Wikipédia:Helyesírás/Rendszeres helyesírási botlista

Tudnivalók

Ezen az oldalon gyűjtjük azokat a tipikusan rossz helyesírású alakokat, amiket egy-egy helyesírási kérdésekkel foglalkozó bot rendszeresen szemlézhetne, mert újra és újra előfordulnak. Bárki felvehet rá újabb és újabb alakokat, csak ügyeljen a betűrendre, arra, hogy pontosan adja meg a javítandó alakot és a javított formát is, és hogy igaza legyen. :)

ASzerkesztés

 • Amerika szerteAmerika-szerte

ESzerkesztés

 • EdinburghbeEdinburgh-ba
 • EdinburghbenEdinburgh-ban
 • edinburgh-iedinburghi
 • egészestésegész estés
 • egészéviegész évi
 • egészhaviegész havi
 • egészhetiegész heti
 • egésznaposegész napos
 • egy éves korábanegyéves korában
 • egyidőbenegy időben
 • Európa szerteEurópa-szerte

FSzerkesztés

 • fáradtságos munkafáradságos munka (és toldalékolt alakjai)

A legújabb szabály szerint a ,,görögkatolikus" egybe írandó, amennyiben ezen a magyarországi, vagy más országban élő, keleti rítusú, római katolikusok keresztényeket értjük.

GSzerkesztés

 • görögkatolikus, görög-katolikusgörög katolikus (kivéve idézetekben, jogszabályokban, és műcímekben)
 • görög keleti, görög-keletigörögkeleti (kivéve idézetekben, jogszabályokban, és műcímekben)

GySzerkesztés

 • GySEVGYSEV

HSzerkesztés

 • harminc éves korábanharmincéves korában
 • hat éves korábanhatéves korában
 • hatvan éves korábanhatvanéves korában
 • három éves korábanhároméves korában
 • házimacskaházi macska
 • hetven éves korábanhetvenéves korában
 • hét éves korábanhétéves korában
 • húsz éves korábanhúszéves korában

JSzerkesztés

 • játszákjátsszák

KSzerkesztés

 • két éves korábankétéves korában
 • kilenc éves korábankilencéves korában
 • kilencven éves korábankilencvenéves korában
 • kölekedésiközlekedési

LSzerkesztés

 • Lotharingia(i)Lotaringia(i)

MSzerkesztés

 • meteoritekmeteoritok (kivéve műcímekben)
 • mindígmindig
 • Magyar Katolikus LexikonMagyar katolikus lexikon
 • Magyar Katolikus LexikonMagyar életrajzi lexikon

NSzerkesztés

 • naívnaiv
 • négy éves korábannégyéves korában
 • negyven éves korábannegyvenéves korában

NYSzerkesztés

 • nyolc éves korábannyolcéves korában
 • nyolcvan éves korábannyolcvanéves korában

ÖSzerkesztés

 • öt éves korábanötéves korában
 • ötven éves korábanötvenéves korában

PSzerkesztés

 • papíruszpapirusz

RSzerkesztés

 • rallirali (kivéve idegen nyelvű cím, intézmény- és rendezvénynév; kivéve ralli báró a Christiani Nepomuk János cikkben; kivéve Spermophilus relictus ralli - egy ürgefajta latin neve  )
 • rallyrali (kivéve idegen nyelvű cím, intézmény- és rendezvénynév)
 • rallyerali (mer' sajnos ilyen is van, szerintem kivétel nélkül...)

SSzerkesztés

 • stbstb.

SZSzerkesztés

 • száz éves korábanszázéves korában
 • szultánátusszultanátus

TSzerkesztés

 • tíz éves korábantízéves korában
 • több féletöbbféle
 • tizenhatévestizenhat éves

VSzerkesztés

 • (I. vagy első, II. vagy második) Vatikáni Zsinatvatikáni zsinat
 • videójátékvideojáték (összes képzett és ragozott alakjával együtt)
 • videóklipvideoklip (összes képzett és ragozott alakjával együtt)

ZSzerkesztés

 • zavarbaejtőzavarba ejtő