Wikipédia:Nyelvészeti műhely/fordítástudomány

Fordítástudomány
Nyelvészeti terület címszó kulcsszó kapcsolódó terület van/nincs Megjegyzés/teendő
fordítástudomány megírandó
fordításelmélet nem feltétlen szükséges külön szócikk
általános fordításelmélet (general)
speciális/konkrét/részleges fordításelméletek (partial)
alkalmazott fordításelmélet (applied)
traduktológia (traductology, traductologie – Harris
fordítás Sok szöveg, gyenge stílus, nincs forrás: keveset lehet felhasználni belőle! újraírni!
célnyelv
forrásnyelv
interlingvális fordítás
intralingvális fordítás
visszafordítás visszaalakítás (back-transformation)
fordítói kompetencia fordítási norma - fordítási performancia (Toury)
kompetencia 1. a fentiek egyike
kompetencia 2. a fordító/tolmács szakmai kompetenciájának elemei
tolmácsolás van tolmács szócikk, felhasználható a "tolmács#tolmácsolás fajtái" rész.
párhuzamos korpuszok korpusznyelvészet
értelem szemantika (sense)
jelentés szemantika Igen újragondolni, újraírni
invariáns (fordítástudomány)
átváltási müvelet .
kötelező
fakultatív
automatikus
nem automatikus
grammatikai átváltási művelet
lexikai átváltási művelet
ekvivalencia (fordítástudomány) .
formális ekvivalencia
dinamikus ekvivalencia
funkcionális ekvivalencia
kulturális ekvivalencia
kommunikatív ekvivalencia
referenciális ekvivalencia
ekvivalencia-szintek elmélete Komisszarov
fordíthatóság itt a fordíthatóság, fordíthatatlanság kérdéskörével lehet foglalkozni
fordítási folyamat
átvitel elemzés újrastrukturálás (Nida)
explicitáció (fordítástudomány)
adekvátság (fordítástudomány)
adaptáció (fordítástudomány)
hamis barát Igen jó, átnézendő
leiterjakab Igen jó, átnézendő
fordítási model
reália