Főmenü megnyitása

Csigabit IP-ellenőrnek!

A Wikipédia:Javaslat tisztségviselők megválasztására/Csigabi (IP-ellenőr) lapon szavazás indult Csigabi IP-ellenőrré választásáról. --Malatinszky vita 2015. február 1., 21:25 (CET)

Wesselényi Ferencek

Egyébként ha már egyértelműsítésekről esik szó, fel szeretném hívni a figyelmet Wesselényi Ferenc (egyértelműsítő lap)jára. Részben mert a reformkori Wesselényi Ferencnek kell egy zárójeles egyértelműsítést kitalálni, részben mert nem valószínű, hogy négyévesen Wesselényi Ferenc kincstárnok megkapta 1584-ben Hadad várának uradalmát, ahogy a Turbóca szócikkben láttam (ezért nem linkeltem be a nevét). Sőt azt se hiszem, hogy Wesselényi Ferenc (kincstárnok) két éves korára elérte volna, hogy báró legyen (Miután Báthori István lengyel király lett, I. Ferenc az oroszok elleni hadban is kitüntette magát, ezért landskorni és ligniczi főnök, majd tanácsos lett, 1582-ben pedig báróságot szerzett - írja a szócikk). Apród vita 2015. február 1., 04:00 (CET)

 • Ez a mondat „Kölcsey Ferenc élete utolsó hónapjaiban a perbe fogott jóbarát, Wesselényi Ferenc védelmére készül” a legkülönbözőbb helyeken fellelhető: kidolgozott érettségi tételekben különösen gyakran, de itt is: kilatas.hu.
Valóban Ferencről volna szó? Vagy valamikor valaki elírta, és onnan veszik át mindenhova? Nem inkább Wesselényi Miklósról és az ellene indított hűtlenségi perről van szó, mint itt is: „A pártfogó szerepében hamar feltűnt báró Wesselényi Miklós, aki 1834-ben Szatmár megyébe is elutazott, hogy politikai elvbarátját, a neves költőt, Kölcsey Ferencet támogassa követi újraválasztásában. Wesselényi a szatmári megyegyűlésen Nagykárolyban 1834. december 9-én rendkívül élesen bírálta a kormányzatot az úrbéri reformok elbuktatásáért.”
és itt is: „Két barátja, perbeli fő tanácsadói, Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc – a Wesselényinél nagyobb valóságérzéket tanúsító – leveleikben óvják az elhamarkodott, indulatból vagy elkeseredettségből táplálkozó döntéstől, s rábeszélik a perbeli védőirat, az ún. „derekas védelem” elkészítésére. Ez hármuk, valamint Benyovszky Péter közös műve; jogi remeklés. Több száz oldalas levezetés, mely célját, Wesselényi felmentését nem érte, nem érhette el. A végkifejlet közismert: a királyi tábla ítéletét 1838. február 8-án a hétszemélyes tábla mint feljebbviteli fórum három évi szabadságvesztésben rögzíti.”?
--Karmela posta 2015. február 1., 10:28 (CET)

Az Wesselényi Miklós inkább. Viszont van egy 1810-ben született, 1885-ben meghalt báró hadadi Wesselényi Ferenc OPAC PIM-forrás, Szinnyei-forrás ill. még több Wesselényi Ferenc volt még, ehhez ezt (Petri Mór Szilágy vármegye története kötetéből A Wesselényiek fejezet) és ezt (Transindex) érdemes szerintem figyelembe venni. A baj utóbbival az, hogy előfizetéses, márpedig részben utóbbiból következtetek arra, hogy az első világháború idején is élt egy Wesselényi Ferenc, akit úgy valószínűsítek, hogy nem számít nevezetes személynek és valószínűleg azonos Wesselényi Ferenc élesdi községi jegyzővel, akit egy 1904-es élesdi incidens kapcsán említenek Kemény G. Gábor Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában 4. kötetében. Szép napot mindenkinek! Apród vita 2015. február 2., 01:27 (CET)

Köszönet az adatokért neked is, Gyurikának is; az egyértelműsítő lap bővült. Akikről meg nincs anyag, azokkal nem is kell foglalkozni az enciklopédiában. --Karmela posta 2015. február 2., 10:08 (CET)

Egyébként "gépileg" Gyurikának is megköszöntem a szerkesztéseit. Apród vita 2015. február 3., 00:19 (CET)

Széchenyi/Széchényi névvariációk

Kedves Szerkesztők!

Széchényi György (1889-1938) szócikkét szerkesztem épp, ezért bogarásztam a már meglévő Széchényi/Széchenyi szócikkek között. És éppen ezzel az e/é különbséggel kapcsolatban van kérdésem. Egyedül Széchenyi István és pár leszármazottja használta SzéchEnyi-ként a nevét, a Széchényi György-vonal É-vel írta. Széchényi Pál politikus, miniszter és Széchényi Pál katona is. A Széchenyi Pál egyértelműsítő lap viszont E-vel írja, és a még nem létező szócikkek címét is így adta meg. A saját magam szerkesztette Széchényi György szócikkben én így hivatkoztam (volna) az idősebb Széchényi Pálra: Széchényi Pál (1838-1901). Az egyértelműsítő lapon viszont így tették meg: Széchenyi Pál (politikus). Ilyenkor mi a teendő? Ez így már elég kusza, és sokszorosan belegabalyodhat egy érdeklődő, de egy szerkesztő is.

Ezt a szócikket most néztem még, még ez is problémás ebből a szempontból: Szécsényi és hasonló családnevűek listája.


Üdvözlettel, Lukácsi Katalin M. vita 2015. január 29., 11:59 (CET)

Mindenhol úgy kell írni, ahogy az illető személy írta, ha ezt tudjuk. A keveredés elkerülése végett pedig a Báthori-család#A családnév helyesírása szakaszának megfelelő szakaszt lehetne írni a Széchényi család szócikkbe és vita esetén oda irányítani a szerkesztőket, hogy ne javítgassák ide-oda a helyesírást. Hidaspal vita 2015. január 29., 15:51 (CET)

A Széchenyi Pál (egyértelműsítő lap) laptörténetéből látom, hogy @Vince  döntése volt a most megkérdőjelezett írásmód. „Megpingeltem” Vincét, hogy észrevegye ezt az eszmecserét.
Elég egyébként a Pálok egyértelműsítő lapját javítani, a változtatás automatikusan látszani fog a Szécsényi és hasonló családnevűek listája lapon is.
--Karmela posta 2015. január 29., 16:20 (CET)

Üdv, a cikkek akkor épp ilyen módon szerepeltek a huwikiben, az írásmóddal nem foglalkoztam. --Vince blabla :-) 2015. február 2., 20:32 (CET)

Szócikket törölni, mert ciki?

Nem tudom, mi a helyzet ez ügyben, volt-e már ilyesmire precedens, de van ez a szócikk: A tudomány térképe a 20. század közepén Magyarországon (vitalap | történet | hivatk | log | dellog | szerkesztés | figyel | lapinfo | töröl | levéd). Meggyőződésem, hogy ez a szócikk ebben a formában a Wikipédiára nézve rendkivül ciki, tudománytalan és pontatlan és röhejes. Gyakorlatilag A Kultúra Világa cimű nyolckötetes népszerű kiadvány tudományokkal foglalkozó köteteinek tartalomjegyzéke, semmi más. Maga A Kultúra Világa, dacára a prominens szerkesztőségnek, meglehetősen ellentmondásos vállalkozás, az 1950-es–1960-as évek fordulóján szerkesztették enciklopédikus igénnyel. Sok tekintetben persze jobb és minőségibb, mint a kortársaként méltán lenézett Új magyar lexikon, és azzal ellentétben még forrásként is használható, de az még igy is nagyon meredek átcsatolás, hogy a tartalomjegyzéke megegyezne azzal, amit a tudományok hierarchikus rendszeréről, tezaurusszerű átnézetéről a 20. század közepén gondoltak a tudományelmélészek. Alapvető probléma, hogy maga a tudományelmélet, az, ahogy egyes tudományágak meghatározzák a saját diszciplinájukat és interdiszciplinaritásukat, nem egy rögzitett szinkrón borostyánkép, hanem rengeteg ismeretelméleti és tudományfilozófiai vitától kisért folyamatosan, dinamikusan változó diakrón kép. Arról nem beszélve, hogy a tudományok osztályozásának létezhet tematikai-fogalmi, módszerelvű, genetikai stb. megközelitése, azaz egy esetleg létezhető kép is csak egyetlen interpretációja a kérdésnek. (A szócikkben megjelenő alfabetikus rendszer egészen újszerű nézőpont. *irónia*) Nem, vagy csak nagyon körültekintően és óvatosan ragadható meg egy adott pillanatban "érvényes" térképe (bár tamáskodnék, hogy ez egyáltalán lehetséges volna, ill. van-e bármi értelme). A magam részéről mindenképpen törölném, vagy szerkesztői névtérbe tolnám vissza ezt a szócikket, de nem tudom, mi a módja. Minimálmegoldásként átnevezném A Kultúra Világa tartalomjegyzéke vagy valami egyéb idétlenségre. Pasztilla vita 2015. február 2., 10:16 (CET)

Őszintén szólva ez a tipikus nemcikk, sok karakternyi szubcsonk. Semmi hezitálni valót nem látok benne. – LADis LA ék.jpgpankuš 2015. február 2., 10:20 (CET)

Igazából én sem, természetesen, csak ennyire bátor nem mertem lenni. Pasztilla vita 2015. február 2., 10:21 (CET)

Egy tmb-t simán megér, ha azonnalizni vagy szubcsonkozni nem merészeled. Ritkán látni ilyen tipikus szubcsonkot, amiben az égvilágon semmi információ nincs, de a sok karakter miatt sokan neccesnek gondolnák. – LADis LA ék.jpgpankuš 2015. február 2., 10:37 (CET)

Nem tudom, mi az a tmb. A visszamozgatást Zlajos szerkesztői allapjává humánusabbnak gondolnám, még akkor is, ha már nem aktiv szerkesztő. Pasztilla vita 2015. február 2., 10:44 (CET)

A tmb a törlési megbeszélés. Zlajos kb. 5 éve nem aktív, a forrásban is befejezte működését, én sejtem a tragikus okot. A listát töröltem, van még egy ilyen, ami viszont megérhetne egy misét: Wikipédia:Tartalom. Üdv, --Burumbátor Mondd, mit tehetnék érted? 2015. február 2., 10:51 (CET)

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Huhhh, máris eltűnt a szócikk? @Burumbátor: Nem nehezményezheti ezt adott esetben Zlajos, ha visszatér? Nem kellene inkább visszatolni a szerkesztői névterébe? Pasztilla vita 2015. február 2., 10:52 (CET)

Ja, értem, sajnálom. Pasztilla vita 2015. február 2., 10:53 (CET)

Általánosságban: a cikk tartalma, megjelenése a felhelyezés pillanatában el kell, hogy váljon alkotójától. Ez a lista nem volt egyéb annál, mint amit írtál róla. Amennyiben Lajosnak esetleg mégis hiányozna, bármikor visszahozom neki. --Burumbátor Mondd, mit tehetnék érted? 2015. február 2., 10:55 (CET)

Épp ezt akartam én is mondani, ha hiányzik valakinek, vissza lehet állítani rögtön allapnak. – LADis LA ék.jpgpankuš 2015. február 2., 11:00 (CET)

Wikidata - a mai termés

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaItt nincs már semmilyen WD-hiba. --Tacsipacsi vita 2015. február 2., 21:01 (CET)

Sziasztok! Ma négy szócikket tettem fel oroszországi települések témában. A wikidatából annak rendje és módja szerint azonnal megjelentek a térképek (amiket nem szeretek, de már megszoktam). Kicsit később látom, hogy megjelent a cikkek infoboxában még néhány adat, - gondolom, a wikidatából. Íme:

Inta

 • Alapítás: ru-cikk: 1942 – wd: 1940
hivatalosan: Поселок «Рудник Б.Инта» возник в 1932 г. в связи с открытием месторождения угля на реке Большая Инта.
Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1954 года рабочий поселок Инта преобразован в город
--Texaner vita 2015. február 2., 20:59 (CET)
 • Terület: ru: (üres) – wd: 30,100 km²

Pecsora (település)

 • Alapítás: ru: 1940 – wd: 1942
 • Terület: 34 000 km² – wd: 28.900 km²
 • A központ tszf. magasság: ru: 59 m – wd: 50 m
 • A térképek alatt megjelent a város weboldalára mutató link [1]: "Ez a weboldal nem érhető el" (ugyanis hibásan írták a linket)

Mikuny

 • A térképek alatt megjelent a "Mikuny weboldala" linkje: [2] = egy játéküzlet hálózat honlapja!!!

Szosznogorszk

 • Terület: ru: 24,9 km² – wd: 46 km²
 • A térképek alatt megjelent a város weboldalára mutató link [3]: "Ez a weboldal nem érhető el" (itt is hibásan írták a linket)

(Ráadásul mind a négy infoboxba Max von O szerkesztő kolléga beírt a "Polgármester"-rovatba neveket, - mind a négyet hibásan, csak az egyikből töröltem. Így segíti a projektet... De ez nem wd-téma.)

Szerettem volna még 3-4 cikket ma föltenni, de ez az eset teljesen leblokkolt. Kis híja, hogy be nem csaptam az ajtót, végleg. Most is csak tehetetlenségből írom ezt, mert közben azon gondolkodom, mit tegyek. Hát meghülyültem én, hogy hagyok magamból bohócot csinálni?! Hogy négy város-cikkből kettőbe is beleírja a nem-tudom-ki vagy nem-tudom-ilyen-robot, hogy a területe több tízezer négyzetkilométer... és hogy négyből három esetben hibás linket írnak be... (Most nem is beszélek a wd - ru eltérő adatokról, - azokat is ellenőrizni kéne, hogy melyik a jó, és ha ellenőriztem, beírni ref-fel...) Ezek már nem sajnálatos elírások, tévedések, hanem az én számomra a Wikidata csődjének bizonyítékai. Mindezt nem azoknak címezem, akik sokat és keményen dolgoznak a jobbításán, - köszönöm, hogy teszik. Ennek ellenére bennem az fogalmazódik meg, hogy valamilyen módon "védekeznem" kell a Wikidata színvonal-romboló hatása ellen. Így, hogy az elkészült cikkeket utólag "járőrözni" kelljen egy "fantom" tevékenysége miatt, - hiszen bármilyen adat, bármikor megjelenhet a cikkekben - így ezt nem lehet csinálni. Jelenleg itt tartok. Szerettem volna megosztani ezt veletek. Kivel mással?
(Kérem, hogy egyelőre ne javítsátok a hibákat, hogy mindenki lássa, akit érdekel.) --Vadaro vita 2015. február 2., 20:37 (CET)

Inta

 • A Wikidatában nincs területre vonatkozó adat, azt az adatot Max von O írta be 15:25-kor.

Pecsora

 • Dettó

Mikuny

 • Játéküzlet linkje törölve a WD-ból (BTW ezt is Max von O kreálta)

Szoszhogorszk

Ilyen a Wikipédia és egyre ilyenebb lesz! sajnos --Texaner vita 2015. február 2., 20:59 (CET)

Ráadásul nem is lehet a Wikidatában egyelőre területadatot tárolni… Egyetlen hiba Mikuny esetében volt a Wikidatával, @Max von O írta be hibásan, http://-vel a weboldalt. Légy szíves, nézd meg jobban a szerkesztéseket, mielőtt a Wikidatára panaszkodsz. --Tacsipacsi vita 2015. február 2., 21:01 (CET)

Ilyen a Wikipédia és egyre ilyenebb lesz! sajnos Egyébként a fennevezett szerkesztő valószínűleg egy lelkes és ügyesnek mondható troll/vandál ! (A felhasználói lapja legalább is ezt látszik megerősíteni!) Kár a Wikidatát bántani nem a Wikidata a hibás azért mert valaki vandálkodik! . --Texaner vita 2015. február 2., 20:59 (CET)

Kedves Texaner, nem akarjuk bántani a Wikidatát, de kérlek a Wikipédiát se bántsd. A Wikipédia nyílt enciklopédia, alapos ok nélkül sem Max von O-tól, sem tőled nem vonhatjuk meg a szerkesztési jogot. Természetesen igyekszünk fékeket és ellensúlyokat építeni a rendszerbe, ilyen megoldás a jelölt lapváltozatok rendszere. Amit Vadaro megerősített szerkesztőként látott, azt egy olvasó szerencsére nem látja, csak jóváhagyás, illetve javítás után. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2015. február 2., 21:06 (CET)

Kedves Csigabi tőlem ugyan nyugodtan megvonhatod, köszi!--Texaner vita 2015. február 2., 21:11 (CET)

Sajnálom, hogy mondanivalóm lényegéből semmi sem értettél meg. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2015. február 2., 21:36 (CET)


Max von O-nak jeleztem már, hogy a szövegei magyartalanok (mivel gondolom német anyanyelvű) többet javítottam. Nekem nincs kapacitásom mindre. Többnyire olyan hibák vannak benne, amitől gépi fordíásnak tűnik a mondat, máskor viszont teljesen jókat is ír és az adatok is stimmelnek. Gyurika vita 2015. február 2., 21:40 (CET)

Sziasztok! Elnézést, amiért a laptörténetet felületesen néztem meg. Először a Pecsora-cikken vettem észre a változásokat, akkor elfogott a harctéri idegesség. Én most is úgy látom, hogy a weboldal rossz linkje ott sem Max-tól származik, akkor kitől??? Szegény Wd-t hibáztattam ott is, ahol más hibázott. Meg én, ezek szerint. Köszönöm, hogy higgadtan raktatok helyre! --Vadaro vita 2015. február 2., 22:02 (CET)

Tacsipacsi rátette a szakaszra a "Megoldva"-sablont: "Itt nincs már semmilyen WD-hiba". Most három cikkből töröltem Max módosításait, köztük van a Pecsora (település) is. Ennek ellenére a város weboldalára mutató link továbbra is: "Ez a weboldal nem érhető el". Holott az infoboxban ez a rovat üres. Az előbbi bejegyzésben is kérdeztem, most is kérdezem: Honnan származik ez a link, ha nem a Wikidatából? Kérem, hogy aki ért hozzá, törölje a hibás linket (inkább ne legyen ott semmilyen link, mint a hibás), - és utána magyarázza el nekem, hogyan sikerült eltüntetnie, (Ha nem a Wikidatától van.) A negyedik cikkből egyelőre továbbra sem töröltem Max módosításait: a Szosznogorszk cikkbe ugyanis a weboldal linkjét jól írta be, ebben az esetben ő nem hibázott. A link eredménye mégis: "Ez a weboldal nem érhető el". Hogyan lehet ez, ha a hibát valóban nem a Wikidata "generálja"? Köszönöm, ha valaki segít megérteni. --Vadaro vita 2015. február 3., 09:13 (CET)

A webcímeket a http:// előtag nélkül kell megadni. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 09:19 (CET)
A wikidatás infoboxnál is az a gond, hogy ott is előtte van a „sallang”, de az csak tüneti kezelés lenne ha onnan is törölném, az infoboxot kéne „megtanítani” arra, hogy mindegy legyen neki, hogy ott van-e vagy sem. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 09:30 (CET)

Az volt a baj, hogy két webcím volt a Wikidatában. Az egyiket preferredre állítottam. --JulesWinnfield-hu vita 2015. február 3., 10:47 (CET)

Köszönöm, hogy megcsináltad! Ha két webcím volt a Wikidatában (gondolom, a Pecsora-cikkről van szó), akkor tehát ez a hiba is a Wikidatából jött, ahogyan a Mikuny cikk hibás linkje is. Utolsó kérdés, a Szosznogorszk-cikk kapcsán: ha bárki (pl. anon) beír a weboldal-rovatba egy linket http:// előtaggal, - akkor ezek szerint mindig hibás link fog megjelenni? Ha igen: jól van ez így? --Vadaro vita 2015. február 3., 17:17 (CET)

Ugyanez a hiba a sakkozó infoboxnál is a weboldal megadása esetén. Csak http nélkül adja a helyes linket. Már én is belefutottam ebbe egyszer. Szerintem sincs jól ez így :) --Dodi123 vita 2015. február 3., 17:39 (CET)

Funkcióval rendelkező egyértelműsítő lap törlése

Korábban: Lehet-e egy funkcióval rendelkező egyértelműsítő lapot törölni azzal az indokkal, hogy "nem hivatkozik rá semmi"?

Lehet-e egy funkcióval rendelkező egyértelműsítő lapot törölni azzal az indokkal, hogy "nem hivatkozik rá semmi"? --Gyurika vita 2015. február 3., 10:51 (CET)

Mit értesz az alatt, hogy "funkcióval rendelkező"? Van rajta élő szócikkre mutató link? Ha igen, akkor a szócikkről hiányzik az "egyért2" sablon, amit kötelezően ki kell rá tenni. Ha nem, (és feltételezem tartalmaz neveket, nem üres lap) szerintem akkor is van létjogosultsága: egyrészt a névre rákeresők számára jelzi, hogy létező személyre (fogalomra, tárgyra stb.) keres, és folytathatja a keresést egy google vagy akármilyen keresővel, másrészt a wikipédia-szerkesztőnek is támpont, hogy miről nincs még szócikk, illetve ha készít valaki az adott egyértelműsítő lapon szereplő névvel tartalmat, akkor már egyből tudja, hogy hogyan azonosítsa azt. Tehát szerintem egy már létező, funkcióval is rendelkező egyértelműsítő lapot nem szabad törölni!--Dodi123 vita 2015. február 3., 11:16 (CET)

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Ez így nagyon titokzatosan hangzik, jó lenne valami konkrétumot tudni arról, hogy mi a funkció, illetve azt, hogy ez más számára is ismert-e. A legjobb persze az lenne, ha elárulnád, hogy pontosan melyik lapról is van szó. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 11:22 (CET)

Tegnap szembesültem azzal, hogy közel egy éve kikukázták a Wágner Dániel (egyértelműsítő lap)-ot a fenti indokkal. Tegnap lett visszaállítva. Ilyet komolyan lehet? Vagy ezek ilyen guerilla-akciók? Hány ilyen volt még vajon? Ugyanakkor ha már itt vagyunk, megkérdezném azt is, hogy a Rab István (táncos) szócikk, amit először valamikor 2009-ben hoztam létre, hogy tűnt el nyom nélkül (szubcsonkként?), úgy, hogy a 2010-es újbóli létrehozásnál semmi figyelmeztetés nem jelent meg arról, hogy ezt már korábban törölték? Gyurika vita 2015. február 3., 11:24 (CET)

A Wágner Dániel lapon lévő átirányítás hibás javítása tette hivatkozás nélkülivé a lapot. Azért nem is értettem az egészet, mert egyértlap nem is létezhet hivatkozás nélkül, hiszen az egyértelműsítő tag nélküli oldalnak mindenképpen rá kéne mutatnia. Nekem gerillaakciónak tűnik, az indítékát nem is értem, most javítottam. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 11:47 (CET)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Nem értek azzal egyet, hogy egyértlap nem lehet hivatkozás nélkül. Nem állitom, hogy ezt mindig figyelembe veszem és mindig igy járok el, de ha teszem azt csak két "egyedünk" van azonos néven, a wikihasználókkal szemben udvariasabb és ökonomikusabb eljárás az egyért2 sablonba a másik cimet direktbe beirni, nem végighajtani szegény olvasót az egyértlapon. Példa lehetne erre a két Andreánszky Gábor, ahol szerintem nem túl ésszerű, hogy az egyért2-k az egyértlapra mutatnak. Pasztilla vita 2015. február 3., 12:06 (CET)
A példád pont nem jó, hiszen a beszúrt link zöld, és az egyértlapra vezet. :-) Mondjuk ha az egyikük „főjelentés” lenne, és úgy mutatna a kettő egymásra, akkor előállhatna az általad vázolt helyzet is, szóval lehet növelni a kuplerájt a kivételekkel annyi bizonyos. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 12:17 (CET)
Valóban, valamiért úgy emlékeztem, hogy ez is egyért-redires. Ettől függetlenül nem gondolnám, hogy az kupleráj, ha van egy egyért-redires Andreánszky Gábor, a két cikk pedig egymásra mutat. Pasztilla vita 2015. február 3., 12:23 (CET)
Ezek azok az esetek, amikbe bele van kódolva a hibalehetőség, ugyanis ha születik egy harmadik Andreánszky Gáborról is szócikk, szinte biztos, hogy eszébe sem jut a szerzőjének megnézni, hogy a másik kettő egymásra mutat-e, vagy szabályosan az egyértlapra. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 12:42 (CET)
Ez sajnos igaz. Pasztilla vita 2015. február 3., 13:15 (CET)

Wágner téren most valami kísérlet folyik, azért mutat mind a Wágner és hasonló családnevűek listájára. Gyurika vita 2015. február 3., 11:54 (CET)

Nem tudom milyen kísérletről van szó (Erről azért illene valami információnak lennie az érintett oldalakon!), de ott, ahova eddig mutatott a link, egy szó sem esett a Dánielekről, tehát akár van kísérlet, akár nincs, az egyértelműen hibás volt. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 11:59 (CET)

Rab István (táncos): A kérdésed ellentmondásosnak tűnik, mert valahonnan mégis értesültél róla, hogy szubcsonkként törölve lett, mivel az újbóli létrehozáskor a szerköfben ezt írtad: „nem tudom ez miért volt korábban szubcsonk”. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 11:56 (CET)

Az bizonyára feltételezés volt részemről, azért is írtam itt kérdőjellel, TMB-t ugyanis nem találtam róla. De szubcsonk törlése után is meg kell jelennie a figyelmeztetésnek Pl., és arra határozottan emlékeszem, hogy ilyen nem volt, a lap pedig ugyanilyen néven szerepelt korábban emlékeim szerint. Gyurika vita 2015. február 3., 11:59 (CET)

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Igen bátor vagy, hogy négy év távlatából ki mered jelenteni, hogy biztosan nem volt figyelmeztetés, én még négy nap távlatából se merném megtenni ugyanezt. :-) Abban viszont szinte :-) egészen biztos vagyok, hogy négy év távlatából senki nem fogja tudni ezt a kérdést megválaszolni neked. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 12:06 (CET)
Ez van, én sem értettem és tuti hogy így volt. Gyurika vita 2015. február 3., 12:22 (CET)

A törlés valóban hibásnak bizonyult, ezért vissza lett állítva. A probléma az egyértelműsítő lapok körüli kavarás nyomán vetődött fel. Itt is az zajlott, mint korábban az Ady Endre egyértelműsítőn, hogy minden olyan sefüle-sefarka cikket idehánytunk, aminek a címe nem az volt, hogy "Wágner Dániel"; amelyek nem valók erre a lapra. Valamint van egy Wagner (egyértelműsítő lap), ahová szintén minden olyan kifejezést bele akarunk szuszakolni, ami nem az, hogy "wagner". Valamint van egy Wagner nevűek listája, ami aztán végképp érthetetlen, hogy milyen célt szolgál. Üdv, --Burumbátor Mondd, mit tehetnék érted? 2015. február 3., 12:02 (CET)

A Bach Antal lap törlése előtt szerkesztőjét legkevesebb öten legkevesebb nyolcszor figyelmeztettük, hogy a cikk nem nevezetes, törlésre kerül. Így is lett, majd újra és újra létrehozta, egyébként a Bach Antal által kezelt egészségügyi kör egyik tagja volt. A hetedik törlés után nem hozta többet létre. Én magam kb. 2-3-szor töröltem, közösségi döntés alapján. --Burumbátor Mondd, mit tehetnék érted? 2015. február 3., 12:17 (CET)

Nem arról beszélünk, az csak egy példa volt, hogy kell kinéznie a szerkesztőablaknak, ma már volt azon a néven cikk. Gyurika vita 2015. február 3., 12:22 (CET)

Mint egy szakasszal lejjebb írtam (a szétválasztás és egy szerkütk révén került oda), most már értem, vagy legalábbis érteni vélem, hogy mi miért történt. A Wagner (egyértelműsítő lap) tavaly áprilisban így nézett ki. Azaz ez volt „minden Wagnerek és Wágnerek egyértelműsítő lapja” (alighanem ez lehetett az említett kísérlet lényege), és ennek függvényében valóban helyes volt a Wágner Dániel címszó oda történő átirányítása és a Wágner Dániel (egyértelműsítő lap) törlése. A „kísérlet” viszont mintha a feledés homályába merült volna, most az eredeti, jelenleg érvényes koncepcióhoz való visszatérés és a takarítás zajlik/zajlott. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 13:42 (CET)

Szivbetegség

Nem tudom, hol kell jelezni az ilyesmit. Az fv-n fent látom a kért cikkek között pirosan viritani a szívbetegséget. Se szabatosnak, se enciklopédikusnak nem tűnik egy ilyen cimszó, orvosi szempontból szívbetegség nevű kórkép nem létezik. A köznyelven szívbetegségek gyűjtőnéven ismert megbetegedéseket, elváltozásokat stb. már összefoglaljuk (igy-úgy) egy jóval szabatosabb cimszó alatt: szív- és érrendszeri betegségek. Úgyhogy létrehoztam egy átirányitást, kivehető a fejlécből az immár zöld izé. Pasztilla vita 2015. február 3., 12:50 (CET)

Már Burum kivette, de egyébként a végén lévő kis pluszmínusz jellel lehet megnyitni szerkesztésre. Alensha 2015. február 3., 15:58 (CET)

Átnevezések – tapasztalatmegosztás Wagner kapcsán

A korábbi Wagner (egyértelműsítő lap)-ot átneveztem Wagner és hasonló családnevűek listája névre, ugyanis így nézett ki egyértelműsítő lapként annak előtte.
Mivel csekély a veszély, hogy valaki egyszerűen [[Wagner]]-ként linkelné be mondjuk Wagner László mezőgazdát, ezek a nevek nem valóak a Wagner egyértelműsítő lapra. A Wagnerek és Wágnerek felsorolása azonban egy hasznos lista egyrészt azért, mert a Wagnerek többnyire a második helyen tartják a családnevüket és így nem jelennek meg a legördülő menüben, továbbá mivel fel lehet rá tenni olyan nevezetes Wagner nevűeket, akiknek még nincs cikke, de van róluk a listában közölhető információ.
Ha mégis kiderülne, hogy bevett dolog valamelyiküknél, hogy egyszerűen csak Wagnerként emlegetik a forrásaink, akkor persze őt is érdemes lesz felvenni a Wagner (egyértelműsítő lap)-ra, de csak akkor.
Létrehoztam újra a Wagner (egyértelműsítő lap)-ot, mert kétségkívül a Wagner egyértelműsítő lapra tartozik a zeneszerző, de a Wagner nevű települések is. Ezekből egyelőre csak azokat vettem rá az egyértelműsítő lapra, amelyekről valamelyik wikin az infoboxnál többet találtam, mint például ennél: pt:Wagner (Bahia). Ha valaki szükségét látja, kiteljesítheti a listát persze.
Wagner, Faust famulusa, vagy kap, vagy sem önálló cikket vagy legalább szakaszt valamelyik cikkben nálunk. Kétségkívül nevezetes, vannak olyan munkák, amik az ő alakjával foglalkoznak elemző módon. Egyelőre azonban nem linkként, hanem feketén tettem rá az egyértelműsítő lapra.
A Rejtő-féle Wagner úrnak máris önálló cikke van, és az ilyen nevű aszteroidának is, ezekhez elkészítem az átirányítást. Szeretném tudni, hogy helyeslitek-e ezt. Linkelhetik-e vagy kereshetik-e Wagner urat vagy a 3992 Wagner aszteroidát egyszerűen „Wagner”-ként?
Egy, a zeneszerzőről szóló televíziós sorozat címe is egyszerűen Wagner, ennek kétségkívül ott a helye az egyértelműsítő lapon, akárcsak a Merkúr bolygó kráterének, ez is szimplán Wagner.
Úgy láttam jónak, hogy mezítlábas Wagner átirányítás közvetlenül a zeneszerzőre mutasson. Így ha valaki egyszerűen Wagnert ír, akkor közvetlenül a zeneszerző cikkére ugrat. A link zöld, és ez jelzi majd az új linkeknél, hogy még ellenőrizetlen. Remélem ebben általános az egyetértés, fentebb már többek között Pasztilla is jelezte, hogy így kéne. De ha valaki szerint mégis inkább az egyértelműsítő lapra mutasson, akkor beszéljük erről még.
Szerkesztői nézetben most így néz ki a „Wagner” lap:
[[#ÁTIRÁNYÍTÁS [[Richard Wagner (zeneszerző)]]
{{egyért-redir}}
A {{egyért-redir}} közli a botokkal, hogy ennek az átirányításnak kapcsán a Wagner (egyértelműsítő lap)-ot figyelembe kell venni.
--Karmela posta 2015. február 3., 12:46 (CET)

Kitérő a törlési kérdésekre, helyesbítések, megjegyzések

Így legalább már értem a bonyodalmat okozó átirányításmódosítás és törlés indítékát, még ha nem is értek egyet vele. Javítottam a Wagner Dániel átirányítást is, mert az sem volt jó. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 13:04 (CET)

Ez egy puszta elírás, ami miatt viszont Gyurika megszólalt az előző szakaszban ez a törlés. Időközben Burumbátor is belátta, hogy téves törlés volt és helyénvaló volt helyreállítani, csak Tambóval is tisztázni kéne még. De kérlek ne ebben a szakaszban, mert ebben van téma elég anélkül is. Ezért az apró betű.
--Karmela posta 2015. február 3., 13:22 (CET)

@Puskás Zoli: Mi az a beszámolómból, amivel nem értesz egyet? --Karmela posta 2015. február 3., 14:05 (CET)

@Karmela: Semmi, keveredés van. Egy szakasszal feljebb leírtam amit a tavaly áprilisban történtekből kihámoztam, ott kiderül, hogy szerintem mik voltak az említett törlés körülményei. Amire azt mondtam, hogy nem értek vele egyet, az maga az akkor kipróbált egyértelműsítési koncepció. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 14:20 (CET)

Kedves Karmela! Nekem semmit nem kellett belátnom, mert akkor, az a törlés helyénvaló volt, hiszen az egyik egyértelműsítő lap a másikba volt beágyazva. ezzel a kavarással én egyébként most sem tudok egyetérteni, ugyanúgy, ahogy az Ady esetében egyszer már beszéltünk róla. Jelenleg *az* a helyzet visszaállt, de most megjelent ez a semmire se való lista, aminek tagjai semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással, csak abban, hogy azonos a vezetéknevük. Valójában egy egyértelműsítő lap, aminek 40 tagja van, de most valamilyen oknál fogva listát csináltunk belőle. Érthetetlen. --Burumbátor Mondd, mit tehetnék érted? 2015. február 3., 14:14 (CET)

Illetve annyit helyesbítek, hogy – mint azt korábban leírtam – az akkori helyzettel összhangban állónak, és így helyes lépésnek gondolom az egyértlap törlését, mint ahogy a mostani visszaállítást is. --Puskás Zoli vita 2015. február 3., 14:34 (CET)

Átnevezések – egyértelműsítő lapok vs családneves lista

 • Ezek most a Wagneres egyértelműsítő lapok:
Nincs rajtuk kavarás, éppen ennek érdekében szedtem le például a Wagner lapról azokat, akiket/amiket nem nevezhetünk egyszerűen Wagnernek, és a többi lapnál is hasonlóan.

A Richard Wagner (egyértelműsítő lap) rendezésekor előkerült olyan [[Richard Wagner]], aminek nem a zeneszerzőre kellett volna mutatnia, hanem az íróra. Meglepődtem, hogy milyen sok olyan nevezetes személy van, akit Richard Wagnernak hívnak, a dewikin látom, hogy még a felsoroltaknál is több. Ettől még a Richard Wagner átirányítással is úgy jártam el, mint a Wagnerral: közvetlenül a zeneszerzőre muta, és {{egyért-redir}} van rajta azt jelzendő, hogy egyértelműsítől lap tartozna hozzá.

A Wagner és hasonló családnevűek listája lap viszont nem egyértelműsítő lap, sem a nevében, sem a tartalmában nem az. Hasonlóan családneves lista például a Watt családnevűek listája, a Kim vezetéknevű koreai személyek listája vagy a Lenz családnevűek listája is.
Ezeknek az a haszna, hogy segítik a családnév szerinti keresést amikor a kereső nem biztos a keresztnévben és a családnév a második helyen van, továbbá hogy felvehető a listára olyan nevezetes személy is, akiről még nincs cikk, de tudunk róla.
Tőlem persze azt is elhatározhatjuk, hogy egyáltalán nem kellenek családneves listák, de határozzuk ezt el közösen, és akkor nem fáradok vele többé.
 • Néhány konkrét eset, amiben nem indokolt egyértelműsítésről beszélni, hiszen nincs szó sem hangzásbeli, sem írott összetéveszthetőségről. Nézzük meg például ezeket a lapokat:
 • Szőcs (egyértelműsítő lap): A felsorolt neveket nem lehet összetéveszteni egymással, mint egyértelműsítő lap nem állja meg a helyét. Családneves listát viszont lehetne belőle készíteni a Wagnerek mintájára.
 • Rosenfeld (egyértelműsítő lap): A lapról a személyek külön listába kívánkoznak nem pedig egyértelműsítő lapra, a településeknek viszont jár az egyértelműsítő lap.
 • Aschner (egyértelműsítő lap): Nem olyanokat sorol fel, akik egyértelműsítésre szorulnának, és a kereső legördülő menüje hozza az összes nevet. A lapot feleslegesnek érzem, családneves listát sem látok indokoltnak.
 • Incze (egyértelműsítő lap): Nem egyértelműsítő lap. Lista?
 • Tildi (egyértelműsítő lap): Ezen csak a Zoltánok összetéveszthetőek, senki és semmi más. Ezt a lapot fölöslegesnek érzem, és inkáb egy Tildi Zoltán (egyértelműsítő lap)-ra lenne szükség.

--Karmela posta 2015. február 3., 21:24 (CET)

Ha jól emlékszem, több dolog miatt is felmerült lehetőségként a családneves listaszócikkek létrehozása (de egyfelől nem emlékszem minden részletére annak a hosszú beszélgetésnek, amit folytattam annak idején elsősorban Karmelával, másrészt azóta egy-két dolgot máshogyan látok):

 • Az egyik, hogy azonos, vagy hasonló vezetéknevű személyekről szóló egyért.lapokat egy helyen lehet karbantartani; korábban ugyanis itt-ott helyezkedtek el a személynevek. A pontos példára már nem emlékszem, de az egyért.lapok olyan használatából származott a kettős karbantartást igénylő helyzet, amely egyért.lap-használatot azóta ellenzem, ugyanis már azt gondolom, hogy a „Wagner (egyértelműsítő lap)”-on valóban nincs szükség, felesleges felsorolni Wagner vezetéknevű személyek neveit. Analóg és feltételezett példaként tehát: egy Wagner Bölömbér volt a „Wagner (egyértelműsítő lap)”-on, és három másik Wagner Bölömbér a „Wagner Bölömbér (egyértelműsítő lap)”-on (vagy neadjisten éppen kettő különböző, de a harmadik meg azonos az elsővel, tehát az két helyen is jelen volt; de az is elképzelhető, hogy amelyik a Wagner-en volt, az nem volt a Wagner Bölömbér-en). Ha tisztázzuk és egyértelművé tesszük az egyért.lapok használatát (azért gondolom, hogy nem egyértelmű, mert korábban ez a kavar előfordulhatott), s ebben a használatban egyetértünk, akkor ez a kavarodási lehetőség már nem áll fenn.
 • A másik, hogy a keresőből legördülő menüben ugyanolyan vezetéknevű, de nem keleti, hanem nyugati névsorrendű személyek nem adódnak, ha keleti névsorrend szerint elsőként a vezetéknevet írom be a keresőbe. Ha pedig a nyugatias névsorrendben használt személy keresztnevét nem ismerem, csak a vezetéknevét, akkor sokáig fog tartani, míg megtalálom. Egyedül ebben az esetben érzem, hogy esetlegesen segíthet a családneves lista, de erre az esetre jobbnak tartanám már azt, ha a keresőben megadjuk ezt a lehetőséget: egyértelműen, feltűnően stb., hogy a mezei olvasó is megtalálhassa és alkalmazhassa. Nem tudom, ez utóbbi megvalósítható-e.
 • A harmadik, de kisebb probléma, hogy éppen Széchenyi Györgyöt, vagy Széchényi Györgyöt keresek, mert nem tudom, hogyan írja a nevét (de hasonló eset lehetséges, hogy Kováts Géza vagy Kovács Géza a keresett személy helyesen írt neve). Ebben az esetben sem feltétlenül szükséges a családneves lista, hiszen Széchenyi György és Széchényi György kerülhetnek egy egyértelműsítő lapra, s ott kiderül az olvasó számára, melyiket keresi (vagy külön egyért.lapokon szerepelnek, de egymás felé átjárhatók stb.)
 • A negyedik az, hogy korábban láttam, hogy egyes külföldi Wikipédiákban egy vezetéknévként is használatos szó egyért.lapján felsorolnak minden olyan személyt, akinek az a vezetékneve. Most nem tudom, mi a helyzet, mivel a témával régen nem foglalkoztam, s nem tudom, hogy a külföldi Wikipédiákon ennek a szokásnak van-e valami lényeges haszna, amiről nem tudok, de az egyért.lapok fent említett megfelelő használata ezt a lehetőséget szintén feleslegessé teszi a szememben.
 • Az ötödik, hogy pusztán családkutatási szempontból érdekesek lehetnek családneves listaszócikkek (amit könnyebb karbantartani, ha az egyért.lapokon is szereplő neveket egyenesen az egyért.lapról „linkeljük”, mivel elegendő akkor csak az egyért.lapot bővíteni, szűkíteni, karbantartani), de megmondom őszintén, nem ragaszkodom hozzájuk. --Sphenodon vita 2015. február 3., 22:31 (CET)

@Sphenodon, köszönöm, hogy kifejtetted a véleményed. Különösen fontos a számomra, hiszen közösen dolgoztuk ki azt a koncepciót, ami alapján ki szoktam szedni az egyértelműsítő lapokból a bele nem illő neveket, és ami alapján felépítem a listalapokat. Az elmondottakból nekem az jön le, hogy immáron csekély hasznát látod a családneves listáknak. És mivel jókora meló az egyértelműsítő lapokból kiszerelni mindezt, nagyon elgondolkodtató. --Karmela posta 2015. február 5., 18:05 (CET)

@Karmela:, igazán nincs mit. Igen, úgy látom már, hogy csekély haszna van ezeknek a családneves listáknak. Sokat tanultam tőled is, és a többiektől is, akik véleményét olvashattam az egyértelműsítésről, ezt mindenképpen szeretném neked is, és a többieknek is megköszönni! :) --Sphenodon vita 2015. február 5., 21:44 (CET)

Árvai Péter

Piros, ha megírjátok akkor talán adakozni is fogok. ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Arvai 91.82.177.182 (vita) 2015. február 4., 23:12 (CET)

Kívánságodra máris kék lett. :) --Sphenodon vita 2015. február 4., 23:16 (CET)

Vajon megértette? Wikizoli vita 2015. február 5., 12:17 (CET)
Aligha, de engem elgondolkoztatott (10 pont), amikor megfejtettem nagyon megnevettetett (10 pont), az anon pedig megkapta amit kért, és azt is, amit megérdemelt (szintén 10 pont). Így jött ki az alábbi értékelés. --Puskás Zoli vita 2015. február 5., 15:17 (CET)
Én kérek bocsánatot a zöldítésért, csak gondoltam lépek, mielőtt valaki más félre... Fauvirt vita 2015. február 5., 15:40 (CET)

Big smile.png @Sphenodon, ez tripla 10 pont! --Puskás Zoli vita 2015. február 5., 00:19 (CET)

Automatikusan létrehozott facebook oldal Wikipédia lapoknak

Erről tud valaki valamit? Hogyan generálódik, ilyesmi (mi van, ha megváltozik a wiki-lap címe; hogyan tud a személy kapcsolatot teremteni a saját oldalával, lehet-e hu.wiki-s lapnak is generált FB-oldala; mi van, ha már létezik azon a néven rajongói oldal... és hol van erről valami félhivatalos infó)? (Példa: https://www.facebook.com/pages/Antos-G%C3%A9mes/583239028395849 ) Fauvirt vita 2015. február 6., 14:01 (CET)

Ez egy jó kiindulási pontnak tűnik: http://creativecommons.org/weblog/entry/21721. --Malatinszky vita 2015. február 6., 16:53 (CET)

Igen, köszönöm, ezt megtaláltam, meg még ennyit: http://socialstrand.com/2012/02/22/how-to-merge-multiple-facebook-pages/ de ez így nem sok... ezekből még nem tudok értelmes magyarázatot adni, hogy mi is ez... Fauvirt vita 2015. február 6., 17:46 (CET)

+19 byte egy nap alatt, Simicska Lajos

A magyar internet ma ugyan felrobbant, de ez a wikit úgy látom nem nagyon zavarta. Pedig lenne mit írni. 91.83.180.97 (vita) 2015. február 6., 23:18 (CET)

Dehogyis nem, biztos zavarja. Csak még a lényeget ne mindenki látja. Most éppen arról folyik a magasröptű vita, hogy a baloldali politikusok trágársággyűjteményét ki kellene egészíteni, vélhetően S. L. szavaival.
Egyébként más csetelni és más lexikont szerkeszteni. (Ezt sajnos a Wikipédia egyes szerkesztői is hajlamosak összetéveszteni.----Linkoman vita 2015. február 6., 23:26 (CET)

Gyergyóremete

Gyergyóremete az Indexen, az erdélyi falu, ahol több a magyar mint az összlakosság címmel. Aki tud ehhez adatokat, legyen szíves javítsa! Ogodej Mal 0.png vitalap 2015. február 5., 15:30 (CET)

Több helyen is van ilyen. Egyik szám a népszámlálási, a másik a statisztikai hivatalé (nem mindig azonos évben). Aztán van forrás nélküli adat is. Egyet kellene meghagyni (pl. a népszámlálásit). Wikizoli vita 2015. február 5., 15:37 (CET)

A népszámlálási adat az lenne (a linken belül „Tab8. Populaţia stabilă după etnie”), de nem tudom összevonni a két azonos referenciát az infoboxban. Oliv0 vita 2015. február 5., 16:23 (CET)
Egy fokkal jobb, de nem kéne keverni a falu és a község lakosságát. A magyar lakosságot eddig mindig a falura értettük, és nem a községre, az előző is a falura vonatkozott. Ha elkezdjük keverni a falu a és község lakosságát, abból semmi jó nem lesz. A falura csak 2002-est tudok, 2011-est nem tudok. Vagy vissza kell állítani, vagy ki kell törölni, így nem lesz jó. --JulesWinnfield-hu vita 2015. február 5., 16:55 (CET)
Ezt nem vettem észre, akkor visszavonom, az év úgy is megmagyarázza azt, amin csodálkozik az Index. Oliv0 vita 2015. február 5., 17:28 (CET)

Időközben frissítette az indexes bejegyzést az írója, és Désházát is megemlítette. A Gyergyóremeténél alkalmazott módszerrel tisztáztam. m82xe (vitalap), 2015. február 7., 19:50 (CET)

Fogytán az érdekességek

A kezdőlapra szánt érdekességek gyűjteménye kezd megint kimerülni; akinek van ideje és kedve, segítsen a gyűjtésben! --Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2015. február 7., 08:00 (CET)

Ellenőrizetlen új sablonokat hol lehet látni?

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaTacsipacsi vita 2015. február 7., 21:19 (CET)

Észrevettem, hogy azok az új sablonok, amelyeket nem megerősített szerkesztők készítenek, nincsenek benne az ellenőrizetlen lapok között, így gyakorlatilag lehet, hogy soha nem lesznek ellenőrizve. ‑XXLVenom999 Gas mask.svgThe Bunker 2015. február 7., 20:30 (CET)

Speciális:Ellenőrizetlen lapok, ha minden igaz (és ha jól értelmezem, akkor ezek a sablonok). Többet nem tudok róla, mert csak járőrök láthatják, én csak a PHP-forráskódból dolgozom :-). --Tacsipacsi vita 2015. február 7., 21:19 (CET)
Az ellenőrizetlen sablonok amúgy sem bújnának el, mert minden szócikk ellenőrizetlen lesz, ahol be vannak illesztve. Samat üzenetrögzítő 2015. február 7., 21:24 (CET)
Értem, köszönöm a válaszokat! --XXLVenom999 Gas mask.svgThe Bunker 2015. február 7., 21:42 (CET)

Építészek

Három évvel ezelőtt törlésre került az aranydiplomás építészek listája (Wikipédia:Törlésre javasolt lapok/Aranydiplomás építészek (2011)). Megnézni sem tudom ki van rajta: A megmaradt kétes nevezetességű cikkeknek mi lesz a sorsa? Czikkely Elek, Bakos Lehel, Somogyi Lajos stb. Gyurika vita 2015. február 7., 08:03 (CET)

Pedig milyen szép cikk volt… Segítene bármiben, ha tudnád, kik voltak a listán (a három fenti személy pl. igen)? Samat üzenetrögzítő 2015. február 7., 19:59 (CET)

Most olvastam el a régi törlési megbeszélést, annó 2011-ben nem olvastam. Hadd írjam (legalább ide, egyszer, utólag), hogy az arany, gyémánt stb., diploma = kitüntetés. Azt nem csak a hosszú életkorért kaják, nem automatikus, nem kapja meg kapja mindenki, aki 50, 60 évvel korábban lediplomázott. Az egyetem rektori tanácsa, vagy szenátusa ítéli oda egyénenkénti értékelés alapján csak azoknak, akik méltók rá, azaz egész életükben építészként, mérnökként, orvosként dolgoztak, és maradandót alkottak. A kitüntetési szabályzatokból itt 3 minta, [4], [5], [6]. Más egyetemek gyakorlata ugyanilyen. A törlési megbeszélésen ezzel sajnos ellenkező vélekedés maradt a levegőben, korrigálás nélkül. Akela vita 2015. február 7., 20:31 (CET)
A belinkelt szabályzatokból nekem nem derül ki, hogy mennyire kell nagyot alkotni ahhoz, hogy az ember aranydiplomát kapjon. Az építészkar szabályzata szerint a feltétel annyi, hogy „életpályája alapján közmegbecsülésre méltó” ami a a listán szereplő cikkek tanúsága szerint a gyakorlatban, úgy tűnik, annyit jelent, hogy az illető nem hagyta el az építészi pályát. De mindegy is, hogy ezek az emberek az 1961-es évfolyam legjobbjai, vagy csak egyszerűen a munkájukat tisztesen végző építészek, mert a wikiképesség feltétele nem az, hogy valaki maradandót alkosson, hanem az, hogy részletekbe menően írjanak róluk független források. --Malatinszky vita 2015. február 8., 00:33 (CET)
Az indoklásokat a konkrét kitüntetési határozatok tartalmazzák, a nevek mellett. Az egyes évek határozatait, névsorokat az egyetemek honlapjairól vagy egyetemi sajtókból lehet összevadászni, (sok aprómunka, az építészeket meg sem találtam, példának itt egy BME elektromérnöki kari, 2013-ból [7]). Akela vita 2015. február 8., 02:42 (CET)

Közben szerintem egy mentett verziót megtaláltam: Szerkesztő:Kit36a/ Aranydiplomás építészek (2011). Akkor irányelvbe kéne foglalni mint nevezetességi kritériumot és erről szavazást kírni. Gyurika vita 2015. február 7., 21:41 (CET)

@Gyurika: Annak idején én hajtottam végre a törlést, és a törölt lap (nem törölt) vitalapjára kimásoltam a felsorolt aranydiplomás építészek listáját. De úgy látom, Kit36a az egész cikket megőrizte az allapján. --Malatinszky vita 2015. február 8., 00:02 (CET)

@Gyurika: Ehhez a beszélgetéshez kapcsolódik: Vita:Csorba Zoltán (építész)#Aranydiploma, Szerkesztővita:Kit36a#Csorba Zoltán és részben más építészszócikkekkel kapcsolatos kérdések és észrevételek, Wikipédia:OTRS-üzenőfal#Aranydiploma-adományozó dokumentum. A baj az, amit többször kértem, hogy az aranydiploma másolata, vagyis a forrás nem elérhető. Igaz ugyan, hogy az aranydiploma átadására és azokra, akik megkapták, van wikin kívül elérhető adat, de az életrajzi adatok forrásaként csak akkor lenne elfogadható forrás, ha akár OTRS-en (másolat), akár máshogy (más weboldal, könyvek, újságok stb.) elérhetőek lennének a benne szereplő életrajzi adatok. Így ugyanis ez önálló kutatás részéről, ami nem felel meg a Wikipédia irányelveinek, útmutatásainak. Szép estét kívánok! Apród vita 2015. február 7., 23:33 (CET)

Ezekkel a cikkekkel mind kezdeni kellene valamit, vagy kibővíteni, ha van rá forrás, vagy TMB-re vinni. Azonban építészeti elismerések és jelentőségek területen nem vagyok jártas (tudom, máshol sem), így nem tudom megítélni, mit kellene csinálni velük. Gyurika vita 2015. február 8., 10:43 (CET)

 • Apród felhívta a figyelmemet erre a megbeszélésre, hogy én is szólnék hozzá. Íme:
Ha az aranydiploma jelentése, hogy valaki sok éven át megmaradt a szakmájában, akkor ....
(töröltem a többit, mert figyelmesebben elolvastam, amit Akela írt, lásd a véleményemet lejjebb) --Karmela posta 2015. február 8., 23:14 (CET)

Még jobbat mondok: legyen lista és TMB helyett bedolgozás, ha nem teljesítik a WP:NEV-et, a törölt Gulyás Teréz adataival együtt. Gyurika vita 2015. február 8., 13:05 (CET)

Ha egy másodosztályú futballista wikiképes, akkor egy kulturált és tudományokat művelő országban egy aranydiplomás mérnöknek az érteke (általa teremtett értékek) talán összemérhető a futballisták által létrehozott értékekkel, hogy a burundi labdarúgó bírókról ne is beszéljünk? Vagy mégsem? --Texaner vita 2015. február 8., 13:11 (CET)

Focisták terén nem vagyok otthon, azokhoz sem tudok hozzászólni, de belőlük meg rengeteg szubcsonk született az elmúlt időszakban. Gyurika vita 2015. február 8., 13:23 (CET)
 • Újra, és figyelmesebben elolvastam, amit Akela írt arról, hogy hogyan jut valaki aranydiplomához, és arra a véleményre jutottam, hogy ha egy aranydiplomás építésztől van annyi anyag, ami kitesz legalább egy csonkot, akkor tekintsük őt wikiképesnek, és az aranydiploma címén lehessen róla külön cikk. Ne vitassuk az aranydiplomások nevezetességét egyenként, fogadjuk el az egyetem ítéletét erről. Akikről nincs együtt egy cikknyi anyag, azokról persze nem lenne jó külön-külön kétsoros cikkeket létrehozni hiába tekintjük őket nevezetesnek, de azért őket is tiszteljük meg az aranydiplomás építészek listacikkében egy-egy külön szakasszal, és oda írjuk be, ami tudható róluk. Az enciklopédia csak gazdagodik velük.
Tehát egyetértek Gyurika 13:05-kor tett javaslatával.
--Karmela posta 2015. február 8., 23:10 (CET)

Vaszilij Vasziljevics Szmiszlov

Döbbenet, hogy ez csonk. Pedig, ha egy Pokémon lenne... 91.83.25.136 (vita) 2015. február 7., 23:07 (CET)

Itt a link, amin keresztül szerkesztheted. Jó munkát! --Malatinszky vita 2015. február 7., 23:09 (CET)
Malatinszky, nyugodtan dolgozz te is, szerkeszd bátran a Wikipédiát! – Aláíratlan hozzászólás, szerzője 94.27.232.9 (vitalap | szerkesztései) 2015. február 8., 15:29‎

Mint a Sakkműhely jelenleg egyetlen aktív tagja, szívesen látok mindenkit szerkesztőtársnak, aki szívén viseli a sakktörténelem nagyjainak szócikkeit, és hogy azok az illető személyek vagy történések jelentőségének megfelelő színvonalúak legyenek. Nagyon nagy hiányosságok voltak, és az elmúlt egy évben sikerült pótolnom a magyar sakkbajnokok és nagymesterek, a női és férfi sakkolimpiák, a női sakkvilágbajnokok és világbajnokságok hiányzó cikkeit, és a csonkcikkek kiegészítését. Jelenleg a férfi sakkvilágbajnokságokról és a világbajnoki párosmérkőzésekről írok. 1886-tól kezdtem, és most az 1910-es mérkőzéseket írom. Valamikor eljutok a Botvinnik–Szmiszlov mérkőzésig is, és akkor Szmiszlov csonk szócikkét is kiegészítem. Ha valaki addig nem tud várni, és zavarja, hogy csak csonk van róla, akkor ne habozzon, fogjon billentyűzetet, nem haragszom meg ha valaki még beszáll.--Dodi123 vita 2015. február 8., 17:31 (CET)

Kategóriák vitalapokkal megtöltve

Ahogy látom, a Középiskolai tananyag kategória mindegyik alkategóriája szócikkek helyett azok vitalapjaival van megtöltve. Mi a célja ennek? Ha ennek tényleg így kell lennie, akkor legalább a linkelt kategórialapon jó lenne megmagyarázni, hogy kerülnek a szócikknévtérbe a vitalapok… Ádám 2015. január 31., 18:42 (CET)

Ha nincs ellenvélemény, akkor bizonyára legjobb lesz, ha kiveszem ezeket a vitalapokat a szócikknévtérből. Ádám 2015. február 6., 12:27 (CET)

Valami magyarázatnak csak kell lennie. Talán azért, mert a vitalapon szerepel a kritérium: „E szócikk témája fizika tantárgyból a középiskolai tananyag része.” Lekövethető-e, hogy melyik szerkesztő sorolta kategóriába a vitalapokat (vagy a sablon maga sorolja be magát?) Akela vita 2015. február 6., 12:57 (CET)

Na, meg is van: {{Középiskolai tananyag}}(?). Aszongya „beilleszti a lapot a Középiskolai tananyag kategória megfelelő alkategóriájába.” Szerintem a sablont kellene javítani „a lap főlapját beilleszti”-re, illetve ezt a DOC-ban lekövetni. Akela vita 2015. február 6., 13:04 (CET)

Feltettem a kérdést Wikipédia-vita:Sablonműhely#Középiskolai tananyag sablon alcímben. Akela vita 2015. február 6., 13:15 (CET)
Ott Tacsipacsi válaszolt: Vitalapon lévő sablon főlapot nem tud kategóriába helyezni. Akkor viszont ésszerű lenne a sablon átformálása (főlapra, kis méretben, mint pl. hadjárat-sablon)? Akela vita 2015. február 7., 11:34 (CET)

Az való a szócikkbe, amit az olvasónak szánunk. Ha csak belső szervezési dolog, akkor szerintem inkább éljünk azzal, hogy a vitalap van felsablonozva és kategorizálva, a kategória pedig kapjon magyarázó kommentárt a kategórialapon. --Karmela posta 2015. február 10., 11:18 (CET)

Francia vasútállomások

Véletlenül láttam: Gare de Noyen, Gare d'Ailly-sur-Noye bevezetőben helységnév helyén üres [[]] áll. Ez igaz a kategória legtöbbjére. Valszeg bot-hiba, végig kellene javítani. Akela vita 2015. február 9., 20:52 (CET)

Nem hiba, csak hiányos a Wikidata. Például azt a noyeneset most megcsináltam: a vasútállomáshoz tartozó oldal P131-es tulajdonságában levő oldalhoz (a település oldalához) kellett hozzáadni egy magyar címkét. Innentől kezdve az összes oldal, ami a Wikidatából ezt a települést veszi, az már jól fogja megjeleníteni. Zerind üzenőlap 2015. február 9., 20:58 (CET)

Bothiba. Ha valaki megírja a település cikkét, és összekapcsolja a Wikidatával, akkor ilyen fog megjelenni: [[Noyen-sur-Sarthe]]. Így kellene javítani mindenhol, de az meg pláne nem jó, hogy kivesszük a zárójeleket, és ilyen jelenik meg: „…Franciaországban, településen…” --Tacsipacsi vita 2015. február 9., 22:39 (CET)

Bocs. Átteszem ezt az egész bekezdést Wikipédia:Kocsmafal (javaslatok)#Wikidata bekezdésbe, ott folyik megbeszélés ezekről a vasútállomásos szócikkekről. További észrevételeket oda írjatok. kösz. 2015. február 10., 00:59 (CET)

Csehül, szlovákul értőknek

Kedves szerkesztők!

Mivel jó ideje az az érzésem, hogy az angol wikipédia halálozási listáját szerkesztőknek minimális (direkt nem nullát írok, mert időnként néhányat beír egy-egy évben) a figyelme, hogy Csehországban, Szlovákiában ki hunyt el és a hírkereső határontúli figyelme se olyan erős szlovákiai magyarok tekintetében, ezért szeretném arra kérni a csehül, szlovákul tudókat illetve a szlovákiai magyar lapok olvasóit, hogy időnként nézzék már meg, hogy Csehországban, Szlovákiában mely nevesnek tekinthető ember halt meg. Előre is köszönöm. Apród vita 2015. február 10., 18:06 (CET)

A szlovák és a cseh kategóriát érdemes figyelni. A felvidek.ma oldalt is hasznos lehet ebben a témában. Ez alapján most beírtam a magyar listába Arpád Račko-t - Csurla vita 2015. február 10., 21:40 (CET)

@Csurla: Köszönöm a segítségedet! Apród vita 2015. február 12., 16:12 (CET)

Kért szócikk egy allapon félbehagyva 2010-ben

Sziasztok! Mivel nem tudom, aktív-e még a Wikipédia:Földrajzműhely (ott is hagytam üzenetet) ide is megírom, hátha: Feltűnt, hogy a kért szócikkek között szerepel a Zempléni-sík, aminek van egy allapi kezdeménye még 2010-ből (a laptöri szerint, az a szerkesztő már nem aktív): Szerkesztő:Leonar/Zempléni-sík - ha lenne valakinek kedve följavítani, talán mehetne is a fő névtérbe (tartalmilag nem tudom, mennyire van rendben)! Fauvirt vita 2015. február 11., 17:31 (CET)

Hát.. bocsánat, csak most most olvastam bele.. nem is arról szól, hanem a Mecsekről... bocsánat! Fauvirt vita 2015. február 11., 17:34 (CET)

Szerkesztőfelület testreszabása

Sziasztok! Hogyan növelhetném meg a betűméretet a szerkesztőfelületen? (Tehát azt a méretet, amikor szerkesztek, nem magát, a szerkesztett szöveg betűméretét.) 1920x1080-as felbontáson nagyon kicsi. Köszönöm --áкos9702 posta 2015. február 16., 07:12 (CET)

Az általam ismert összes böngészőben működik az, hogy megnyomom egyszerre a Ctrl és a numerikus billentyűzeten a + gombot, és akkor az ablakban minden 25%-kal (valójában százalékponttal :-)) nagyobb lesz. Vissza: Ctrl és numerikuson a -. --Puskás Zoli vita 2015. február 16., 07:56 (CET)

A francia wiki kocsmafalán említették, hogy a szerkesztőablakban hibás betűtípus-választást okoz Vista alatt a KB3013455 Windows-frissítés, esetleg próbáld meg eltávolítani. Oliv0 vita 2015. február 16., 09:45 (CET)

Köszönöm a segítségeteket. @Zoli: Igen, ez működik, de így mindig állítanom kell, az összes szerkesztés előtt, ráadásul az is nagyobb lesz, amit ugyanúgy szeretnék hagyni. @Oliv0: OS X-et használok. Természetesen ha nincs megoldás, így is jó, majd megszokom valahogy… --áкos9702 posta 2015. február 16., 20:01 (CET)

Firefox: Eszközök menü/Firefox menü (három csík/narancssárga Firefox felirat) → Beállítások → Tartalom → Betűk és színek → Speciális… → Kódolás: latin → Fix szélességű melletti Méret legördülő menü. Ez minden fix szélességű beviteli mezőt megnövel, de talán nem használsz olyan sokat. --Tacsipacsi vita 2015. február 16., 21:56 (CET)

Nem semleges szakasz a Botulinum toxin szócikkben

Sziasztok! Egy hozzáértő szerkesztő ránézne a Botulinum toxin szócikk BOTOX VISTABEL, Azzalure című szakaszára, hogy menthető e belőle bármi, vagy egy az egyben törlendő? --Bajnoczki vita 2015. február 16., 10:24 (CET)

Halálosan fals szubcsonk???

Van egy szócikk, ő: Kiss István (kémikus) (vitalap | történet | hivatk | log | dellog | szerkesztés | figyel | lapinfo | töröl | levéd). Tartalmilag nagyoncsonk. A nagyobbik probléma vele, hogy teljesen zavarba hoz, és nem tudok mit kezdeni vele. Volt valóban egy Kiss István nevű kémikus, aki Seregélyesen született 1923. augusztus 17-én, Szegeden tanult, 1963-ban valóban Kossuth-díjat kapott, és 1968-ban tényleg a kémiai tudományok doktora lett. De ő a Magyar életrajzi lexikon, az Új magyar életrajzi lexikon és a Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasok 1948–2008 alapján 1990. április 18-án egyszer már meghalt, és nem élt 2012-ig, ahogy a szócikkünkben szerepel. A Magyar nagylexikon szerint ugyanez a Seregélyesen született stb., stb. Kiss István viszont 2004-ben még valóban élt. A neten, a Tudósnaptárban is a 2012-es halálozási dátum szerepel, de egyik forrása a Magyar életrajzi lexikon, ami totál nonszensz, tekintve hogy a Magyar életrajzi lexikonban csak 1992 előtt elhunyt emberek szerepelnek. Láttam már pár napos vagy hónapos csúszásokat lexikonok időpontadatai között, de ez nagyon durva, ilyet még nem pipáltam.

Na de viszont, a szócikkünkben, a halálozási dátumhoz megadott MTA KFKI-link halott, van viszont ez a fura email, az egyetlen, amit a kfki.hu doménen találtam Kiss István halála kapcsán. Szal nem tudom, ez nekem minimum fura. És már tele van szórva a wiki ezzel a 2012-ben meghalt Kiss Istvánnal. Szóval totálisan zavarban vagyok, hogy mi ez a szócikk.

Amiért ezt ide írtam, az az, hogy nekem most nincs hangulatom ezt szétszálazni, 1) hátha valakinek van, és megnyugtatóan rendezi a dolgot, 2) vagy addig töröljük a lapot, nem látnám nagy veszteségnek a terjedelme alapján, 3) a 2)-es számú javaslattól valaki jól berág, megírja rendesen, és rájön az egészre. Pasztilla vita 2015. február 19., 21:01 (CET)

@Karmela: Te szereted az ilyeneket. :-) Pasztilla vita 2015. február 19., 21:02 (CET)

Fura, de lehet hogy frissítik a MÉL-t? Az szerepel a cikkben, hogy "A *-gal jelzett adatok javítva/pótolva Kiss István és Weiszburg Zsuzsanna közlése alapján [2011.04.30.] " Gyurika vita 2015. február 19., 21:47 (CET)

Kénytelen frissíteni, mert összekeverték őket. Az ÚMÉL-ben is elrontották. Bár a javítás is zavaró, mert a *-gal jelzett adatok 2011.04.30-asok, de 2012-ben halt meg. Olyan mintha előre beírták volna mikor hal meg. A halálozáshoz ** kellene és illett volna és leírni, hogy tévedés történt. - Csurla vita 2015. február 19., 22:22 (CET)

1990. április 18-án Az 1910. nov. 23-án született biológus Kiss István halt meg. Gyurika vita 2015. február 19., 21:52 (CET)

Kiváló, köszönöm! Pasztilla vita 2015. február 19., 22:21 (CET)

Hasznosságok: az angol kategória nálunk megíratlan cikkei

Ha kíváncsi vagy arra, hogy mivel lenne érdemes kiegészíteni a témakörödet, így találhatsz ötleteket.

not-in-the-other-language
A kategória olyan enwikis (frwikis, stb) cikkei, amelyeknek nincs magyar megfelelője a Wikidata szerint;
Például:

Ezeket szükséges beállítani:
 • In language = en (fr, de, ...)
 • Category tree = Hungarian writers (Cucurbitaceae, Person der griechischen Mythologie,...)
Ha a magyar kategóriából át tudok kattintani az illető nyelvre, akkor máris megvan a kategória neve. Ha ez nem megy, akkor keresek egy mindkét nyelven létező cikket, és a másik nyelven megnézem a kategóriáit.
 • depth = 0 (1, ..., 9, amilyen mélységig érdekes a kategória)
 • Do it

--Karmela posta 2015. február 20., 15:21 (CET)


Kedves Karmela, nehéz komolyan venni ezeket a linkeket, pl., ahol a felsorolt írók nagy részének nem magyar a neve, vagy az illető csak nagyon ügyesen titkolja. Arról nem is beszélve, hogy kíváncsi vagyok, ismeri-e nálunk őket bárki.
Ha komolyra fordítom a szót, ezzel szemben a magyar Wikiben szunnyadó piros linkeket ki lehetne egy okos programmal gyűjteni, esetleg úgy indulva, hogy a piros linkeket is kategorizálnánk és így eljuthatnánk pl. a norvég írókról vagy a kerti kártevőkről megírandó szócikkek témáihoz.----Linkoman vita 2015. február 20., 15:39 (CET)
 • Ha az derül ki, hogy egy cikk odaát hibásan van bekategorizálva, érdemes helyesbíteni.
A piros linkek értékeléséről és az abból nyerhető cikkötletekről a következő szakasz szól.
--Karmela posta 2015. február 20., 17:20 (CET)

Szubcsonkcikkek labdarúgókról

A Wikipédia:Kocsmafal (javaslatok)#Német települések lapon folyó vitában felmerült egy mellékszál bizonyos régen élt labdarúgók cikkeiről. Mivel nem szeretném, ha az a megbeszélés félremenne, de ugyanakkor a labdarúgók kérdését is fontosnak tartom, áthoztam a megbeszélést ide.

A kiindulópont az volt, hogy Gyurika (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) felvetette:

Sajnos a labdarúgók egy része is szubcsonk, pl. Otto Bühler, Ernst Frick (labdarúgó), Ramón Astudillo, Enrique Chimento, Hafez Kassebm stb., olyanok mint az egy beszédes 18. századi lelkészek. Azonban sokuk még jócskán bővíthető a külföldi cikkekből: pl. Mustafa Mansour, Mohamed Latif, jó lenne ezeket is bővíteni, nehogy elvesszenek. Gyurika vita 2015. február 16., 18:31 (CET)

Válaszul DVTK KIADÓ (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) ezt írta:

„Íratlan szabály, ha egy sportoló cikkében van egy infobox és egy mondat, navboxok, kategóriák, az nem szubcsonk. Mióta többen is figyelmeztettek, azóta teszek navboxokat a cikkekbe. Egy sportcikkek terén nem jártas szerkesztőnek talán nem sok a tartalom, de mivel rengeteg megíratlan legendás sportoló van, egy-egy sportolóról elég ennyi.”

Erre Gyurika és én ezt válaszoltuk:

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de a fenti 3. pont alatt szereplő „íratlan szabályt” nem ismerem és nem ismerem el. Az hogy valami szubcsonk vagy sem, nem attól függ, hogy a cikkalany sportoló-e, sem nem attól, hogy a minimális információ köré milyen sallang van rittyentve. Aki másképp gondolja, annak azt tanácsolom, hogy az általad emlegetett íratlan szabályt tegye írottá és szavaztassa meg a közösséggel. Malatinszky vita 2015. február 16., 19:51 (CET)

Ha íratlan, akkor az a szabály nem létezik. Gyurika vita 2015. február 16., 19:57 (CET)

Nem szubcsonk-e J. Kolle, akinek még a keresztnevét sem tudjuk, s egyszer '38-ban játszott és indonéz hátvéd volt? Gyurika vita 2015. február 17., 10:08 (CET)

Azt javaslom, itt folytassuk. --Malatinszky vita 2015. február 17., 14:40 (CET)

A J. Kolle cikk szerintem is szubcsonk, ráadásul abban is kételkedem, hogy a cikkalany megfelel a WP:NEV irányelv követelményeinek. Tovább megyek: jó eséllyel elmondható ugyanez a Kategória:Az 1938-as világbajnokság labdarúgói kategória legtöbb cikkéről. Ezek a cikkek ráadásul a Wikipédia ellenőrizhetőséggel kapcsolatos alappillérét is sértik, hiszen a legtöbbjük nagy részben vagy teljesen híján van a forrásoknak. Szerintem ezeket az aligcikkeket inkább úgy kéne kezelni, ahogy @Hkoala: csinálta az Erdélyi jezsuita szerzetesek listája kapcsán. --Malatinszky vita 2015. február 17., 14:52 (CET)

Amit lehet, jó lenne kibővíteni, hogy legalább két-, de inkább háromsornyi szöveg legyen benne, sokhoz a külföldi cikkből lehet még fordítani. Akkor már nem lesz gond velük. Az 1500 byte körüli vagy afölötti cikkek általában nem tűnnek problémásnak, csak amik durván 500-800 byte-osak. Gyurika vita 2015. február 17., 15:14 (CET)

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Az angol, az olasz és a lengyel wikipédián is van cikk minden világbajnokság minden labdarúgójáról. Kolléról az angol cikkekben egy forrás van, az első mondat végén, ami a FIFA oldalára, egy halott linkre visz minket. Az olasz wikin van még egy forrás, az az RSSSF oldalára visz minket, a neveket felsorolja, de részletesebb adatokat nem tud. Az oroszban van viszont egy forrás, ez, itt felsorolja Holland-India összes játékosát, klubbal együtt, Kollénál nincs klub itt sem. Az azért elég érdekes lenne, hogy az angol, a francia, az olasz és a lengyel wikin van cikk Kolléról, míg nálunk mondjuk nem lenne nevezetes. Az angol wikipédián megközelítőleg 700 indonéz labdarúgóról van cikk, nálunk pedig csak ez a 20, akinek megírtam a cikkét. Ez a jelenlegi Játékosok projekt 2015 arra lenne igazán jó, legalább a labdarúgás alapcikkeit megírjuk a magyar wikin, legyen minden országból legalább 20 labdarúgó, alakuljanak ki a focistákon belül az arányok, ha vannak alapcikkek, azt lehetne bővíteni. Tavaly volt nagy vita a kezdeti olimpikonokról, volt szavazás is, ott nem nyert az az opció, hogy minden olimpikon meg vb-focista nevezetes, csak az volt a szavazással a baj, hogy főleg olyanok szavaztak, akik nemigen tevékenykednek, tevékenykedtek sportcikkek terén. De ott is volt egy végső kósza ötlete valakinek: ha van x számú interwiki (lehet 1 is), a cikk megmaradhat. A háromsornyi játékosokról annyit, ha körbevesszük mézesmázas szöveggel, hogy a vb-n a magyarok elleni 6–0-lal estek ki, nem lesz jobb semmivel. Arányok kellenek a cikken belül is. DVTK KIADÓ vita 2015. február 17., 15:16 (CET)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Az is érdekes, hogy a cikkben Holland Indiaként szerepel a csapatlista, a fent említett linken meg Holland Antillákként... Nem annyira bíznék ebben a linkben... - Gaja  Posthorn Logo Dt Bundespost.svg 2015. február 17., 15:45 (CET)
Az, hogy hol van valakiről a többi WP közül cikk, lényegtelen. Vannak szabályaik, amik különbözhetnek a mieinktől. Az se mérce, hogy hány indonéz labdarúgónak van cikke az angol WP-n. Valószínűleg magyar labdarúgóról is több cikk van ott, mint az indonéz WP-n. Nyilván nem kérdés, hogy miért. Egy név és egy adat, hogy valamikor játszott egy válogatottban nem teszi a cikket alapcikké. Ha nincs egy országból 20 említésre méltó labdarúgó, akkor nincs, nem kell kreálni. Tavaly volt egy szavazás. Igen, nem csak azok szavaztak akik ilyen cikkeket szerkesztenek. A WP-nek vannak egységes szabályai, annak kell megfelelnie a focistákról és a polgárjogi aktivistákról szóló cikkeknek is. Kósza ötleteim nekem is vannak, mindjárt összegereblyézem őket. :-) Rizsával megtölteni pedig tényleg felesleges, ebben legalább egyetértünk. --Puskás Zoli vita 2015. február 17., 15:31 (CET)

Nem rizsával, adatokkal kellene megtölteni, ha van még róluk. Gyurika vita 2015. február 17., 15:34 (CET)

A labdarúgók nem nevezetesebbek alaphangon, mint bármely más topic. Indokolatlan alacsonyabb követelményeket támasztani ezekkel szemben, mint bármely más személyről szóló szócikknek.
A szubcsonk pedig akkor is csak szubcsonk, ha navbox van benne, meg a csapatról - szerintem egyébként teljesen felesleges több négyzetméteres sablon.
Ugyanakkor a csonk követelménye nem mennyiségi, hanem tartalmi. Lehet 4 mondat is szubcsonk és lehet 2 mondat is csonk...
A Wikipédiának nem a szócikk, hanem a lexikonba való információ az alapegysége. 'Ha tehát egy szubcsonk nem tud többet, mint amit róla a kereső alapján más meglevő cikkeinkből tudni lehet, akkor ez nem érték, csak névtérpazarlás. A J. Kolle cikk ennek az iskolapéldája.
Ha piramissal akarnám érzékeltetni,akkor szerintem minél konkrétabb egy téma, annál hosszabb szócikket igényel. Ebben különbözik a kislexikontól, amelynek témája szándékoltan felöleli a röviden tárgyalt részleteket.
.Tehát felesleges ökölszabályok helyett én a fent kiemelt szempontot ajánlom.----Linkoman vita 2015. február 17., 15:55 (CET)

Törölni, törölni, törölni. Elég volt az új szócikkekből. Hülye angolok, hülye olaszok, hülye lengyelek. Malatinsky for President. - Csurla vita 2015. február 17., 18:48 (CET)

"Hülye angolok, hülye olaszok, hülye lengyelek" - Mondjuk ebben annyi igazság van, hogy amikor pl. Ferenc pápát megválasztották, valahol I. Ferenc/Francis I/Franz I stb. néven indították a cikket, a többi wiki meg átmásolta ész nélkül. Ez olyan mint Párvusz esete, lehet hogy a többin nem is vizsgálták a nevezetességet, létrejött, sok a lábjegyzet, más wikin is van, így elfogadták gondolkodás nélkül. Még mielőtt valaki belemagyarázná: én sem mindenáron törölni akarom, hanem inkább bővíteni őket. Gyurika vita 2015. február 17., 20:44 (CET)

Sajnos a sportolókkal kapcsolatos cikkeket érő minőségi kifogásokra már megszokott válasz a személyes támadásoknak és az árnyékboxolásnak ez a rendkívül agresszív keveréke, amit ezúttal Csurla prezentált. Pedig amit itt öten is kérünk az nem az, hogy ezeket a cikkeket töröljük, hanem az, hogy a projektben gyártott cikkek feleljenek meg a Wikipédia (egyébként teljesen ésszerű) követelményeinek: tartalmazzanak használható mennyiségű információt, a bennük szereplő adatok legyenek alátámasztva megbízható forrásokkal, és ne a Wikipédia legye az első orgánum, ami elegendően fontosnak tartja a cikkek alanyait, hogy részletekbe menően ír róla (ez, ugye, a nevezetesség lényege). Elhangzottak konkrét javaslatok is: a sablonos minimum helyett kutassunk fel forrásokat, amikkel kibővíthetők a cikkek, ha pedig egy-egy cikkalanyról nem lehet egy önálló cikkhez szükséges mennyiségű információt fellelni, akkor az ilyenekről írjunk inkább gyűjtőcikket, mint Hkoala az erdélyi jezsuitákról. Nem tudom, miért tűnik a Wikipédia rombolása iránti törekvésnek egy olyan javaslat, hogy az 1938-as svájci válogatott tagjairól ne egyénenként írjunk semmitmondó egymondatos, infoboxokkal feltupírozott cikkeket, hane az egész válogatottról készítsünk egyetlen gyűjtőcikket. --Malatinszky vita 2015. február 17., 20:04 (CET)

Ha már prezentációról van szó, akkor te voltál az, aki egy szócikkre szubcsonk sablont rakott, azért hogy igényesebben bővítve legyen, de a szócikk valójában csonk volt. Az igényesebb kidolgozással egyetértek, de a szubcsonkkal való fenyegetéssel nem. És te pont ezt tetted. Gondolkodj el ezen! Az én szememben ez az, ami agresszív. Olyan könnyen rugsz bele a másikba, de ha téged csak elnöknek javasolnak, akkor már agresszíót kiáltasz. Csurla vita 2015. február 17., 21:47 (CET)

Egy Wikipédiát, lássuk be, a szócikkek száma határoz meg. Meg mint írtam, az angol, olasz és lengyel wikin is van cikk az összes labdarúgóról. Nyilván ott is lehetne gyűjtőcikkekbe szedni, de ez azért mégis érdekes, hogy csak mi gondolkozunk így... Hány másik wikipédián van cikk az összes '38-as svájciról? És hányon van gyűjtőcikk klubjaikkal, kategóriákkal? DVTK KIADÓ vita 2015. február 17., 20:13 (CET)

Ugyan Giampiero Boniperti is valamelyest informatív, de várható, hogy egy éven olyan lesz mint az angol? Mikor lesz kész az összes csonk? Ha elkészültek, visszatérsz-e bővítésükre? Gyurika vita 2015. február 17., 20:18 (CET)

 • Színvonaltalan luftballoncikkek szégyent hoznak a Wikipédiára, nehogy már ezek határozzák meg a huwikit! Egy cikk legalábbis potenciálisan legyen cikk. Csak olyasvalakiről érdemes megtartani még egy rövidke cikket is, akiről tudható, hogy legendás sportoló, és lesz róla anyag, csak bele kell dolgozni a cikkbe.
A többieknél sem egyszerű törlést javasolok, hanem hogy ezek a cikkek legyenek átirányítássá abba az átfogó cikkbe, ahol úgyis megtalálható már ugyanaz az egy szál adat róla, csakhogy egy áttekinthető táblázat vagy egy lista keretében, ehhez hasonló módon (érdemes rákattintani): Borzási B. Balázs.
--Karmela posta 2015. február 17., 20:20 (CET)

Szerintem biztosan megvan a két forrás róluk, 1938-ban biztosan írtak róluk eleget a holland-indiai újságok, csak mi ezekhez nem férünk hozzá. Szubcsonknak sem tartom őket, nekem mindegyik szócikk tartalmaz olyan információkat, amik pluszt adnak a tudásomhoz, ezért a megmaradásukat támogatom. Zerind üzenőlap 2015. február 17., 20:33 (CET)

Gaja fején találta a szöget: a forrásként megjelölt oldal maga sem tudta eldönteni, hogy Dutch West Indies vagy Dutch East Indies csapatáról van szó. Ezért biztos ami biztos, betették Holland Antillák zászlaját, fittyet hányva a saját maguk által is feltüntetett adatra, mely szerint a játékosok egy része batáviai csapatban játszik. J. Kolle esetében egy és csak egy dolgot biztosan tudunk: ő nem játszott a VB-n. Ezt megerősíti a FIFA megfelelő oldala, amelyen még tartalék játékosként sincs feltüntetve. Ez az információ viszont kevés egy enciklopédiába. A szócikkeket szúrópróbaszerűen megnéztem és úgy találtam, hogy más wikikben azért bőven található forrás, ezért javaslom, hogy azonnali törlések és listák készítése előtt próbáljuk menteni, ami menthető, mert más wikikben található forrásokkal, adatokkal a szócikkek jelentős része felbővíthető. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2015. február 17., 20:46 (CET)

Én azt javasolnám, hogy a cikkírásnál vegyük előre azokat a témákat, amikről bőven van információ. Ne a 38-ban focizó svájciakkal kezdjük, mikor még a jelenlegi keretekből is rengeteg ember hiányzik. Így a focirajongók is dolgozhatnak, az enciklopédia is bővül és a cikkeket sem kell törölni. --B.Zsolt vita 2015. február 20., 00:54 (CET)

Az adathiány főleg a második világháború előtti világbajnokságok játékosainál jellemző, utána már több adat van. Az utolsó ilyenből (az 1938-asból) már nincs sok hátra, utána már könnyebb lesz. DVTK KIADÓ vita 2015. február 20., 14:49 (CET)

Mennyi hiányzik még amúgy? Gyurika vita 2015. február 20., 15:02 (CET)

Én itt csak azzal a az állítással szeretnék vitatkozni, hogy a wikipédia egy nyelvi változatának súlyát a szócikkek száma határozna meg. Ez nem lóverseny, és a cikkek száma mellett legalább annyira fontos a megbízhatóság is. Nem vagyok törlési mániás, a gépi cikkek létrehozását sem tartottam elvetendőnek, de az igazi szubcsonkok, valamint a megalapozatlan és hamis állításokat tartalmazó cikkek törlése csak javíthat a huwiki színvonalán.--Szilas vita 2015. február 20., 15:07 (CET)

"a wikipédia egy nyelvi változatának súlyát a szócikkek száma határozna meg" sokak számára valóban így van, és az a baj. A román , a svéd, a waray-waray, de még az angol is tele van egysoros szubcsonokkal. Ezért kéne az átlagos szócikkhosszt is látni, de arról bezzeg senki nem tud felvilágosítást adni se itt, de az angolon se, hogy mikor frissül legközelebb. Gyurika vita 2015. február 20., 15:11 (CET)

1938-ból még 6 ország hiányzik, ebből 2 már elég jól áll, plusz még egy hiányzik 1934-ből is, de abból csak pár játékos. A szubcsonkrendszerről már sokan, sokszor írták, hogy rossz, persze részben igaz, de az egy odaköpött mondat tényleg csak rontja az enciklopédia hírnevét. És megint visszatérnék a vesszőparipámhoz: ha egy cikkben van (részben) kitöltött infobox és egy mondat, ami a cikk alanyának meghatározását tartalmazza, meg be van kategorizálva a megfelelő kategóriákba, az a cikk szerintem már nem számít szubcsonknak. Az infobox pár 100 karaktert biztos ad, így az átlagos szócikkhossz sem romolhat annyira, ráadásul sokkal szebb, használhatóbb a cikk. DVTK KIADÓ vita 2015. február 20., 16:06 (CET)

Egy focista akiről a születési dátumán kívül annyit tudunk, hogy játszott egy világbajnokságon, meg játszott egy klubban is, pont annyira wikiképes, mint egy kovács, akiről a születési dátumán kívül annyit tudunk, hogy lovakat patkolt és műhelye volt valahol Lipcsében. Infoboxszal vagy anélkül. --Puskás Zoli vita 2015. február 20., 17:15 (CET)

Idézek korábbról Zerind véleményéből: "Szerintem biztosan megvan a két forrás róluk, 1938-ban biztosan írtak róluk eleget a holland-indiai újságok, csak mi ezekhez nem férünk hozzá." A kovács valószínűleg nem nevezetes, de persze lehet az. DVTK KIADÓ vita 2015. február 20., 17:23 (CET)

A Rimet-kupa is biztosan megvan valahol. Vagy nem. Fogadjátok már el, hogy egy focista attól, hogy tudjuk róla, hogy rúgta a labdát, nem lesz nevezetes! Tök mindegy, hogy ezt hol tette! Ha egyénileg nyújtott valami olyan teljesítményt amiről érdemes beszámolni, attól lesz nevezetes. Egy 6-0-ás vereséget elszenvedő csapat említésre sem érdemes tagjának lenni még egy világbajnokságon sem számít ilyen eredménynek. És az, hogy egy szakadatbázisban szerepel valakinek a neve és a születési dátuma, szintén nem teszi nevezetessé. Az egy triviális említés. Ennyi erővel azt is mondhatnánk, hogy akinek az adatai szerepeltek valaha is pl. egy ország mérnöki kamarájának a névjegyzékében, ők mind nevezetesek, hiszen azokban esetenként sokkal több adat szerepel egy-egy tagról, mint a futball-adatbázisokban. A Wikipédiát pedig nem kilóra mérik, ez szintén egy óriási tévedés. Ha az olvasó minőségi, megbízható cikkeket talál, akkor vissza fog térni. Ha rendszeresen hibásakat, akkor meg egy idő után nem. A J. Kolle „cikk” ennek az iskolapéldája. Mondjatok már öt adatot, ami ebből a cikkből kiderül, és nem derülne ki a csapat névsorát tartalmazó bármelyik cikkből! Az külön szép, hogy ő már akkor indonéz volt, amikor még Indonézia nem is létezett! --Puskás Zoli vita 2015. február 20., 22:29 (CET)

A játékos szempontjából nem triviális az említés. Korábban azt írtad, hogy a többi wikin azért lehet szócikke, mert eltérőek az irányelvek. A nevezetesség és a szubcsonk esetében nem látok különbséget pl. az enwikivel. Ott akkor szerinted miért nem törlik? - Csurla vita 2015. február 21., 09:11 (CET)
Mert sokkal nagyobb a szócikk korpusz, ezért sokszor csak véletlenszerűen tűnnek fel a nem nevezetes témák? – Laci.d vita 2015. február 21., 09:54 (CET)
@Csurla: Melyik említésre érted azt, hogy "A játékos szempontjából nem triviális"? --Puskás Zoli vita 2015. február 21., 22:07 (CET)
Az általad említett szakadatbázisokra. A kérdésemre válaszolsz majd? - Csurla vita 2015. február 21., 22:27 (CET)
Egy adatbázisban egy olyan említés, amiből valakinek a töredékes nevén, a nemzetiségén és esetleg a posztján kívül nem derül ki semmi, még az se, hogy egyáltalán pályára lépett volna valaha is, az azért elég triviális. Azt, hogy az enwikin miért nem törlik a saját szabályaiknak nem megfelelő cikkeket nem tudom, de nem is érdekel. A magyar WP-ről és a magyar szabályokról beszélünk. --Puskás Zoli vita 2015. február 21., 22:34 (CET)
Amit a triviálisról írsz annak ehhez semmi köze, de hagyjuk mert lényegtelen. Lesz elég forrás és inkább azokkal dolgozom együtt, akik előre akarják mozdítani az ügyet. Korábban neked volt az a véleményed, hogy a más wikin más szabályok vannak, azért nem releváns, hogy ott nem törlik. Én azért kérdeztem rá, mert szerintem ezen a téren nincs más szabály. Valószínűleg Laci.d-nek lesz igaza. Sajnos nem látom, hogy a hozzászólásaid a megoldást segítenék, ezért nincs miről tovább vitáznunk. További jó szerkesztést! Csurla vita 2015. február 21., 22:47 (CET)
Nem azt írtam. Azt írtam, hogy akár más szabályok is lehetnek (feltételes mód!). Meg azt, hogy nem releváns, hogy más wikin van-e valakinek szócikke. Az, hogy két mondat egymás mellett van, nem jelent ok-okozati összefüggést, arra vannak remek kötőszavaink. Amúgy meg örülök annak, ha valaki talál információkat és létre tud hozni egy új cikket. Soha egyetlen cikk ellen nem szóltam, amiben hat kérdőjelen és valótlan állításokon kívül más is volt. Azt viszont nem értem, hogy minek háromhavonta előállni azzal, hogy "ha egy sportoló cikkében van egy infobox és egy mondat, navboxok, kategóriák, az nem szubcsonk". Erre annyinak kéne lennie a válasznak, hogy "De, ettől még simán lehet az, ezt már ezerszer megbeszéltük." Mint ahogy a nevezetességi kérdéseket is. Egy személyről szóló cikk nem szubcsonk, ha kiderül belőle, hogy ki volt, és legalább egy nem triviális dolog amit ő csinált. (Az, hogy egy focista tagja volt egy labdarúgó csapatnak, az triviális, hiszen ettől lesz focista.) Nem hinném, hogy ez annyira bonyolult lenne. --Puskás Zoli vita 2015. február 21., 23:15 (CET)
Nem bonyolult. Annyira nem, hogy rég nem itt tart a vita, hanem, hogy rendbe tegyük. Én inkább ebben veszek részt. - Csurla vita 2015. február 21., 23:21 (CET)
Remek. A következő hasonló alkalommal (bár ne lenne) akkor erre a vitára fogok hivatkozni. Én meg megyek majd vissza a játékvezetős szócikkekhez a valótlan állításokat javítani. Csak ezernemtudomhánynál már egy kicsit besokalltam. ;-) --Puskás Zoli vita 2015. február 21., 23:33 (CET)

A világbajnokságon azért nem vehet részt bármilyen labdarúgó. Az ügyvédek, kovácsok stb. nevezetességéhez nem értek. Kolle attól még indonéz volt, hogy nem létezett az az ország (most mondhatnám azt is, hogy Indonézia 1945-ös függetlenné válásáig valószínűleg élt). Ez a cikk a szemlélet szerint sajnos tényleg szubcsonk. Viszont, ha törölve lesz, a korábban leírt módszer szerint átirányítandó az 1938-as labdarúgó-világbajnokság (keretek) lap megfelelő részére. DVTK KIADÓ vita 2015. február 21., 08:18 (CET)

@DVTK KIADÓ: Fogalmam sincs milyen alapon kerültek be a válogatottak az 1938-as világbajnokságra, hány focista volt Holland Indiában, így azt sem tudom megmondani, hogy említésre méltó játéktudás kellett volna hozzá vagy sem. De teljesen mindegy, mivel szavazáson mondtuk ki, méghozzá meggyőző többséggel, hogy a vb-n való részvétellel nem válik egy labdarúgó nevezetessé. Ráadásul hiába lenne nevezetes, ha a cikke szubcsonk. Az meg vicc, hogy „most mondhatnám azt is, hogy Indonézia 1945-ös függetlenné válásáig valószínűleg élt”. Persze, mondhatnád, de a „valószínűleg” az ebben az esetben a kutyát nem érdekli. Nem mellesleg: közben lezajlott egy olyan aprócska történelmi esemény, mint a Második világháború. --Puskás Zoli vita 2015. február 21., 22:25 (CET)

Egy jó cikk az első ázsiai válogatottról, amely világbajnokságon vett részt. - Csurla vita 2015. február 21., 09:42 (CET)

Én sajnos nem értem ezt a nyelvet, lefordítanád azt a részt, ami nem triviálisan foglalkozik Kolle életével? – Laci.d vita 2015. február 21., 09:54 (CET)

Kolléról mondjuk pont nincs benne említés sem, de ez arra jó, hogy látjuk, még így, 75 év elteltével is emlékeznek Indonéziában az első vb-válogatottra, tehát a caapat nevezetessége tulajdonképpen megvan, ha csak egy egyeneset tudtak volna a labdába rúgni, nem születnének cikkek. Kolle ettől sajnos még szubcsonk. DVTK KIADÓ vita 2015. február 21., 10:18 (CET)

@DVTK KIADÓ: "…a csapat nevezetessége tulajdonképpen megvan…" Remek! Akkor lehet írni cikket a csapatról. Attól, hogy egy csapat nevezetes, nem lesz minden tagja automatikusan nevezetes, a nevezetesség ugyanis nem öröklődik! (Jó analógia a popzenészek nevezetessége, ahol konkrétan le van írva, hogy ha csak egyetlen nevezetes együttesnek volt tagja és azon kívül semmi említésre méltót nem csinált, akkor nem nevezetes.) --Puskás Zoli vita 2015. február 21., 22:04 (CET)
Azért vannak kivételek. Tudomásom szerint Kóbor János, Pataky Attila (esetleg Cipő) munkassága is egyetlen együtteshez köthető, mégsem tartanám őket "nemnevezetesnek". Gyurika vita 2015. február 21., 22:42 (CET)
Ez nem kivétel. Egész egyszerűen az analógia hibás. PZ hol lipcsei kovácsokkal, most meg rockzenészekkel jön elő, miközben az 1938-as világbajnoksághoz keresünk forrásokat. Sohasem volt szimpatikus, ha valaki nem a probléma megoldásán dolgozott, hanem grafomán hozzáadásaival a kákán is csomót keresett. Források helyett. Ha lesz időm, akkor inkább a szócikkeket rakom rendbe itt és a többi wikin, mint ez az improduktív vita. Köszönet azoknak, akik forrásokkal segítettek. Csurla vita 2015. február 21., 23:06 (CET)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés Kóbor producer is (talán Omega Production?), Patakynak több szólóalbuma is megjelent, Cipő nem csak a Republicnak írt dalokat. Hirtelen ez az az egy-egy plusz dolog ami eszembe jut róluk. --Puskás Zoli vita 2015. február 21., 23:25 (CET)

A francia szócikkben van még némi információ (ha nem is sok), amit át lehetne venni. Wikizoli vita 2015. február 21., 11:04 (CET)

A francia szócikkben egy szóval nincs több információ Kolléról, amit ott látsz, az a csapatáról szól, és arról, hogy kikaptak a magyar csapattól. Viszont a következő érdekességeket és ellentmondásokat találtam: ezen az oldalon azt írják, hogy Kolle nem utazott el a csapattal; ezen az oldalon pedig az olvasható, hogy Kolle keresztneve Jack volt, és mostohaapjának, Samuelsnek a nevén szerepelt. És lám: van egy Jack Samuels szócikkünk egy hátvédről, aki ugyanazon a világbajnokságon szerepelt, összesen kétszer lépett pályára válogatottja színeiben. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2015. február 21., 11:19 (CET)

És az a link (RSSSF) azt írja, hogy holland-indiai újságokból szedték össze az adatokat. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a két játékos egy és ugyanaz. Az első statisztikás oldalt nem gondolom annyira megbízhatónak. (Ezeket az ellentmondásokat mindenképpen meg kellene említeni a cikkekben.) DVTK KIADÓ vita 2015. február 21., 11:26 (CET)

Az első és legfontosabb, hogy hiteles lista legyen a keretről. Addig fantom dupla emberek lehetnek benne. Utána szinte biztos, hogy lehet mindegyikről írni egy szubcsonknál nagyobb szócikket. Persze forrás kereséssel és rendezéssel, de van elég nyom. És az összes többi wikiben is javítani kell, mert a hibás adatok akkor visszaszivárognak és nem hagyhatunk máshol sem félrevezető rossz adatot. Ezért is veszélyes az egy az egyben a másik wiki cikkének átmásolása, ellenőrzés nélkül. @Csigabi: Köszönet az újabb nagyon fontos információért. - Csurla vita 2015. február 21., 13:40 (CET)