Wikipédia:Kocsmafal (egyéb)/Archív72

Közigazgatási FELosztás vagy BEosztás

Azért ide írom, mert sokmindent érint: cikkcímeket és -szövegeket, kategóriákat.

A közigazgatási földrajzban nem használták és nem is használják itt a FEL igekötőt, mindig a BE használatos. Néhány szerkesztő erőszakoskodása miatt azonban a Wikipédián mégis a FEL terjedt el, majd lett kizárólagos. Hogyan lehet egy ilyen ügyet rendezni?

Peyerk vita 2009. december 6., 22:35 (CET)

A Wikipédia:Kocsmafal (helyesírás) megtévesztő megnevezése ellenére ilyen ügyekben is illetékes. Ha ott sikerül egyezségre jutni, akkor a botgazdákhoz vezet a további út. Ha ott nem sikerül egyezségre jutni, és megéri neked a dolog, akkor a Wikipédia:Véleménykérés egy lehetséges következő lépés. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 6., 23:08 (CET)

a beosztást még sose hallottam erre, azt nálunk munkakörre mondják... – Award-star-silver-3d.pngالانشاء Award-star-silver-3d.pngüzi / پيغام 2009. december 6., 23:58 (CET)

Felosztás (division), természetesen.--Linkoman vita 2009. december 6., 23:59 (CET)
 • Először azt kéne eldönteni, hogy alulról, vagy felülről szerveződő-e a közigazgatási rendszer. Ha alulról, akkor beosztás, ha felülről, akkor felosztás. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy felülről (ország - megye - körzet (régi járás) és kistérség - település). L AndrásMagyar-horvát.jpgItt megtalálsz 2009. december 7., 00:05 (CET)
Mi az hogy "természetesen"? És mi az hogy "division"? Imádom az ilyen "érvelést". Most komolyan azt gondoljátok, hogy KItalánunk kell, melyik a helyes, nem MEGtalálnunk a szakirodalomban? :)
Gy.k.: vajon van a kérdésnek megoldása a szakirodalomban, vagy mindenképp saját kutatást igényel?
Egyébként szerintem egy ország FELosztása egész mást jelent: feldarabolást más országok között. De ez teljesen érdektelen.
Mondjuk alapelvként megegyezhetnénk abban, hogy az a helyes megnevezés kiválasztásakor nem az érettségizett átlagmagyar "nyelvérzékét", hanem a szakma, a szakirodalom szóhasználatát kell elfogadni. Ha ebben egyetértünk, akkor már csak abban kell megegyeznünk, mi számít szakirodalomnak, és azt kell felütni.
Nem?
Peyerk vita 2009. december 7., 00:11 (CET)

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Forrásokat kell hozni. Egy gyors google keresés alapján elég vegyes a szóhasználat, ugyanazon a cikken, néha még ugyanazon a mondaton belül is. (Pl. A történeti Erdélyen innen az 1850. évi lélekszám az 1854 utáni közigazgatási felosztást közzétevő "Kormánylapokból", az 1857. évi pedig az 1863. évi közigazgatási beosztás szerint részletezett B.-R.-A.-P. Helységnévtárból származik. -- [1]) – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 7., 00:14 (CET)

Na, közeledünk a megoldáshoz.
Egyébként a gugli által adott kép nem annyira vegyes, elég meggyőzőek az arányok. Természetesen ez nem érv, csak egy lehetséges támpont azok számára, akik a téma irodalmának ismerete nélkül kívánnak véleményt formálni.
Peyerk vita 2009. december 7., 00:19 (CET)
Megint egy másik szemszög: közigazgatási beosztás, ill. felosztás alatt a hatályos magyar jogszabályok között egy említést találtam a felosztásra: 1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről 7. cikk 1. b). Beosztásnál kihozta az érettségiről szóló OM-rendeletet, de az akkora, hogy a Firefox kiakadt. Cassandro Coat of arms of Malta.svg Ħelyi vita 2009. december 7., 00:24 (CET)
Kicsit off leszek, mert minden utánanézés nélkül, ha úgy tetszik, olvasmányélményeim alapján vetek fel egy másik értelmezési lehetőséget. Eddigelé úgy értelmeztem, hogy a közigazgatási felosztás egy állam, megye stb. közigazgatási egységekre osztását írja le, a közigazgatási beosztás pedig alulról indul, azaz egy település, régió stb. közigazgatási hovatartozására utal. Pasztilla 2009. december 7., 09:20 (CET)
Nem off, csak saját kutatás. Megismétlem a korábbi kérdésemet: a megfejtést KItalálni kell érettségitzett átlagmagyar szintjén, vagy MEGtalálni a szakirodalomban?
Nekem például sok utánanézés és a téma beható ismerete alapján arról a kifejezésről, hogy "X megye közigazgatási felosztása" az jut az eszembe, hogy X megyét ketté osztották, két megyére. Nem pedig az, hogy X megye községeinek járási beosztásáról akartak volna beszélni.
Egyébként az "alulról" meg "felülről" itt valódi tartalommal nem bír, ugyanis amiről beszélünk, az mindig felülről történik. Egyfelől a közigazgatási egységek általában egymásba skatulyázottak, másfelől viszont a területüket nem az őket alkotó kisebb egységek, hanem azok a nagyobbak határozzák meg, amelyeknek részét képezik. Magyarországon legalábbis kivétel nélkül. Ennek ellenére a közigazgatási szakirodalomban egyértelműen uralkodik a BE igekötő. Ennek szemléltetésére (nem bizonyítására!) álljon itt egy guglizás, mely kizárja a Wikipédián található előfordulásokat:
Azt már látjuk, hogy a magyar jog azt a fogalmat, aminek a megnevezését keressük, inkább körülírja, mint egyetlen szóval illeti. A jogszabályok tehát nem használhatók forrásként. A kérdés továbbra is az, meg tudunk-e egyezni abban, mit tekintünk forrásnak a kérdésben.
Peyerk vita 2009. december 7., 12:29 (CET)
Az meg mióta saját kutatás, ha a meglátásomat elmondom két apró sorocskában? Offnak abból a szempontból minősítettem, hogy nem forrást ajánlok, ami az eredeti kérdésed volt. Megjegyzem, ebből a szempontból te is harsányan offolsz és valóban saját kutatást végzel, amikor a magad által kitűzött céltól is eltérve nem a forráskeresésen ügyködsz, hanem feszt sulykolsz, most éppen Gugli-alapon. A felosztás–beosztás dichotómia pedig a te éppen aktuális céljaidtól függetlenül létezik, mindenféle szisztematikában. Pasztilla 2009. december 7., 12:40 (CET)
Igaz, nem saját kutatás, hisz magad is írtad, hogy egyáltalán nem ismered a témát. Akkor inkább béljóslás :-) A forráskeresést nem megspórolni akarom, csak el akarok jutni előbb addig, hogy belássátok, feleslegesen írják ide még tucatnyian a "nyelvérzéken alapuló érvelést". Miféle eredményre juthatnánk, ha sorban egy-egy mondatos benyögésekben mindenki elismétli, hogy fogalma sincs ugyan a témáról, de ezt meg ezt gondolja róla? A "felosztás-beosztás dichotómia" pedig csak néhányatok fejében él, semmiféle forrás nem támasztja alá. Vagy mégis, csak elkerülte a figyelmemet? Hozzál hát ilyet!
Egyébként szerintem egy fajta "hamis barát"-jelenséggel állunk szemben. A szakmai nyelvet nem ismerő érettségizett átlagmagyarnak ismerősen hangzik földrajzi kategóriákkal kapcsolatban a FELosztás szó, a BEosztás viszont idegennek hat, a közbeszédben nem nagyon kerül elő. Miképp Alensha írta: a BEosztás neki munkakört jelent. De ebből nyilvánvalóan nem következik, hogy képes lenne helyesen megítélni egy szaknyelvi terminológiát.
Peyerk vita 2009. december 7., 12:58 (CET)
Tévedés, sőt, csúsztatás, egy szóval nem említettem olyat, hogy 'egyáltalán nem ismerem a témát, azt írtam, hogy utánanézés nélkül szólok hozzá, sőt, utaltam is rá, hogy volt már a kezemben közigazgatási, társadalomföldrajzi kézikönyv („olvasmányélményeim alapján”). A fennmaradó rész erre a számodra talán kedvező, de hamis interpretációra épül, annyit is ér. Pasztilla 2009. december 7., 13:18 (CET)

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után)

Teszek egy kísérletet szóbajöhető szakmai forrás felvetésére. Hogyan mondja a statisztika és a történeti statisztika? Íme, egy guglizás a KSH portáljáról:
Nem sok, de elég egyértelmű.
Lassan ideje volna, hogy valaki komoly forrást mutasson a FEL igekötőre, illetve hogy megegyezzünk, mi is legyen forrás.
Peyerk vita 2009. december 7., 12:46 (CET)

Saját kutatás vagy nem, de írtam Lőrincz Lajosnak, aki a magyar közig-tudomány egyik jeles személyisége. Meglássuk, hogy ő mit mond. Cassandro Coat of arms of Malta.svg Ħelyi vita 2009. december 7., 12:59 (CET)

Szerintem nem jó úton jársz, Peyerk, azt már számtalan hasonló példa megmutatta, hogy mindennek és mindennek az ellenkezőjére lehet hiteles példát találni. Az MNB-ben a könyv- és tanulmánycímek között szörfölgetve szépen és teljességgel következetlenül eloszlik beosztás és felosztás, az általad belinkelt KSH-lapokon is hol egy település besorolását jelenti a közigazgatási beosztás, hol azt, amire te gondolsz. Ahogy mondjuk helyesírási kérdésekben az AkH.-t használjuk, legyen kimondva, hogy ilyen kérdésekben pedig melyik az a közigazgatás-tudományi mű, amelyet nevezéktani szempontból zsinórmértéknek veszünk. Akár a tavaly megjelent közigazgatási nagylexikon (se a címére, sem a szerzőire nem emléksze, csak arra, hogy kék), vagy a Hajdú-féle közigazgatási földrajz, akármi, amely kellő szakmai alapon és háttérrel készült. Pasztilla 2009. december 7., 13:11 (CET)
Gugli-ápdét: A közigazgatási jog nagy kézikönyve, emellett találtam 1996-os megjelenésű Magyar közigazgatási lexikon eml9itését, amiről fogalmam sem volt. Pasztilla 2009. december 7., 13:14 (CET)
Dehogy járok rossz úton, pont ide akarok kilyukadni Vigyor Nem példákat keresek a saját álláspontom alátámasztására, hanem arra próbálok rámutatni, hogy az ellenkezőjére nincs komoly példa.
Az általad felsoroltakat elfogadom irodalomnak, de emlékeim szerint ezek egyikében sem fordul elő se az általad emlegetett "dichotómia", se a FEL igekötős alak. Pont ide akartam kilyukadni. Van tehát egy fogalmi problémánk (létezik-e az a bizonyos fogalmi elkülönülés) és van egy egyszerű nyelvhasználati-statisztikai (ki a a csuda használja a FEL igekötőt a kortárs szakirodalomban). Szívesen venném, ha ezekre vonatkozó forrás előkerülne végre.
A fogalmi kettősségben lehet valami, de nem az az elkülönülés iránya, amiről ti beszéltek. Amikor a FEL igekötőt alkalmazzák (pl. Hajdú), akkor a tevékenységre utalnak, míg egy adott állapot leírásakor mindig a BE szerepel. Amikor Hajdú arról beszél, mi van vagy volt egy adott helyen és időben, akkor "közigazgatási (terület)beosztást" emleget, amikor valamilyen területi rend kialakításáról, annak szándékáról vagy folyamatáról, akkor "közigazgatási térfelosztást" (vagy területfelosztást) emleget. De "közigazgatási felosztás" nem fordul elő nála, amit ti ekként neveztek (pl. Kuba közigazgatási felosztása), az nála mindig közigazgatási beosztás.
Lőrinc Lajos megkérdezése segít, de ugye mint minden megkérdezésnél, itt sem a személyes tekintélyére alapozunk, hanem a szakirodalmi ismereteire, tehát a felkérésben udvariasan meg kell arra is kérni, hogy adjon forrást, illetve adja meg, ő mit tekint forrásnak a kérdésben. Mellette meg lehetne kérdezni Hajdú Zoltánt is, aki a Magyarország közigazgatási földrajza szerzője.
Peyerk vita 2009. december 7., 13:38 (CET)
Természetesen kértem Lőrincztől szakirodalmat. Cassandro Coat of arms of Malta.svg Ħelyi vita 2009. december 7., 13:53 (CET)
Én munkahelyen ülök, de ezeket a könyveket otthon sem tudom majd magam elé húzni. Úgy tűnik, ezzel véget is ért a szerepem. Pasztilla 2009. december 7., 13:52 (CET)
Még nem. Tedd meg nekem, hogy valamilyen módon igazolod azt az állításodat, miszerint "az MNB-ben a könyv- és tanulmánycímek között szörfölgetve szépen és teljességgel következetlenül eloszlik beosztás és felosztás"! Nem vagyok gyakorlott a használatában, de nekem pont azok az arányok jöttek ki, mint a gugliban: alig néhány százalékban szerepel FELosztás.
Peyerk vita 2009. december 7., 13:56 (CET)
Magam sem végeztem kvantitatív elemzést, csak szörfölgettem egy darabig, nem tudok egységes MNB-keresőfelületről, az állományok vegyes formátumúak (tif, pdf, html), de ha az OSZK on-line katalógusát használod, az végeredményben egy kibővített MNB, és ha nem is sokkal, de némiképp barátságosabb. ETO alapján pár percig szörfölgetve a 35x (439) jelzetcsaládon belül, az alábbi címek kerültek elém (csak a felosztásosokat jelölöm, sietek elfele): A magyar államterület közigazgatási felosztása (ez a te utóbbi magyarázatodra rímel), Erdély új közigazgatási felosztása, Közigazgatási felosztás és közigazgatási földrajz Magyarországon, Területi-közigazgatási felosztás Erdélyben (1876–1968). Pasztilla 2009. december 7., 16:14 (CET)

Ügyrendi megjegyzés: elég sok hasonló ügy kerül elő, és mezsgyéjükön erős indulatok. Lassan ideje volna az ilyen viták tapasztalatai alapján leszögezni, hogy nem csak a teljes korpuszvizsgálat utópia, de igazából a relevásn szakirodalom áttekintése is az, legalábbis a mi igényeink szerint biztosan. A WP maximalista az igényeiben (elvileg), a gyakorlatban viszont már abban is lehetetlenség megegyezni, mit tekintünk pontosan mérvadó irodalomnak.

Mi ennek a gyakorlati jelentősége? Szerintem egy: legyünk egy kicsit realisztikusabbak és megengedőbbek. Egy hasonló probléma esetén már a valószínűség is sokat segít, vannak minden szakmának mérvadóbb kiadványai, lehet érdeklődni, lehet körülnézni, lehet az eredményeket súlyozni. Csak legyünk kicsit óvatosabbak az elhatárolós minősítésekkel. Nem árt, ha egyfolytában tudatában vagyunk annak a kettősségnek, amit egyfelől a WP elképesztő elvi igényessége és a lehetőségeink korlátozott volta közt fennáll. Szerencsésebb volna talán inkább tájékozódásnak tekinteni az összes ilyen brénsztormingot.

Azzal is meg kellene barátkozni, hogy lesznek a mostanihoz hasonló esetek, amikor a szakirodalomban a lehetséges alaposságú tájékozódás után is erőteljes megosztottságot tapasztalunk valamilyen tárgyban. Ilyenkor egyszerűen már csak a WP ökonómikus működése érdekében is bele kell nyugodnunk, hogy ad hoc, az enciklopédiára vonatkozó szerkesztőségi döntések szükségesek lehetnek. És nem csak mondjuk a választható betűtípusok közti válogatásban, hanem akár olyan kérdésekben is, mint hogy fényképészet vagy fotográfia. Az ilyesmi mindenütt tipikusan szerkesztőségi döntés kérdése.

Annak hitelt érdemlő megállapítása, hogy mi tekinthető többségi gyakorlatnak valamely területen, külön ezirányú publikált kutatások nélkül voltaképpen maga is utópia (legalábbis az ellenőrizhetőség WP-i értelmében).

Egy gyakorlati példa: arról, hogy mi számít egy-egy szakmában mérvadónak, nagyon ritkán vetnek papírra bármit is olyan források, amiket a WP-ben idézni lehetne. Azt, hogy hol érdemes kutakodni, egy szakma irodalmában többnyire úgy tudható. Az enciklopédiákban nyilván, szakmonográfiákban nyilván, na de olyat ritkán találunk leírva egy könyvben, hogy „ennek a könyvnek a terminushasználata a Wikipédiában követendő, mert ez a szakterület legjobb összefoglaló munkája, X. és Y. professzorok ellenkönyvét viszont, ami egy rakás szemét, használni tilos, pecsét, aláírás”. :-) Vegyük észre, hogy olyasmit próbálgatunk itt ezekkel a fantasztikus igényeinkkel, amit még soha mások nem próbálgattak. "Normális" szakmai kiadványok többnyire alkalmaznak egy db tekintélyt, akié a végső szó. Ilyesmi híján az élet nehéz. Sosem lehetünk teljesen biztosak a dolgunkban, legfeljebb lehetünk tájékozottabbak, mint voltunk, de ha ezt tudatosítjuk, talán máris kisebb lesz a frusztráció. BennóPffffft-kalpagos.giffogadó 2009. december 7., 17:29 (CET)

Csak most kapcsolódom be, talán még nem későn. Szvsz ez nemcsk "szűk" szakmai, hanem általános nyelvhasználati kérdés is. Idézetek a Magyar Értelmező Szótárból (Akadémiai Kiadó, 1975):

 • beoszt-ás: "1. Az a cselekvés, eljárás, amellyel vkit, vmit beosztanak (vhova, vmire) 2. ennek eredménye; tagoltság. Jó a lakás ~-a.
 • feloszt-ás: "1. Az a cselekvés, hogy vmit felosztanak. A vagyon ~-a. 2. Ennek eredménye v. módja. Arányos ~.

Prsze mindkét esetben az egésznek részekre osztásáról van szó. Én úgy látom, hogy az utóbbihoz a véglegesség, vissza-nem-vonhatóság jelentésárnyalata társul, az előzőhöz pedig inkább az egységekre bontásé (a vonalzónak is beosztása van, nem felosztása). Tehát: +1 Peyerk. - Vadaro vita 2009. december 7., 22:19 (CET)

Hát, ha a fotográfia vs. fényképészet polémiából indulunk ki, akkor egy köztes baromság fog születni. (pl közigazgatási megoszlás) – Vince blabla :-) 2009. december 9., 13:25 (CET)

Mobil kezdőlap

A Wikipédia jelenlegi kezdőlapja túl nagy és bonyolult egy okostelefonnak. A Wikipédia mobiltelefonos felületének a fejlesztői azt szeretnék, ha minden nyelven készülne a normál kezdőlap mellé egy mobilra optimalizált kezdőlap. (Vö. a magyar kezdőlap mobilos nézetét az angol és a svéd mobilra szabott kezdőlapokkal.) Eredeti felhívás itt. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 9., 23:25 (CET)

Én nem értek hozzá, de jó lenne ilyesmi, mert tesóm PDA-ján csak a tarhálóbanner 3 oldal... – Award-star-silver-3d.pngالانشاء Award-star-silver-3d.pngüzi / پيغام 2009. december 10., 00:25 (CET)
Ha a hu.m.wikipedia.org-ot használod, egyáltalán nincsenek bannerek. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 10., 07:30 (CET)

Szerintem a magyaron bőven elég lenne a „Kiemelt szócikk” rajta. → Raziel szóbuborék 2009. december 10., 05:38 (CET)

Pont az változik a leglassabban. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 10., 07:30 (CET)

Budapest XIX. kerülete

Segítséget szeretnék kérni! Szerkesztővitám van Szerkesztő:Peyerk Szerinte csak két részből áll: Kispest, és Wekerle-telep! Hivatkozik (lásd vitalapom) linkekre, de ezek szerint a Budapest XVIII. kerülete csak egyetlen részből áll! Kinek van, és kinek nincs igaza? Esetleg döntetlen? – Tambo vita 2009. december 10., 15:21 (CET)

Nem, nem szerintem áll két városrészből. Szerkesztőtársam kérdésre választ adtam a vitalapján is: a Fővárosi Közgyűlés rendelete szabályozza Budapest városrészeinek nevét és határait, a kerületek cikkeiben az infóboxban ezeket tüntetjük fel. – Peyerk vita 2009. december 10., 15:45 (CET)

Uralkodó infobox

Elkészítettem a Sablon:Infobox Uralkodó új változatát. Nekem ennyi belezsúfolható adat jutott eszembe, de szeretném, ha megnéznétek és jeleznétek, ha valamit hiányoltok vagy éppenséggel feleslegesnek találtok benne. Az alapszín maga királybíbor vagy mi a szösz; gondoltam, ez illik hozzá.

Ha szerintetek is elfogadható, működőképes és normális, akkor átmozgatás után elkezdhetnénk lecserélni a régit erre. Előtte persze még megkérnék valaki hozzáértőt, hogy technikailag vizsgálja át és keressen hibát benne, mert a sablonkészítéshez én alig konyítok. – Crimea vita 2009. december 6., 17:17 (CET)

Jónak tűnik. Egyelőre egy Symbol question.svg kérdés több házastársat és gyermeket be lehet írni? És egy észrevétel: az esetleges kijelölt (nem vér szerinti vagy nem legidősebb, stb) trónörökösnek esetleg lehetne külön sor. L AndrásMagyar-horvát.jpgItt megtalálsz 2009. december 6., 19:40 (CET)

a fiktív nevek marha jók a próbasablonban :D ha 1087-ben született, hogy koronázhatták meg 1000-ben? :D – Award-star-silver-3d.pngالانشاء Award-star-silver-3d.pngüzi / پيغام 2009. december 6., 21:14 (CET)

Egy ragadványnév (vagy valami hasonló) sort még jó lenne beszúrni, a Vak Béla, Kis Pippin, Szép Fülöp és hasonló esetekhez. Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 7., 09:01 (CET)

Ragadványnév, örökös kész; betettem még egy házastársi mezőt, de szerintem a legegyszerűbb megoldás a <br/>, akárcsak a gyermekeknél. Alenshának: Igenis, születési dátum javítva 987-re Vigyor. – Crimea vita 2009. december 7., 14:54 (CET)

Nekem gyanús, hogy nem mind a három országban volt ő a huszadik Minta nevű uralkodó. Ezzel lehet valamit kezdeni (hol milyen néven uralkodott)? - Matthew (hűtőszekrényajtó) Candle icon.png 2009. december 8., 18:04 (CET)

Hajjaj, mily bonyolult is az élet! Uralkodási név – fogalmam sincs, hivatalosan hogy mondják azt, ki melyik országban mely álnéven regnált – beillesztve, haloványlila háttérrel. – Crimea vita 2009. december 9., 17:15 (CET)
Lehet egyszerűbb lenne, annyit írni, hogy „VIII. Minta néven”. És így nem kell tanakodni a szakkifejezésen :) - Matthew (hűtőszekrényajtó) Candle icon.png 2009. december 9., 21:41 (CET)

Az nem biztos, hogy jó megoldás, mert legtöbbször nem is a név változik, hanem a sorszám. Ahogyan Ferenc József utódja, Károly nálunk negyedik volt, osztrák császárként meg első. L AndrásMagyar-horvát.jpgItt megtalálsz 2009. december 9., 22:31 (CET)

Egyre csak bonyolódik az élet… De sebaj, mert így szép.:-) Oké, kiszedtem az uralkodási név-szöveget, így egyszerűen csak a név maradt. Elfogadható-e ez így, vagy valami mást kellene kitalálni? – Crimea vita 2009. december 10., 18:22 (CET)

Szerkesztő:Teemeah javaslatára végül átcseréltem az alapszínt közepes királyi bíborra / türoszi pirosra, és annak egy világosabb árnyalatára. – Crimea vita 2009. december 11., 16:25 (CET)

Apró félreértés lehet itt, az uralkodói név fontos megkülönböztetés, mert nem mindig azonos a születési névvel. Ilyesmire gondolnék, hogy az infobox mondjuk ezt adja ki: uralkodói név Magyarországon: IV. Károly király, uralkodói név Ausztriában I. Károly császár. Külön paraméter kéne a névnek, helynek és címnek. L AndrásMagyar-horvát.jpgItt megtalálsz 2009. december 11., 16:40 (CET)

Általában, amikor azt mondjuk, valami néven magyar király, akármi néven német-római császár, meg ilyenek, tényleg csak a szám változik. De ez miért akadályoz minket, hogy a történelemkönyvek szokását kövessük? A szám is a név része. - Matthew (hűtőszekrényajtó) Candle icon.png 2009. december 11., 18:20 (CET)

MTI-archívum

Megjelent ma a hír, hogy 1887-től 2005-ig digitalizálták és kereshetővé tették az MTI Archívumát, tökingyen lehet nézegetni a híreket. Eddig a levéltárban őrizték őket. Rögtön rá is cuppantam a háború előtti hírekre, és jelentősen ki is egészítettem a Miss Európa cikket, csak éppen utána jött a kellemetlen meglepetés, hogy a hírek linkjei egy-egy beszkennelt PDF-doksira mutatnak, amiknek tökugyanaz a linkje, így a refes forrásokba tök értelmetlen berakni őket, ráadásul ez a link sem egy bizonyos PDF-re mutat, hanem az általános keresőoldalra. Jobb híján benne hagytam ezt a linket a cikkben, de kiegészítettem azzal, hogy konkrétan melyik PDF-ben van a hír. Pl. "1929. február 8. 16. oldal", ugyanis ez az infó ott van minden PDF oldal tetején, aztán keresgesse, akinek kell. Egyszóval a kérdés az, hogy ilyen esetben hogyan lehet linkelni? Az archívum az mti.hu oldalon érhető el. – Perfectmisside írj, ha azt akarod, hogy el is olvassam 2009. december 8., 23:31 (CET)

Így :P Nem olyan magától értetődő, de amikor megynitod a doksit, a böngésző (Firefox) Eszközök >> Oldal adatai menüjében a "Média" fül "Beágyazott" megjegyzése melletti link a direkt link a pdfre. :) (most mondjátok hogy nem vagyok zseniális, pedig nem is tanultam számtechet :P) – Timish Evil Eye.svg levélboksz 2009. december 9., 00:18 (CET)

Asztaaa! Én csak bámulok. :-) - Perfectmisside írj, ha azt akarod, hogy el is olvassam 2009. december 9., 00:32 (CET)

Tgr vigyázz, hamarost átveszem a helyed mint műszaki főguru bruhahahahahahahahahahahaha *ördögi kacaj* – Timish Evil Eye.svg levélboksz 2009. december 9., 00:47 (CET)

Vagy egy kicsit bonyolultabb megoldás, hogy az olvasó is dolgozzon egy kicsit :-): Beüti az általad beütött dátumot, odateker a lapszámhoz, megkeresi a címet, vagy a kért adatot: Vissering, Dr: Váltóárfolyam és pénz (magyar nyelven) (PDF) pp. 1. MTI Archívum, 1920. október 1. (Hozzáférés: 2009. december 8.) - Ogodej Kor.gif Box 2009. december 9., 00:34 (CET)

Lehet, hogy kéne készíteni rá egy leírást (vagy sablont). Egyáltalán nem triviális, hogy lehet rá hivatkozni. A "keresse meg az olvasó" megoldás nem a legjobb, én pl nem találtam meg, amit Ogodej linkelt – BáthoryPéter vita 2009. december 9., 10:38 (CET)

Az archívum első dátumának első oldalának 2. sora. „Dr Vissering...” :-) Ha a dátum és az oldal meg van adva, akkor már annyira egyértelmű, mint egy könyv (cim, kiadás, oldalszám). De az igaz, hogy nem annyira elegáns.... Ogodej Kor.gif Box 2009. december 9., 15:45 (CET)

MTI-színvonal... :-/ http://archiv1920-1944.mti.hu/Pages/ShowFile.aspx?id=YYYYMMDDPPP&seat=&sType=Z alakú a direkt link (év, hónap, nap, oldalszám; a Z nem tudom, mi, de úgy tűnik nincs is jelentősége). Vagy nézd meg a keresőoldalon a linket, abból is ki lehet olvasni (javascript:doPostBackAsync('myShowPDF','YYYYMMDDPPP*Z*0')) – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 9., 20:33 (CET)

Az igazi durranás az lett volna, ha tényleg „digitalizálják”, nem csak „lefényképezik” a lapokat, hogy tartalmilag is kereshető legyen. Na de így is több mint a semmi. Ogodej Kor.gif Box 2009. december 9., 21:13 (CET)

A számítógépen tárolt fénykép is digitális. ;) – Winston vita 2009. december 10., 08:22 (CET)
Persze, persze, azért tettem idézőjelbe... Ogodej Kor.gif Box 2009. december 10., 08:32 (CET)
Winstonnak persze igaza van, de ez a fájl még "digitálisabb", mint amilyennek látszik. Ha megnyitjátok a Timish által megadott linket, érdekes dolgot figyelhettek meg. Ugyanis az Acrobat Reader (illetve a böngésző) ablakában először feltűnik a szövegnek a rendkívül durván, hibajavítások és formázás nélkül szöveggé konvertált alakja, és utána töltődik rá a dokumentum szkennelt képe. Eszerint a PDF-ben kereshető alakban ott van a szöveg is, bár sok benne a papír szennyeződései és a ráfirkálások miatt rosszul azonosított szó. - Orion 8 vita 2009. december 10., 22:57 (CET)
Persze hogy kereshető, én is kulcsszóval jutottam el a megfelelő hírekhez, amit sárgával kiemelnek a szövegben (mármint a kulcsszót), és másolható is (ki kell jelölni egérrel, de csak körülbelülre találja el a sorokat, azaz a kijelölt szöveg vagy hosszabb, vagy rövidebb lesz, mint szeretnéd). Persze ezzel nem a copy-paste módszert akarom reklámozni, csak van, amit érdemesebb kimásolni és úgy átírni, mint bepötyögni az egészet külön.– Perfectmisside írj, ha azt akarod, hogy el is olvassam 2009. december 10., 23:13 (CET)
Hát akkor mindent visszavontam... :-) Ogodej Kor.gif Box 2009. december 11., 08:02 (CET)

Próbáltam ma régi hírekben keresgélni, és nagyon rossz a találati arány, rossz minőségűek a gépiratok, rengeteg helyesírási és gépelési hibával, és az OCR-t már az is megoldhatatlan feladat elé állítja, ha kicsit elcsúszik valamelyik betű a helyéről, vagy az egyik íve halványabb. Ezzel együtt kalapot le a levéltár meg az MTI előtt, mert óriási dolgot csináltak, le vagyok nyűgözve. Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 11., 21:15 (CET)

Mintha lett volna valahol egy oldalunk, ahol jól használható netes gyűjteményeket listáztunk, nem tudja valaki, hol van? Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 11., 21:16 (CET)

Hivatalos Twitter-blogok mint források

Nem szeretnék kísértésbe esni, ezért kérdezem, mennyire elfogadhatóak forrásként cégek (pl. kiadók) és hírességek hivatalos miniblogjai? Bizonyos esetekben ugyanis ez az egyetlen ellenőrizhető forrás gyorsan változó információkra (mert ugye a hivatalos weboldalakat b***nak frissíteni).Mex plática 2009. december 12., 15:52 (CET)

Hát, ha bizonyíthatóan hivatalos (pl linkel rá a hivatalos honlap), szerintem miért ne... Alkalmazkodnunk kell gyorsan változó internetes szoksáokhoz, valóban a legtöbben, már előadók közül is, a twittert használják az aktuális hírek közlésére, és a weblapjuk csak a hosszútávon statikus (életrajz, diszkográfia stb) infókat közli. – Timish Evil Eye.svg levélboksz 2009. december 12., 16:04 (CET)
Konkrét példa: A Sony Music México december 5-én bejelentette, hogy a Primera fila (Thalía) album Mexikóban aranylemez lett (december 1-jén jelent meg). Az AMPROFON (a „mexikói MAHASZ”) oldalát, ahol ennek hivatalosan meg kellene jelennie, utoljára októberben frissítették, a hivatalos heti eladási listát (amin szintén szerepelne) pedig már két hete nem. Vagyis nincs más forrás rá. Ilyen esetben például lehet a Twitterre hivatkozni? – Mex plática 2009. december 12., 16:07 (CET)

Szerintem igen. Furcsa lenne, ha pont a Wikipédia lenne konzervatív az internethasználat ügyében. Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 12., 16:10 (CET)

Köszönöm. Akkor megnyugodtam. :-)Mex plática 2009. december 12., 16:13 (CET)

Én kerülném, ha lehet, mert sok szempontból nagyon korlátozott kommunikációs felület. Pl. egy téves bejelentést a honlapon valószínűleg kijavítanak, a Twitteren nem tudnak. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 12., 18:06 (CET)

Dehogynem tudnak. Törölni lehet. Nyilván én is úgy gondoltam, hogy csak akkor használom, ha nincs más (lásd a példaként felhozott esetet), de amint megjelenik elfogadhatóbb forrásban, természetesen cserélni fogom a hivatkozást. Még mindig jobb egy ilyen forrás, mint a semmilyen, nem? Mert ez esetben csak a "nincs" lenne a másik lehetőség. – Mex plática 2009. december 12., 18:42 (CET)
A semminél jobb, persze. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 12., 19:48 (CET)

Hogyan bánjunk az új szerkesztőkkel?

Miközben a Wikipedia a világ 5. legnagyobb websitejává vált az emberek hagynak fel a szerkesztéssel a túlzott bürokrácia vagy a tapasztalható ellenségeskedés durva hangnem miatt. [2] Más megállapítások szerint a wikipedia rendszere ellenségessé vált az új tartalom (content) és az új szerkesztők (contributors) irányában [3] De a probléma talán legpontosabb leírása a következő: Despite its reputation for openness, the online encyclopedia has long been ruled by a tight clique of aggressive editors who drive out amateurs and newcomers.

Wikipedia is renowned for its openness—a Web site so democratic that anyone can edit its pages—but despite the reputation, the site has always been mostly edited by an elite coterie of contributors. And as many of Wikipedia's less hardcore editors flee the site, the free encyclopedia is moving even further in that direction, amounting less to "the wisdom of crowds" than the wisdom of the "in-crowd."[4] Vagyis agresszív szerkesztők hajlamosak lehetnek ok nélkül belekötni, elüldözni az újakba/újakat. Bár a fenti megállapítások nem a magyar wikipédiáról születtek, sajnos itt is meg lehet figyelni az új szerkesztőkkel való durva bánásmódot, ha csak a kicsit fentebb olvasható szekciót nézzük ("Segítséget kérnék" szekció). Pl "Én figyelni fogom, hogyan bővíted a szócikket, és ha nem odaillő, nem hiteles, nem igaz, nem pontos, akkor javítom, vagy egyszerűen törlöm, ezért jól gondold meg, mit írsz bele, és a sablonokat felejtsd el.(Peadar)" "Szvsz semmi durva nem volt abban, amitn Peadar írt, csak határozott stílusa van. " "Alenshával messze egyetértek. Mindenki egy kicsit foglalkozzon azzal, amihez ért, és a fenti két szerkesztő lehetőleg ne keresztezze egymás útját." Magyarul nem csak hogy durva támadások érik a kezdő szerkesztőket, hanem vannak akik a támadó védelmére kelnek!! Szóval ideje lenne elgondolkodni, hogy jól van-e ez így, vagy van-e valami tennivaló ezzel kapcsolatban? Kellenek-e új szerkesztők egyáltalán, és miért alakult ki egy ellenséges kultúra azokkal szemben akik szeretnének szerkeszteni. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője TPB (vitalap | szerkesztései)

Szia, ezt a témát már vitattuk egyszer a kocsmafalon, egyébként is rossz helyre tetted, ennek a Wikipédia:Kocsmafal (egyéb) oldalon nagyobb haszna lehet, az adminisztrátorok üzenőfalára akkor szoktak írni, ha olyan feladatot kell ellátni, amit csak admin tud megoldani. Kérlek, hogy a témát, ha érdekel a közösség véleménye, a belinkelt kocsmafali oldalon vesd fel. Kérlek írd alá az üzeneteidet négy hullámvonallal ~~~~, hogy tudjuk kitől és mikor érkezett. Köszi! – Timish Evil Eye.svg levélboksz 2009. december 10., 19:44 (CET)
És mi lett a vége annak a vitának? Amúgy, hogy én is a támadó, Peadar védelmére keljek, amióta csak dícséretet és barnstarokat kap, azóta nem is törli a vitalapját, míg azelőtt kedvenc vita-elintézési módja volt a bírálat azonnali kiradírozása. Egyszóval fejlődik. – Perfectmisside írj, ha azt akarod, hogy el is olvassam 2009. december 14., 21:43 (CET)
Ne feledjük: a cikkeknek nincs gazdájuk. A régi szerkesztő se viselkedjen úgy, mintha övé lenne a cikk. Ez a figyelmeztetés olyan, mintha az új szerkesztőt Szedlacseknéval üdvözölné. Ne kezelje az újat vandálként, ha nem az. Szalakóta vita 2009. december 14., 21:58 (CET)
A kolléga összeolvasott mindenfélét az interneten, aminek a fele nem igaz, a másik fele hazugság. Ilyen kiindulópontról elég esélytelen helyes következtetésre jutni. Peadart valamilyen "tight clique" tagjának nézni módfelett mókás elgondolás. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 14., 22:04 (CET)
Ugyan, kérem, az attól függ, melik tight clique-ről vagyon szó. ;) BennóPffffft-kalpagos.giffogadó 2009. december 14., 23:56 (CET)
Jó, végülis az egyszemélyes klikk is klikk. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 15., 00:27 (CET)

Ha itt a helye legyen itt – Texaner vita 2009. december 12., 20:33 (CET)

Akkor viszont (engedelmetekkel?) átírtam a címét… — P/c vita 2009. december 15., 08:16 (CET)

Dorac

Szervusztok! Nézzetek utána Dorac (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) nevű szerkesztő ténykedésének, egymás után írja be a csacskaságokat.Kossuthzs. vita 2009. december 14., 16:48 (CET)

Figyelmeztesd ilyenkor, és ha nem használ, szólj az adminisztrátorok üzenőfalán. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 14., 23:49 (CET)

Koordináták megjelenítése a térképen

Sziasztok!

Főként űrkutatási témájú cikkeken dolgozom és a Földre visszatérő űrhajók leszállási pontjait jelölném be koordináta sablont használva a térképen. Sajnos nem sikerült rájönnöm, hogy amikor megnyitom a térképet a koordináta melletti kis földgömbre kattintva, hogyan jelenik meg az adott pont koordináta hivatkozása, azaz a „neve”. Ezen kívül az is problémát jelent, hogy ha a sablonba a fok-fokperc után még fokmásodpercet is be akarok írni, akkor megkutyulódik az egész. Hogy használjam a sablont, hogy pontos koordinátákat adhassak? Kérnék hozzá egy kis segítséget. Pl. Budapest (Clark Ádám tér, „0-kilométer”: é. sz. 47° 29′, k. h. 19° 02′) Üdv: Moonwalkr vita 2009. december 14., 19:52 (CET)

{{coor dms|47|29|13|N|19|02|12|E|}} = é. sz. 47° 29′ 13″, k. h. 19° 02′ 12″ (Azaz egy s is kell ahhoz, hogy másodpercet tudjál írni (d = degree, m = minute, s = second). Névnek tudtommal mindig a lap nevét adja meg, ami hivatkozik rá. – Hunyadym HunyadymVita 2009. december 14., 21:00 (CET)
Köszi a szögmásodperces tippet. Működik. Viszont a név kiírása továbbra sem. Most legutóbb kijavítottam az egyik helytelenül megadott Mercury leszállóhely koordinátáit – a Sigma 7-ét –. A közelében levő Faith 7 leszállóhely tökéletesen látszik, a Sigma 7 nem. Moonwalkr vita 2009. december 15., 09:29 (CET)
Szerintem csak várni kell, de ebben nem vagyok teljesen biztos. – Hunyadym HunyadymVita 2009. december 15., 15:39 (CET)

Origo-marketing

Sziasztok! Nem lehet, hogy Hannababa86 az Origonál dolgozik és azon munkálkodik, hogy a lehető legtöbb szócikk Külső hivatkozások részére berakja az említett weboldal cikkeit? Nekem úgy tűnik. – BluesD Definition of Free Cultural Works logo notext.svg Üzenhetsz 2009. december 17., 00:19 (CET)

 • Szia! Nem dolgozok az Origonál, a Külső hivatkozásokba csak azért tettem bele a cikkeket mert hasznosnak tartom azokat az összeállításokat, és azért nem forrásként hivatkozok rájuk, mert csak kiegészítő információkat tartalmaznak. Szerintem ez nem spam és nem gondoltam, hogy ez marketing tevékenységnek minősül. De ha másképp gondoljátok, akkor eltüntetem őket és nem teszek többet ilyet.– Hannababa86 vita 2009. december 17., 08:43 (CET)
BluesD Már miért ne lehetne Origós híreket betenni, ha passzolnak. Nyilván mást is lehet (HVG stb). Amúgy ha ilyen kérdés felvetődik valakben, illendő előbb az érintett szerkesztő vitalapján megkérdeznie, nem pedig a háta mögött kocsmafalra citálni... + mindenekelőtt WP:JÓ, ugye? :-)Timish Evil Eye.svg levélboksz 2009. december 17., 10:12 (CET)
Azért nem lehetne, mert akkor ennyi erővel minden szócikkbe be lehet tenni ahhoz kapcsolódó, interneten található cikkeket. Ez nem gond, csak szerintem ez nem „enciklopédiás”. Mellesleg tudtommal - bár kimondatlanul is, de lehet, hogy valahol le van írva, mint szabály - a Wiki nem linkgyűjtő. Arra ott van a lap.hu. Másik: amint látod, nem a háta mögött beszélek Róla, hiszen ezt a lapot (is) Ő is ugyan úgy látja, mint ahogyan Te, vagy bárki más (ráadásul felfigyelt rá...). Mindenekelőtt WP:JÓ, ugye? :-) Ha a saját vitalapján kérdezném meg, akkor az olyan lenne - nagyon lesarkítva a dolgot -, mintha egy gyilkost kérdeznék meg arról, hogy ő ölte-e meg azt az embert. „Áhh, én? Soha.” – BluesD Definition of Free Cultural Works logo notext.svg Üzenhetsz 2009. december 17., 19:05 (CET)
„Ráadásul felfigyelt rá”, mert Bináris szólt neki a vitalapján – helyetted. – CsGábormegbeszélés 2009. december 17., 19:12 (CET)
Igen, látom, és hiszek Hannababa86-nak, csak fura, hogy minden szócikk végére csakis Origós cikkeket tűzdelt be. – BluesD Definition of Free Cultural Works logo notext.svg Üzenhetsz 2009. december 17., 19:18 (CET)

Én nem hiszem, hogy Hannababa hibája lenne, hogy az Origo-n van Filmklub rovat, a -teszem azt- Nol.hu-n meg nincs. Az ember onnan merít, ahol forrást talál. Nekem van olyan cikkem, ahol szinte csak a velvet.hu a forrás (a lábjegyzeteknél), mert bulváros a téma, és ott írnak róla. Az MTA sose fog filmekről írni, se az én bulvártémáimról, bármennyire is jobb lenne az MTA forrásnak. – Perfectmisside írj, ha azt akarod, hogy el is olvassam 2009. december 17., 19:35 (CET)

Senki sem mondta, hogy az Ő hibája lenne az, hogy az Origón van, a Nol.hu-n pedig nincs filmklub. Itt nem arról van szó, hogy Hannababa forrásként adta meg ezeket az oldalakat vagy sem. (Ha forrásként adta volna meg, akkor nem gond, de nem.) Kérlek, nézz utána, vagy olvasd el még egyszer, amit először írtam. – BluesD Definition of Free Cultural Works logo notext.svg Üzenhetsz 2009. december 17., 19:53 (CET)
 • 1. Tényleg jobban esett volna, ha ezzel "problémával" először a vitalapom találkozok és nem Bináris hívja fel rá a figyelmem. 2. minden szócikk végére csakis Origós cikkeket tűzdelt be - ez nem így van. Ha megnézed pl. a Mylene Jampanoi cikket, akkor láthatod, hogy első a hivatalos honlap, utána a port.hu, az imdb, és utána a többi. Arról meg nem tehetek, hogy csak az Origo-n írnak filmes témában jó minőségű cikkeket. 3. "...forrásként adta meg ezeket az oldalakat vagy sem. (Ha forrásként adta volna meg, akkor nem gond, de nem.)" - akkor most hogy is van ez? Ha forrásként írom, akkor nincs gond, de ha Külső hivatkozásnak adom meg, akkor már linkgyűjtemény? 4. Szerintem az Origo-s cikkeknek van helyük a Külső hivatkozásban (most mit tegyek, ha nem forrásként használtam őket). Ennyi erővel azt is mondhatnád, hogy az Origo-s cikkekből nem kérek sem forrásként, sem hivatkozásként. De ha már itt tartunk, akkor mivel ugye a Wiki nem linkgyűjtemény korlátozni kellene a linkek számát is?– Hannababa86 vita 2009. december 17., 20:57 (CET)
Nem kell korlátozni a linkek számát, csak olyan linkeket kell betenni, amely a Wikihez hasonlóan enciklopédiás. Felőlem akkor tedd be az Origós cikkeket. Forrásként azért nem zavaró, mert van haszna. Egy Origós cikket elég sokan olvasnak, nem hiszem, hogy külön „reklám” kellene nekik. Őszinte leszek: én úgy vélem, hogy csakis olyan linkeknek van helye a Külső hivatkozásokban, amikből az olvasó további hasznos(!) infókat gyűjthet be. Sajnos az a „baj”, hogy eléggé szubjektív, hogy kinek mi a hasznos, mert ennyi erővel, akár minden netes cikket is betehetnénk egy szócikkhez. Szóval én azért nem tennék be egy Origós cikket külső linkként, mert úgy gondolom, elég sokan rátalálnak Wikipédia nélkül is az emberek és nem tartalmaz érdemi infót. Viszont forrásként azért lehet hasznos, mert alátámszthat egy esetleges állítást. – BluesD Definition of Free Cultural Works logo notext.svg Üzenhetsz 2009. december 17., 22:26 (CET)
Mikor majd nagyobbak lesznek a szócikkek, akkor nem hiszem, hogy túl szép lesz, ha egy rakás link lesz a végén. Pl. a Doom-sorozatnál is ez volt, s most ez van. Áttekinthető, letisztultabb. – BluesD Definition of Free Cultural Works logo notext.svg Üzenhetsz 2009. december 17., 22:39 (CET)
Ha csak az a baj, hogy sok a link, azt szebbé és kezelhetőbbé is teszi a tematikus felosztás: en:Miskolc#External linksAward-star-silver-3d.pngالانشاء Award-star-silver-3d.pngüzi / پيغام 2009. december 18., 19:14 (CET)

Barátok közt

Sajnos a belső link Hoffer József labdarúgó szövetségi kapitányra mutat. – Tambo vita 2009. december 17., 09:00 (CET)

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaHiányzik az aláírás!
CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2009. december 17., 09:03 (CET)
Csak egy csepp a tengerben! Hofferre mutató hivatkozások! – Tambo vita 2009. december 17., 09:36 (CET)

OK! – Tambo vita 2009. december 17., 11:37 (CET)

Termékismertető

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaHiányzik az aláírás!

Sziasztok!

Szerettem volna feltenni egy termékismertetőt a wiki-re, de mivel ez reklámnak minősül,levettétek. A termék maga egy probiotikus tampon, ami sok ember egészségügyi problémájára adna megoldást. Terméknév nélkül, csupán ismeretterjesztő céllal, hogyan tudnám ezt a szócikket megírni? (ha egyáltalán létezik ilyen lehetőség nálatok..) köszönettel:– Zitapita vita 2009. december 17., 13:45 (CET)

Válaszoltam a vitalapodon. – Timish Evil Eye.svg levélboksz 2009. december 17., 15:02 (CET)

Kategória:Figyelmet igénylő lapok

A nagy WP-névtérbeli tatarozási projekt keretében karácsonyi ajándékként kipucováltam a címbe foglalt kategóriát, mert már éppen csak arra nem volt alkalmas, amire való vót, ti. hogy tájékozódni lehessen benne. Vigyor A problémák a már ismeretes és bevált szakosodási rend szerint csoportosíttattak, ahogyan a KF-ek is rendeződnek többek között.

Kéretik ezután a rendszer minden további fejlesztője, hogy a főkategóriába ne pakoljon semmit lehetőleg, se lapot, se kategóriát, találja meg a megfelelő alkatot neki, és csak akkor nyisson újat, ha egészen új terület merül fel. BennóPffffft-kalpagos.giffogadó 2009. december 18., 17:03 (CET)

És mi legyen a jelenleg benne található 25 cikkel? – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2009. december 18., 17:12 (CET)

Azok már nincsenek benne, csak egy érzékcsalódás. ;) Sablonnal vannak kategorizálva, és a frissülés nem olyan gyors. BennóPffffft-kalpagos.giffogadó 2009. december 18., 17:25 (CET)

Karácsonyi ajándékként: no more horrorisztikus cikkek!

Na jó, év végéig, nem karácsonyig, ki kéne pucolni a Kategória:Horrorisztikus állapotban lévő lapok kategóriát. Akinek van kedve, pick a cikk and hajrá! VigyorTimish Evil Eye.svg levélboksz 2009. december 18., 17:16 (CET)

Greenwichet bevállaltam. - RepliCarter Stargate-color.png Wormhole 2009. december 18., 18:49 (CET)

User:Messiah miért van katasztrofális állapotban? – Award-star-silver-3d.pngالانشاء Award-star-silver-3d.pngüzi / پيغام 2009. december 18., 19:11 (CET)

Az én vandalizmusom áldozata. Szalakóta vita 2009. december 19., 15:23 (CET)

Én most a forrás nélküli cikkeket nézegetem. Abból rengeteg van. A wikipédián hatalmas takarítási programnak kell történie, mert különben ellep minket a szemét, sajnos. Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2009. december 19., 16:07 (CET)

Hát igen, aber most már 1 éve sírunk egy bottal frissülő karbantartó oldal után és még mindig nincs. :O Mikor lett frissítve a karbantartó műhelyben a lista? Nyáron? :O Így elég gáz dolgozni. – OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2009. december 19., 16:41 (CET)
Sajnos igen nyáron volt, mivel kb. én meg még 2 ember aktív tagja a karbantartóműhelynek, így nehéz bármit is csinálni. Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2009. december 19., 19:41 (CET)

Mindig ez van, jaj a minőség, jaj a sok rossz cikk... Jaj de sok munka :) Nyugi, nincs határidő, a feladat hatalmas, évtizedeken át fog tartani. Sokan már nyugdíjasok leszünk, mikor a fiatalok azt hajtogatják még mindig: Új szerkesztők kellenek, mert sok a munka! :) Ez van, örüljönk annak, amit eddig elértünk :) – B.Zsolt vita 2009. december 19., 16:44 (CET)

Örülök ennek, azonban a jövő felé kéne tekinteni, ha így haladunk akkor a wiki minősége katasztrofális lesz. Én örülök, hogy 150 ezer cikk van, de annak semmi értelme, ha van 1 millió cikk aminek a fele csonk, a másik fele megbízhatatlan cikk. Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2009. december 19., 19:41 (CET)

Figyelemre méltó a kitartásod, amit a magyar wiki jobbítására szánsz, de sajnos nem nagyon tudjuk befolyásolni a szerkesztések irányát. Idővel minden majd kialakul... Ne akarj mindent Te csinálni ;) Reméáljük holnap jobb lesz, mint amilyen tegnap volt! :) – B.Zsolt vita 2009. december 19., 20:09 (CET)

Sajnos igazad van. Én nem akarok mindet megcsinálni igyekszem embereket toborozni a javításokhoz, de sajnos manapság a cikk írása a fontos, nem a minőségi cikk írása... :( Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2009. december 19., 20:11 (CET)

Szajci, szerintem te nem látod jól a helyzetet! Az a 200 ember aki állandóan itt van, mind minőségi cikket ír! Az ami gagyi, az tuti hogy nem tőlük származik! Én naponta 2x nézek tüzetesen FV-t és csak a nem ellenőrzött szerkesztéseket nézem végig, ugyanis csak azt érdemes. A cikkek javítására pedig meg kell kérni embereket konkrétan. – OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2009. december 19., 20:31 (CET)

Régi szerkesztőktől napjainkban is születnek jó cikkek, ez nem baj. Az új szerkesztők meg később tapasztaltabbak lesznek és utólag javítják a hibákat. Én is látogatom a régebbi cikkeimet és javítgatom őket. – B.Zsolt vita 2009. december 19., 20:24 (CET)

Elég sokan dolgozunk szerintem a karbantartáson, akik nem panaszkodjuk tele állandóan a kocsmafalat, hogy mindenki másnak is ezt kellene csinálnia, mert rajtunk kívül senki. Bocs, de ezt most muszáj volt ideírnom. Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 19., 20:58 (CET)

Újraélesztési kísérlet (WP:JKK)

Újjáélesztési kísérlet tűnik folyamatban a Wikipédia:Javaslatok kiemelt képekre oldal, aminek örülök, hiszen vannak az oldalon szeptember óta lezáratlan képek is. Használjátok és értékeljetek! Cassandro Coat of arms of Malta.svg Ħelyi vita 2009. december 18., 20:40 (CET)

Pontosítok: december 17. óta vannak új képek. misibacsi*üzenet 2009. december 19., 11:07 (CET)

törlés sablon + megjegyzés

Újabban a törlés sablonba írt megjegyzés nem jelenik meg! misibacsi*üzenet 2009. december 19., 10:51 (CET)

Talán azért, mert keverted az {{azonnali}}(?) sablonnal. A {{törlés}}(?) sablonba megjegyzésként csak annyi írható, hogy hanyadszorra kerül törlési jelölésre adott cikk, ha már egyszer volt. Cassandro Coat of arms of Malta.svg Ħelyi vita 2009. december 19., 10:57 (CET)

Nem keverek semmit. Eddig lehetett megjegyzést fűzni a törlés sablonhoz, most nem lehet. Ennek az okát kellene kideríteni és elhárítani. Az "azonnali"-t mostanában nem próbáltam. A "törlés"-t gyakrabban használom, és mindig beírtam az indoklást. A beírás most is megtörtént, de ez a cikkben nem jelenik meg. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Misibacsi (vitalap | szerkesztései)

Ugyanarra a sablonra gondolunk? A {{törlés}}(?) sablon arra jó, hogy jelezd a törlési megbeszélés indítványozását, illetve a sablon segítségével el lehet jutni magához a megbeszéléshez. Tudomásom szerint a törlés sablonba ilyen jellegű megjegyzést sosem lehetett tenni, mint amire te gondolsz. Az az azonnali sablon tulajdonsága. A törlés sablonban az utolsó érdemleges módosítás egyébként idén nyáron volt. Cassandro Coat of arms of Malta.svg Ħelyi vita 2009. december 19., 11:21 (CET)

A {{törlés}}(?) sablon a laptörténete szerint július óta nem változott. Az {{azonnali}}(?) sablonban ugyancsak nem történt érdemi változtatás már jó ideje. – BáthoryPéter vita 2009. december 19., 11:29 (CET)

Portal

Hogy lehetne azt megoldani, hogy a Portal infobox-jában lévő Kiadási dátumok-rész egy legördülő listában jelenjen meg, amit el lehet tüntetni, illetve meg lehet jeleníteni? Hasonlóan az angol változathoz. – BluesD Definition of Free Cultural Works logo notext.svg Üzenhetsz 2009. december 20., 21:28 (CET)

Alsó-felső index

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaHiányzik az aláírás!

Már egyszer kérdeztem, de megint nem megy! A <math> nem jó, mert több betüből áll! – Tambo vita 2009. december 21., 11:28 (CET)

Matematikai környezetben , egyébként abcdef. (Az utóbbit megtalálod a karakterkiválasztó menü HTML csoportjában.) – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 21., 11:34 (CET)

Köszike! – Tambo vita 2009. december 21., 11:42 (CET)

Alternatív wikidíjak

Ha már itt a díjkiosztó szezon (lásd Arany Bagoly illetve Szolgálati Emlékérem), szeretném felhívni a figyelmeteket azokra a fantasztikus teljesítményekre, amelyek díjazását mindmáig méltatlan módon mellőztük. Ezt a mulasztást orvoslandó, javasolom az alábbi alternatív wikidíjak alapítását:

 • Gyémánt Könyvmoly - annak, aki elolvasta Data Destroyer összes cikkét,
 • Galaktikus Memória - annak, aki legalább 5000 kisbolygónak tudja az infoboxban szereplő adatait,
 • Mennyei Béke-díj - annak, aki már több mint 2 éve aktív szerkesztő és soha semmilyen vitában nem vett részt
 • Menő Manó-díj - annak, aki még több díjat kitalál. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2009. november 27., 19:17 (CET)
Esetleg szerkesztőkre szabott díjak? Atatürk-aranybarnstar a lánccal, Diploma díj, Girolamo Savonarola-emlékplakett, Koala Érdemrend Aranyeukaliptusz fokozata (szerkesztői tagozat). Vigyor Cassandro Coat of arms of Malta.svg Ħelyi vita 2009. november 28., 00:58 (CET)
 • Eredményes vandálnak: Arany Bögöly,
 • kezdőnek: Óvatos Légy :) – eLVe kedvesS(z)avak 2009. november 28., 14:48 (CET)
You made my day... VigyorVigyorVigyorPerfectmisside írj, ha azt akarod, hogy el is olvassam 2009. november 28., 15:58 (CET)
Ezt a szakaszt be ne archiváljátok! ;) Samat üzenetrögzítő 2009. november 29., 09:22 (CET)

Elektronika

Kedves szerkesztőtársak

Az elektronikán belül vannak elavultnak tekinthető eszközök (koherer, elektroncső, nixie-cső stb). Ezeknek a megjelölésére nem kellene e egy "elektronika régi" sablont kitalálni bevezetni?

Tisztelettel

Duhos vita 2009. december 20., 20:38 (CET)

És ennek mi értelme lenne? Egyszer minden elavul. De attól még van, volt. Az elektroncsövet mellesleg manapság is használják. A legjobb minőségű és legdrágább erősítőkbe elkroncsöveket szerelnek. Akkor most elavult, vagy nem? – 62.201.117.85 (vita) 2009. december 20., 20:51 (CET)

Mikor hallgattál utoljára Kohereres rádiót?

Az elektroncsöveket mamár csak különleges esetekben használják...

Ezer más izé van amit ma már nem, vagy csak nagyon ritkán használnak

Hogy lenn-e értelme?

Na ezért járultam a közösség elé

Duhos vita 2009. december 22., 23:41 (CET)

A cikk tartalmára utaló sablonokat csak akkor használunk, ha pl. wikis szempontból elavult (tavalyi eseményről jövő időben beszél, ilyesmi). Ha maga a technológia elavult, annak a cikkből kell kiderülnie. (A rabszolgaság cikkén sincskint, hogy jogilag már nem létezik, Kádár cikkén sem jelzi sablon, hogy halott, stb.) – Award-star-silver-3d.pngالانشاء Award-star-silver-3d.pngüzi / پيغام 2009. december 24., 15:09 (CET)

Karácsony szócikk feljavítása

Nincs kedve valakinek helyrepofozni a Karácsony szócikket az ünnepig? Határozottan kínos állapotban van. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 22., 00:08 (CET)

Nézettségi adatok

Rábukkantam a Gemius nézettségi statisztikájára, ahol a Wikipédiát is jegyzik: az egyedi látogatók száma havi másfélmillió, amivel a magyar netezők körében a nyolcadikak vagyunk (hajszállal lemaradva az origó és kicsit nagyobb hajszállal a blog.hu mögött, és bőven ráverve az indexre - durva); ez azt jelenti, hogy a magyar netezők közel 40%-a látogat meg minket havonta legalább egyszer. A lapletöltések számát csak a vele együttműködő oldalaknál méri a Gemius, de a saját statisztika szerint havi 37 millió, ami a Gemius listáján picivel a 12. helyezett fölé tenne minket (az origóé kb. másfélszer, az indexé kétszer ennyi). Szvsz elég impresszív. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 21., 22:46 (CET)

Fel nem foghatom, hogyan sikerült negatív „trendet” kihozniuk egy olyan, 17 hónapos időszakra, amiben fölmentünk 27 %-ról 38-ra. Alighanem az a helyzet, hogy nem tudják, mi az, csak hogy az vmi „trendi”…

P/c vita 2009. december 21., 23:39 (CET)

Szerintem az csak októberre vonatkozik. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 21., 23:53 (CET)

Az a baj, hogy ebben a 8. helyben benne vagyunk, mi, szerkesztők is, akik "csak" szerkesszük a wikit, de nem olvassuk. Vagyis mi nem vagyunk "igazi" látogatók, szerintem. – Perfectmisside írj, ha azt akarod, hogy el is olvassam 2009. december 23., 12:37 (CET)
Azért az érdekelne, hogyan képzeled az olvasás nélküli szerkesztést. ;) BennóPffffft-kalpagos.giffogadó 2009. december 25., 22:53 (CET)
Én bizony olvasom is a Wikipédiát, nem csak szerkesztem, úgy hogy egyet számolj vissza. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 24., 20:10 (CET)
Csatlakozom Karmelához, mert én is olvasom a Wikipédiát, de el kell mondanom, hogy az Origót is (nem túl sokszor). Tehát mind a két statisztikát a szerény látogatásommal próbálom fényezni. :-) - Üdv. » KeFe « vitalapomIRC 2009. december 24., 21:32 (CET)

Boldog karácsonyt!

Weihnachtsbaum und Geschenke 1970er.jpg
 1. Vince blabla :-) 2009. december 24., 13:54 (CET)
 2. Samat üzenetrögzítő 2009. december 24., 14:43 (CET)
 3. Award-star-silver-3d.pngالانشاء Award-star-silver-3d.pngüzi / پيغام 2009. december 24., 15:07 (CET)
 4. VC-süzenet 2009. december 24., 15:17 (CET)
 5. Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 24., 15:25 (CET)
 6.  … szalax vita 2009. december 24., 17:59 (CET)
 7. eLVe kedvesS(z)avak 2009. december 24., 18:04 (CET)
 8. Malatinszky vita 2009. december 24., 18:20 (CET)
 9. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 24., 18:47 (CET)
 10. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2009. december 24., 19:01 (CET)
 11. Burrows vita 2009. december 24., 19:33 (CET)
 12. OsvátA Palackposta 2009. december 24., 19:36 (CET)
 13. Csanády vita 2009. december 24., 19:40 (CET)
 14. – – Lily15Cross Alcantara.svg üzenet 2009. december 24., 19:48 (CET)
 15. P/c vita 2009. december 24., 20:07 (CET)
 16. Dani vita 2009. december 24., 20:18 (CET)
 17. Szalakóta vita 2009. december 24., 21:07 (CET)
 18. - RepliCarter Stargate-color.png Wormhole 2009. december 24., 21:30 (CET)
 19. - - Üdv. » KeFe « vitalapomIRC 2009. december 24., 21:33 (CET)
 20. Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 24., 21:33 (CET)
 21. Hunyadym HunyadymVita 2009. december 24., 23:05 (CET)
 22. Tambo vita 2009. december 24., 23:19 (CET)
 23. Heart-beat.gifVadszederkeMágika 2009. december 25., 10:48 (CET)
 24. Crimea vita 2009. december 25., 11:39 (CET)
 25. Einstein2 Einstein2 blablabla, és más zagyvaságok 2009. december 25., 15:21 (CET)
 26. Villanueva vita 2009. december 25., 16:26 (CET)

Csak így alá, hogy lehessen folytatni: jövő héten akár át is nevezhetjük ezt a szakaszt "Boldog új évet"-re, és akkor rögtön az is el van intézve. :-PP Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 25., 12:44 (CET)

Gendzsi

Honnan lehet azt tudni, hogy egy cikk hányadik cikke a magyar Wikipédiának? – Malatinszky vita 2009. december 25., 19:46 (CET)

FV-n kiírja, hogy hány cikk van, és látszódnak az új cikkek is. Képernyőkép: http://hunyadym.freehostia.com/150k.pngHunyadym HunyadymVita 2009. december 25., 19:51 (CET)
Tehát leolvasom azt, hogy hányadik a legfrissebb új cikk és onnan visszaszámolok addig a cikkig aminek a sorszámára kíváncsi vagyok? Ezek szerint nincs egyszerű válasz a „Melyik a 133725. cikk?” vagy a „Hányadik cikk a Miskolc című?” típusú kérdésekre? – Malatinszky vita 2009. december 25., 21:23 (CET)

Mivel a cikkek bármikor törlődhetnek, törölt cikkek helyreállítódhatnak, szócikkek átkerülhetnek más névtérbe vagy fordítva, nem is lehetséges olyan stabil számozás, ami valahogy korrelálna a szócikkszámmal. Azt, hogy a magyar Wikipédia összes valaha létezett lapja közül hányadikként jött létre egy lap, a pageid mondja meg, amit ha kicsit körülményesen is, de le lehet kérdezni; ez most 480K körül jár. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 25., 22:14 (CET)

 • De akkor honnan tudni, hogy éppen az a 150.000-dik, amelyik a proklamációban van? Bocs, ha hülyeséget kérdeztem. L AndrásMagyar-horvát.jpgItt megtalálsz 2009. december 25., 23:08 (CET)

Mikor már közel jár a számláló a 150000-hez, egyfolytában árgus szemekkel figyeled az FV-t, és amikor először meglátod a mérföldkövet, gyorsan lenyomsz egy printscreent, amin a legfelső új cikk az igazi :-)Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2009. december 25., 23:25 (CET)

Jó megoldás. Csak kissé macerás... – L AndrásMagyar-horvát.jpgItt megtalálsz 2009. december 25., 23:34 (CET)

480 ezer??? Ebben benne vannak a redirektek is, vagy ennyi tesztet töröltünk már? – Award-star-silver-3d.pngالانشاء Award-star-silver-3d.pngüzi / پيغام 2009. december 26., 00:39 (CET)

Keverem a dolgokat. 480K a jelenleg létező lapok száma (ebben benne vannak a redirektek is, meg a Wikipédia névétér, meg minden egyéb), a pageid 600K körül jár. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 26., 02:35 (CET)

Pageid alapján Miskolc a 3582. Ha kicsit korábban jövök, még irányítószámnak is elment volna :D Alensha 2009. december 26., 02:40 (CET)

Elárulja valaki hogy lehet megnézni a pageid-t, vagy örök életemre tudatlan maradok? :-)Timish Evil Eye.svg sablongyári üzenőfal 2009. december 26., 13:52 (CET)

Laptöriben megnyitod bármelyik korábbi változatot és ott van a végén :) Alensha 2009. december 26., 16:24 (CET)

Lapvédelem

Üdv. Szeretnék lapvédelmet kérni a 2010-es Formula–1 világbajnokság cikkre. Sok az anon, akik eléggé túlbuzgóak, és sokszor mindenféle fals információt írnak be. Remélem, jó helyen kérem. – Madridista Ideírjad 2009. december 26., 13:07 (CET)

A WP:AÜ gyorsabb szerintem. Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 26., 13:09 (CET)
Kösz. – Madridista Ideírjad 2009. december 26., 13:26 (CET)

a hib-web sablon ismertetője

Érdemes lenne energiát áldozni a hib-web sablon ismertetőjére. Szerintem nem eléggé felhasználó-barát. Legyen szíves valaki és világítsa meg a számomra (vagy ha megvannak a jogosítványai a sablon ismertetőjének a szerkesztésére akkor valamennyiünk számára), hogy precízen mit értünk:

 • elérés alatt, honnan ismerhető ez meg?
 • oldalaknál, mi a felsorolás alaki követelménye?
 • szerzőhiv - itt mit jelent a név, és ha az egy szócikket jelöl a wikipédiában, akkor magyarosan, vagy nemzetközileg kell megadni a nevet, hogy végülis működjék a (feltehetően automatikusan ráillesztett??) wikilink?
 • archívurl: a mű archiválásának URL-jét honnan ismerjük fel ?
 • archívdátum: a mű archiválásának idejét honnan lehet tudni ? (kell hozzá az archívurl paraméter)
 • idézet: ennek milyen előírt formai szabályai vannak? Ha maga a web-hivatkozás pl. németben az idézet XY-tól megjegyzéssel indul, akkor azt hogyan adjuk meg a sablonon belül?

Persze nem kell minden paramétert kitölteni a sablonban, de ha ezek valamelyike értelmes felhasználást találhat, akkor ez a tudás szerintem szükséges.

Rengeteg munkát tudnának tapasztalt szerkesztők és adminisztrátorok, járőrök ... megtakarítani, ha a k e z d ő r e g o n d o l v a lennének megfogalmazva ezek a fontos ismertető oldalak. A mentorok is örülnének neki, ha a kezdők precíz és jól megfogalmazott, példákkal bőven illusztrált oldalakat kaphatnának és nem ilyen nyilvánvalóan a profiknak a belső nyelvhasználatához, tudásszintjéhez - következésképp nekik magas - szöveget kapnának.

Ezt mind nem magamért írom. Kezdek ráérezni ugyanis arra, hogyan keletkeznek a csonkok.– Klug Csaba Ferenc vita 2009. december 26., 21:52 (CET)

Alapvetően a Sablonmesterrel érdemes használni ezeket a sablonokat, kézzel roppant nehézkes. Az archívurl/archívdátum paramétereket előbb-utóbb bot fogja kitölteni a Webcite vagy valami hasonló szolgáltatás segítségével (de persze te is megteheted). A szerzőhiv annak a lapnak a neve, amire a szerző nevének linkelnie kell. Az elérés az a dátum, amikor elolvastad a szöveget (weblapok ugye megváltozhatnak). Az oldalszámot x–y alakban (nagykötőjellel) adjuk meg. Az idézetet egyszerűen csak be kell írni, nem lehet megadni a szerzőt (nem is egészen értem, mire lenne ez jó egy hivatkozássablonban). – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 26., 23:53 (CET)

Laszt Minit Wikiszilveszter! Tessék, tessék!

FIGYELEM, NEM VICC, VALÓSÁGOS!

Eltervezted, hogy szilveszter éjjelén tolod ki az ikszedik cikked? FV-függő vagy? Utálod a petárdazajos szilveszteri forgatagot, ezért inkább otthon maradsz? Szimplán csak semmi kedved kimozdulni?

Gyere el a Wikiszilveszterre! Garantáltan ismerős arcok (de legalábbis ismerős wikiusernevek), jó hangulat, ha szerencséd van, még az FV-re is fenézhetsz! Vigyor

Mikor: Szilveszterkor, mikor máskor?

Hol: Azt még nem tudjuk, de hát laszt minit, nem? Vigyor (Kreatívok javasolhatnak is talihelyszínt /Budapesten/)

Jelentkezni: Emailben Teemeah-nál (aki nem tudja megtalálni az "Email ennek a szerkesztőnek" linket, az ide is írhat)

Belépő: Igen drága wikiforintokba fog ez kerülni, de ha nagy bociszemekkel néz valaki, akkor esetleg ingyér is bejöhet. Vigyor

Komolyra fordítva a sót (öö.. szót), akinek tényleg nincs más programja, az csatlakozzon, egy 150K-miniünnepléssel egybekötött szilveszteri wikibulihoz! Hajrá! – Timish Evil Eye.svg sablongyári üzenőfal 2009. december 27., 13:11 (CET)

Rainforest, moist forests

Valaki tudna nekem segíteni, mi a külömbség a két angol kifejezés között, az esőerdő és a nedves erdő között? Előre is köszönöm. – VC-süzenet 2009. december 27., 13:24 (CET)

Ha jól tévedek, akkor az első a trópus, a második a szubtrópusi esőerdő. De nem vagyok szakértő. → Raziel szóbuborék 2009. december 27., 13:35 (CET)
en:Tropical and subtropical moist broadleaf forests - eszerint kevesebb csapadékot kapnak, mint egy klasszikus esőerdő, tehát Raziel megnevezése szvsz helytálló, de pl. Istvánkát érdemes megkérdezni, aki földrajzos :) – Timish Evil Eye.svg sablongyári üzenőfal 2009. december 27., 13:49 (CET)
Köszönöm a válaszokat, ennek a mondatnak keresem a helytálló fordítását: Its natural habitat is subtropical or tropical moist lowland forests. Ennek a mondatnak az én amatőr fordítása ez: Természetes élőhelye a szubtrópusi és trópusi nedves síkvidéki erdők, és azt szeretném megtudni, hogy ezt átirányíthatom-e az esőerdő cikkünkre, vagy ez egy más típus? – VC-süzenet 2009. december 27., 17:21 (CET)

Cikkválasztás kereken

Mi lenne ha legközelebb egy kerek cikkszám közeledtén előre elhatároznánk, melyik lesz a jubileumi cikk?
Ha ki-ki jelölhetné az allapon előkészített cikkét rá, és szavazás döntene arról, hogy melyik is legyen?
Vagy ha csak cikkcímek között választanánk, és közös erővel előre felpumpálnánk egy allapon a cikket szép kövérre?
WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 26., 23:21 (CET)

szerintem ezt lehetetlen kivitelezni pl. az anonok által írt cikkek, az időközben törlésre kerülők, stb miatt. Nincs rá garancia, hogy épp jókor "toljuk ki". – Timish Evil Eye.svg sablongyári üzenőfal 2009. december 26., 23:29 (CET)
 • Ettől még lehet a kiválasztott cikk a mérföldköves. Mondjuk így:
 • „A magyar Wikipédiának immáron 200 ezer cikke van. A mérföldkő megünneplésére a szerkesztők közös munkával a semmiből két nap alatt létrehozták a Kis réti puttyogó című cikket.”
vagy így:
WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 27., 00:18 (CET)

Szerintem az a minimális PR-előny, amit ez Patyomkin-eljárás hozna, nem áll arányban a szavazgatással és a döntéshozással együtt járó extra erőfeszítéssel. Különben is, minden cikknek olyannak kell lennie, mintha az lenne a kétszázezredik. – Malatinszky vita 2009. december 27., 00:25 (CET)

Minden egyes kisbolygónak? WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 27., 00:52 (CET)
Mondd, hogy bírod ezt az ötletrohamot? Minden napra van egy eget rengető ötleted... – 188.156.107.33 (vita) 2009. december 27., 01:26 (CET)
Legalább van valaki, aki gondolkodik és ötletel is, míg mi csak lessük ezt :-) Samat üzenetrögzítő 2009. december 27., 01:56 (CET)

Hadd védjem meg a kisbolygókat: nagyon is enciklopédikus a témakör, de többségéről a csillagászat mai állása szerint NEM LEHET írni. Tessék valami más Pokémonteszt-témát keresni. Vigyor Később hozzászólok a téma magjához is. Cassandro Coat of arms of Malta.svg Ħelyi vita 2009. december 27., 02:00 (CET)

Mikor később? Elmenjek aludni, vagy érdemes megvárnom? :-) Egyébként Symbol oppose vote.svg ellenzem az alapötletet. Gondoljatok bele, hogy mekkora öröm és meglepetés volt a Hilliard-cikk kapcsán, és mekkora esélye lett volna ennek a cikknek egy kiválasztó bizottság kezei között. Ez így volt szép. Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 27., 02:27 (CET)
Egyetértek Binárissal. De ha már ez a téma, felvetem, hogy rá lehet majd repülni a 15 milliomodik cikkre, hátha azt is el lehet csípni. Esetleg írhatná egy magyar szerkesztő a dewiki 1 milliomodik cikkét ;) Samat üzenetrögzítő 2009. december 27., 02:32 (CET)
Nemsokára itt az 500. kiemelt cikk, azt pl. lehet válogatni. – TgrvitaIRCWPPR 2009. december 27., 02:45 (CET)

Karmella egy dolgot nem vettél számításba. Ez az anon szerkesztők: Ha valaki pont akkor egy cikket, akkor az lesz a kerek cikk. Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2009. december 27., 08:33 (CET)

A Gendzsi kapcsán fentebb kiderült, hogy közönséges halandó a kerek cikket akarattal az életben el nem találja. Akkor minek erőlködünk? Az lehetne a jubileumi cikk, amit kiválasztunk annak, a számláló pontos állásától függetlenül. Nem is kell sumákolni hozzá, nyugodtan közölhető, hogy ez a jubileuminak kiválasztott cikk. A kisbolygók enciklopédikus téma, idevalók, de a jubileumkor csillogni velük mégsem alkalmasak. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 27., 09:19 (CET)

Ellenzem az özletet. A 150.000 egyelérési statisztika eredménye és TGR-t illeti ezért a köszönet. Kár lenne ismét szépségversenyt játszani a szócikkek között. Inkább valaki cserélje le a Wikipédia logót a 150.000-iket jelző jubileumi logóval..
A 150.000 nem egyszerűen egy szám és nem egyszerűen egy kiemelt szócikk. Ez a nagylexikon méretét jelzi. Létrejött Magyarország egyetlen netes nagylexikonja, az egyetlen papíros nagylexikon mellett. Ezért pedig e közösséget kellene ünnepelni. A gratuláció a közösséget illeti.--Linkoman vita 2009. december 27., 09:42 (CET)
Ebben van valami. A 150 000 cikk nem jöhetett volna létre a 149 999. a 149 998. ... sőt a 112 478. cikk nélkül. Ogodej Kor.gif vitalap 2009. december 27., 09:49 (CET)
Linkomannak egyedüliként a terebélyes fa ellenére is sikerült meglátnia az erdőt Vigyor Magyarul szólva nem az számít, hogy melyik a 150 000. szócikk, hanem az, hogy 150 000 szócikk van. → Raziel szóbuborék 2009. december 27., 09:50 (CET)

Linkoman: a logó rég le van cserélve! Valószínűleg a gyorsítótáradban ragadt, nyomjál a kezdőlapon shift F5-öt vagy ctrl F5-öt (az első a FF, a második az IE, ha épp megint össze nem keverem), vagy ctrl + újratöltés, vagy töröld ki a cache-t a böngésződ beállításainál. Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 27., 10:13 (CET)

Határozottan ellenzem a jubileumi cikkek megszavaztatását! Legyen az, ami esetlegesen kijön! Így szép ez a játék. Szalakóta vita 2009. december 27., 14:57 (CET)

Jelenleg nincs esetlegesség. Aki igazán ügyesen tudja kezelni a wikiszoftvert, annak sikerül célzottan benyomnia a cikkét. A kérdés csak az, hogy közösen döntsük-e el, hogy melyik cikk lesz a jubilemumi, vagy bizzuk ezt továbbra is a legügyesebb saját döntésére. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 27., 20:22 (CET)

Karmela szavaiból én azt veszem ki, hogy nincs jelentősége annak, hogy ki és milyen szerencsével tolja be a 200000. szócikket, tulajdonképpen még a szubcsonktörlések, és törlési megbeszélések is beleszólhatnak... Javaslata arra irányul, hogy örömünk és elégedettségünk kifejezésére csináljunk egy jubileumi emlékcikket közösen.... amit csak támogatni tudok. Az hogy előtte közösen döntsünk a témáról, lehet hogy nehéz ügy, de a 200000 se játék. Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 27., 20:37 (CET)

Symbol oppose vote.svg ellenzem rossz ötlet, jobb, ha nem tudjuk, ki és mit fog „betolni”. Dani vita 2009. december 27., 21:52 (CET)

Symbol oppose vote.svg ellenzem Malatinszky érvei alapján. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2009. december 27., 21:55 (CET)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Valamiért a nap képét sem rnd(x) -szel választjuk.... – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Stewe (vitalap | szerkesztései) 2009. december 28., 09:01 (CET)
És mi köze a nap képének a wikipédia x-edik cikkéhez? Szvsz semmi. – Jurka vita 2009. december 28., 09:03 (CET)
Fontos dolgokról beszélünk, erre próbáltam célozni. – Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 28., 10:18 (CET)
A nap képe kb. random alapon választódik (az üres helyekre véletlenszerűen berakhatja bárki a kedvenc kiemelt képét, főként ha az még nem volt korábban). --Dami vita 2009. december 28., 14:13 (CET)
„berakhatja bárki a kedvenc kiemelt képét...” vagyis elég szigorú minimumfeltétel van. Karmela ezt szerette volna a jubileumi cikkeknél is. – Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 28., 16:57 (CET)

rename request

Hello,

I would like rename "Microsoft Windows Me" in "Windows Me" like other Windows.

Thanks in advance,

Regards, — Neustradamus () 2009. december 27., 14:31 (CET)

It was you who moved it to Microsoft Windows Me in the first place :D I moved it back to Windows Me. Alensha 2009. december 27., 15:33 (CET)

Thanks ! Before it was Microsoft Windows ME, so I have renamed in Microsoft Windows Me because it was impossible to put in Windows Me. And today, I found contact bouton on home page, so I requested ;) — Neustradamus () 2009. december 27., 17:48 (CET)

Is the contact button hard to find btw? Originally we wanted to put a British or American flag there, because that's what people automatically look for on foreign-language sites. The earth button was chosen because not only English-speaking foreigners are welcomed. It has the disadvantage that perhaps it's not as easy to find. Alensha 2009. december 27., 18:02 (CET)

I found so I guess that people will also find... But you can put the button next to "Try beta" at the top, it is the best position ! — Neustradamus () 2009. december 27., 23:13 (CET)

Véleménykérés

Szerettem volna véleményeztetni egy szócikket, ami most készült el, amikor látom az erre hivatott oldalon, hogy csak akkor lehet véleményt kérni, ha tartalmi vita alakult ki a szócikkel vagy a címével kapcsolatban. Kérdésem, hogy hol tegyem ezt, ha semmiféle vita nincs, csak egyszerűen kíváncsi lennék rá, mennyi eséllyel indulhatna a szócikk a kiemeltszavazáson? – Mex plática 2009. december 27., 19:23 (CET)

Ha a szócikk címe itt lenne, egy valaki már meg is nézte volna... Mosolygok ... Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 27., 19:28 (CET)

Például megkérdezel néhány olyan szerkesztőt, akiket érdekel a téma. Másik lehetőség, hogy kiemelésre jelölöd a cikket. Harmadik lehetőség, hogy itt a kocsmafalon megkérdezed a közönséget. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2009. december 27., 19:58 (CET)

Erről a cikkről lenne szó. Mivel lehetőség szerint már nem szándékozom változatni rajta (az esetleges hibák javításán kívül), ezért először véleményt kérek, mert pontosan azt akarom elkerülni, hogy feleslegesen legyen jelölve a kiemeltre. Ha azt mondjátok, hogy elbukná a szavazást, inkább nem jelölöm. – Mex plática 2009. december 27., 20:04 (CET)

Szerintem túl sok benne az idézet, szinte kizárólag csak idézetekből áll. stúdiói jellemzés egyszerűen túl hosszú idézetnek... Paraphrase. Szerintem. De ez az én véleményem. – Timish Evil Eye.svg sablongyári üzenőfal 2009. december 27., 20:07 (CET)
Ezért kérdezem. Ez ilyen jellegű téma, ha pedig elkerülöm az idézeteket, akkor meg 10 mondatból állna csak a cikk. – Mex plática 2009. december 27., 20:10 (CET)

Egy másik zeneművel kapcsolatos kiemelt cikkel összehasonlítva a tárgyi, és a szubjektív tartalomarány nem biztos, hogy átmegy. Lehet, hogy a témában nincsenek meg a lehetőségek. – Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 27., 20:21 (CET)

Vagyis ez eddig két Symbol oppose vote.svg ellenzem szavazat, tehát nem érdemes jelölni. Köszönöm a fáradozást, hogy átnéztétek. – Mex plática 2009. december 27., 20:45 (CET)

Minden kiemeléstől függetlenül: Szép cikk, gratulálok hozzá. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2009. december 27., 22:18 (CET)

Egyetértek Karmelával. A cikk szép, érdekes, olvasmányos. Kiemelésre az idézetek tömege miatt nem vinném, mert ha mindet kivetetik belőle (márpedig kivetetik), csakugyan elszegényedik a cikk. Ogodej Kor.gif vitalap 2009. december 27., 22:40 (CET)

Köszönöm. Egyébként a kiemelt cikkekkel egy ideje már én is így vagyok: egy jól kidolgozott, szép cikk semmivel sem ér kevesebbet (szerintem), mint egy kiemelt cikk, ezért nem is célom kiemelt cikkeket írni. Legszívesebben néhány cikkemtől meg is vonatnám a kiemelt státuszt, mert szerintem a mostani elvárásoknak már nem felelnének meg. – Mex plática 2009. december 28., 10:21 (CET)

A kiemelés valami olyasmi, hogy „a cikkek, amikre büszkék vagyunk”... és ebbe a Primera fila (Thalía) is belefér. A kiemelési eljárás viszont úgy van kitalálva ahogy, ilyenkor sajnálom, hogy semmi szubjektum nincs benne. – Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 28., 10:33 (CET)

Ez nem baj, sőt. A kiemelt cikknek objektívan kell bemutatni egy témát, és mindenben meg kell, hogy feleljen a követelményeknek. De mivel a könnyűzene eleve „komolytalan” téma, tehát csak egyéni véleményeken és nyilatkozatokon alapszik minden (hiszen ami az újságban van, az is csak egyéni vélemény, vagy rosszabbik esetben teljes kitaláció), ami vagy igaz, vagy nem, így eleve kizárt a tárgyilagosság. Csak egy példa: Thalía azt állítja magáról, hogy 3 oktávos hangterjedelme van. Forrás van hozzá, a videó is megvan, ahol ezt ő maga mondja, de honnan tudni, hogy igaz-e? Ugyanígy a 25 millió eladott album is nonszensz, mert számolni még tudok, mégis ez van minden hivatalos forrásban. Ez a baj az ilyen témáknál. – Mex plática 2009. december 28., 11:57 (CET)

Apropó, a „nagy wikikben” léteznek egyáltalán kiemelt popzenei szócikkek? Mert amit biztosan tudok, hogy pl. a spanyol wikiben minden ilyen jellegű szócikkre szinte ki van rakva a „nincs forrás” és/vagy a „semleges nézőpont vitatott” sablon, valahogy azt vettem észre, hogy náluk az ilyen szócikkek alapból el vannak ítélve. – Mex plática 2009. december 28., 12:15 (CET)

Ebben igazad van, de itt nem a témát, hanem a cikket értékeljük, tehát ha a cikkhez csak szubjektív források vannak... – Stewe Spinning wheel throbber.gif Feedback 2009. december 28., 12:41 (CET)

Már most is vannak kiemelt könnyűzenei cikkek, én hármat is írtam, ha jól emlékszem. Abban is vannak kritikusi jellemzések, ami ugyanolyan szubjektív, mintha én írtam volna le a véleményemet. Alensha 2009. december 28., 16:02 (CET)

Most speciel a külföldi wikikről beszéltem... azt tudom, hogy itt vannak. – Mex plática 2009. december 28., 16:40 (CET)

2 pár virsli zokni megvan: csonksablon

Próbálom a csonkokat rendbeszedni, de van két pár csonksablon, amelyiknek a használatával nem vagyok tisztában:

Mi a különbség az itt párosított sablonok között, melyiket mikor használjuk, illetve csakugyan szükség van-e mind a kettőre? Bináris ide  Kampány a számok helyes írásáért 2009. december 28., 12:08 (CET)

Szerintem a technikai és a műszaki tárgyú cikkek nem azonosak. Egy mérnöki alkotásra semmiképpen nem mondanám, hogy technikai tárgyú. Egy sportolónak pl. jó a technikája, a festőnek a technikai (nem műszaki!) tudása. A technika – az én fejemben – egyéb értelmében pedig inkább a gyártásra/technológiára utal, gépekhez kapcsolódik. De majd az okosok megmondják. :) Samat üzenetrögzítő 2009. december 28., 12:24 (CET)

Köszönet

Kedves kollegák, ma este 9 órakor lesz 3 éve, hogy regisztráltam, ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki segített nekem a kezdetekkor, vagy akár mostanság. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok időt el fogok tölteni itt. Köszönöm mindenkinek a segítséget és boldog karácsonyt. Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2009. december 25., 19:37 (CET)

Köszönöm és természetesen a segítséget is:D Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2009. december 26., 07:32 (CET)

 • Kicsit késve, de én is szeretnék gratulálni! :) – eLVe kedvesS(z)avak 2009. december 28., 09:02 (CET)
 • Örömmel és elismeréssel gratulálok én is, ha megkésve is.  … szalax vita 2009. december 28., 09:06 (CET)
 • Én 16-án voltam 3 éves, de azért gratulálok Szajcinak, bár azt nem hittem volna, hogy wikifiatalabb nálam. Itt mindig érik az embert meglepetések! :-)Perfectmisside írj, ha azt akarod, hogy el is olvassam 2009. december 29., 10:58 (CET)