Főmenü megnyitása

A javaslatSzerkesztés

- -

Az elgondolás lényege, hogy az olvasóknak és a szerkesztőknek szóló információkat (amit jelenleg sablonokkal vagy jelzünk vagy nem), felhasználnánk a cikkértékelésnél és összevonnánk vele, miközben ugyanezeket a paramétereket egységes értékelőtáblázatban (valami olyasmiben, mint a mellékelt ábra) tüntetnénk fel a szócikkeken. Külön jelzés szolgálna arra, hogy a WP-gárda szakmailag megbízhatónak ítéli-e a szócikket; ezt a jelzést a szaklektorok véleménye alapján lehetne a cikken elhelyezni.

Összefoglalólag

 • opcionálisan (az értékelők kérésére) beiktatnánk egy előzetes szakmai ellenőrzést is, így kétszintű (szakmai és általános) lektorrendszeren szűrve juthatnának kiemelt státuszba a cikkek
 • a jelenlegi referálás és a kiemelésre vonatkozó megbeszélés módosulna e két funkció betöltésére
 • az utóbbit csekklista segítené
 • a szakmai lektorálás megtörténtét kis szimbólum jelölné a szócikkeken
 • a csekklista szempontjai is paramétertáblázatos rendszerben, egységesen jelennének meg a szócikkeken, kiváltva a sablonokat
 • minden paraméter megléte esetén eltűnne a két mutatótábla, és megjelenne a kiemelt státuszt jelentő csillag

(Az eredeti javaslat:[1])

Néhány kiinduló szempontSzerkesztés

Szerintem három legyet lehetne ütni vele egy csapásra [2]

 • 1. egységesített formában tájékoztatná az olvasókat és a szerkesztőket
 • 2. ugyancsak egységes szempontrendszert teremtene a cikkértékeléshez
 • 3. kiváltaná a sablonok(nak legalább egy részét)

Teljesen más megközelítésmód, de a sablonok végtelen burjánoztatása zsákutcának tűnik. Szerintem képtelenség ezen a módon olyan cikkértékelési és sablonrendszert létrehozni, ami precízen fedi le a legkülönbözőbb rendű és rangú hibákat, és nincs is rá szükség. Ha viszont a mondjuk tucatnyi paraméterből hiányzik akárhány, az annak, aki javítani akar, bőven elég, hiszen úgyis átnézi a szöveget, az olvasónak pedig szintén elegendő – ráadásul az egységesség miatt érthetőbb – figyelmeztetés.[3]

Pendragon 2007. június 30., 09:24 (CEST)

A javaslat viszonya a jelenlegi értékelési rendszerhezSzerkesztés

Elképzelésem szerint ideális esetben a paramétertáblázat (amit finomabb kerettel, alacsonyabbra és szélesebbre kellene formálni) minden egyes cikkre felkerülne, akár automatikusan. A fölső sorban lennének az egyes értékelési paramétereket jelző szimbólumok (ezeket jól ki kéne találni, lehetőleg egységes vizuális rendszerben), amelyek linkként a paraméter részletesebb magyarázatára mutatnának (pl: ). Az alsó sorban lehetne elhelyezni a jellemző meglétét jelző pontot vagy pipát, amelynek hiánya (vagyis ha üres a négyzet), a paraméter meglétének hiányát jelezné (pl. a helyesírás szimbóluma alatti üres négyzet azt, hogy hibás a szócikk helyesírása). (A hiányt - hogy ne passzív, hanem aktív legyen a jelzés - jelölhetné mondjuk vízszintes vonal is.)

Ezen kívül, egy külön kis kockában lehetne kipipálni azt, ha a cikk átment a szakmai ellenőrzésen.

Ha egy szócikk minden egyes paraméternek megfelel és a szaklektorálást jelző négyzet is be van jelölve, eltűnne a két mutatótábla, és megjelenne helyette a kiemelt státuszt jelentő csillag.

Mindennek hátterében a cikkértékelés jelenlegi rendszerének módosítása állna, annyiban, hogy szétválasztanánk a szakmai ellenőrzést és a kiemelt szavazást (ahol az előbbi a hozzá nem értő szavazók kérésére feltétele lenne az utóbbinak). Ezt a két meglévő forma (referálás, illetve kiemelt szavazás) felhasználásával és funkciójuk ilyen értelmű specializálásával lehetne megtenni.

Megbízhatóság: kétszintű lektorrendszerrel (szaklektorálás, kiemelés)Szerkesztés

Hkoala felvetette, hogy éppen a legfontosabb, a szakmai megbízhatóság ellenőrzése maradna ki. [4]

A kétszintes rendszerben a Hkoala példájában szereplő kvantumfizikai cikket az értékelő szerkesztők vagy a szerző kérésére megnézné 1-n számú közreműködő, aki azt állítja magáról, hogy ért hozzá. Ezután, amennyiben a szakgrémium elfogadhatónak találta a művet, a csekklista segítségével az egyébként hozzá nem értők is megállapíthatnák, hogy megfelel-e a kiemeltség (=jó/kiváló enciklopédia-szócikk a szó általános értelmében) feltételeinek.

A kötőjelek mindig megtréfálnak: 1-n az "egytől n-ig", vagy "egy mínusz n"? --MerciLessz BalhéLessz 2007. június 30., 20:36 (CEST)

Szaklektorálás (a jelenlegi referálás)Szerkesztés

Ez opcionális lépcső lehetne: ha a kiemelésre javasolt cikkel kapcsolatban az értékelő szerkesztők bizonytalanok a szakmai megbízhatóságot illetően, a terület szakértőitől (ideális esetben a vontkozó műhely tagjaitól) kérhetnék a cikk szakmai ellenőrzését. Itt csak erre a valóban leglényegesebb szempontra kellene figyelni, kifejezetten a témához értő referálóknak. Erre a jelenlegi referálás lap szolgálna.

Elnevezés: referálás/lektorálás?Szerkesztés

Burumbátor szerint jobb lenne lektorálásnak nevezni a referálást. [5]

Részemről ezzel egyetértek, bár nem tudom, milyen nehézséget jelentene az új kifejezés bevezetése. Mindenesetre a jelen javaslat értelmében tisztázni kellene a funkcióját az elnevezésétől függetlenül is.

Pendragon 2007. június 30., 09:50 (CEST)

Javaslatomat fenntartom, de lehet hogy a "szaklektorálás" még jobban kifejezné azt a célt, amiért erre az oldalra feltesznek lapokat. Ezzel meg is lehetne az ide kerülő lapok lektorálását különböztetni az általános, sablonnal kért lektorálástól. --Burumbátor Szellemszoba 2007. június 30., 10:56 (CEST)

Kiemelés (WP:JKSZ)Szerkesztés

A jelenlegi megbeszélések csak annyiban változnának, hogy az alábbi csekklista (vagy annak módosított változata) alapján kellene megvizsgálni a jelölteket. Ez, ahogy eddig is, a WP:JKSZ lapon zajlana.

Csekklista+paramétersávSzerkesztés

ParamétersávSzerkesztés

Megbízható Ellenőrizhető Semleges Teljes Tagolt Világos Nyelvhelyes Képek Források Licenc
                   

Ilyesmi lehetne, a szócikkek jobb felső sarkában pl. Jó lenne megoldani, hogy a jelzéseket könnyedén, mondjuk egy kattintással lehessen elhelyezni, ne kelljen kibogarászni, hogy melyik sorba kell illeszteni a megfelelő képet. Pl. ha a képre kattintva nem a kép oldala jönne be, hanem a választási lehetőségek, amiket bejelölve automatikusan megjelenne a megfelelő szimbólum. Alapértelmezésben vagy üres lenne minden alsó mező, vagy kérdőjel lenne bennük. A link az egyes paramétereken sem mindenhol tökéletes, mert a leírás nem pontosan azt definiálja, aminek teljesülnie kell, de ez tökéletesíthető (pl. ha tényleg megalkotjuk a csekklistát, annak a kifejtett pontjaira mutathat majd egy-egy paraméter).

Csekklista (paraméterek a kiemelt szavazáshoz)Szerkesztés

Kiindulásnak a következő tucatot javallom:

 • 1. ellenőrizhetőség
 • 2. semlegesség
 • 3. a két fenti szempont érvényesülése a szövegezés minden szintjén (félmondatok, sőt, egy-egy megbúvó kifejezés is sértheti ezeket)
 • 4. a szócikk értelmes, áttekinthető tagoltsága
 • 5. a fogalmazás világossága, tömörsége (a terjedelem és az informativitás arányossága, különös tekintettel a bevezető összefoglaló és definitív funkciójára)
 • 6. helyesírás
 • 7. copyright-kérdések
 • 8. az illusztrációk megfelelő aránya és minősége
 • 9. a képaláírások
 • 10. a téma lefedettsége
 • 11. a forrásmegjelölések formai kifogástalansága és ahol lehet, közvetlen mivolta
 • 12. a külső hivatkozások/irodalom értelmes elnevezése (pl. Egyéb) és átfedésektől, redundanciáktól való mentessége

Ezeken kívül szempont lehetne még, hogy

1. a bíráló az általa kifogásolt elemet javítsa, ha apróság, illetve tegyen alternatív javaslatot, ha jelentősebb kérdés. Ezzel elkerülhető lenne, hogy a (a többnyire egyetlen fő) szerzőnek a szükségesnél nagyobb mértében gázoljunk a lelkébe. :-)

2. a szócikknek a címlapra kerülő bevezetője legyen alávetve ugyanezen vizsgálódásnak, ellenkező esetben épp a legexponáltabb szöveg maradhat szerkesztetlen (ehhez a referálásra/kiemelt szavazásra le kéne gyártani a potenciális címlapszöveget is)

Pendragon 2007. június 29., 10:36 (CEST)


Egy hierarchikusabb változatSzerkesztés

Megbízható Ellenőrizhető Semleges Teljes Stílus és forma Képek Források Licenc
               
 • Tartalom
1. megbízhatóság (nem saját hipotézis) - ha a kiemelésnél az értékelők nem tudják eldönteni, a szaklektoráláson át kell mennie;
2. ellenőrizhetőség a szövegezés minden szintjén (félmondatok, sőt, egy-egy megbúvó kifejezés is sértheti; tényleges fact-checking és forrásellenőrzés az értékelés során
3. semlegesség a szövegezés minden szintjén (félmondatok, sőt, egy-egy kifejezés is sértheti) tárgyilagos stílus, a nézőpontok arányos bemutatása, feltevések mellőzése
4. teljesség - a téma lefedettsége
(Extra: metaadatok; ld.: Tgr javaslatai)
 • 5.Stílus és forma
(5.) tagoltság a szócikk értelmes, áttekinthető tagolása, informatív szakasz- és alszakaszcímek, szükség esetén összefoglaló stílus
(6.) stílus – a fogalmazás világossága, tömörsége (a terjedelem és az informativitás arányossága, különös tekintettel a bevezető összefoglaló és definitív funkciójára)
(7.) nyelvhelyesség – helyesírás, magyarság
 • 6.Képek
(8.) az illusztrációk megfelelő aránya és minősége
(9.) a képaláírások
(Extra: a szabad képek a commonsban legyenek, ld.: Tgr javaslatai)
 • 7.Források
(10.) a forrásmegjelölések formai kifogástalansága, egységessége és ahol lehet, közvetlen mivolta
(11.) a külső hivatkozások/irodalom értelmes elnevezése (pl. Egyéb) és átfedésektől, redundanciáktól való mentessége
 • 8.Licenc
(12.) copyright-kérdések (a szövegre és az illusztrációkra vonatkozólag egyaránt)


A zöld bullal jelzett pontok a témaköröket jelzik, a kurziváltak a fenti paramétersávban megjelenő elemeket, a zárójelesek pedig azokat a pontokat, amelyek a sávban külön paraméterként nem jelennek meg, de a kiemelés feltételei között szerepelnének és ellenőrizni kellene a meglétüket. Extra az, amire érdemes lenne törekedni, de egyelőre nem lenne feltétele a kiemelt státusznak. A témakörök alapján is össze lehetne állítani egy ötelemes paraméterlistát, a zárójelesek beemelésével pedig egy tizenkét elemeset, de szerintem az első nem lenne elég informatív ránézésre, az utóbbi peig fölöslegesen részletezne.

A Források voltaképp formai kérdést fed (az Ellenőrizhetőség a tartalmi), de a fontossága miatt külön paraméterként szerepel. Nincs viszont konszenzus róla: ld.: a WP:FORRÁS vitalapját.


Hozzászólások a vitalapon.