Wikipédia:Semleges nézőpont/régi

{{Irányelv|[[WP:SN]]|[[WP:NPOV]]}}

A semleges nézőpont (SN, angolul NPOV, neutral point of view) lényege az, hogy bármi is legyen a téma, a cikknek pártatlannak kell lennie, azaz úgy kell megírni, hogy a lehető legkevésbé tükrözze annak a véleményét a témáról, aki a cikket írja, csupán a tényekre, információkra szorítkozzon. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak ellenőrzött, csak hiteles vagy bizonyított tényekről lehet írni. Az viszont fontos, hogy ha a cikket olyan olvassa, aki a témában egy bizonyos oldalon áll, az ne érezhesse azt, hogy a szócikk ellene szól.

Egy példa:

Cikk Istenről.
Rossz példa: „Isten a Biblia kitalált főszereplője.” (ez a megfogalmazás a vallásosakat sérti)
Rossz példa: „Isten a világ teremtője.” (ez a megfogalmazás az ateistákat sérti)
Jobb példa: „Isten az egyes egyistenhívő vallások kulcsfigurája, felsőbbrendű lény, aki a vallás tanai szerinti módon teremtette a világot vagy az embereket. Példa az Isten-fogalom különböző változataira: – kereszténység (egy szakasznyi leírás) – izraelita vallás (újabb szakasz leírás…) – buddhizmus (…)”

Gyakori, hogy egy témában nem ismersz minden oldalt, ilyenkor jelöld ki a helyet a többi nézőpontnak, hogy mások, akik jobban értenek hozzá, beírhassák anélkül, hogy a te részedet át kellene írniuk (pl. a fenti esetben csinálsz == izraelita vallás == és == buddhizmus == alcímeket).

A részrehajló cikkeket, amik pl. véleményt alkotnak egy személyről, dologról vagy jelenségről, néha át lehet írni; néha viszont törölve lesznek, ha nincs senki, aki ki tudná javítani. Szintén helytelen, ha valaki megsértődik, mert a részrehajló cikkét átírták, vagy ha esetleg megpróbálja azt visszajavítani, és így szerkesztési háborúba kezd; ennek eredménye lehet az adott cikk levédése is, amíg sikerül a vitatkozó feleket kibékíteni.

Általában igaz az, hogy egy cikkben jól elférnek az eltérő nézetek, külön szakaszokban; mindenki leírhatja azt, amit igaznak tart (ha azt hiteles forrásokkal alá tudja támasztani).

Általában – hacsak nem egy bizonyos nem-semleges nézet bemutatásáról van szó, amelyből az illető nézet jobban megismerhető – vegyük tekintetbe a források semlegességét is, használjunk lehetőleg olyan forrásokat, melyeket két ellentétes fél is elismer pártatlannak. Ha pedig ilyen nincs (ami bizony gyakorta előfordul), de mindenképp fontosnak tartjuk a cikk tárgyáról szóló vélemény ismertetését a cikkben, lehetőleg arányosan és a rokonszenv vagy ellenszenv kinyilvánításától tartózkodva taglaljuk nemcsak a véleményt, hanem az ezzel kapcsolatos ellenvéleményeket is. Még helyesebb, különösen az olyan rendkívül érzékeny pontok esetén, mint a vallás és a politika, ha az ilyesfajta véleményeknek külön cikket szentelünk, melynek címében és szövegében egyértelműen kiderül, hogy ez valakiknek a véleménye (pl. „a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének Állásfoglalása a kórházprivatizációról”, „az Al-Kaida aktivistáinak véleménye az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájáról” stb.)

A semlegességi követelmény, mely a Wikipédiának mint információforrásnak a hitelességét és komolyan vehetőségét kívánja biztosítani, természetesen sok tekintetben ütközik a szabad véleménynyilvánítás jogával. Az egyensúly megtalálása nagyon nehéz, ezért kérünk minden szerkesztőt, próbáljon higgadt és türelmes maradni, még akkor is, ha számára bosszantó, vagy elfogadhatatlan véleménybe ütközik. Ilyenkor kulturált hangnemben jelezze fenntartásait, és a kérdéses részt lehetőleg ne törölje azonnal, hanem tegye kommentbe, <!-- ... --> jelek közé, ilyenkor a vita lezárásáig nem fog látszani.