Főmenü megnyitása

Wikipédia:Nyelvészeti műhely/történeti-összehasonlító nyelvészet

Történeti-összehasonlító nyelvészet
Nyelvészeti terület címszó kulcsszó kapcsolódó terület van/nincs Megjegyzés/teendő
történeti-összehasonlító nyelvészet questicone della lingua
fonetika
dialektológia
Dante Igen
De vulgari eloquentia
germán nyelvek Igen
latin nyelvek
görög nyelvváltozatok Igen
Joseph Justus Scaliger megírandó
centum
satem
Muttersprachen / Matrices linguae
Deus
Theós
Godt
Boge
Gottfried Wilhelm Leibniz Igen
finn-magyar rokonság
kelta nyelvek-szkiták Igen
arámi nyelv Igen
Peter Simon Pallas Igen
II. Katalin orosz cárnő Igen
Az egész földkerekség nyelveinek összehasonlító szójegyzékei
William Jones megírandó
szanszkrit nyelv Igen
Sajnovics János Igen
Bizonyítéka annak, hogy a magyarok és a lappok nyelve egy és ugyanaz
Gyarmathi Sámuel Igen
magyar-finn nyelvrokonság
ógrammatikusok megírandó
Franz Bopp Igen
A szanszkrit igeragozási rendszerről
Összehasonlító nyelvtan
Jakob Grimm Igen
Deutsches Wörterbuch Igen
Ablaut Igen
Umlaut Igen
erős, gyenge igeragozás
Grimm-törvény Igen
Grimm-mesék
Rasmus Rask megírandó
Tanulmányok a régi északi vagy izlandi nyelvek eredetéről
August Schleicher megírandó
Az indogermán nyelvek összehasonlító nyelvtanának kompendiuma
családfa-modell Igen
Grundsprache Linné Igen
Proto-nyelv (Ursprache)
Izoláló nyelv Igen
agglutináló nyelv Igen
flektáló nyelv Igen
Johannes Schmidt megírandó
Hullámelmélet (Wellentheorie)
Wilhelm von Humboldt Igen
energia
ergon
fejlődés (Entwicklung)
teljesség (Vollkommenheit)
újgrammatikusok megírandó
Hermann Osthoff Igen
Karl Brugmann megírandó
Hermann Paul megírandó
Michael Bréal megírandó
szemantika Igen