Wikipédia:Kocsmafal (egyéb)/Archív218

Lacika455

Mi a gond Lacika455-tel? Ramakuni vita 2017. március 11., 11:18 (CET)

Neked például mi a gondod vele? – Pagony foxhole 2017. március 11., 11:48 (CET)

Lehet semmi. De közte és az adminek közt lehet valami kommunikációs hiba. Szomorúnak találom, hogy egy 27 ezer szerkesztéssel rendelkező szerkesztőt rendszeresen blokkolnak. Lehet ilyen. De miért nem lehet ezt tisztázni? Ramakuni vita 2017. március 12., 16:46 (CET)

Katyvasz

Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ehhez. Születendőben van egy szócikk, de teljes a zavar az egyértelműsítőn, és a forrásokban is. Tambo vita 2017. március 12., 16:43 (CET)

A linkelt vitalapon leírtam egy-két dolgot, amit sikerült a neten találnom. --Sphenodon vita 2017. március 12., 19:46 (CET)

Egy Kovács Zoltán Madagaszkáron

A Kovács Zoltán (egyértelműsítő lap) az interwiki hivatkozások szerint magyaron kívül még állítólag hat nyelven létezik. Még malgas (madagaszkári) nyelven is. Ott viszont nem egyértelműsítő lap található, hanem szócikk az 1973-ban született labdarúgóról Kovács Zoltán (labdarúgó, 1973). Mi a teendő ilyenkor? Hogyan lehet a hibát kijavítani? – Holdkóros vita 2017. március 13., 20:36 (CET)

@Holdkóros: így és így egyszerre: jobboldalt „Linkek szerkesztése” > Wikidatán a cikklista > jobbra a zöld nyíl (move). Oliv0 vita 2017. március 13., 21:02 (CET)

Hubay Gusztáv, Arany János és a szatmárnémeti színház története

Hubay Gusztáv szócikkében pillanatnyilag ez áll: „Kiszabadítása után ismét színész lett Nagyváradon, Szabó Józsefnél. 1836-ban Szatmáron játszott, ekkor egyesületének Arany János is tagja lett. A Pallas Nagy Lexikona szócikke szerint: "Hubay néhány ujdonsült szinészt egypár más vidéki kóborral összeszedvén, az indulás percében őt is megszólíták, hogy kövesse sorsukat."”

A szatmárnémeti színjátszás története szócikkben nemrég ez a mondat állt, amíg ki nem kommenteltem: „1836-ban Hubay Gusztáv egyesületének Arany János is tagja volt.”

A Szatmárnémeti színházigazgatók listája szócikkben nemrég az igazgatók között szerepelt „* Hubay Gusztáv (1836), vándortársulat”, ma kikommenteltem.

Hozzáolvasandó még Dencey (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) vitalapja is. Meg tudja valaki magyarázni, hogyan lehet itt a 11 éves gyerekről szó? Köszönöm, – Vépi vita 2017. március 14., 11:25 (CET)

Kedves Vépi, legjobb lenne, ha mindenki hozzáolvasná azt a számtalan forrást, amit a szócikkek tisztelt létrehozói összegereblyéztek az idők során a Hubay Gusztáv és az Arany János szócikkek esetében, és senki sem az én vitalapomon kotorászna művelődéstörténeti adatok után. Köszönöm. – – –Dencey vita 2017. március 14., 12:16 (CET)

Nekem is gyanús, hogy nem arról a Hubay Gusztávról van szó, aki 1836-ban 11 éves volt, de számos forrásban Hubay Gusztáv neve jelenik meg. Amit idáig találtam:

 • Arany János Gyulai Pálnak írt önéletrajzi levelében csak Hubay nevet említ [1]
 • a Pallasban az Arany Jánosról szóló szócikkben csak Hubay név kerül említésre [2]
 • a Pallasban csupán két Hubayról van szócikk, s egyikük sem jöhet szóba [3]
 • a Révaiban az Arany Jánosról szóló szócikkben is csak Hubay név kerül említésre [4]
 • a Révaiban csupán egy Hubayról van szócikk, Hubay Jenőről, aki nem jöhet szóba [5]
 • a Magyar Színművészeti Lexikonban az Arany János szócikkben már Hubay Gusztáv név szerepel [6]
 • a Magyar Színházművészeti Lexikonban a Szatmár színészete szócikkben is Hubay Gusztáv név szerepel [7]
 • a Magyar Színházművészeti Lexikonban a Hubay Gusztáv szócikkben viszont nem szerepel, hogy 1836-ban színitársulat vezetője lett volna [8]

Egyelőre eddig jutottam. --Sphenodon vita 2017. március 14., 12:41 (CET)

Egyértelműen problémás, jó lenne ismerni a Pallas cikk írójának forrását. Kamaszok ifjak által összeverődött vándorszinész inasokról ír: "Hubay néhány ujdonsült szinészt egypár más vidéki kóborral összeszedvén, az indulás percében őt is megszólíták, hogy kövesse sorsukat". Furcsamódon létezik egy színlap 1836-ból, amin Arany és Hubay név is együtt szerepel, mint szereplő. S létezik egy Arany levél is " De neked megvallom – privátim! – és te nem fogsz visszaélni a bizalmammal. Fáncsy,* László* etc. jeles színtársaságot tartván akkor Debrecenben, én ha már szobrász nem leheték Ferenczy* mellett, könnyebbnek találtam Thália zászlója alá esküdni. Elhatározásom mindenkit meglepett. Maguk a tanárok e szokatlan jelenséget, hogy legjobb tanulójok egyike, csupán a művészet iránti vonzalomból, minden anyagi kényszer nélkül, komédiássá akar lenni, a hivatás kétségtelen jeléül tekinték. Erdélyi,* pártfogóm, mit se szólott ellene, sőt az agg Sárvári* magához hívatott, szavaltatott (s akkor szép csengő hangom volt) és énekeltetett, s elégülten ajánlá: „Csak Sekszpírt! Sekszpírt, domine!” Így lettem én színész, azontúl is folytatva tanóráimat Erdélyi leányánál, azontúl is hozzájárulván ebédre, míg Debrecenben voltam. De a debreceni társaságot egy színészi intrika egész váratlanul felbontotta, és ápril 1-én* szétoszlott az, anélkül, hogy hozzám valaki szólott, vagy sorsomról intézkedett volna, kivéve, hogy Hubay* néhány újoncot (köztük Hegedűst,* ki kevéssel énelőttem állott volt be) néhány más vidéki kóborokkal együvé verbuválván, az indulás percében engem is megszólítottak, hogy követném sorsukat. Nekem nem volt mit tennem. Haza, öreg szüleimhez, kik belőlem papot vártak? "[9]– – –Dencey vita 2017. március 14., 12:53 (CET)

Áthoztva az Arany-vitalapról (és kibővítve):

Szinnyei 1881 körül megjelent első kötetében csak a vezetéknevét említi, azt, hogy Hubay Gusztáv, a Schöpflin-féle színművészeti lexikon (1929-31) írja [10]. (Ferenczy-Danielik (1856-8) a rövid életrajzban nem is említi, a többoldalas életrajzot kínáló Egyetemes Magyar Encyclopaedia (1861) egy fél sorban rendezi le, hogy foglalkozott színészettel is.) Vagy nem abban az évben történt - bár a lexikonok mind erre az évre teszik, vagy nem az a Hubay volt - de akkor ki más? Valami ismeretlen színész?, vagy Hubay nem akkor született - ennek meg kicsi az esélye, a Geni-profil kezelője valószínűleg jól ismeri az adatokat, ha már a rendelkezésre álló adatokhoz képest pluszinformációval is szolgál. Az is lehet, hogy a színműv. lexikon Szinnyei alapján az egyetlen Hubayra vonatkoztatva írva be az adatokat, és ez egy 90 éves tévedés, amit mi viszünk tovább, mert ugye van rá forrás, még ha esetleg hibás is. Gyurika vita 2017. március 14., 12:33 (CET)

Szerintem tovább kell vinni a fellelhető másodlagos források adatközléseit, valamilyen módon jelezve a jövő ügyes kutatóinak a dátumozási problémát. Persze lehet, hogy valaki saját kutatással lel majd egy másik Hubai nevű színházszervezőt az időben, akinek a művészi életútja találkozott Arany Jánoséval, a vándorszinészek kevéssé megörökített homálybavesző ösvényein. – – –Dencey vita 2017. március 14., 14:01 (CET)

Ferenczi Zoltán A kolozsvári színészet és színház története c. 1897-es könyvében szerepel egy Hubay Emmánuel, aki színész volt Kolozsváron, Marosvásárhelyen 1831-ben. – Vépi vita 2017. március 14., 14:07 (CET)

Gratula! Valószínűleg ő lesz az, igazgató is volt ekkoriban: "1837. március 13-án, Nagykárolyból. Pr: V.A. 102/b - 36/116. 1837:31, 53. darab. Ta: Szaplonczay Mihály és Hubay Emánuel színészigazgatók levélben értesítik a város főbíráját, hogy űk legutóbb Szatmárban, most a gyűlések idején Nagykárolyban működnek. "A nagyhéten privilegizált szabad Nyíregyháza városába, nézőiknek hasznos időtöltést szerzendők" ide szeretnének jönni. Hivatkozva bizonyítványukra is, támogatást és választ kérnek." Nyíregyháza Színháztörténetének Levéltári Forrásai 1813-1893 Bp, 1990., SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR 23. ASzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban végzett kutatások alapján összeállította és a bevezetéseket írta MARGÓCSY JÓZSEF. Gyurika vita 2017. március 14., 14:14 (CET)

Nagy kavarás van Arany és Hubay dolgában, ami eredendően valószínűleg Szinnyei bűne, és tőle vették át több helyen is az információt. Amit hitelesnek lehet tekinteni, az a Budapesti Hírlap 1898. december 22-i cikke (15. oldal) "Arany János színészkedése" címmel, amelyben ez áll: „A debreceni színészet száz éves fordulója alkalmából Géresi Kálmán megírta A debreceni színészet vázlatos történetét 1798-tól 1898-ig. Ebben Arany János szinészkedéséről ezt olvassuk: Az 1836-ik év legérdekesebb följegyezni valója Debrecen szini történetében az Arany János színészi pályája. A nagy költő, mint tudva van, 1836 februárban — bár kitűnő tanuló volt — ott hagyva a kollégiumot, színésznek állott Erdélyi professzornak jóakaró buzdítása, sőt ajánlatával. Első föllépte 1836 március 3-án, csütörtökön volt Ördög Róbertben. Március 28-án lépett föl Babocsay István Vígkedvű Mihály cimü darabjában, mint Biró István debreceni tanácsnok. Arany összesen huszonkét ízben lépett föl Debrecenben és a Szatmármegyébe induló társulat-töredékkel elindulva, mint vándorszínész nyomorgott. M.-Szigeten odahagyta kevés idő múlva a szini pályát.” (megjegyzésem: M.-Sziget=Máramarossziget)
Ha ehhez hozzávesszük a Budapesti Hírlap 1891. november 11-i hírét: „(Ötven éves színészi jubileum.) Hubay Gusztáv és Németh János kettős igazgatósága alatt szervezkedett uj színtársulat működik jelenleg Alsó-Dabason. E hó 3-án ünnepelte Hubay szinészkedésének 50-ik évfordulóját Szigethy Józsefnek A falusiak cimü darabjával, melyben a jubiláns Óvári János szerepét játszta a közönség tapsai között.” – akkor azt szűrhetjük le, hogy Hubay 1841-től "színészkedett". Életében ő már csak tudhatta, hogy mikor kezdte a pályát. Ez azt jelenti, hogy semmiképpen sem szervezhetett már 1836-ban vándorszínész társulatot. Ez az 1841-es dátum egyben azt is jelenti, hogy átfogalmazásra szorul a Hubay cikkben szereplő 1839-es dátum is. Az elképzelhető, hogy Beké István színtársulata már 1839. decemberében már Cegléden tartózkodott, de Hubay valószínűleg csak 1841-ben csatlakozott hozzájuk.
Szinnyei leírásában a tévedés egyedül Hubay nevének említése (vagy ha ez nem téves, akkor egy másik, kevéssé ismert Hubayról van szó). Arany valóban egy vándortársulathoz szegődött, de annak nem Hubay volt a vezetője. Tévedését valószínűleg az okozta, hogy Hubay Gusztáv később sok évtizeden át az egyik legjobb vándorszínész társulatot vezette, de Arany "színészkedése" idején még talán nem is gondolt a színészetre. – Dodi123 vita 2017. március 14., 14:34 (CET)

Nem Szinnyei bűne, a Schöpflin-féle lexikon keveri először, úgy tűnik. Gyurika vita 2017. március 14., 14:37 (CET)

Szerk. ütközés volt, utólag olvastam, hogy te mit találtál. Valóban Szinnyei helyesen írja a Hubay nevet, csak sajnálatos módon a keresztnevet hagyta el, és ez okozta a félreértést, amire jól rámutattál. – Dodi123 vita 2017. március 14., 14:39 (CET)
Bocsánat, most látom, hogy Hubay Emmánuelre először Vépi talált. Gratulálok neki is. – Dodi123 vita 2017. március 14., 14:43 (CET)

Az a baj, hogy a levelezésben maga Arany sem írja a keresztnevet, így ezt később valamelyik lexikonszerkesztő költhette hozzá, ez már bizonyosnak látszik. A Honművész egyik korabeli számában mellesleg van kritika az Arany időről is, de ott név szerint nem említik se Aranyt, se Hubay Emánuelt. Viszont mivel Hubay "1890. május 16-án Újpesten a "Deborah"-ban tartotta 50. jubileumát", így szerintem megállja a helyét az 1839-es dátum, ennyi eltérés belefér. Gyurika vita 2017. március 14., 14:45 (CET)

Gratulálok Vépi szerkesztőnek, hogy utánavetette magát a problémának és előtalálta Hubay Emmanuelt, ezzel kihúzta a wikicikkek szövegéből, a méregfogat. Át is szerkesztettem, mind az Arany cikket, mind pedig az elhanyagolt Hubay Gusztáv cikket. Üdv és jó munkát. – – –Dencey vita 2017. március 14., 14:52 (CET)

A problémát @Moszovics fedezte fel, az Emánuel-tippért Egyed Emesének tartozom köszönettel. – Vépi vita 2017. március 14., 18:44 (CET)

Szép munka volt kedves Moszovics és Vépi. Érdemes a saját kutatáshoz forrást is találni és megadni, a szerkesztéskor. További lelkes munkát kívánok. – – –Dencey vita 2017. március 14., 20:35 (CET)

Szavazás focis irányelvről előkészítve

Az elmúlt idők vitái miatt előkészítettem több szerktárssal konzultálva a szavazást, mely iránt nagy igény mutatkozott. Kérlek titeket nézzetek rá és ha úgy gondoljátok hagyjátok jóvá, had kerüljön szavazásra, hogy a viták véget érjenek. Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/Wikipédia:Labdarúgásműhely/Irányelvek – Gerry89 vita 2017. március 13., 20:37 (CET)

A szövegjóváhagyás korainak bizonyult, előbb a labdarúgásműhelyen belül, majd a javaslatos kocsmafalon további előkészítésre van szükség. --Karmela posta 2017. március 15., 12:45 (CET)

Kérdés besorolás kapcsán

Sziasztok! A véleményetekre lennék kíváncsi az alábbi kérdéskörrel kapcsolatban. Vannak közismert hazai közéleti vagy egyéb szereplők, akik Magyarország valamelyik elismert nemzetiségéhez tartoznak. A kategorizálásuk kapcsán felmerült bennem egy kérdés az alábbi szerkesztést látva Avanesian Alex szócikkénél. Amikor a szócikket írtam, szándékosan kerültem azt, hogy betegyem a Magyar XY-ok kategóriákba, mivel ő a magyarországi örménység egyik ismert figurája. Ilyenkor mi a helyes kategória? Cassandro OCR bow tie.svg Ħelyi vita 2017. március 15., 23:26 (CET)

Normantas Paulius - litván is és magyar is. Ugyanez a helyzet Avanesian Alex esetében is. Magyarországon született, magyar állampolgár. - Csurla vita 2017. március 16., 07:48 (CET)

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után)

Lehet valaki ez is, az is. A cikk tartalmából azt látom, hogy Avanesian Alex Magyarországon született, tanult és él, ezen az alapon eleve besoroljuk magyarként (hacsak ő maga úgy nem nyilatkozik, hogy nincs ilyen identitása). A magyarországi örmény nemzetiségi közélet tevékeny résztvevője, ezen az alapon eleve örmény nemzetiségűnek tekintjük (hacsak ő maga úgy nem nyilatkozik, hogy nincs ilyen identitása). A szülei örmények, tehát az örmény származási kategória is illik hozzá. Tehát a cikk tartalma alapján minden olyan kategóriába besorolható párhuzamosan, amihez akár a magyar identitás, akár az örmény nemzetiségi identitás, akár pedig az örmény származás szükséges. --Karmela posta 2017. március 16., 08:13 (CET)

Nők a fotográfiában - szerkesztőmaraton

Sziasztok! A Magyar Fotótörténeti Társasággal közösen szervezünk egy szerkesztőmaratont, mely kapcsolódik a Mafot márciusi konferenciájához, melynek középpontjában a nők állnak. A maraton 2017. március 25-én (szombaton) 10-16 óra között lesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Várom lelkes önkéntesek jelentkezését, akik szívesen segítenek a helyszínen eligazodni a kezdőknek a Wikipédia szerkesztésének rejtelmeiben. Előre is nagyon szépen köszönöm. - Hirannor Postaláda 2017. március 15., 07:57 (CET)

Az esemény oldala: Wikipédia:Nők a fotográfiában szerkesztőmaraton - Hirannor Postaláda 2017. március 19., 11:35 (CET)

Indul a CEE Tavasz 2017!

CEE Spring Logo vertical-t.svg
Honlap
Idén is részt veszünk a Wikipédia:CEE Tavasz 2017 versenyben, melynek célja, hogy jobban megismerjük a kelet- és közép-európai országokat. A nemzetközi szócikkíró verseny 2017. március 21. és május 31. között zajlik, és bármely, a régióhoz tartozó országról lehet írni szócikket, kivéve a saját országunkról, azaz magyar Wikipédisták Magyarországról nem írhatnak magyar nyelvű szócikket. Meglévő szócikkek feljavításával is lehet pályázni. Bővebben a verseny oldalán tájékozódhattok és természetesen szívesen válaszolunk bármilyen felmerülő kérdésre a projekt vitalapján. Minden régi és új résztvevőnek sok sikert kívánunk! A szervezők nevében: Xia Üzenő 2017. március 17., 10:08 (CET)
Nagyon örülök, hogy a tavalyi kritikáid és ekézésem után idén megmutatod, hogyan kell ezt a versenyt jól megszervezni. Bár minden kritikus így tenne! Hajrá! – Texaner vita 2017. március 17., 17:10 (CET)
@Texaner: Igyekszünk tanulni a hibákból. Pl. idén már vannak szabályok :) És ha kell, vaslapáttal verem ki a WME-ből a díjátadót majd. :) Xia Üzenő 2017. március 17., 23:28 (CET)
Helyes, drukkolok! – Texaner vita 2017. március 18., 11:09 (CET)

Kapcsolódj be a Wikipédia fejlesztésébe! (Outreachy 14 / GSoC 2017)

Lásd a hírek kocsmafalán. --Tgrvita 2017. március 19., 00:50 (CET)

Lunyr

Lunyr: a blockchain nem tud semmit a világról, de mi majd megtanítjuk. Meglátjuk. Az egyik szó értelméről: Blockchain. Ha jól tudom, a Lunyrnak még nincs magyar nyelvű változata. Apród vita 2017. március 21., 01:35 (CET)

Ez a mondat is figyelmereméltó benne: A Wikipédia, bár az internet egyik legjobb projektje, korántsem hibátlan. Az enciklopédiának gyakran vetik a szemére, hogy nem csak a szerkesztők között egyenlőtlen a nemek aránya, de ez a tartalmon is meglátszik. Emellett gyakori kritika még, hogy a szubkulturális, nyomtatott tudományos munkákban még nem szereplő jelenségek szócikkeit – ide tartozik a teljes korai számítógépes és hálózati kultúra – hajlamosak törölni a szabályokhoz ragaszkodó szerkesztők. Apród vita 2017. március 21., 01:37 (CET)

Ha elolvastad a cikkben hivatkozott angol nyelvű elemzést, ott már elismerik, hogy a szócikkekben szereplő nevezetes nők és férfiak aránya nem mutat eltolódást egyik irányban sem (nem szó szerint idéztem).

Kapitális baromság, hogy "a szerkesztők között egyenlőtlen a nemek aránya", mert nem teszi hozzá a kitaláló okostojás, hogy szerinte mi lenne az elfogadható arány: 50/50? Miért pont ennyi, miért nem valami más arány az egészséges? Egyébként ezen könnyű segíteni: igyekezni kell a férfi szerkesztőket elüldözni, máris növekedni fog a női szerkesztők aránya. A foglalkozások között hol valósul meg az 50/50 százalékos képviselet a nemek között? Szerintem sehol nincs ilyen iskolás módon kiagyalt arány.

Megjegyzem az elemzés nem a magyar nyelvű WP-ra vonatkozik, úgyhogy hasznossága csekély. A "Lunyr"-ból meglátjuk mi lesz, ha jól értem a célközönsége leginkább a mesterséges intelligencia lesz, illetve a fizetős felhasználók csekély tábora. misibacsi*üzenet 2017. március 21., 16:49 (CET)

Wikimania 2017 scholarship programme

Following the tradition of previous years, Wikimedia Polska Association has launched the ’’’Wikimania 2017’’’ scholarship programme. One international scholarship will be awarded this year, for the conference which will take place in Montreal, Canada, August 9-13. If you meet the requirements described in the ruleset, you may submit your application by April 7, 2017 to the email address provided in the ruleset. With kind regards, Wojciech Pędzich vita 2017. március 21., 19:19 (CET)

Ez vicc?

2017-es londoni terrortámadás, Wikipédia kezdőlapon léve linkre kattintva ez a teljesen üres lap jön be nekem. 91.83.31.67 (vita) 2017. március 23., 06:35 (CET)

@91.83.31.67: Ez nem vicc. Le van jogsértőzve a lap, és ha elolvastad volna a {{jogsértő}}(?) sablont, megtudhattad volna, hogy miért "üres" a lap: A korábban itt olvasható tartalom valószínűleg egy szerzői joggal védett szöveg másolata volt, ezért eltávolítottuk. A szöveg azonban nem veszett el, újra helyreállítható a jogok tisztázása után. K–Ben04 vita 2017. március 23., 06:54 (CET)

Persze meg lehet írni a szócikket, de nem jogsértően, vagyis nem szó szerint kimásolva, hanem saját szavakkal megfogalmazva, úgyhogy közben megfeleljen a wiki formai, tartalmi követelményeinek és a magyar nyelv szabályainak. Apród vita 2017. március 23., 11:40 (CET)

Nyugodtan állj neki és csináld! Szerkeszd bátran a Wikipédiát! – Aláíratlan hozzászólás, szerzője 193.224.79.1 (vitalap | szerkesztései) 2017. március 24., 09:39

Már tegnap megtették délután, úgyhogy egy kicsit, de tényleg kicsit késői a felszólításod. Apród vita 2017. március 24., 10:21 (CET)

Laptop-adományozó program

Wikipédisták, akiknek nincsen használható számítógépe, jelentkezhetnek használt WMF laptopért. Bővebben lásd: m:Hardware donation program. --Tgrvita 2017. március 23., 18:00 (CET)

Átirányítások

Tanulmányoztam Szerkesztő:121.113.156.4 2011-es átirányításait és azon gondolkoztam, hogy ezek rendjén lévők-e:

Külön érdekességek ezek is:

Az év szócikke/2016 verseny eredményhirdetése

Sziasztok! Az érintettek számára a verseny eredményhirdetése megtekinthető. Mivel én csak helyettesítő beugró voltam, a kiszámolt eredményekkel kapcsolatos esetleges észrevételeket még meg lehet tenni, és ha jogos, akkor korrigálom az eredményt. – Dodi123 vita 2017. március 29., 22:58 (CEST)

Review of initial updates on Wikimedia movement strategy process

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. Message is available for translation on Meta-Wiki.

The Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. For 15 years, Wikimedians have worked together to build the largest free knowledge resource in human history. During this time, we've grown from a small group of editors to a diverse network of editors, developers, affiliates, readers, donors, and partners. Today, we are more than a group of websites. We are a movement rooted in values and a powerful vision: all knowledge for all people. As a movement, we have an opportunity to decide where we go from here.

This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve. We hope to design an inclusive process that makes space for everyone: editors, community leaders, affiliates, developers, readers, donors, technology platforms, institutional partners, and people we have yet to reach. There will be multiple ways to participate including on-wiki, in private spaces, and in-person meetings. You are warmly invited to join and make your voice heard.

The immediate goal is to have a strategic direction by Wikimania 2017 to help frame a discussion on how we work together toward that strategic direction.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Beginning with this message, monthly reviews of these updates will be sent to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a review of the updates that have been sent so far:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 2017. február 15., 21:30 (CET) • Segíts lefordítani a saját nyelvedreGet help

Overview #2 of updates on Wikimedia movement strategy process

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. This message is available for translation on Meta-Wiki.

As we mentioned last month, the Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Each month, we are sending overviews of these updates to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a overview of the updates that have been sent since our message last month:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, 2017. március 9., 20:43 (CET) • Segíts lefordítani a saját nyelvedreGet help

Brexit

A napokban hivatalosan is megindult a Brexit. A külpolitikával, nemzetközi joggal foglalkozó szerkesztőtársaknak nincs kedve megírni az Egyesült Királyság kiválásának cikkét? A jelenlegi Brexit cikk átirányítás a 2016-os népszavazásra. (ld. még: en:Brexit és en:United Kingdom invocation of Article 50 of the Treaty on European Union) Előre is köszönöm. – Rlevente Műemlék piktogram2.png üzenet 2017. március 30., 08:16 (CEST)

Tedd a Kért cikkek közé, aki akarja, az megtalálja. Szalakóta vita 2017. március 30., 21:38 (CEST)

Április bolondja

Holnap lesz április elseje, amikor – többek között – álhírekkel szokták traktálni az embereket. Mit szólnátok hozzá, ha – szigorúan ismeretterjesztési célzattal :-) – a Kezdőlap Aktuális rovatába Örkény István idevágó egyperceseiből válogatnánk, például:

 • Április 1-től „a katolikus egyház feje, orvosi tanácsra, minden reggel körbekerékpározza a Szent Péter-székesegyház előtti hatalmas térséget. Útjára, orvosán kívül, csak hat svájci testőr kíséri el, akik erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukósisakot viselnek.”
 • Április 1-én „nagy meglepetés érte a Dél-dunántúli Mélyfúró Vállalat tapasztalt olajkutatóit. Amikor a süttőlapockai fúrótoronnyal elérték a 2200 méteres mélységet, hirtelen erős gáz­ömlést észleltek. A földgázkitörést azonban nem a várt kőolaj föltörése követte: olaj helyett töméntelen mennyiségű teniszcipők lövelltek az ég felé.”
 • Április 1-én „Asuncionban, az ország fővárosában, a zsoldját keveslő 3. páncélos hadosztály az elnöki palo­ta elé vonult. Rövid lövöldözés után elkergették Lopez Burillót, a jobboldali, amerika­barát, reakciós beállítottságú elnököt, és a haladó gondolkozású Aurelio Lapazt ültették a helyére.”
 • Április 1-én „a zsoldjukat követelő paraguayi légierők egy ejtőernyős zászlóaljat dobtak le az elnöki palota kertjébe. Sikerült is rövid lövöldözés után elkergetni Aurelio Lapaz amerikabarát, jobboldali beállítottságú elnököt, aki alig háromnegyed órát töltött hivatalában. Az új elnök a haladó gondolkozású Lopez Burillo.”

– Rlevente Műemlék piktogram2.png üzenet 2017. március 31., 20:28 (CEST)

Bár a Wikipédia célja az ismeretterjesztés, támogatom (Symbol support vote.svg támogatom) a hoaxolást. :-) Csuja 2017. március 31., 20:30 (CEST)

Remek ötlet! Symbol support vote.svg támogatom Vigyor Gg. Any vita 2017. március 31., 21:44 (CEST)

Tán ezt: „Mendelényi Géza, a Tej és Tejtermék Fölvásárló Központ előadója, kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról. Tettének oka: hivatali bosszúságok.”? Csuja 2017. március 31., 20:33 (CEST)

Nekem is tetszik az ötlet, Symbol support vote.svg támogatom. Szerintem megfelelő keretek között és helyen elfér a viccelés a Wikipédián a holnapi nap. --Sphenodon vita 2017. március 31., 22:50 (CEST)

Symbol support vote.svg támogatom– Történelem pWas gibt's Neues? 2017. március 31., 22:55 (CEST)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés – Kicsit meglepő volt, de jó ötlet az Örkény István Egyperces-eiből való válogatás. Vigyor misibacsi*üzenet 2017. április 1., 09:44 (CEST)

Két király, egy ember

I. Ulászló és II. Ulászló is két ország királya: egyikük magyar és lengyel, másikuk magyar és cseh. I. Ulászló előbb volt lengyel, és utána lett magyar. II. Ulászló is előbb volt cseh, és később magyar. Ám az egyes cikkekben más eljárás történt. I. Ulászló cikkében az infoboxban előbb vannak adatai, mint lengyel, és csak utána, mint magyar király. II. Ulászlónál azonban először van a később szerzett magyar királyi cím. Ki támogatja, hogy ezentúl egységesen az infoboxban az egyes uralkodói címek megszerzése időrendi sorrendjében legyenek közölve azok adatai, így ha valaki előbb lett cseh király, előbb legyen az infoboxban, hogy pl. mettől meddig volt?– Ruisza Kérem a következőt! 2016. január 28., 14:08 (CET)

Symbol support vote.svg támogatom Logikusnak tűnik, hogy úgy legyen. – Puskás Zoli vita 2016. január 28., 14:17 (CET)

Eddig azt az eljárást követtük (többnyire, legalábbis én), hogy aki magyar király is volt, annak a magyar királyságára vonatkozó adatai voltak felül, utána a többi. Még egyfajta fontossági sorrendet is lehet alkalmazni, mert furcsa lehet, hogy mondjuk egy királynak uralkodói hercegi cím az infobox első adata. – LADis LA ék.jpgpankuš 2016. január 28., 14:46 (CET)

@Laszlovszky András: Igen, de ez sok vitát generálna, és sok esetben nem lehet eldönteni, hogy melyik a fontosabb. Az időpont a lehető legegyértelműbb szempont.– Ruisza Kérem a következőt! 2016. január 28., 17:36 (CET)

II. Ulászlót visszanéztem 2006-ig. Akkor még nem volt infobox, de a bevezető és alul az uralkodás ideje is ugyanebben a sorrendben van. Valószínűleg, aki kitöltötte az infoboxot, ezt követte. Tambo vita 2016. január 28., 15:16 (CET)

Symbol oppose vote.svg ellenzem Ha már a szócikkek címe kizárólag a magyar királyi címre koncentrálódik, akkor megengedhetjük magunknak, hogy az infoboxokban a magyarországi uralkodási idő kerüljön legfelülre. --Lálálá9999 vita 2016. január 28., 17:39 (CET)

Államnevek a király-infoboxokban

Mik a vélemények a Magyar Királyság királya, a Német-római Császárság császára és a hasonló erőltetett kifejezésekről az uralkodókról szóló szócikkek infoboxaiban?

A Magyar Királyság királya (és a többi) kifejezés tulajdonképpen itt a Wikipédián született meg, senki nem használja a köznyelvben ma sem, ahogyan régen sem használták. Hiszen tudjuk, hogy például a mi királyaink közismerten (Isten kegyelméből) Magyarország királyának nevezték magukat, ugyanis a Regis/Rex Hungariae kifejezést hagyományosan Magyarország királyaként fordítjuk, és nem Magyar Királyság királyának. Tehát relevánsabb lenne a Magyarország királya kifejezést használni az infoboxokban is. Mert ugye a szócikkek végén a sablonokban a Magyarország uralkodója megnevezés szerepel, a monarcháinkat összegyűjtő szócikk pedig a Magyarország uralkodóinak listája címet viseli (ahogyan általában a hasonló cikkeknek is hasonló a címük, példa még Horvátország uralkodóinak listája) - nagyon helyesen.

Azoknál az uralkodóknál, ahol több uralkodói cím is feltüntetésre kerül, hasonlóan kell eljárni, és pl. I. Mátyásnál a Cseh Királyság királya kifejezése helyett sokkal szebb lenne az, hogy cseh király, az Osztrák Hercegség hercege csecsebecse helyett pedig az Ausztria főhercege kifejezés (mert ugye mellesleg főherceg volt, nem pedig herceg).

Szerintem az olvashatósági szempont is fontos, mert ez az Xy Királyság királya/Xy Császárság császára kifejezés már túltesz az enciklopédikus megfogalmazásokon is, erőltetettsége okán már-már nevetségessé teszi az egyes szócikkeket. Ennek szellemében kellene alakítani az uralkodókról szóló szócikkeket egyetemes szinten. --Lálálá9999 vita 2016. március 31., 18:57 (CEST)

Nem a Wikidata adatai, hanem kézzel vannak beírva. Szerintem így kellene: Magyar király vagy Magyarország királya illetve Német-római császár. – Pegy22 vita 2016. március 31., 19:48 (CEST)

Igen, tudom. Valamelyik nap elkezdtem néhány szócikkben az átfogalmazást, de visszavonták a szerkesztéseimet. Jobb a békesség, ezért hoztam kocsmafalra. Szerintem is így kellene. Mellesleg a történelmi ismereteink is így indokolnák. --Lálálá9999 vita 2016. március 31., 19:59 (CEST)

Szerintem teljesen jogos a felvetés, minden felsorolt szemponttal egyetértek. – Peyerk vita 2016. április 2., 11:19 (CEST)

ha már elolvastam ;-), akkor én is kifejezem egyetértésemet a javaslattal. --Porrimaeszmecsere 2016. április 2., 13:06 (CEST)

Egyetértek, a jelenlegi borzalmas és szakmaiatlan megoldás. Ne a valóság igazodjon már az infoboxokhoz, hanem fordítva. – Norden1990 2016. április 2., 14:58 (CEST)

Ez esetben az infobox paramétereinek nevét kell először megváltoztatni, és minden olyan cikkben átírni, ahol ilyen található. De... Bár egyetértek azzal, hogy összeolvasva a Magyar Királyság királya kifejezés nem túl szép, de azért hadd szögezzem le, hogy az infobox nem szöveg, hanem adathalmaz. Sokkal egyszerűbb megoldás lenne, ha az állam maradna (a Magyar Királyság, Savoyai Hercegség, Bajor Őrgrófság bevett megnevezései az adott történelmi államoknak), és a titulus nem kell hozzá.

A javaslat szerint az infobox egyszerűen megismételné a cikkcímet: I. István magyar királyról az infoboxból megtudnánk, hogy magyar király volt. Nahát... ki gondolta volna. Egy királyság uralkodója pedig többnyire király, a grófságé gróf, úgyhogy ezek nem kellenek bele. – LADis LA ék.jpgpankuš 2016. április 2., 16:34 (CEST)

Az egy dolog, hogy adathalmaz, de akkor is el kell olvasni. Ha a titulust nem tesszük oda, az meg megint nem jó megoldás, szerintem. Mert akkor ezen az alapon fölösleges az egész cikkben megemlíteni még egyszer azt, hogy király. "A Magyar Királyság uralkodója volt? Nahát... ki gondolta volna."
Magyarország királya. Ez lenne a legmegfelelőbb. Az "állam" paraméterhez nyilván Magyarországot írunk. --Lálálá9999 vita 2016. április 2., 16:39 (CEST)

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Én nem tudom, van-e olyan másik táblázat, amit folyószövegként akarna akárki is elolvasni. Ez egy táblázat, paraméterekkel és értékekkel. Azt nem árultad el, miért nem jó megoldás, ha nincs titulus, csak kijelentetted, hogy nem jó megoldás. Én megindokoltam, hogy miért jó, ha nincs titulus. Az állam pedig nem Magyarország. Az ország neve Magyarország, az államé Magyar Királyság. Ma is Magyarország az ország neve, míg az államé Magyar Köztársaság (volt, amíg nem köztársaságtalanították a narancsmajmok). – LADis LA ék.jpgpankuš 2016. április 2., 17:07 (CEST)

De megindokoltam, mégpedig azzal, hogy ha szerinted hülyeség megismételni az infoboxban, hogy király volt, akkor szerintem ezen az alapon fölösleges megemlíteni az egész cikkben még egyszer, pláne a bevezetőben, mert a címben úgy is ott van, hogy király. Fölösleges most azon vitázni, mi az ország és mi az állam neve. És azt sem mondtam, hogy folyószövegként olvasod, de úgy egyáltalán elolvasod. De nyilván szubjektív, hogy kinek mi hangzik/néz ki hülyén. Az angol nyelvű Wikipédiában miért elég, ha annyit írnak, hogy Hungary?

Na igen, de a moslék magyar politikát most hagyjuk. --Lálálá9999 vita 2016. április 2., 17:22 (CEST)

Én is badarságnak tartom a "Magyar Királyság királya" stb. kifejezést. A bikkfanyelv, sajnos, terjedőben van minden szinten. Legalább itt kerülni kellene. Wikizoli vita 2016. április 2., 18:14 (CEST)

Badarságnak nem badarság, mert történetesen igaz, még ha nehézkes is. Persze lehet változtatni. Az én javaslatom továbbra is az, hogy

a/ nem kell titulus egyáltalán
b/ a titulus egyszerűen váljon el az államtól, és akkor nem a Magyar Királyság királya lesz, hanem két sor, az egyikben állam: Magyar Királyság, a másikban titulus: király. – LADis LA ék.jpgpankuš 2016. április 2., 18:50 (CEST)

Szerintem nem arra értette a badarságot, hogy nem igaz.
Ez javaslatnak nyilván elfogadható, de én nem támogatom. -Lálálá9999 vita 2016. április 2., 19:22 (CEST)

Én sem támogatom, rendkívül hülyén nézne ki. "Magyarország királya", ezzel konkrétan mi is lenne a baj? – Norden1990 2016. április 2., 20:00 (CEST)

Az infóbox kisebb átalakítása szükséges: a szakaszcímet nem a két paraméter mechanikus egymás után illesztésével kell előállítani. Viszont elhagyni nem lehet, aki ugyanis többszörösen is uralkodó, annál nagyon fontos a megfelelő megjelenítés: például IV. Károly magyar király esetében szükség van az "ausztriai császár" (vagy osztrák császár?) és a "magyar király" szakaszokra. – Peyerk vita 2016. április 3., 11:36 (CEST)

Egyetértek. ("Ausztria császára" módban is elfogadható szerintem.) --Lálálá9999 vita 2016. április 3., 12:06 (CEST)

Akkor melyik megoldás alapján kezdjem el átszerkeszteni egyenlőre csak a magyar királyokról szóló szócikkeket? Nekem úgy tűnik, hogy a többség a "Magyarország királya" megnevezést támogatja. Csak azért kérdem, nehogy baj legyen, ha most nekiállok az átfogalmazásnak. – Lálálá9999 vita 2016. április 3., 15:27 (CEST)

Az infóboxot fogod módosítani? Vagy csak nem érted, amit írtam?

És azt honnan számoltad ki, hogy a többség a "Magyarország királya" megnevezést támogatja?

– Peyerk vita 2016. április 3., 21:19 (CEST)

Értem, de részben mégse, mert azt nem értem, hogy mit kellene módosítani rajta. Az állam szakaszba ugyanúgy be lehet írni Magyarországot.

Úgy értettem, hogy az itt "megjelentek" többsége szerint megfelelő lenne. Vagy nem? --Lálálá9999 vita 2016. április 3., 21:40 (CEST)

Pont azért kezdtem ezt az egészet, hogy ne partizánkodj. Ha a jelenség probléma, akkor generálisan kell kezelni, nem kiragadott körben. Ez azt jelenti, hogy először meg kell egyezni a formában, aztán az infoboxot ennek megfelelően módosítani, és utána mindenhol átírni, ahová az infobox be van illesztve. – LADis LA ék.jpgpankuš 2016. április 3., 22:24 (CEST)

Idézem magamat: "Ennek szellemében kellene alakítani az uralkodókról szóló szócikkeket egyetemes szinten."

Akkor én is idézlek: „Akkor melyik megoldás alapján kezdjem el átszerkeszteni egyenlőre csak a magyar királyokról szóló szócikkeket?” Semelyikben. Először rendezzük az infobox kérdését. Ha jól értettem, Peyerk is egyetértett abban, hogy válasszuk szét a két paramétert. Ez esetben mindjárt nem olyan veszélyes a helyzet, mert két külön sorban jelenik meg az államnév és a titulus. Csak az infoboxot kell megváltoztatni, és a cikkekben a „királya”, „hercege”, „grófja” szöveget „király”, „herceg”, „gróf” szövegre javítani. Ez lenne a legegyszerűbb. – LADis LA ék.jpgpankuš 2016. április 3., 23:18 (CEST)

Ok. rendezzük. De akkor ne kerteljünk. Ezt a javaslatodat, mint már írtam, nem támogatom. --Lálálá9999 vita 2016. április 4., 00:09 (CEST)

Akkor esetleg várjunk, míg többen hozzászólnak. Nem kell elkapkodni. – LADis LA ék.jpgpankuš 2016. április 4., 08:55 (CEST)

Többen hozzászóltak már... de jó, várjunk még. Lálálá9999 vita 2016. április 4., 09:08 (CEST)
@Laszlovszky András: na? --Lálálá9999 vita 2016. április 7., 19:13 (CEST)

Mi na? Az infobox 7 éve létezik ebben a formában. Kibír még egy kicsit, hogy ne öt különböző vélemény alapján egyet ad hoc kiválasztva ugorjunk neki. – LADis LA ék.jpgpankuš 2016. április 9., 08:50 (CEST)

Annyira közel sem nagy horderejű a kérdés, mint amennyire te beállítod... na mindegy. --Lálálá9999 vita 2016. április 9., 19:35 (CEST)

Angol wiki

Valaki az angol változatot jobban ismeri, mondja már meg, hogy mik a bekerülési kritériumok. A forrásolt és két másik iw-vel rendelkező Dolly Rollt éppen most törölte azonnalival valami baromállat, mondván "because the article doesn't clearly say why the subject is important enough to be included in an encyclopedia." Ehhez képest meg a Gemini (Hungarian band) tök jól elvan ott. Mi ebben a logika? Vagy csak valami helyi kiskirály szórakozik? Gyurika vita 2017. április 1., 07:30 (CEST)

Erre hivatkozva törölte. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2017. április 1., 07:48 (CEST)

Teljesen logikus, 10+ millós ember által ismert, kb. húsz albumot milliós példányban eladott zenekar nem fontos, többszörösen forrásolt cikke mehet azonnalival (!), míg a sokkal kétségesebb nevezetességű, egyforrásos Mendez családot TMB-re viszi. Mit kellene még indokolni? Ezeknek sem érdemes cikket írni. Gyurika vita 2017. április 1., 08:17 (CEST)

Akkor írd újra úgy, hogy van benne a törlésben belinkelt en:WP:CSD#A7 szerint „hihető utalás jelentőségére” vagyis akár forrás nélkül is olyan mondat az elején, amiből látszik, hogy en:WP:BAND-nak felel meg az együttes, pl. Dolly Roll szerint „Több mint 4 millió hanghordozót adott el, 15 arany-, 3 platina- és 1 gyémántlemezt kaptak.” Oliv0 vita 2017. április 1., 08:31 (CEST)

Én ugyan nem állok neki mégegyszer. Ott volt benne, hogy az első lemez hány példányban kelt el, az arany, platina stb.-t meg úgysem tudják értelmezni. Ez is teljesen jól mutatja, hogy csak az számít ki mit vesz észre, jelentéktelen előadók, hoaxok simán átmennek. Gyurika vita 2017. április 1., 08:37 (CEST)

Miért ne tudnák értelmezni? Lehet, hogy nem tudják, itt pontosan hány eladott példányt jelent, de azt igen, hogy a piachoz mérten kb. mit jelentenek. Az aranylemez és a platinalemez nemzetközi szinten használt címek. – Máté (vitalap) 2017. április 1., 11:54 (CEST)

Azért az mindennek a teteje hogy a kisisten rávág egy sablont, amit aztán persze nem szabad törölni, mert az ő véleménye a világmindenségen felül áll, tök mindegy, hogy még nincs befejezve vagy tettél még hozzá információt és forrásokat, törlik és kész, mert a helyi kiskakas úgy gondolja. Elég retardált gumiszabályaik vannak, ráadásul másik kergebirka is törölt forrásolt, hivatkozott információt. Tényleg egy droidtanya az angol változat. Gyurika vita 2017. április 1., 19:35 (CEST)

a kisisten rávág egy sablont, amit aztán persze nem szabad törölni, mert az ő véleménye a világmindenségen felül áll, tök mindegy, hogy még nincs befejezve vagy tettél még hozzá információt és forrásokat, törlik és kész, mert a helyi kiskakas úgy gondolja. Elég retardált gumiszabályaik vannak, ráadásul másik kergebirka is törölt forrásolt, hivatkozott információt. És ez a meghatározás csak az angol wikire jellemző? Apród vita 2017. április 2., 12:26 (CEST)

Szerintem érdemes megreklamálni és a cikket újra létrehozni. Elkerülhetetlen, hogy ne fusson bele bárki ilyenbe. – B.Zsolt vita 2017. április 4., 17:59 (CEST)

Sport Ob érmesek ne legyenek nevezetesek!

Mai hír, hogy 58 évesen lett egy magyar második helyezett az 50 km-es gyaloglásban: http://index.hu/sport/atletika/2017/04/01/csaba_istvan_legidosebb_magyar_atletikai_bajnoki_ermes_50_km_gyaloglas/ Superman lenne? Nem egészen, mindössze hárman indultak, és egyiküket kizárták, így lett második, azaz nota bene itt még bronzémet sem tudtak kiosztani. Egy másik nem túl régi cikk, de már súlyemelő ob-ről: http://index.hu/sport/2016/11/14/sulyemeles_tinik_nyerik_az_orszagos_bajnoksagot_hol_vannak_a_versenyzok/, idézet innen: "A férfiaknál, vagy inkább a fiúknál is szereztek tinik aranyakat: 56 kilóban a 15 éves Orsós Richárd, 62 kilóban a 16 éves Dúl Ádám." és "Egy edző az idei eredményeket megnézve azt mondta, akár egy 15 évvel ezelőtti serdülő bajnokságon is születhettek volna, olyan alacsony volt a színvonal."

Azt hiszem mondhatjuk erre, hogy ez nem teljesítmény. Jelenleg csak az ob második kifejezésre 774 találat van a Wikipédián... Obngfs vita 2017. április 1., 22:28 (CEST)

A magam részéről akár örvendhetnék is annak, hogy ismét eszedbe jutott a Wikipédia. Cikkeket ugyan nem írsz, nem fejlesztetsz, nem javítasz, de legalább megvan az igényed arra, hogy rád figyeljenek, hogy Te határozd meg a témát, amivel foglalkozunk.

Hát figyeljen rád, aki akar, főleg olyan témában, ami tán csak téged érdekel. -:)--Linkoman vita 2017. április 2., 09:16 (CEST)

Cikkeket ugyan nem írsz, nem fejlesztetsz, nem javítasz, @Linkoman: Messziről fut neki, mint Alfonzó a zenélésnek :-): Alfonzo,Markos György.....stb Apród vita 2017. április 2., 12:35 (CEST)

Ceu

Cikkben gyakorlatilag semmi sincs a tervezett bezárásáról, pedig ráadásul Wikipédia kezdőlapos hírnek kellene lennie. Csak a Washington Post-nál a Hungary-re a legutóbbi hét(!) cikk címe ez:

 • Hungary approves stricter terms for Soros-founded university
 • Hungary’s xenophobic attack on Central European University is a threat to freedom everywhere
 • Watchdog report: ‘Breakdown of democracy’ in Poland, Hungary
 • Hungary: Parliament to rush bill targeting Soros school
 • Large rally in Hungary for imperiled Soros-founded school
 • Hungary’s prime minister wants to shut down a beacon of freedom
 • Pressure grows on Hungary to let Soros-founded school remain

Nem kell hozzá nagy angoltudás, mindegyik a Ceu-ról szól. 91.82.139.152 (vita) 2017. április 5., 01:55 (CEST)

Kedves Ismeretlen!

A Wikipédia cikkei nem megrendelésre készülnek, hanem úgy, hogy bármelyik szerkesztőnk maga megszerkeszti a kívánt szöveget és beírja a cikkbe. Ezt "Szerkessz bátran!" irányelvünk is szorgalmazza. Hajrá, fogj hozzá!--Linkoman vita 2017. április 5., 11:30 (CEST)

Nem fogják bezárni, mert ez egy amerikai egyetem, úgyhogy majd meglesz a szerződés. Vagy ha nem, akkor magyar egyetem lesz, és működik tovább. Ne aggódj! Szalakóta vita 2017. április 5., 12:28 (CEST)

"Vagy ha nem, akkor magyar egyetem lesz, és működik tovább. Ne aggódj!" Tévedés, de ez már elhangzott többször: a diákok 80%-a külföldi, és ők pont azért jönnek ide, mert amerikai diplomát kapnak, ha ezt nem kapják meg, akkor mennek egy másik országba. Arról nem is beszélve, hogy nagyjából a diákok harmada kap magyar diplomát (is), ami a külföldi hallgatónak teljesen értéktelen; na ezért sem maradnak itt, ha a Ceu megszűnik, és a Kee marad. De, hogy marad a Kee(???), nem fognak tudni annyi magyar hallgatót felvenni a fizetős szakokra...91.83.183.86 (vita) 2017. április 5., 16:47 (CEST)

Egyébként nem igaz, hogy nem írnak a további fejleményekről, pont tegnap lettek beírva a fejlemények Tombenko által: Közép-európai Egyetem 2017. április 4., 18:44-kori változata. Apród vita 2017. április 5., 17:12 (CEST)

Start of the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections

Please accept our apologies for cross-posting this message. This message is available for translation on Meta-Wiki.

Wikimedia-logo black.svg

On behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, I am pleased to announce that self-nominations are being accepted for the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees Elections.

The Board of Trustees (Board) is the decision-making body that is ultimately responsible for the long-term sustainability of the Wikimedia Foundation, so we value wide input into its selection. More information about this role can be found on Meta-Wiki. Please read the letter from the Board of Trustees calling for candidates.

The candidacy submission phase will last from April 7 (00:00 UTC) to April 20 (23:59 UTC).

We will also be accepting questions to ask the candidates from April 7 to April 20. You can submit your questions on Meta-Wiki.

Once the questions submission period has ended on April 20, the Elections Committee will then collate the questions for the candidates to respond to beginning on April 21.

The goal of this process is to fill the three community-selected seats on the Wikimedia Foundation Board of Trustees. The election results will be used by the Board itself to select its new members.

The full schedule for the Board elections is as follows. All dates are inclusive, that is, from the beginning of the first day (UTC) to the end of the last.

 • April 7 (00:00 UTC) – April 20 (23:59 UTC) – Board nominations
 • April 7 – April 20 – Board candidates questions submission period
 • April 21 – April 30 – Board candidates answer questions
 • May 1 – May 14 – Board voting period
 • May 15–19 – Board vote checking
 • May 20 – Board result announcement goal

In addition to the Board elections, we will also soon be holding elections for the following roles:

 • Funds Dissemination Committee (FDC)
  • There are five positions being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.
 • Funds Dissemination Committee Ombudsperson (Ombuds)
  • One position is being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.

Please note that this year the Board of Trustees elections will be held before the FDC and Ombuds elections. Candidates who are not elected to the Board are explicitly permitted and encouraged to submit themselves as candidates to the FDC or Ombuds positions after the results of the Board elections are announced.

More information on this year's elections can be found on Meta-Wiki. Any questions related to the election can be posted on the election talk page on Meta-Wiki, or sent to the election committee's mailing list, board-elections(at)wikimedia.org.

On behalf of the Election Committee,
Katie Chan, Chair, Wikimedia Foundation Elections Committee
Joe Sutherland, Community Advocate, Wikimedia Foundation

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, 2017. április 7., 05:36 (CEST) • Segíts lefordítani a saját nyelvedreGet help

Magyarok a Wikimedia-mozgalom továbbtervezésében

eredeti cím: We invite you to join the movement strategy conversation (now through April 15)

2017. március 18., 06:09 (CET)
--Karmela posta 2017. március 18., 09:01 (CET)
Karmela, thank you for translating the message! I am sorry for asking you, but can you please suggest whom we might ask to become a coordinator for Hungarian Wikipedia? It is not so much work to do, and it would be bad to have this wiki out of the global talk. Me and SGrabarczuk are here to assist the one who might volunteer to help. Sincerely, --Base (WMF) vita 2017. március 29., 06:46 (CEST)

Hi. I'll rephrase the message above: I'd like to

Tájékoztatásul az angolul nem értőknek:

SGrabarczuk szeretné, ha a magyarok sem maradnának ki a globális tervek kialakításában, felajánlja ehhez a segítségét, és ő is segítséget kér:

Elsőként egy széleskörű eszmecserében arra kéne választ találni, hogy mit szeretnénk elérni közösen a következő 15 évben. A fentebb felsorolt lapokon további részletek találhatóak erről.
--Karmela posta 2017. március 29., 09:31 (CEST)

Nem tudom, hogy idetartozik-e, de szerintem a stratégia része lehetne magyar oldalról ezek lefordítása, mert így félmagyarul, félangolul fordításbeli szempontból nem felvállalható és ezek mégiscsak minden wikipédia-oldal alján ott találhatóak:

@Apród: Ha tudsz angolul, kezdj neki! misibacsi*üzenet 2017. április 2., 16:32 (CEST)

Nem tudok (most lehet, hogy sokan azon fognak háborogni, hogy akkor miért szólalok hozzá, na mindegy, az ilyen megszólalás - a mogorvaság növekedésével - egyre inkább ezzel jár, ha viszont olyat szerkesztenék a magyar wikiben, amit szeretnék, akkor pedig a karaktergyilkosság jönne, vagyis azért kapnék támadást, hogy már megint az X. Y. szócikkel foglalkozok). Apród vita 2017. április 2., 21:17 (CEST)

Szerintem felesleges egyből ellenségeskedést feltételezni, Misibácsi tömören összefoglalta, hogy aki tud angolul, és fontosnak tartja, az szánjon időt a fordításra. Köszönjük a felhívást, remélhetőleg hamarosan lesz rá jelentkező! :) – B.Zsolt vita 2017. április 2., 21:31 (CEST)Sziasztok! A vonatkozó magyar Wikipédiás oldal hamarosan elkészül, és időközben néhány oldal a meta-wikin is le lett fordítva, ahol be lehet csatlakozni a beszélgetésbe.

Háttérnek: A hétvégén a Wikimédia Magyarország egyesületnek nyújtott meghívási lehetőség keretében részt vettem a Wikimédia-konferencia stratégia tervezéséről szóló részén.

A lényeg, hogy a Wikimédia Alapítvány eddigi stratégiája lejárt, és az új, 2030-ig szóló stratégiát a teljes mozgalom (szerkesztők világszerte, különböző szervezetek, mindenféle stakeholderek) részvételével hozzák létre. A metodika, hogy a tervezést négy ciklusra osztották, és mindegyik megbeszélési fázisban minél több párhuzamos beszélgetést kívánnak folytatni (wikin, élőben, Facebookon, e-mailen, a Meta-Wikin és ahol csak lehet), melyeket aztán központilag lefordítanak és összefoglalnak. Az egyes fázisokból kijövő, ismétlődő témák szolgáltatják utána a következő ciklusok inputját, amíg odáig szűkítik a kört, hogy augusztusra 4-5 nagy stratégiai célkitűzés jöhessen létre. Az első fázis április 15-ig tart.

A megválaszolandó kérdés:

Mit akarunk együtt felépíteni vagy elérni a következő 15 évben?

Ha bárkinek van kedve megosztani a saját elképzeléseit magyarul, azt szívesen összefoglalom angolul a Metán, hogy becsatornázódjon a nemzetközi megbeszélésbe.

Üdv, – Dami vita 2017. április 5., 20:36 (CEST)


A fenti, globális stratégiához április 15-ig lehet hozzászólni:

Szeretném hangsúlyozni, hogy azért fontos ebben a folyamatban részt vennünk, mert ami nem lesz benne az így kialakult célok között, arra a következő 15 évben nem lesz semmilyen erőforrásunk, támogatásunk, hiába jut eszünkbe később. Ez egy 15 évente egyszeri alkalom, nincs „legközelebb” vagy „majd később”!

A feladat nem bonyolult: gondold végig, szerinted mit kellene a Wikimédia-mozgalomnak elérnie a következő 15 évben, milyen irányokra kellene fókuszáljon?

 • Általában a szabad kultúra támogatása terjesztése, jogi és társadalmi környezet megteremtése a fontos szerinted?
 • Inkább az enciklopédia és más, írott projektek? Inkább a médiatartalmak fejlesztése?
 • Azt szeretnéd, hogy a Wikipédia egyenletes, magas, lektorált minőséget szolgáltasson?
 • Vagy inkább azt szeretnéd, hogy egyenletesen fedjük le az egyes tudományterületeket, szociológiai csoportokat?
 • Más vágyad, víziód van, hol kellene tartanunk 15 év múlva globálisan?

Írd le magyarul a következő vitalapon, és Dami örömmel lefordítja és összefoglalja angolul, hogy eljusson a Wikimédia Alapítványhoz:

Ne hagyjuk, hogy mások döntsék el, mi a fontos nekünk! Ne félj tőle, hogy te vagy az első! :)

Samat üzenetrögzítő 2017. április 9., 19:01 (CEST)

Rossz névalakról átirányítások törlése

Üdv! Épp most láttam hogy törlésre került a "Nyugati Pályaudvar", mint nyelvtanilag helytelen átirányítás. Kérdem én, akkor mire van az átirányítás funkció? Nem pont arra, hogy a gyakran előforduló helytelen alakokról a helyes alakra vigyen? Így most ha valaki egy cikkben behivatkozza ezt: [[Nyugati Pályaudvar]], mivel jobb, ha piros lesz a link és nem visz sehova, mintha a zöld link a helyes alakra vinne? Nem kötekedni akarok, csak érdekelne, hogy akkor tulajdonképpen mi is az átirányítások funkciója, ha nem ez (természetesen pl. a többféle névalakot viselő személyeken és társaikon túl). Én pont hogy támogatnám a helytelen de gyakran előforduló alakokról az átirányítások készítését, hogy a megfelelő helyre vigyenek. – XXLVenom999 vita 2017. április 8., 11:07 (CEST)

Én azért töröltem őket (jelölés után), mert nem vagyok híve a helyesírási hibák terjesztésének a Wikipédián. Talán a behivatkozó észreveszi, hogy piros lett, utánanéz, és behivatkozza rendesen. Keresési szempontból meg tökmindegy, így is, úgy is megtalálható a helyes című cikk. – Pagony foxhole 2017. április 8., 11:26 (CEST)

Talán a behivatkozó észreveszi, hogy piros lett, utánanéz, és behivatkozza rendesen. vagy megírja az "új szócikket". És soha nem tanulja meg, hogy hogyan kell helyesen írni. Nagy nyereség! Wikizoli vita 2017. április 8., 13:00 (CEST)
Hát azért ha egy komoly szerkesztő ilyen esetben új cikket ír helyesírásilag hibás címmel, akkor azzal sok más probléma is lesz, és a járőrök csak észreveszik előbb-utóbb. – Porrimaeszmecsere 2017. április 8., 13:37 (CEST)
Ebben teljesen igazad van (én magam is ellene vagyok a slendrián helyesírásnak), ezt el tudom fogadni érvként, bár az kissé utópisztikusnak tűnik, hogy a többség utánanézne hogyan is kell helyesen írni valamit. De rendben, így máris kicsit más szemmel látom a dolgot. Köszönöm. – XXLVenom999 vita 2017. április 8., 12:24 (CEST)

Én is amellett vagyok, hogy ne adjunk lehetőséget a rossz helyesírásnak, pláne ne támogassuk átirányítás funkcióval! – Porrimaeszmecsere 2017. április 8., 13:32 (CEST)

Nem teljesen értek egyet a fentiekkel. Úgy gondolom, hogy egyedileg kell mérlegelni az eseteket. A kirívóan helytelen vagy elütéssel véletlenül rossz címen létrehozott névalakokat nyilván érdemes törölni, de a keresésben előfordulható névalakokat éppen hogy érdemes átirányításként megtartani, és a {{rosszredir}} sablonnal ellátni, aminek épp ez a funkciója! Így a belinkelt [[Nyugati Pályaudvar]] esetén is látszani fog a szerkesztő számára, hogy mi a helyes névalak, és akár rögtön ő maga javíthatja, és nem marad esetleg évekig piros link az egyébként már létező szócikkű fogalom helyén... – Joey Olympic rings without rims.svg üzenj nekem 2017. április 8., 14:16 (CEST)

Lásd pl Nikolay Davydenko, amely névalakra vannak is egyébként hivatkozások. – Joey Olympic rings without rims.svg üzenj nekem 2017. április 8., 14:22 (CEST)

Van igazság abban, amit írsz, de a példád szerintem nem jó: ez nem nyelvtanilag hibás, hanem angol névváltozat, aminek szükségességére 1-2 évvel ezelőtt megtanítottatok. – Porrimaeszmecsere 2017. április 8., 14:29 (CEST)
Helyesebben angolos átírású névalak a nem latin betűs írású tulajdonnévről, azaz a magyar helyesírás szerint hibás névalak, ekvivalens a Nyugati Pályaudvarral. – Joey Olympic rings without rims.svg üzenj nekem 2017. április 8., 15:05 (CEST)

Nem ez az első eset, meg nem is az utolsó, amikor a szerkesztők véleménye homlokegyenest más Ettől nem vagyok feldobva! . – Porrimaeszmecsere 2017. április 8., 18:12 (CEST)

Az átirányítások zöld színezése azzal a felkiáltással lett bevezetve, hogy a belinkelő majd észereveszi, hogy zöld, és kijavítja. Ha zölddel nem működik, valószínűleg pirossal sem; nem sok értelmét látom az eszkalációnak. Ráadásul a zöld egyértelműen hibát jelez, míg a pirosnál gondolhatja azt az illető, hogy a cikk egyszerűen nem lett még megírva. Még ráadásabbul, az átirányított hibás névalakra mutató linkeket könnyű bottal vagy más technikai segédlettel kigyűjteni, a nem létező hibás névalakra mutató linkeket lehetetlen. Legráadásabbul, a zöld link nem akadályozza meg az olvasót abban, hogy megtalálja a keresett cikket, a piros meg igen, és mégiscsak ez kéne hogy legyen az elsődleges szempont, nem a helyesírásukban bizonytalan szerkesztők megrendszabályozása.

(Van egy útmutatónk is erről egyébként.) --Tgrvita 2017. április 9., 00:42 (CEST)

Nem vagyok ellene az olyan átirányító lapoknak, amelyek helyesírásilag hibás alakról irányítanak át, mert nekünk a zöld link jelezheti -- ebben a tárgyalt esetben -- a helyesírási hibát, amit esetleg javítani kellene. (Nem mindenki ír helyesen, nem mindenki tudja, hogyan kell helyesen leírni azt, amit kimondani ki tud, ezért elvileg lesznek olyanok, akik helyesírási hibás keresőszót írnak be a keresőbe, s úgy keresnek, vagy rossz helyesírású hivatkozást hoznak létre. Ehhez hasonló az is, amikor orosz emberek angolosan átírt neveiről készül átirányító lap, mivel talán még kevesebben ismerik a helyes átírási elveket; itt természetesen nem magyar szavak helyesírási kérdéséről van szó, hanem idegen nevek átírási kérdéséről, ami végül szintén helyesírási kérdés.) Mi lenne, ha kerülne egy sablon az ilyen átirányító lapokra? Az egyik típusúra az, hogy helyesírásilag hibás alak, a másik típusúra meg az, hogy magyarra helytelenül átírt alak; vagy valami ezekhez hasonló. Például van egy {{rögzültrossz}}(?) sablonunk is. --Sphenodon vita 2017. április 10., 13:45 (CEST)

Ha szabad ennyit offolnom: a Nyugati Pályaudvar nyelvtanilag hibátlan, csak a helyesírása rossz. A kettő nem ugyanaz :). – Máté (vitalap) 2017. április 10., 14:42 (CEST)

Átirányító kategória megszüntetése a cikkeknél

Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva– Porrimaeszmecsere 2017. április 11., 13:32 (CEST)

Úgy tűnik, hogy a dolog nem olyan egyszerű, ahogy képzeltem :(

Még 2014-ben megbeszélés folyt a nyelvi kocsmafalon az X-típusú (kisbolygók) esetén a kötőjel elhagyásáról. Mivel a helyesírási előírások szerint így kell, a módosítások részben meg is történtek, azonban az így létrejött zöld linkek kékítése elmaradt. Ezt most megcsináltam.

Azonban észrevettem, hogy az azonos nevű kategóriák nem kerültek átnevezésre, ami ellentmondásos helyzetet eredményezett. Nosza, átneveztem a kategóriákat is, mondván, hogy utána bottal rendezem a cikkek kategorizálását. De itt akadtam egy olyan jelenségbe, amire nem számítottam: a cikk KÉZI szerkesztésénél a zöld kategória megnevezés nem jelenik meg, ezért nem is tudom se törölni, se módosítani. Hogyan lehet akkor ezt megoldani?

Hogy a botos módosításnál hogyan alakul ugyanez, azt még nem tudom. – Porrimaeszmecsere 2017. április 6., 15:57 (CEST)

Érdekes, a 16 Psyche szerkesztésénél a zöld kategória megjelent, tudtam is törölni. – Porrimaeszmecsere 2017. április 6., 16:05 (CEST)

Ősidőkben én is belekezdtem valami kategória-átrendezésbe. Akkor azt mondták (írták) nekem, hogy kategória-átirányítást nem szabad csinálni (műszaki problémát okoz). Meg kell csinálni az új kat-ot, a régibe {{kat-redir}}(?) sablont beírni, tartalmat egyenként átrámolni, aztán a régi (kat-redir-tartalmú üres kategóriát) is meghagyni üresen. Akela vita 2017. április 6., 16:16 (CEST)

A kategória átirányítást nem én csináltam, hanem az átnevezéssel a rendszer, ugyanúgy, ahogy bármilyen másik átnevezésnél. Akkor kategóriát át szabad nevezni, vagy nem? Mert lehet ;), az tény. – Porrimaeszmecsere 2017. április 6., 16:28 (CEST)

Wikipédia:Átnevezés: itt azt mondja, mégis lehet, de át kell pakolni a tartalmat, a régi üreset megjelölni {{kat-redir}}(?)-rel (ha valaki még keresheti a régi néven) vagy törölni (ha nem valószínű, hogy keresik a régi néven). Akkor így lehet. Akela vita 2017. április 6., 19:12 (CEST)

Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy beletörik a kis bicskám Ettől nem vagyok feldobva!
"Átpakolni" nem tudom a tartalmat, mert az új kategóriába hiába teszem bele, a régi, hibás nevű zöldben is megmarad, és azt nem tudom kiüresíteni, mert nem jelenik meg a szerkesztési nézetben. Érdekes módon nem mindig van így. Pl. a C típusú 20 kisbolygónál kettőnél tudtam törölni a zöldet, a többinél nem. Ide valaki okosabb szerkesztő kelletik. Addig nem is kúszálom a többuit, hátha csak bajt csinálok.– Porrimaeszmecsere 2017. április 6., 23:38 (CEST)

Ha rajtam múlna, az összes hibás nevű kategóriát törölném, mert a hibák miattuk csak újratermelődnek! – B.Zsolt vita 2017. április 6., 22:07 (CEST)

A zöld kategóriákat a beillesztett navigációs sablon okozza! Javítva benne a kötőjeles alakot, a zöld kategória is eltűnt. – B.Zsolt vita 2017. április 6., 23:49 (CEST)

Kedves Zsolt! Először is köszönöm a segítségedet, és úgy látom, hogy a kategóriába sorolást is rendezted. Most már csak azt nem tudom, ki dönti el, hogy a régi kötőjeles kategórianevekre szükség van-e? Sajna hivatkozások a régi időből vannak rá (vitalapon, kocsmafalon). – Porrimaeszmecsere 2017. április 7., 11:59 (CEST)

Jelöld őket azonnalira, az intézkedő admin pedig eldönti, jogos-e a jelölés. Az már nem a te felelősséged lesz. B.Zsolt vita 2017. április 7., 15:17 (CEST)

Végül úgy döntöttem (Misibacsi álláspontját tiszteletben tartva), hogy mégsem jelölöm azonnali törlésre a kötőjeles kategóriákat, hanem megjelölöm a katredir sablonnal, ami meg is történt nem sokkal ezelőtt. – Porrimaeszmecsere 2017. április 11., 13:32 (CEST)

Érdeklődés a magyar Wikipédia tartalmáról.

Üdvözlöm a magyar Wikipédia moderátorait!

Néhány kérdésem lenne a weboldal tartalmával kapcsolatban.

Először is: nézegettem az oldalsó függőleges sávban a Kiemelt szócikkek fül alatti szócikkeket. Érdekes jelenségre figyeltem fel, nevezetesen arra, hogy bár ez elvileg a magyar Wikipédia, ahol első körben magyar, második körben pedig európai és amerikai témák kellenének hogy kiemelten szerepeljenek, ehhez képest elképesztően magas a teljesen érdektelen japán, kínai, kóreai kiemelt cikkek aránya. Csak néhány példa, a teljesség igénye nélkül:

YG Entertainment TVXQ Scandal (japán együttes) Ruróni Kensin Pokémon Diamond és Pearl Kim Dzsedzsung Kim Dzsunszu Inoue Orihime G-Dragon D.Gray-man Big Bang (dél-koreai együttes)

Bár én nem tudom mi alapján történik a "beválogatás" a kiemelt cikkek csoportjába, ám azt több mint érdekesnek találom, hogy például a könnyűzene témakörében, a magyar wikipédián fontosabb egy dél-kóreai Kim Dzsedzsung, mint pl. Demjén Ferenc, Bródy János, Zorán, Kovács Ákos (zenész), az Omega (együttes), vagy ha külföldi példákat akarok hozni, akkor Elvis, Michael Jackson, Madonna, Bon Jovi, Jean-Michel Jarre, a Guns n' Roses, a Def Leppard, vagy éppen a ma is felkapott újabb zenészek közül teszem azt Selena Gomez.

Már régóta olvasom a Wikipédiát. Megfigyeltem, hogy a kiemelt szócikkek kerülnek ki a főoldalra. Az is érdekelne, hogy ki és miért gondolja azt, hogy egy teljesen no name és a legtöbb ember számára ismeretlen japán mangasorozat, annak egy véletlenszerű szereplője vagy egy kínai sorozatszínész engem jobban fog érdekelni, mint teszem azt a Jurassic Park, a Terminátor, a Titanic (film, 1997) vagy a Nincs kettő négy nélkül, vagy pl. a színészek közül Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Meryl Streep, John Travolta.

Nem a kötekedés lenne a célom, csupán olvasói visszajelzéseket kívántam adni, mivel úgy vélem, a magyar Wikipédiában a magyar és a nyugati világgal kapcsolatos dolgokat kéne kiemelne, nem a teljesen irreleváns és ismeretlen ázsiai témákat, amik a magyar ember számára semennyire nem fontosak vagy érdekesek. Ezzel együtt például egyáltalán nincs semmi sem írva Tom Sizemore színészről, pedig nagy összegben fogadnék rá hogy több ember ismeri és többet érdekel, mint a Big Bang együttes, akiről bárkit megkérdeztem fogalma nem volt hogy eszik-e vagy isszák.

További jó munkát és fejlődést kívánok!

Tisztelettel: Takáts Ádám

Egyértelműen látszik, hogy nem ismered a Wikipédia szerkesztésének lényegét: bárki szerkesztheti. és olyan témát, ami neki tetszik. Ha van egy manga rajongó, aki éjt nappallá téve tökéletes manga-cikkeket ír, akkor annak semmi akadálya nincsen.
A kiemelt cikkek pedig témától függetlenül azok lesznek, amik (majdnem) tökéletesen vannak megírva. Azért magyar kiemelt cikk is van bőven! – Porrimaeszmecsere 2017. április 10., 13:45 (CEST)
Kedves Takács Ádám! A Wikipédia szabadon szerkeszthető lexikon, lényegéhez tartozik, hogy bárki írhat benne – megfelelő színvonalon, megfelelő forrásokra alapozva – az érdeklődése szerinti cikket. Ebből következően az egész wikipédia tartalma szükségszerűen kiegyensúlyozatlan, csakúgy, mint a kiemelt cikkek csoportja, hiszen nem törlünk kevésbé érdekes témákat és nem írunk – vagy csak nagyon ritkán – cikkeket olvasói megrendelésre. Ha egy általad vagy sokak által is periférikusnak tekintett témában magas színvonalú cikk születik, az kiemelt lehet annak ellenére, hogy az adott pillanatban keveseket érdekel. Az általad felvetett aránytalanságokon úgy tudsz javítani, ha magad is beállsz a szerkesztők sorába, és megírod azokat a cikkeket, amiket hiányolsz. Sok sikert kívánok ehhez, várjuk első próbálkozásaidat. Üdv – Szilas vita 2017. április 10., 13:53 (CEST)

Én azt nem értem, hogy miért érdekli az embereket az olyan cikkek, mint a Terminátor, a Jurassic Park, az Arnold Schwarzenegger, a Michael Jackson, a Madonna és a hasonló amerikai témájú cikkek, miközben az ázsiai témák sokkalta érdekesebbek. Korea történelme, Japán történelme, Scandal (japán együttes) és az egyéb ázsiai témájú cikkek sokkalta érdekesebbek, mint az összamcsi nyavalyákok. Tom Sizemoret pedig én és a környezetem nem tudta, hogy eszik-e vagy isszák, miközben a Big Bang együttes úgy-ahogy ismerték. – 212.56.139.252 (vita) 2017. április 10., 13:33 (CEST)

Kedves Takács Ádám! A felvetésével elvileg még egyet is értenék, csak éppen az ügy alapjai tévesek: egyáltalán nincsenek az ázsiai témák "elképesztően magas" arányban a kiemelt szócikkek között. Gyors statisztikám szerint pl. a B betűs cikkek száma 60, ebből mindössze az Ön által kipécézett Big Bang (dél-koreai együttes) az egyetlen ilyen szócikk, miközben szerepel köztük Bartók Béla (zeneszerző)tól a Beatricen át Bonnie Tylerig számos zenész. A Wikipédián nincs központi szervezés, tehát igazából senkinek nincs arra hatása, hogy milyen körből kerüljenek ki a kiemelt szócikkek. Ha egyszer egy mangakedvelő szerkesztő ráhajt, akkor könnyen lehet, hogy számos ilyen cikk bekerül a kiemeltek közé. Nincs ezzel semmi gond. – Icône étoile d'or à cinq branches.svg Zimmy Gnome-envelope.svg 2017. április 10., 14:10 (CEST)

Nem kell leharapni szegény Takáts Ádám orrát, tulajdonképpen igaza van, a Big Bang együttes cikke kap naponta 20 látogatót, Schwarzenegger meg 200-at. De ahogyan fentebb leírták, a Wikipédia működése olyan, hogy akkor lesz valamiről cikk vagy kiemelt cikk, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy önkéntes munkával megírja. Van néhány lelkes Korea- és mangarajongó szerkesztőnk (hálistennek), aki sokat dolgozik ezeken a témákon, azért vannak kiemelt cikkek. Schwarziról majd akkor lesznek részletesebb infók, ha valaki összeszedi vagy lefordítja a meglevő angol wikicikket (ami nem kiemelt, de jóval részletesebb mint a miénk). – Hollófernyiges vita 2017. április 10., 14:24 (CEST)

Az érdeklődés iránya megérne egy kutatást. Egyébként pedig már túl nagy ahhoz a magyar Wikipédia, hogy egy szerkesztő érdemben tudjon változtatni ezeken az arányokon. De lehetne egy kiemelő projektet indítani, amiben például magyar témákról lehet írni, és a projekt csapata lehetőleg kiemelt cikkeket készít. Azonban tartsd észben, hogy a már meglevő szerkesztők nem biztos, hogy sok kiemelt cikket gyártanának, mert például napi 1 órában egy 50 ezer bájtos cikket egy hónap lefordítani, és ha saját anyag kell, akkor még több. Szalakóta vita 2017. április 10., 22:10 (CEST)

Mindig lesznek olyanok, akik semmit nem tesznek a közösbe, csak követelnek meg reklamálnak. Nem kell velük foglalkozni. Gyurika vita 2017. április 11., 11:07 (CEST)

@Gyurika: A jóelőbb azzal kezdődött egyik hozzászólás, hogy Nem kell leharapni szegény Takáts Ádám orrát, holott szerintem senki még csak meg sem cirógatta, hanem szépen elmagyaráztuk egy láthatóan kívülállónak, hogy mi a helyzet. Erre jössz Te, pedig szegény Ádám nem követelt, nem reklamált, csak megírta a Wikipédián szokatlanul tisztelettudóan a véleményét. – Porrimaeszmecsere 2017. április 11., 11:41 (CEST)

Való igaz, ez relatíve új jelenség. Olyanról sokszor volt már szó, hogy miért nincs valami megírva és miért gyenge egy cikk, de olyan ritkán volt, hogy ez meg az miért van rendesen megírva. Egyszer valaki arról érdeklődött nálam, hogy miért írok cseh lemezekről/elóadókról cikkeket, holott ez kit érdekel itt Magyarországon, hagyjam meg inkább a cseheknek. Hadd ne írjam le a véleményemet, mert megint blokkolva leszek. Gyurika vita 2017. április 11., 12:28 (CEST)

Figyelmet kapunk

http://hvg.hu/tudomany/20170410_ader_janos_gerinctelenek_wikipedia – XXLVenom999 vita 2017. április 10., 21:40 (CEST)

politikailag korrektségre törekvő szerkesztők -- Gratulálok a hvg-nek... – Pagony foxhole 2017. április 10., 21:42 (CEST)

...jelenleg csak a szócikk vitalapján olvasható – már amikor. A Gerinctelenek szócikk vitalapján semmi nem olvasható - egy sablonszöveget kivéve a lap üres. – Vadaro vita 2017. április 10., 23:01 (CEST)

Laptörténetet gondolt a vitalap helyett, csak az újságíró amatőr a wikipédia szakfogalmainak ismeretében. Apród vita 2017. április 11., 11:01 (CEST)

Ma továbbfolytatódott:

Egy kérdés: ezek az újságcikkek hozzáadhatóak/adandóak-e EHHEZ a listához? – XXLVenom999 vita 2017. április 11., 12:30 (CEST)

Persze, mivel a magyar WP szerkesztése is szóba kerül bennük. (eleve oda kellett volna írni őket, nem ide). misibacsi*üzenet 2017. április 11., 17:40 (CEST)

Betettem. Apród vita 2017. április 12., 13:38 (CEST)