Wikipédia:Formai útmutató

(Wikipédia:FORMA szócikkből átirányítva)

E formai útmutató ajánlásul szolgál a magyar Wikipédia szócikkeinek szerkesztése során. Alkalmazásával segíthetsz egységesebbé és átláthatóbbá tenni oldalainkat.

Forma a Wikipédiában szerkesztés

A cikk eleje (bevezető) szerkesztés

Minden szócikk a cikk tárgyát, főbb ismérveit tömören bemutató mondattal kezdődik, amelyben a cikk címét vagy tárgyát kövérítve emeljük ki. Mindig derüljön ki világosan, hogy a szócikk milyen témához, tágabb témakörhöz tartozik.

Néhány példa:

  • A Pitagorasz-tétel vagy Pitagorasz tétele az euklideszi geometria egyik állítása.
  • A Heisenberg-féle határozatlansági reláció a kvantummechanika egy elve, mely …

Életrajzok esetében az első mondatban nem használunk létigét. Ha a születési vagy halálozási helyének neve azóta megváltozott, használjuk az akkor aktuális elnevezést. Írjuk le, mi volt a foglalkozása, és miért volt jelentős, de törekedjünk a tömörségre, az alábbi formához hasonlóan. Az életrajzi szócikkek bevezetőjében nem írjuk ki, mert nem kezeljük a név integráns részeként a végzettségi, szakmai és hivatali jellegű rövidítéseket (dr., DSc, OBE, O.F.M. stb.), és ehhez hasonló megjelöléseket sem a Dr. Vezetéknév Keresztnév sem a Vezetéknév Keresztnév, dr. formátumban.:[1]

Igeidők használata szerkesztés

A szöveg formázása, kiemelések szerkesztés

 
A dőlt és a kövér betűtípus funkciója

A szövegek formázásának két alapvető eszköze a dőlt és a kövér betűtípus használata. A magyar Wikipédiában dőlt betűkkel szedhetjük a kiemeléseket, az idézeteket, az idegen kifejezéseket. A kövérítést rendszerint csak a szócikk címszavának első előfordulásakor használjuk.

Ennek oka, hogy – amint azt az ábra is illusztrálja – a dőlt betű folyó szövegből nem ugrik ki annyira. Míg a kövér szedés rögtön magára vonja az olvasó figyelmét, a dőlt szöveg csak olvasás közben kerül kontrasztba a környezetével. A túl sok kövérítés a cikk elején sem szerencsés, mert súlyossá teszi a szöveget, ami így nehezen olvashatóvá válik, és a kiemelő funkciót is kiolthatja.

A szöveg tagolása és a fejlécek szerkesztés

Tovább javítja az olvashatóságot, ha a hosszabb bekezdéseket kisebbekre bontjuk az önálló gondolati egységek mentén. A szorosabban összefüggő bekezdéseket általában érdemes különálló szakaszokra osztani. Mindez egyrészt lazítja és világosabbá teszi a szöveget, másrészt az olvasó könnyebben tudja követni a cikk gondolatmenetét.

Szakaszt egy „== Története ==” formájú sorral kezdhetünk. Ebben a példában a fejléc szövege a Története lesz. Szakaszba szakaszt beágyazni az egyenlőségjelek szaporításával lehet: „=== A kezdetek ===” stb. Ügyeljünk arra, hogy szakaszcímbe, fejlécbe ne írjunk se formázást, se hivatkozást! A formázást az olvasó CSS-en keresztül az ízlésének megfelelően alakíthatja, a hivatkozásokat pedig beágyazhatjuk a szakasz szövegébe is.

Összefoglaló stílus szerkesztés

Az összefoglaló stílus a szövegben említett egyes témák mentén bontja fel a cikket. Alapelve az, hogy összefoglalja és kapcsolódó szócikkekbe rendezi az információt, amelyet a téma iránt különböző mélységben érdeklődők igényeik szerint olvashatnak végig. A részletes információkat úgy kínálja fel, hogy közben nem fárasztja ki azokat, akik csak egy gyorsabb áttekintést szeretnének a témáról.

Ez a fajta felosztás sokkal olvashatóbb marad, mint egy folyamatosan, akár könyvterjedelemig növekvő egyetlen szócikk. Az összefoglaló stílus egy általánosabb szócikkben foglalja össze a lényegi mondanivalót, a további részleteket pedig alárendelt cikkekben tárgyalja. Az, hogy mi számít „túl hosszúnak”, nagyrészt a témától függ, de általában 30 KB az a szövegméret, amitől kezdve a cikkek felbontása szóba kerül.

Gyakran előforduló szakaszok szerkesztés

Sokszor szerepel a szócikk utolsó vagy utolsó előtti szakaszaként a További információk szakasz, ahol a cikk témájával általánosságban összefüggő weboldalakra, könyvekre, képekre, CD-re stb. hivatkozunk – viszont a szócikk megírásához felhasznált forráshelyeket (weboldalakat, könyveket stb.) nem itt, hanem az ezt megelőző Források szakaszban soroljuk fel, vagy lábjegyzetes hivatkozásokat használunk.

A szócikk legvégén kap helyet a Kapcsolódó szócikkek című szakasz. Itt azokra a már létező Wikipédia-cikkekre hivatkozunk, amiket nem tudtunk beilleszteni a cikk szövegébe, de kiegészítik valamilyen vonatkozásban. Ebbe tartoznak a témakör cikkeit összefogó sablonok és kategóriák is, és ide kerülnek a társprojektek kapcsolódó képeire, cikkeire való utalások.

A felsorolás jellegű szakaszok formázására használjunk egyszerű, azaz nem számozott, hanem csillagos listát.

Hivatkozások szerkesztés

A Wikipédia megkülönbözteti a belső és a külső hivatkozásokat. Belső hivatkozás (link)[* 1] egy másik wikipédiás oldalra mutat. Ha ez az oldal pontosan ilyen címmel létezik, a hivatkozás kék; ha átirányításra mutat, zöld; ha nincs még ilyen, piros lesz. Mivel a Wikipédia nem papíralapú enciklopédia, lehet és érdemes is a releváns szavakra, kifejezésekre linket csinálni. Érdemes például a fontosabb évszámokra, évtizedekre, szakkifejezésekre stb. hivatkozni, de egy háborús cikkben aligha hasznos a Nap vagy a homok szócikkére linket irányítani.

Figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne hivatkozzunk egyértelműsítő lapra; a hivatkozás akkor elegáns, ha közvetlenül a megadott oldalra, témakörre irányít. Gyakran a népnevek melléknévi alakú használata (szerb, magyar, török stb.) illetve többértelmű szavakra való hivatkozás vezet egyértelműsítő lapokra. Ilyenkor érdemes egyszer kipróbálni a hivatkozást, és ha egyértelműsítőre mutat, kijavítani.

A főszövegben nem lehetnek külső hivatkozások, ezekre csak a „források” és a „további információk” között hivatkozunk, valamint a lábjegyzetben.

Bár technikailag lehetséges, ne hivatkozzunk belső hivatkozásnak álcázott formában más nyelvű Wikipédiák cikkeire – a magyar Wikipédia nyelve konzisztensen a magyar. Ha úgy érzed, hogy egy másik Wikipédiában található olyasmi, ami nélkülözhetetlen a lapon, akkor lehetőleg hozd át, fordítsd le, és így tovább. Egy másik Wikipédia különösen ajánlható, kifogástalan minőségű és nem magától értetődő módon megtalálható cikkére a még megíratlan magyar cikk piros linkjéhez közvetlenül csatlakozóan elhelyezett {{linkiw}} sablonnal is fel lehet hívni az olvasó figyelmét, így hidalható át az az idő, amíg elkészül a magyar cikk. Ez a sablon a másik Wikipédia nyelvének rövidítésével jelzi, hogy nyelvváltással jár a rákattintás.

Ügyeljünk arra, hogy ne ismételjük gyakran az azonos oldalra mutató belső hivatkozásokat. Ha túl színes a szöveg, a pazarló kiemelés esetéhez hasonlóan nehezen olvashatóvá válhat.

A külső hivatkozás a Wikipédián kívüli weboldalakhoz használatos. Mindig adjunk a külső hivatkozásnak beszédes címet, hogy kiderüljön, hova mutat, miért illesztettük be. Folyó szövegbe ágyazását kerüljük, ezeket inkább a cikk végére, egy erre szolgáló Források és További információk című szakaszokba gyűjtsük, vagy készítsünk hozzájuk lábjegyzetet.

Néhány példa belső hivatkozásokra:

és külső hivatkozásokra:

Lábjegyzet és források szerkesztés

A források megjelöléséről bővebben lásd a WP:IDÉZD lapot.

A lábjegyzet a Wikipédiában főképp a források megjelölésére szolgál, de megjegyzéseket, pontosításokat is írhatunk bele, ha a szöveget szétfeszítené a többletinformáció. A folyó szövegben a ref-et a következő formában kell elhelyezni közvetlenül az adott információ, többnyire a mondat végi pont után: <ref>link Ez a szöveg fog megjelenni alul lábjegyzetként.</ref>. (A ref-ek közötti linktől egy szóközzel választjuk el a jegyzetekbe szánt megjegyzést.) A Wikipédia formázási nyelve a megszokott módon használható itt is.

Hogy a rendszert működésbe hozzuk, a szócikk törzsrésze után hozzunk létre egy Jegyzetek című szakaszt, amelynek tartalma a következő: {{jegyzetek}}. Itt fognak megjelenni a ref elemek között megadott szövegek.

A felsorolásszerűen megadott források az ezt követő Források szakaszban kapnak helyet.

Kategorizálás szerkesztés

Részletes útmutató a témában: Wikipédia:Kategóriák

Törekedni kell a szócikk legpontosabb kategorizálására. Ehhez támpontot adhat a más wikipédiákban létező, azonos szócikk besorolása. Új kategóriát csak akkor érdemes indítani, ha más nyelven is létezik már, illetve több szócikket azonnal bele lehet tenni.

Nyelvközi hivatkozások azonos szócikkekre szerkesztés

Részletek: Wikipédia:Nyelvközi hivatkozások

A több nyelven értő olvasók és szerkesztők számára nagyon hasznos, ha a nemzetközi enciklopédiák azonos cikkei össze vannak csoportosítva. Így az adatok és források pontosíthatók, ellenőrizhetők, kiegészíthetőek. Egységesen a cikk legalján van a helye, és automatikus programokkal néha ellenőrzik és frissítik őket. Ha ez a rész bekerül a cikkbe, akkor a bal szélen olvasható, a menü alatt.

Helyesírási tudnivalók szerkesztés

A Wikipédia helyesírási tudnivalóiról külön keretirányelv rendelkezik. Szerkesztéseink során igyekezzünk betartani nyelvünk helyesírási szabályait! Az alábbiakban néhány dologra külön is felhívjuk a figyelmet.

Dátumok szerkesztés

Dátumozásnál az évszám után nem teszünk pontot, ha birtokviszonyban áll az utána következő szóval: 2006 szilvesztere, ’68 tele, 1848 márciusa. Kitesszük viszont a pontot, ha dátumjellegű szerkezetről van szó: 2006. szilveszter, ’68. tél, 1848. március.

Évszámok jelölésénél az „i. e.” és a „Kr. e.” forma egyaránt elfogadott, de egy szócikken belül használatuk legyen egységes.

Ha a dátumban szerepel nap is, nem teszünk pontot utána, ha toldalék kapcsolódik hozzá, vagy intervallum kezdetét jelöli: július 17-e, december 31-től, március 15–24. Kitesszük viszont a pontot, ha a nap magában áll: július 17., december 31., március 15.

Az elseje, elsejétől stb. szóalakok számjegyes írása: 1-je, 1-jétől stb. Az AkH.12 szerint ismét elfogadott az 1-e, 1-től alak is.

Évszázadok, évezredek szerkesztés

A magyar Wikipédia jelenlegi szócikkei, amelyek évszázadokról, évezredekről szólnak, arab számokkal jelzik a szóban forgó időszak sorszámát. Pl. 20. század, 5. század vagy i. e. 2. évezred (szemben rendre a XX. század, V. század vagy i. e. II. évezred kifejezésekkel). Tekintettel arra, hogy ez a forma köznyelvben is egyre inkább kiszorítja a római számokat az évszázadok éléről, a Wikiben ezért az ilyen szócikkek, hivatkozások használata ajánlott.

Évtizedek hivatkozása esetén a megszokott és egységesen használt formula az 1970-es évek, 1820-as évek stb., és nem „90-es évek”.

Mindenképpen kerüljük a relatív időmegjelölést, mert használatuk bizonytalanságot okoz: „a múlt században, tavaly, nemrégiben stb.

Dátumok helyesírásánál az AkH. 295–299. pontjai az irányadók.

Számok, mértékegységek szerkesztés

A magyar nyelvben a négynél több jegyű számokat írásban jobbról számítva hármasával számcsoportokra tagoljuk (AkH.12 291. b)) (a számcsoportokat a magyar Wikipédián nem törő szóközzel választjuk el, vagy a szám kiírásához a {{szám}} sablont használjuk): 93 030 km², 10 076 581 fő, 17 405 dollár, de 8990 Ft. Törtek esetében az egész és a tört rész közé tizedesvesszőt (nem pontot!) teszünk: 169,875 milliárd, 0,74%, 0,869, a tizedesvessző utáni számjegyeket nem tagoljuk: 3,14159265.

A szám és a mértékegység közé szóköz kerül: 100 km, 3 mm, 15 g, de a százalék-, ezrelék- és szögfokjelnél nem: 97%, 15‰ és 90°. Normálalak megjelenítéséhez érdemes az {{e}}(?) sablont használni: 6{{e|23}} → 6·1023.

A számok helyesírásáról bővebben az AkH.12 263. d) és 274., 290–294. pontjai tájékoztatnak.

Írásjelek szerkesztés

Egyszerű mondatok végére a közlés szándékának megfelelő írásjelet teszünk: „Késik a busz.” „Ki az?” „Menj innen!”

Összetett mondatoknál két esetet különböztetünk meg. Ha a tagmondatok mellérendelő szerkezetben állnak, az utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet teszünk: „Csak nyugodtan, hova ez a nagy sietség?” Ha azonban a szerkezet alárendelő, a mondatvégi írásjel a főmondathoz igazodik: „Senki se tudja, vajon igaz-e.”

Bővebb ismertetésül az AkH. 240–253. pontjai szolgálnak.

Képaláírások szerkesztés

A képekhez, illusztrációkhoz föltétlenül írjunk képaláírást, hogy a szöveggel való kapcsolatuk világos legyen.

A képaláírások helyesírási szempontból feliratnak minősülnek, ezért nem kell a végükre pont, akkor sem, ha teljes mondat formájában vannak megfogalmazva:

  • A Duna forrása a Fekete-erdőben
  • Görgei Artúr portréja
  • A Tet-offenzíva szinte az összes déli nagyvárost érintette

A cikk szempontjából lényeges szavakra (első előfordulásukkor) belső linket teszünk a képaláírásban is.

Ha a képaláírás több mondatból vagy többelemű felsorolásból áll, akkor – és csak akkor – a képaláírás belsejében kitesszük az írásjelet, de a legvégére akkor sem:

  • A hal hím- és női ivarsejtjének érési folyamata vázlatosan. Az ivarsejtekben a kromoszómaszám feleződése is jól látható

A feliratok helyesírásáról lásd egyébként az AkH.12 266. pontját, valamint: OH. 308-at.

Tipográfiai konvenció: A képaláírásokat a képek alatt balra igazítjuk, nem középre és nem jobbra, és álló betűvel szedjük, mint a főszöveget, nem félkövéren és nem dőlten. Csak akkor alkalmazunk kiemelést, amikor a főszövegben is alkalmaznánk.

Idézetek szerkesztés

Az idézeteket szedhetjük dőlt betűvel, tehetjük idézőjelek közé, vagy alkalmazhatjuk mindkét módszert egyszerre. Használjuk a magyar nyomdai idézőjeleket! Elsődleges idézőjelként az alul kezdett és felül lezárt párt: „Áldjon meg, áldjon meg!” …anyja eddig mondta. Belső idézetekhez a másodlagos idézőjel, az ún. lúdláb használatos: Petőfi írta apjáról: „Szemében »mesterségem« / Most is nagy szálka még; / Előítéletét az / Évek nem szünteték.”

Egy-egy szó, kifejezés jelentésének megadásánál az úgynevezett félidézőjel az általánosan bevett (bár a teljes idézőjel is használható): „A missa cantata, azaz ’énekelt v. énekes mise’ fogalma” stb.

Az idézés szabályairól bővebben az AkH. 257–260. pontjai írnak.

A stb. előtti vessző szerkesztés

Rendszerint igaz, de nem minden esetben érvényes az, hogy a stb. előtt nincs vessző. Olyankor ugyanis van vessző, ha nem szószerkezetre, hanem tagmondatra utal: „Reggel megmosdott, felöltözött, reggelit készített magának, stb., és elindult dolgozni.”

Ha itt elhagynánk a vesszőt az stb. előtt, az azt jelentené, hogy „reggelit készített magának és a többi szóba jöhető embernek/állatnak.” Ha kitesszük, akkor viszont a kívánt jelentést kapjuk: „reggelit készített magának, és elvégezte a többi szokásos reggeli teendőt” (amelyek külön tagmondatokban szerepelnének).

A mondatrészek közötti írásjelekről bővebben lásd az AkH. 248–250. pontjait.

Idegen nevek átírása szerkesztés

Az egyes nyelvekhez lásd: Wikipédia:Átírás

Idegen nevek átírásánál az alapvető elv az, hogy latin betűs ábécét használó nyelveknél megmarad az eredeti forma, kivéve akkor, ha a magyar nyelvben másképp honosodott meg. Ennek megfelelően: ugyan Cincinnati nem magyarosodik Szinszinetire, Krakówból mégis Krakkó lesz, és Hồ Chí Minh neve is Ho Si Minhné alakul. Az idegen nevek mellékjelei megtartandók.

Nem latin betűs írást használó nyelvek – így például a japán vagy az orosz – esetén, a helyesírási szabályzatnak megfelelően, a kiejtés szerinti magyaros forma használatos (lásd erről a WP:ÁTÍR lapot).

A nem latin írású nyelvek között a Wikipédia megkülönbözteti a kínai nyelvet, amelynek neveit és szavait az akadémiai útmutatással szemben a Kínai Népköztársaság hivatalos pinjin írásrendszerében szerepeltetjük, a {{pinjin}} sablon beillesztésével, és a nevek első előfordulásakor zárójelben a magyaros átírással. Itt is kivételt képeznek azonban a más formában meghonosodott nevek és a magyaros helyesírással írandó átvett szavak. Így Pekingre továbbra sem hivatkozunk Běijīng néven, a fengsuj is magyaros átírásban szerepel, ellenben Sanhszi tartományt már a pontosabb Shānxī alakban említjük. Átvétel és meghonosodás elbírálására az OH szótári részében közölt forma az irányadó (lásd WP:HELYES)!

Idegen nevek írásáról bővebb tájékoztatásul az AkH. 202–222. pontjai szolgálnak.

Megjegyzések szerkesztés

  1. Rövidsége miatt sokszor az angolos nevét használjuk: link, blink (belső link).
  1. A dr., DSc, OBE, O.F.M. stb. elhagyásáról a megbeszélés és szavazás itt érhető el.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

A szerkesztés megkezdése előtt érdemes a következő oldalakat elolvasni:

További információk szerkesztés