Wikipédia:Jószócikk-státusz elnyerésének folyamata

Amit a jó szócikkekről tudni kell

Útmutatók

Egyéb lapok

Kapcsolódó kategóriák

A jó szócikk státusz bevezetése 2013. augusztus 19-én történt meg. A jelen útmutató részletezi a „jó szócikk” státusz kritériumait és a jelölési eljárás folyamatát. A jelölési eljárás nem szavazás: a résztvevő szerkesztők előbb tisztázzák, hogy az adott szócikk megfelel-e a kritériumoknak, és ha úgy van, akkor igazolják ezt, vagy pedig ellenvetést tesznek hiányosság esetén. Az eljárást egy járőr zárja le, és a szerkesztők állásfoglalása, valamint a szabályozások figyelembevételével dönt a státusz megadásáról.

A jó szócikk jelölését bármely, legalább 3 hónapja regisztrált szerkesztő elvégezheti a Javaslatok jó szócikkekre elnevezésű lapon. A nevezés előtt mindenképp ellenőrizd, hogy a szócikk megfelel-e a kritériumoknak. A jelöléskor megadhatunk rövid, pár mondatos indoklást is, de ez nem kötelező.

Kritériumok

szerkesztés
 • Forma és stílus:
  • A szócikk felépítése megfelel a Wikipédia által támogatott szócikk-szerkezetnek és elvárásoknak. A tartalom minőségi és mennyiségi igényéhez szükséges sablonok megvannak (pl. kategóriasablonok, infobox), vagyis a szócikk felépítésében a Wikipédia irányelvét kell figyelembe venni, de az útmutató rugalmasan, észszerűen kezelendő a szócikk méretének és tartalmának függvényében. Az infoboxok támogatják a tartalomszervezést és esztétikusabbá teszik az oldal felépítését, azonban vannak olyan esetek, hogy alkalmazásuk értelmetlen. Ezeket figyelembe kell venni.
  • Stílusa enciklopédikus, de laikus számára érthető. Speciális szakmai témáknál a bevezetőben vagy egy külön szakaszban a laikus olvasó számára összefoglalja és elmagyarázza a szócikk tartalmát, vagyis a szócikk megfogalmazásakor meg kell találni az egyensúlyt a szakszerű szöveg és az általános érthetőség között. Egyes esetekben, ha a szócikk témája olyan, hogy csak speciális szakmai megfogalmazásban tárgyalható, akkor a bevezetőben vagy egy szakaszban foglaljuk össze a szócikk témáját a laikus olvasók számára. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy nem adhatunk teljesen átfogó leírást a szócikk témájáról az átlag olvasó számára, de törekedjünk arra, hogy a lehető legnagyobb betekintést kapjon a látogató a téma jellegéről.
  • Helyesírása színvonalas.
  • Nincs a szócikken tartalmi vagy formai hiba sablon. Ha a jelölési eljárás folyamán kapna ilyet, akkor tisztázni kell jogosságát, és ha valóban fennáll a jelzett probléma, akkor a jelölési eljárás végén nem adható meg a státusz. Ez még abban az esetben is így van, ha kellő támogatást kapott addigra a szócikk, hiszen így már egyértelműen nem felel meg a kritériumoknak. A jelölési eljárás végéig van mód a szócikk javítására. Ha egy jó szócikk utólag kap hibasablont, akkor először lehetőség szerint javítani kell, ha azonban vita alakul ki, akkor a státusz megvonása kezdeményezhető. Ilyenkor lényegében az eljárás dönt az adott kérdésről. Ha a státuszmegvonás nem támogatott, akkor a hibasablon eltávolítandó, hiszen a hiba okának jelölt probléma nem kapott megfelelő támogatottságot.
 • Tartalom:
  • A jó szócikk átfogó ismereteket ad az adott témáról, de azért azt tartsuk szem előtt, hogy még a kiemelt szócikkek között sincs olyan, amit ne lehetne fejleszteni valahogy. A hangsúly tehát ezen a szinten azon van, hogy laikus szinten megfelelő mennyiségű információt tartalmaz-e a szócikk.
  • Fontos, hogy ne legyen széles körben vitás a szócikk tartalma, vagy állapota. Ez a szabály adott esetben olyan értelmezést is lehetővé tesz, hogy ha a jelölési eljáráson egy szócikk kap 15 támogató és 12 (érvényes) ellenvéleményt, akkor az elnyert szükséges támogatás ellenére a témát lezáró adminisztrátornak mérlegelnie kell, hogy nem szerencsésebb-e a státusz elutasítása az adott esetben.
  • Laikusoknak megfelelő mélységben a téma egészét lefedi. A tartalmát tekintve kiegyensúlyozott.
  • Az adott témát egy enciklopédia keretein belül elvárt szinten fejti ki. Vagyis áttekintést ad a témáról, de nem túl terjedelmes, nem veszik el a részletekben és a csatlakozó témákban.
  • A szócikk tartalmazhatja a mellék- és altémák említését, valamint rövid kifejtését, definícióját.
  • Előfordulhat, hogy egyik-másik szakmai mélységű kérdést csak megemlíti, de nem mélyed el benne.
  • Tartalma stabil, nem változik jelentősen napról napra. Nincs a témáról folyamatban nagyobb vita.
  • A tartalmi igénnyel arányosan illusztrálva van, amennyiben rendelkezésre áll szabad tartalom.
 • Források:
  • Forrása megbízható és nem vitatott. A Jó szócikk megfelelő minőségű forrásra épül, amiről a „Mi számít megbízható forrásnak?” lapon olvashatunk részleteket. Lényeges, hogy a forrás súlya arányban álljon a kijelentés súlyával. Egy radikálisabb kijelentés alátámasztásához mindig komoly forrás szükséges. A nevezetesség követelményei alapján a szerencsés az, ha a szócikk tartalmát minél több forrás támasztja alá, de ha nincs lehetőség rá, akkor adott esetben egyetlen megbízható forrás is elegendő a kritériumok teljesítéséhez.

A „jó listák”

szerkesztés

A magyar nyelvű Wikipédiában a kiemelési eljáráson még nem alakult ki a különböző igényes és informatív listák értékelésének hagyománya. Habár a jó szócikk értékelési rendszerének kialakításánál a hagyományos szócikkek voltak a fő szempontok, de az eljárás nem zárja ki a listák jelölését és megfelelő minőség esetén a státusz megadását. Példa lista sikeres jelölésére: Az Amerikai Egyesült Államok first ladyje.

Automatikusan jó szócikkek

szerkesztés

Szócikkíró verseny kitétel

szerkesztés

A „jó szócikk” státuszról való szavazás szócikkíró verseny győzteseire vonatkozó kitételének szövegmegfogalmazása feltételezi, hogy egy szócikkíró verseny győztes szócikke minőségellenőrzési folyamaton esik át, és így külön eljárás nélkül elnyeri a jó szócikk státuszt. A minőségellenőrzési folyamaton átesett szócikkíró versenyek 2. és 3. helyezettjei egy plusz jelöléssel indulnak a jó szócikk ajánláson. Mivel jelen esetben ez az ellenőrzési folyamat nem működik, így a versenyszócikkek esetén ez a kitétel még nem tekinthető aktívnak.

Az év szócikke verseny kategóriagyőztesei

szerkesztés

Az erről szóló 2018 márciusi szavazás óta automatikusan Jó szócikknek minősülnek azok a cikkek, amelyek Az év szócikke verseny kategóriagyőztesei, feltéve, ha győzelmükkor még nem voltak sem kiemelt, sem jó szócikkek.

Az elbírálás folyamata

szerkesztés

Adminisztráció

szerkesztés

Jelölés és szavazás

szerkesztés

Egy erre a célra létrehozott lapon bármely regisztrált tag – aki legalább 3 hónapja regisztrált – ajánlhat szócikket, ahol igazolja, hogy a jelölési kritériumoknak a szócikk megfelel.

A jelölő és a támogatók számára a {{jótanú}} sablon használata ajánlott, amely segítségével és aláírással jelzik, hogy a jelölési kritériumoknak a szócikk megfelel, de bármely más egyértelmű jelölőforma elfogadott, mint például a {{tám}} sablon. Elbíráláskor azt kell figyelembe venni, hogy a szócikk valóban megfelel-e a „jó szócikk” kritériumának. Az ellenvéleményeket az {{ell}} sablonnal kell kezdeni és indokolni kell, majd aláírással ellátni. Ha nem sikerül indokolni, hogy a szócikk miért nem felel meg a kritériumoknak, akkor az ellenvetés érvénytelen. Ha ellenvélemény érkezik, akkor a +3 támogatásnak kell meglennie az összesítésben. A jelölés támogatását viszont nem kell indokolni, hiszen a támogató azt fejezi ki, hogy a szócikk a megadott kritériumoknak megfelel. Ha több észrevétel érkezik vagy vita alakul ki a jelöléssel kapcsolatban, akkor érdemes tovább tagolni az allapot „Állásfoglalások” (ide kerülnek a tanúsítványok és ellenvetések) és „Vita-megjegyzések” szekcióra, (esetleg a „példák” szakaszban ábrázolt összetettebb szerkezet formára) a könnyebb átláthatóság kedvéért.

Az eljárás 2 hétig tart. A folyamat követésére a „hol tartunk” sablont használjuk. Az eljárás kezdetét onnan számoljuk, hogy a szabályosan elindított javaslat allap elérhetősége kikerült a javaslattételi oldalra. A két hét után beérkező hozzászólások érvénytelenek. Az eljárás ideje alatt lehetséges egyeztetést és vitát folytatni, illetve észrevételeket tenni. A szabályok nem tiltják az eljárás ideje alatt a szócikk fejlesztését.

A kéthetes jelölési időszak végeztével a jelölést egy járőr zárja le. A lezáró járőr a szakasz elejére a {{szszt}} sablont illeszti, a szakaszt pedig a {{szsza}} sablonnal zárja.

A lezárást végző személy megvizsgálja a státusz elnyerése melletti, illetve elleni véleményeket. A jelölésről szóló vita szabályai szerint az ellenvéleményeket indokolni kell. Megfelelő indoklás hiányában az ellenvetés érvénytelen. A végső döntést az eljárásnál született megjegyzések és a szabályozások alapján a lezárást végző járőr hozza meg. Amennyiben a támogató vélemények száma legalább hárommal meghaladja az ellenzőkét, akkor a cikk megkapja a Jó cikk státuszt.

A szükséges mértékű támogatást szerzett szócikkeket ellátjuk {{Jó cikk}}(?) sablonnal, az ikon pedig a jó szócikk bemutatólapjára irányítja az érdeklődőket. Az eljárás eredményét az első sorban rögzítjük, az allap hivatkozását pedig átemeljük a „lezárt eljárások” szekcióba. A javaslatok kezelésére a javasolt idő heti egy (vagy több) alkalom, ha van jelölt. A státuszt elnyerő szócikkeknél a jelölő vagy a lezárást végző személy helyezi el a Jó szócikkek kategória besorolást, valamint kiegészíti a Jó szócikkek listáját.

Egyszerűsített lezárás

szerkesztés

Egy 2014. július 18-án felvetett módosító javaslattételt megszavazott a közösség a kocsmafalon, ami lehetővé teszi az eljárás egyszerűsített lezárását. Ennek értelmében nem csak adminisztrátor zárhatja le egy eljárást. A beérkezett javaslattételek szerint a következő feltételekkel történhet ez meg:

 • A folyamatot lezáró személy minimum járőr jogokkal rendelkezik.
 • A folyamatot lezáró személy független az adott jelölésben, vagyis se nem jelölő, se nem résztvevő az elbírálási megbeszélésen.
 • Ha nincs ellenvetés az egyszerűsített lezárás ellen. Ha ellenvetés történik az egyszerűsített lezárás ellen a jelölés folyamán, akkor továbbra is csak adminisztrátor zárhatja le az eljárást.

Természetesen ezen változtatás csak az eljárást lezáró személyi követelményét módosítja, de az egész eljárás egyéb folyamatát nem érinti.

Óra/perc eltörlése lezárásnál

szerkesztés

Egy 2017. április 3-án felvetett javaslat alapján a közösség egyöntetűen megszavazta a jelölések lezárásának órához és perchez kötésének eltörlését. Ezt követően a jelölés indításakor elhagyandó az óra/perc kitöltése a {{hol tartunk}}(?) sablonban, ezzel egyszerűsítve a lezárást végző szerkesztő dolgát. A javaslat az eljárás más részét nem érinti.

Példa a folyamatban lévő és lezárt eljárásra.Kezdete: 2013. augusztus 24.,
vége: 2013. szeptember 7. 17.56 (CEST)

Én, a jelölő igazolom, hogy a Petényi-márna szócikk megfelel a jó szócikk kritériumainak. -- Andrew69.   2013. augusztus 24., 17:57 (CEST)[válasz]

Állásfoglalások
szerkesztés
A cikk tartalmi és formai részének megfeleltetése a jó szócikk kritériumainak
szerkesztés

Bővebb információ a: Wikipédia:Jó szócikk státusz elnyerésének folyamata oldalon.

Forma és stílus
szerkesztés


Jó szócikk státuszt megkapta: 2013. augusztus 19.

Én, a jelölő igazolom, hogy a kékszakállú herceg vára szócikk megfelel a jó szócikk kritériumainak. --Szente vita 2013. augusztus 5., 13:35 (CEST)[válasz]

Kezdete: 2013. augusztus 5.,
vége: 2013. augusztus 19. 13.35 (CEST)

 •   A kritériumokat ellenőriztem és a teljesülésüket tanúsítom. --Szente vita 2013. augusztus 17., 01:49 (CEST)[válasz]
 •   A kritériumokat ellenőriztem és a teljesülésüket tanúsítom. --xy
 •   A kritériumokat ellenőriztem és a teljesülésüket tanúsítom. --zy
 •   ellenzem - Kevés szó esik a francia vonatkozásról. -- xzy
 •   ellenzem -- zz
 •   A kritériumokat ellenőriztem és a teljesülésüket tanúsítom. -- xyz

Státusz megvonása

szerkesztés

A megvonás hasonló elven működik, mint a jelölés elbírálásának folyamata, de a korábbi ajánlót értesíteni kell az eljárásról. A megvonási eljárás támogatásánál is elhagyható az indoklás, ha az egyetértés lényege a megvonásnál kiírt indok. A végső döntést az eljárásnál született megjegyzések alapján a lezárást végző adminisztrátor hozza meg. A szükséges mennyiségű támogatást szerzett szócikkeket egy minimum járőr joggal rendelkező szerkesztő ellátja a „jó szócikk” jelzéssel, vagy visszavonás esetén elveszi a státuszt.

Mi az, ami nem „jó szócikk”

szerkesztés

Evidens, hogy az a szócikk, ami nem teljesíti a kritérium elvárásait, az nem tekinthető jó szócikknek. Ugyanakkor, mivel a jó szócikk egy közbenső besorolás a minőség értékelésére, így több magyarázatra szorulhat, hogy mi az, ami nem elvárható egy jószócikk-jelölttől. Két fontos szabály van, amelyek jól jellemezhetik a tipikus értelmezési hibákat:

 • A jó szócikk nem kiemelt szócikk.
 • A jó szócikk nem egy „majdnem kiemelt” szócikk.

A jó szócikk nem a kiemelt szócikk küszöbe. A létrehozás célja az volt, hogy szélesebb minőségréteget fogjon át és visszajelzést adjon az olvasó számára, hogy melyek azok a szócikkek, amely az adott témáról átfogó, minőségi ismereteket adnak megfelelő források alapján. Tehát óvakodjunk attól, hogy a jó szócikket a kiemelt szócikkhez mérjük.