Főmenü megnyitása
Kommunikációtan
Nyelvészeti terület címszó kulcsszó kapcsolódó terület van/nincs Megjegyzés/teendő
kommunikációtan csak kommunikáció szócikk van, ezen belül ír a kommunikációtudományról, a szócikket át kellene nézni, kiemelni belőle azt, ami hasznos lehet és írni egy kommunikációtan szócikket
kommunikáció Igen átnézendő, kibővítendő
beszédaktus-elmélet Igen szépen felépített szócikk, esetleg a forrásokat lehetne bővíteni újabbakkal
a kommunikáció típusai
a kommunikáció csatornái Igen a kommunikációs csatorna címszó alatt található szöveg inkább a távközléssel foglalkozik, átnézendő, kibővítendő
nem-verbális kommunikáció Igen metakommunikáció címszó alatt, kibővítendő, össze lehetne kapcsolni valahogy a testbeszéd szócikkel
nem verbális jelek
vokális jelek
tekintet
mimika csak a metanyelven és a testbeszéd szócikken belül, ki lehetne emelni belőlük, átírni önálló szócikké
gesztusok
testtartás
mozgás kommunikáció a metakommunikáció szócikken belül van róla szó
térköz
emblémák Igen az embléma szócikk jónak tűnik, de nincs benne szó a kommunikációban betöltött szerepéről, kibővítendő
kronémika
írás Igen az írás történetéről szól, az írásbeli kommunikáció nincs hozzákapcsolva
írott-beszélt nyelv megírandó
beszéd Igen a szócikk jó, de nagy része már inkább a pszicholingvisztika szócikkhez tartozna, talán bele lehetne írni még néhány beszédtechnikával kapcsolatos dolgot
helyesejtés
légzés Igen biológiai jellegű szócikk, ki lehetne bővíteni a légzés típusaival, technikájával, nyelvészeti vonatkozásaival
beszédlégzés
hangindítás
beszédhangok
beszédprodukció megírandó, csak Dell beszédprodukciós modell és A beszédprodukció modelljei szócikk van, ezeket valahogy bele lehetne építeni egy beszédprodukció szócikkbe
beszédpercepció Igen beszédérzékelés néven található
beszélőszervek megírandó, vagy a beszédprodukció szócikkbe bele lehetne foglalni
beszédhibák Igen bővítendő, szakirodalmakat lehetne még hozzáadni
nyelvjárások Igen magyar nyelvjárások szócikkben valamint a dialektus szócikkben is megtalálható beszédtechnikával kapcsolatos információ
nyelvjárási kiejtés
szupraszegmentális tényezők megírandó
hangsúly Igen a hangsúly (nyelvtan) szócikk
hanglejtés
beszédszünet
beszédtempó
beszédiram
helyesírás Igen átnézendő, kibővítendő, de alapvetően jó szócikk
a kommunikációs folyamat tényezői a Shannon-Weaver-modell szócikken belül van róla szó
személyek
üzenet
kód a kód címszó alatt található szöveg az informatikai fogalommal foglalkozik, átnézendő, kibővítendő
csatorna a kommunikációs csatorna címszó alatt található szöveg inkább a távközléssel foglalkozik, átnézendő, kibővítendő
hatás
visszajelzés
kontextus Igen egy mondat van a szócikkben a nyelvészeti vonatkozásáról, bővítendő
zaj
kézírás
nyomtatás
számítógépes szövegszerkesztés Igen szövegszerkesztés szócikk van, de arról nincs szó, hogy mi a szerepe a kommunikációban
stílus Igen hiányos szócikk, kibővítendő
stílusrétegek a stilisztika szócikken belül található egy igen rövid bekezdés, csak felsorolás, megírandó
egyirányú kommunikáció Igen kibővítendő, a szócikk eleje jó, de a nagyobb része a távközléssel, telefon és rádió csatornákkal foglalkozik
kétirányú kommunikáció Igen kibővítendő, itt is főleg a telefonról és rádióról van szó
testbeszéd Igen átnézendő, kibővítendő
írásbeli kommunikáció Igen "Ez a szócikk sürgős javításra/bővítésre szorul, mert ahhoz képest, amilyen fontos témát tárgyal, vállalhatatlan, katasztrofális állapotban van."
Shannon–Weaver-modell Igen átnézendő
digilektus Igen átnézendő