Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/Színész(nő) (2014. május)

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Szavazásra ment, itt szavazhatsz: Wikipédia:Szavazás/Színész(nő), 2014. május.

Színész(nő)Szerkesztés

avagy: Színészek neme a kategóriákban és a címekben

A szövegjóváhagyási eljárás kírása: --Karmela posta 2014. május 8., 23:35 (CEST)

A tulajdonképpeni szavazás legkorábban három nappal ez után az időpont után kezdődhet, és csak akkor lehet elindítani, ha a megfogalmazás utolsó változatát legalább 4 szerkesztő jóváhagyta, beleértve a kiírót is.

BevezetőSzerkesztés

A „színész” szót hol általános foglalkozás értelemben, a férfiakat és a nőket egyaránt beleértve használjuk, hol pedig leszűkítve úgy, hogy csak a férfiszínészeket vesszük beletartozónak.

A színészcikkek kategorizálása, valamint az egyértelműsítő toldalékkal ellátott színészcikkek címe két többé-kevésbé független rendszer, annyiban közösek csak, hogy mindkettőben problémákhoz vezetett a következetlen szóhasználat.

A színészkategóriák jelenlegi helyzeteSzerkesztés

A legtöbb színészkategória vegyesen tartalmaz férfiakat és nőket, de néhány népesebb színészkategóriát kettéosztunk női és férfi alkategóriára. Ezért háromféle megnevezésre is szükségünk van aszerint, hogy a kategória

 1. általános, vagy
 2. csak férfiakat tartalmaz, vagy
 3. csak nőket tartalmaz.

Ha a Kategória:Színészek kategóriából kiindulva egy kicsit körbekattintgattok, látni fogjátok, hogy jelenleg a következetlen szóhasználat miatt a kategóriafa felépítése sem éppen logikus. Például a Kategória:Magyar színészek kategóriába beletartozik a Kategória:Magyar színésznők is, ugyanakkor a férfiszínészeknek nincs önálló kategóriája.

Az egyértelműsítő kiegészítések jelenlegi helyzeteSzerkesztés

Azonos nevűek cikkcímében zárójelbe tett egyértelműsítő kiegészítésre van szükség, és ez megállapodásaink szerint alapesetben a foglalkozás. A toldalék így színészek esetében nemektől függetlenül „(színész)” lenne, hiszen a nők is színészi diplomát kapnak, nem színésznőit. A nőkről szóló cikkek címében részben mégis „(színésznő)” szerepel, hiszen ez egy több információt tartalmazó közlés, továbbá mivel ez megszólításként is megfelelne, így jobban mutat egy nő neve mellett.

Jó lenne a két szisztéma egyikében megállapodni, és következetesen azt használni.

Érdemes megfigyelni, hogy az egyértelműsítő toldalékoknál más a helyzet mint a három formát megkívánó kategóriáknál, ha a toldalékokban megkülönböztetjük a nemeket, akkor elég két forma, nem kell az általános forma lehetősége is. Ha pedig amellett döntünk, hogy nem teszünk különbséget a toldalékban nemek szerint, akkor rendszerint elég az általános forma önmagában.

Kivételt képezhetnek esetleg azok a speciális helyzetek, amikor két azonos foglalkozású személynek a neve is azonos, ám a nemük az azonos név dacára különböző. Például a koreaiaknál felléphet ilyen, persze nem csak a színész foglalkozásúaknál, hanem például a sportolóknál is. Az ilyen típusú helyzetek kezelését ez a szavazás nem tárgyalja, azt foglalkozástól függetlenül kéne rendezni.

ElőzményekSzerkesztés

A következő előzményekről tudok, de kérem, hogy írjátok hozzá, ha tudtok más helyeket is:


 • Eddig a problémák leírása, alább következnek a megoldási javaslatok.
--Karmela posta 2014. május 8., 23:35 (CEST)
Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!
Idekattintva fejezd ki véleményed:

A szavazás javasolt szövegeSzerkesztés

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

 • 1 A szavazás módja
 • A 2., 3. és 4. pont három különböző szavazás.
 • Az „a” pont mindegyikben az a lehetőség, hogy maradjon a jelenlegi helyzet. Ha ez kapja meg a szavazatok felét vagy többet, akkor az illető szavazás nem hoz változást, máskülönben igen.
 • A 3. és a 4. pontban a változtatási javaslatnak két változata is szerepel, a „b” és a „c”. Ha a jelenlegi helyzet megváltoztatása mellett döntünk, akkor azt a változatot vezetjük be a kettő közül, amelyik több szavazatot kapott, ám ha pontosan ugyanannyi szavazatot kapna a „b” és a „c”, akkor az érvek újabb megvitatása után megismételjük a két változat közötti szavazást.
 • A szavazások egyéb típusúak. (lásd: Wikipédia:Szavazás (irányelv)#A szavazási irányelvek összesítése)
 • Példa a szavazás formájára:
'''* 2a 3b 4c''' aláírás
 • 2 A színészek neme a kategóriák nevében
 • 2a
Maradjon a jelenlegi helyzet.
Példák:
 • 2b
A „színészek” megnevezést használjuk a színészkategória nevében, ha mindkét nembeli színészek cikkei beletartoznak (akár közvetlenül, akár alkategóriákon keresztül).
A „színésznők” szót használjuk a színészkategória nevében, ha kizárólag nők cikkei tartoznak hozzá (akár közvetlenül, akár alkategóriákon keresztül).
A „férfiszínészek” szót használjuk a színészkategória nevében, ha kizárólag férfiak cikkei tartoznak hozzá (akár közvetlenül, akár alkategóriákon keresztül)
Példák:
 • Kategória:Görög színészek → Iríni Papá, Mihálisz Kakojánnisz
 • Kategória:Magyar színészek → Kategória:Magyar színésznők → Darvas Lili, Berek Kati
 • Kategória:Magyar színészek → Kategória:Magyar férfiszínészek → Bilicsi Tivadar, Garas Dezső
 • Kategória:Magyar színészek → Kategória:A Nemzet Színésze cím tulajdonosai → Berek Kati, Garas Dezső
 • 3 Színészkategóriák bonthatósága nemek szerint
 • 3a
Maradjon meg esetenkénti döntésnek, hogy egy színészkategóriát nemek szerint felbontunk vagy sem.
 • 3b
Egy színészkategória nemek szerint csak akkor bontható tovább, ha a kategóriába közvetlenül (nem alkategórián keresztül) több színészcikk van besorolva, mint egy később külön meghatározandó szám (például 25).
 • 3c
A színészkategóriákat nem bontjuk fel nemek szerint. (Ennek győzelme esetén érdektelenné válik, hogy mi a 2-es számú szavazás kimenetele.)


 • 4 Színészek nemének jelzése az egyértelműsítő toldalékokban
 • 4a
Maradjon a jelenlegi helyzet.
Példák:
Példák:
 • 4b
Az egyértelműsítő kiegészítésekben a férfiszínészeknél és színésznőknél egyaránt a „(színész)” toldalékot használjuk.
Példák:
 • Tímár József (orvos)
 • Tímár József (színész)
 • Szabó Erika (politikus)
 • Szabó Erika (színész)
 • Németh Judit (fizikus)
 • Németh Judit (színész)
 • 4c
Az egyértelműsítő kiegészítésekben a férfiszínészeknél a „(színész)”, a színésznőknél a „(színésznő)” toldalékot használjuk.
Példák:
 • Tímár József (orvos)
 • Tímár József (színész)
 • Szabó Erika (politikus)
 • Szabó Erika (színésznő)
 • Németh Judit (fizikus)
 • Németh Judit (színésznő)

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

Jóváhagyom, hogy ez a szöveg szavazásra kerüljönSzerkesztés

Ha más megfogalmazást szeretnél, vagy ha a szavazásra bocsátásnak irányelvi akadályát látod, akkor azt a Szövegmódosítási javaslatok című részbe írd!
 1. Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető --Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2014. május 11., 13:24 (CEST)
 2. Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető Xiaolong Dragon.svg Üzenő 2014. május 11., 13:35 (CEST)
 3. Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető Joey Olympic rings without rims.svg üzenj nekem 2014. május 11., 14:04 (CEST)
 4. Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető – LADis LA ék.jpgpankuš 2014. május 11., 17:55 (CEST)
 5. Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető - Fauvirt vita 2014. május 12., 05:28 (CEST)
 6. Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető  … szalax üzenő 2014. május 12., 09:30 (CEST)

Szavazásra ment, itt szavazhatsz: Wikipédia:Szavazás/Színész(nő), 2014. május.

Szövegmódosítási javaslatok és kifogások a szavazás megtartása ellenSzerkesztés


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!