Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/Nevezetességi irányelv kiegészítése vasúti balesetekre

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Eredmény: A javaslat nem ment át, nem lett szavazásra bocsájtva. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2022. július 4., 00:18 (CEST)

Nevezetességi irányelv kiegészítése vasúti balesetekreSzerkesztés

A szövegjóváhagyási eljárás kiírása: Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2022. június 4., 11:19 (CEST)

A tulajdonképpeni szavazás legkorábban három nappal ez után az időpont után kezdődhet, és csak akkor lehet elindítani, ha a megfogalmazás utolsó változatát legalább 4 szerkesztő jóváhagyta, beleértve a kiírót is.

A törlési megbeszéléseken gyakran jelenik meg vasúti baleset szócikkéről szóló lap. Ezeken és ezek után általában komoly vita alakul ki, nem ritkán személyeskedésbe, személyes támadásokba átmenve. A vitát az generálja, hogy a balesetekről szóló szócikkek leginkább hírportálokon megjelenő írásokból áll össze, amely szembe megy a WP:NEM és a WP:NEV egyes részeivel.

A javasolt szavazás célja az, hogy bekerüljön a nevezetességi irányelvbe az a kitétel, hogy mindegy milyen forrásból áll össze a vasúti baleset szócikke, az vitán felül legyen nevezetes, függetlenül attól, hogy mekkora kár keletkezett és milyen nagy az áldozatok száma.

Kérés a folyamat leegyszerűsítésére:

  • Ez az előkészítő szavazás arról szól, hogy jól van-e megfogalmazva a szavazás javasolt szövege. Kérlek benneteket, hogy ne itt nyilvánítsatok véleményt arról, hogy a különböző vasúti balesetek nevezetesek-e.


Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!
Idekattintva fejezd ki véleményed:

A szavazás javasolt szövegeSzerkesztés

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

A vasúti balesetek esetében nem vizsgáljuk a nevezetességi irányelv kritériumának teljesülését, hanem az ilyen eseményeket automatikusan nevezetesnek tekintjük, függetlenül attól, hogy a tartalmuk milyen forrásból áll össze.

Támogatod-e, hogy a vasúti balesetekre ne legyenek érvényesek sem a WP:NEM, sem a WP:NEV ide vonatkozó részei, azaz ezeket a szócikkeket a fellelt és felhasznált forrásoktól, valamint az adatoktól (áldozatok száma, kármérték) függetlenül nevezetesnek és wikiképesnek tekintsük?

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

Jóváhagyom, hogy ez a szöveg szavazásra kerüljönSzerkesztés

Ha a más megfogalmazást szeretnél, vagy ha a szavazásra bocsátásnak irányelvi akadályát látod, akkor azt a Szövegmódosítási javaslatok című részbe írd!

Szövegmódosítási javaslatok és kifogások a szavazás megtartása ellenSzerkesztés

Symbol question.svg kérdés Nem volna ésszerű a szűkítést kivenni ("vasúti") és minden más, egyébként nem triviális módon forrásolható közlekedési szerencsétlenség ügyében megegyezni? Vagy a repülőszerencsétlenségek, vízi és közúti tragédiák bizonyos vonatkozásban más nevezetességi megítélés alá esnek? Pasztilla 2022. június 4., 11:59 (CEST)

Pasztilla, mivel az utóbbi időben a vasúti balesetekről írt szócikkek sokasodtak meg, és az ezekre kiírt törlési megbeszélésekből fakadtak a viták/veszekedések, arra törekedtem, hogy ezt a témakört tisztázzuk le egyszer és mindenkorra. Nyilvánvalóan észszerű a javaslatod, de -- egyelőre -- nem szeretném bővíteni a kört. Természetesen ha szükséges megteszem majd, de még megnézném, ez miképpen alakul. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2022. június 4., 12:05 (CEST)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Azzal egyetértek, hogy ne legyen minden vasúti (közlekedési-, repülő-, hajó-) baleset alapból nevezetes. Ezzel a mostani szövegjavaslattal egyetlen problémám van, hogy evidenciát ír le: azaz olyan dolog tiltását írná elő a nevezetességi útmutatóban, – amely nem említi nevesítve a vasúti baleseteket, mint kivételeket –, ezért a vasúti baleseteknek is alapból az általános nevezetességi kritériumoknak kell(ene) megfelelniük. Ha már a vasúti (vagy más) balesetek esetében valamilyen kivételt szeretnénk tenni, akkor célszerűbbnek tartanám annak a meghatározását, hogy mikortól enciklopédiába való, azaz milyen szempontok szerint fogadható el egy balesetről (akár vasúti, akár más) egy szócikk abban az esetben is, ha arról kizárólag csak sajtóhíradások jelentek meg, és nem lettek részletesen kitárgyalva legalább két független forrásban.

El tudok képzelni ilyen eseteket, és vannak is ilyenekre példák a magyar Wikipédia szócikkei között. Például ha politikus vagy más jelentős személy is érintett (mint például a Szmolenszki légi katasztrófa, vagy ha politikai okok (esetleg szabotázs) játszottak közre, vagy abban az esetben, ha valami miatt az első ilyen jellegű baleset volt (például önvezetős jármű balesete akármilyen jármű esetében), vagy a legnagyobb számú halálos/sérült esettel járt (ilyen például magyar vonatkozásban, ha jól tudom, a Szajoli vasúti baleset); vagy ha még évek múlva is hírként szerepel a médiában (mint például a Veronai autóbusz-baleset, esetleg olyan, amelyben valamilyen különleges eseménnyel párosult, (például a Boráros téri HÉV-baleset). Az általam az előzőekben példaként felhozott szócikkekben sincs legalább két olyan független forrás, amely részleteiben tárgyalná az eseményt, szinte kizárólag napi újsághírek alkotják a jegyzeteket és minimális a források száma (vagy egyáltalán nincs megadva forrás). A példaként felhozott szócikkeknek mégis jogosan van helyük egy enciklopédiában, véleményem szerint.

Ezért ha a nevezetességi irányelvhez mindenképpen hozzá szeretnénk nyúlni ennek a kérdésnek a tisztába tételéhez, akkor az általam fentebb leírt szempontok beillesztését is javasolnám figyelembe venni az útmutató kiegészítésekor annak kimondása mellett, hogy a balesetek ténye önmagában még nem nevezetes egy szócikk szempontjából. – Dodi123 vita 2022. június 4., 14:32 (CEST)

Módosításhoz jobb lenne a korábban elhangzottak valamelyikéből kiindulni. Vagy az általam felvázolt vasútra szabott elképzelésből, vagy @Malatinszky általános elképzeléséből. De ez a javaslat egy lapon veszi az összes lehetséges balesetet, még a gázolásokat is (mint ami most nemrég történt). Továbbá megválaszolatlan kérdéseket és/vagy kiskapukat hagy a váratlan vasúti események (mint az aszód–turai) terén, és menni fog arról a vita, hogy az most baleset (mert ez mind a baleset kategóriában van benne), ezért mentesül minden alól, vagy nem baleset, ezért vonatkoznak rá a követelmények, de akkor igazságtalan, mert nagy a kontraszt satöbbi, satöbbi. – balint36 utaspanasz 2022. június 5., 14:44 (CEST)

Symbol oppose vote.svg ellenzem ennek a szavazásnak a megtartását. Nekem úgy tűnik, a vasúti balesetekről szóló cikkeink ellentmondásos megítélésére ez a szavazás nem ad igazi választ. Nem érzem számottevő támogatását annak a gondolatnak, hogy a vasúti balesetekre ne legyen érvényes a WP:NEV illetve a WP:NEM. Szerintem a nézeteltérések igazi forrása az, hogy megoszlanak a vélemények a WP:NEM irányelvben szereplő "A Wikipédia nem aktuális eseményekről szóló, a médiában is megjelent híreket tartalmaz" mondat értelméről. Ahelyett tehát hogy a vasúti balesetekről akarnánk különszabályt létrehozni (vagy egy ilyen különszabály létrehozását elutasítani), inkább azt kéne megbeszélnünk, hogy pontosan hogyan is értelmezzük egységesen a fent idézett mondatot. -- Malatinszky vita 2022. június 6., 02:53 (CEST)

Egyelőre Symbol oppose vote.svg ellenzem én is. Egységes értelmezést kell alkalmazni. Alfa-ketosav vita 2022. június 6., 15:36 (CEST)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés: Tényleg ne legyen minden baleset a forrásoktól függetlenül nevezetes. A kritériumok, amik teljesülése esetén elképzelhető, hogy nevezetes:

  • jelentős, nevezetes személy érintettsége
  • évekkel később is hírként szerepel
  • kirívóan sok áldozat
  • további esemény a balesetet követően
  • politikai okok, ill. szabotázs
  • adott járműtípus(ok) balesetei közti elsőség (pl. önvezető és tetszőleges jármű balesete).

Alfa-ketosav vita 2022. június 6., 15:32 (CEST)

Örülök, hogy valaki felkarolta a témát, mert a nevezetességi útmutató vonatkozó része olyan általánosan fogalmaz, ami a gyakorlatban nehezen alkalmazhatóvá teszi, ahogy ez az elmúlt időben több törlési megbeszélésen is látható volt. Én ugyanakkor jobban örülnék, ha nem csupán a vasúti balesetekre szorítkoznánk, mert azt gondolom, hogy ugyanazok az elvek kellene vonatkozzanak minden hasonló jellegű eseményre. Szerintem a legjobb lenne az Enwiki négy pontból álló kritériumait átvenni (az irányelv többi részét képező részletezést viszont nem), mert egy a jelenleginél jelentősen egyértelműbb, ugyanakkor differenciált döntési módot tesz lehetővé. Ha ez túl nagy falatnak tűnik, akkor legalább a rendszeresen ismétlődő eseményekre (ilyen például a vasúti balesetek nagy része) vonatkozó negyedik pontot át lehetne venni. Azt nem szeretném, hogy a vasúti balesetek (vagy bármilyen egyéb baleset) automatikusan nevezetesnek legyenek tekintve, mert ezt inkább érzem egy hírportálra való tartalomnak. – FoBe üzenet 2022. június 12., 22:10 (CEST)

Pontosan azt gondolom, hogy nem azonosak a kritériumok közlekedési áganként. Ezt kvantitatívan talán az utaskilométerre eső balesetek számával lehetne alátámasztani. A halálos közúti balesetek sajnos mindennaposak, csak napi hírértékük van. A vasúti, légi, vízi közlekedési balesetek már néhány személyi sérülés esetén is maradandóak. Tudtommal ezek mindegyikét a KBSZ vizsgálja ki Magyarországon, ill. más országokban is a megfelelő külön hatóság, ami az autóbalesetekről nem mondható el. Tehát egyszerűen azért fontosabbak, mert a szakmai szervezetek minden esetben utánamennek a tanulságoknak, és próbálják elkerülni a következő ugyanolyan balesetet. Előbb-utóbb minden ilyenről fog születni egy nyilvános szakmai dokumentum (legalábbis a polgári közlekedésben). Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2022. június 24., 20:24 (CEST)

Konkrétan a fenti javaslatot senki sem hagyta jóvá a kiírás óta eltelt húsz napban. Lesz még ebből valami, vagy archiválhatjuk, és deklarálhatjuk, hogy más fórumon, más formátumban kell ezt a problémát megoldani? --Malatinszky vita 2022. június 24., 21:54 (CEST)

A szabály az tűnik lenni, hogy „Ha legalább három nap eltelt és kialakult egy jóváhagyott szöveg, vagy ha két hete nem jött újabb hozzászólás, akkor a szöveg jóváhagyási eljárása lezárható.” Bár ezek egyike sem áll fenn, én nem ragaszkodnék ahhoz, hogy a megbeszélés továbbra is nyitva maradjon, mert a javaslatnak sem jelentős támogatottsága nincs, sem pedig nem látszik az, hogy konstruktív szövegmódosításokkal egy konszenzusos szövegjavaslat lenne épp kialakulóban. FoBe üzenet 2022. június 25., 18:05 (CEST)

Szvsz ennek a szavazásnak a megtartása helytelen lenne. A vasúti baleseteket nem a médiafelhajtásuktól függően kellene ismertté tenni, nem is a halottak számától, hanem az esemény következményei kapcsán. Az olyasfélék napi szinten előfordulnak (sajnálatos módon), hogy vasúti átjáróban autókkal-traktorokkal ütközik egy vonat. Ezeket a cikkeket nem lehet hosszasan taglalni, mivel az esetek többségében az elhunytak ismeretlenek, az eljárás lezárásáról nem is igazán értesül a publikum. Más téma az olyan baleset mint például amikor autóbusz-vonat ütközik átjáróban, vagy két vonat találkozik. Viszont ezek mellett megbújnak a Wikin olyan cikkek is, mint például a vasúti veszélyhelyzetek, amiknél a legsúlyosabb "baleset" váltófelvágás/jelzőmeghaladás szokott lenni. Se sérült, se (más) anyagi kár, semmi se keletkezik, hirtelen felkapja a média, utána lecsendesedik végleg. Jelenleg ezekből is négy cikk létezik a Wikipédián, a fenti kérdés azonban nem nyújt tiszta képet arról sem, hogy ezek az események az irányelv megszavazásával automatikusan nevezetesek lennének-e. A szavazás megtartását (ez utóbbi felvetéstől függetlenül is) Symbol oppose vote.svg ellenzem, ne hozzunk létre külön irányelvi kiegészítést automatikus megerősítés szempontjából. – LaSza 🚍 (VITA) 2022. július 3., 21:41 (CEST)


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!