden alkalommal, amikor valaki durvaságot vagy civilizálatlanságot követ el)
 • A konfliktus gyökerének megkeresése és felszámolása, vagy kompromisszum keresése
 • Bizonyos felhasználók eltiltása bizonyos oldalaktól, ahol gyakran elragadtatják magukat
 • Új szabály létrehozása és betartatása, ami szerint bizonyos szavak, kifejezések használatáért eltiltás jár
 • Valódi nevek használatának megkövetelése, hogy a szerkesztők felelősségre vonhatók legyenek a viselkedésükért (bár ez általában nemkívánatos a Wikipédiában)
 • A szabályszegő leveleinek kiszűrése a Wikipédia levelezési listájáról, vagy levelek szűrése bizonyos szabályok alapján
 • Megállapodás abban, hogy a civilizálatlanság és a durvaság nem elkerülhető egy ilyen projektben, és belenyugvás a létezésükbe.

A hatás mérséklése

szerkesztés
 • A civilizálatlan megjegyzéseket ellensúlyozd egy-egy nyugtató vagy konstruktív megjegyzés hozzáfűzésével.
 • Ne válaszolj a sértő megjegyzésekre. Egyszerűen felejtsd el őket. Bocsáss meg a szerzőjüknek. Ne szélesítsd ki a konfliktust (egy egyéni hozzáállás).
 • Ne vegyél tudomást a civilizálatlanságról. Tégy úgy, mintha az elkövetője nem is létezne. Húzz fel egy „falat” az elkövető és a közösség közé.
 • Vond vissza láthatatlanul (&bot=1) a szerkesztéseket, hogy mérsékeld a szerkesztési összefoglalókba írt sértések hatását.
 • Dönts úgy, hogy a civilizálatlanság és a durvaság nem elkerülhető egy ilyen projektben, és nyugodj bele a létezésükbe.

Civilizálatlan megjegyzések eltávolítása

szerkesztés
 • A vitalapokon húzd át (<s>így</s>) a sértő kifejezéseket, vagy cseréld őket enyhébbekre (ez egy vitatott megoldás, mert más szavainak megváltoztatásával jár)
 • Töröld a sértő megjegyzéseket a vitalapokról (a laptörténetben megmaradnak, ha valamiért később mégis szükség lenne rájuk)
 • Vond vissza láthatatlanul (&bot=1) a szerkesztést, hogy a visszavonás ténye meg se jelenjen a Friss változtatásokban (anonim felhasználóval bárki megteheti, bejelentkezettel csak technikai segédlettel)
 • Töröld (végleg és visszavonhatatlanul) a sértő bejegyzést (csak technikai segédlettel)
 • Töröld (végleg és visszavonhatatlanul) a sértő megjegyzést a levelezőlistán (csak technikai segédlettel)
 • Cseréld le az összefoglaló megjegyzést egy kevésbé sértőre (csak technikai segédlettel)

Civilizálatlanság kezelése a közvetítés során

szerkesztés

A felek néha megpróbálnak úgy egyezségre jutni, hogy az egyik fél még nem kész az egyezkedésre. Például ha a konfliktus forrása egy részletkérdés a cikkben, a vita feloldását megnehezíti, ha a párbeszéd még mindig akadozik a felek civilizálatlan viselkedése miatt. Az ilyesmit minél előbb tisztázni kell, hogy a vitatkozó felek szót tudjanak érteni.

Civilizálatlanság megmagyarázása

szerkesztés

Vannak szerkesztők, akiket annyira megráz, ha civilizálatlanul szólnak hozzájuk, hogy nem tudnak a konfliktus forrására koncentrálni. Ilyenkor segíthet, ha valaki elmagyarázza, miért került sor sértő szavakra – attól, hogy civilizálatlanul viselkedni mindig rossz dolog, még lehet a civilizálatlanul viselkedőnek igaza.

A megsértett személy beláthatja, hogy a sértő valójában nem azt akarta mondani, amit leírt, és dönthet úgy, hogy elfelejti a dolgot.

Még akkor is segíthet rámutatni a civilizálatlan viselkedés forrására, ha kifejezetten ártó szándékkal követte el valaki, mert segít a vitatkozó feleknek a lényegre koncentrálni (vitatott).

Megjegyzések átfogalmazása

szerkesztés

A közvetítési eljárás során egy harmadik fél segíti a párbeszédet a két vitatkozó fél között. A közvetítő szerepe az, hogy az értelmes, konstruktív párbeszédet segítse a felek között. Ilyenkor segíthet a civilizálatlanság eltávolítása a megjegyzések átfogalmazásával.

Például ha A és B e-mailben veszekszenek egy közvetítőn keresztül, a „Nem engedem, hogy a neonácik megszállják a Wikipédiát” sort át lehet fogalmazni így: „A attól tart, hogy túlsúlyba juttatsz egy bizonyos nézőpontot”.

A közvetítési eljárás előtt vagy alatt nyilvánosan elhangzott sértések átfogalmazása

szerkesztés

A közvetítési eljárás végén a közvetítő javasolhatja, hogy a civilizálatlan megjegyzéseket távolítsák el a felhasználók és a cikkek vitalapjairól. A szerkesztők megegyezhetnek egy kizárólag mások sértegetésére létrehozott oldal törléséről, vagy egy vitában a személyeskedő, semmilyen lényeges információt nem tartalmazó részek törléséről, vagy a vita átszerkesztéséről. Így a vitatkozók könnyebben megbocsájthatják és elfelejthetik a sérelmeiket.

Hasonlóan, a vitatkozó felek megegyezhetnek, hogy bocsánatot kérnek egymástól.

Bocsánatkérés javaslása

szerkesztés

Gyakran kerülnek közvetítésre olyan viták, ahol az egyik fél úgy érzi, a másik megsértette. A bocsánatkérés egy olyan lépés, ami nem a probléma megoldásáról vagy az egyezkedésről szól, és nem is arról, kinek van igaza. Inkább egyfajta rituálé a felek között, ami lehetőséget ad a helyzet újragondolására. A bocsánatkérés egymás (és a tévedés lehetőségének) olyan elismerése, ami megváltoztathatja a kapcsolatot.

Egyesek fontosnak érezhetik, hogy bocsánatkérést kapjanak azoktól, akik megbántották őket. Éppen ezért gyakran az őszinte bocsánatkérés a kulcs a konfliktus feloldásához: a bocsánatkérés a megbocsátás katalizátora. A bocsánatkérés mindig javasolt, ha az egyik ember megbántva érzi magát a másik civilizálatlansága által.

Lásd még

szerkesztés