Wikipédia:Szerkesztők szankcionálása/IGe

A kitiltási folyamat megindításához legalább három embernek kell tanúsítania, hogy megpróbáltak beszélni a felhasználóval, de nem jutottak eredményre. A három próbálkozásnak egyazon vitán belül kell lennie, vagy egyazon kifogáson kell alapulnia. A tanúskodóknak bizonyítékot kell szolgáltatniuk az erőfeszítéseikről, és alá kell írniuk ezt az oldalt. Ha ez ezen lap létrehozásától számított 48 órán belül nem következik be, a lap törlésre kerül. (A lap létrehozásának időpontja: 2005. szeptember 29., 17:56 (CEST), a jelenlegi idő: 12:26, 15 augusztus 2020 (UTC).)A kitiltási javaslat indoklásaSzerkesztés

Ezt az összegzést azok írták, akik vitatják a felhasználó viselkedését. Akik más szekcióban aláírnak, ne szerkesszék ezt a szekciót.

ÖsszefoglalóSzerkesztés

IGe felhasználó a lentebb aláíró szerkesztők szerint nem alkalmas Wikipédia-szerkesztőnek, mert képtelen elfogadni a közösség játékszabályait. Az irányelveket rendszeresen megsérti vagy kijátssza, a többi szerkesztőt sértegeti, a közösségi lapokat rendszeresen elárasztja panaszaival és kampányaival, konszenzuskészsége minimális, stb. Az alábbi részletes ismertető azt kívánja bemutatni, hogy IGe tevékenységével kimeríti a troll legtöbb jellemzőjét. Az ismertető további irányelvek megsértését alátámasztó példákkal zárul.

A korábbi indítványok (szavazás IGe egy hetes kitiltásáról, véleménykérésIGe válasza), amelyek arra irányultak, hogy viselkedésén változtasson, sajnos eredménytelenek voltak. A most javasolt szankció a teljes kitiltás, azaz a megszavazott időtartamra szerkesztési jogainak felfüggesztése a magyar Wikipédiában.

A szankció időtartamát a javasolt módszerrel állapítjuk meg: a leghosszabb olyan időtartam, amelyet vagy amelynél hosszabbat a szavazók legalább kétharmada támogat. Szavazni tetszőleges időtartammal lehet, nullától (azaz ne legyen kitiltva) az örökig.

TrollingSzerkesztés

Nem helyénvaló tartalom feltöltéseSzerkesztés

P-DOXSzerkesztés

IGe egyik első tevékenységeként létrehozott egy, az általa alapított P-DOX „vallásról” szóló cikket. Miután a nevezetesség hiánya miatt többen javasolták a cikk törlését vagy beolvasztását, IGe maga jelölte törlésre (lásd az áthúzott szöveget); röviddel ezután a javaslatát visszavonta, és erre és más mondvacsinált okokra hivatkozva megpróbálta elérni, hogy a szavazás érvénytelen legyen. Miután ezzel nem járt sikerrel, a szavazást a konszenzus ellenében is érvénytelennek jelölte meg, és homályos fenyegetőzéssel próbálta megakadályozni a törlést.

Kijelentkezve folyamatosan eltávolította a lapról a törlés sablont. A törlés után a szócikket (szintén anonként) újra létrehozta, és az azonnali törlés sablont újra és újra eltávolította róla, egészen az újabb törlésig.

EgyébSzerkesztés

Néha a szócikk névtér felhasználásával „üzenget” a többi szerkesztőnek (pl. a kettős mércék visszaütésével való fenyegetőzés a róla szóló véleménykérés megindításakor).

Rendszeresen sértegeti, provokálja a hívőket, többnyire a vitalapokon ([1], [2], [3]) vagy a szerkesztési összefoglalókban ([4]), de néha szócikkekben ([5]) vagy képnevekben ([6], [7]) is.

A Wikipédia eljárásaival való visszaélésSzerkesztés

TörlésSzerkesztés

Időnként demonstrációs jelleggel indít szavazásokat:

SzavazásokSzerkesztés

IGe rendszeresen indít olyan szavazásokat, amikben tényként állítja, hogy a Wikipédián elnyomás, diktatúra, klikkesedés, kettős mérce stb. van; a szavazások állítólagos célja ezek megszüntetése. Mivel ezeket semmivel nem támasztja alá, a többség értelmetlennek mondja a szavazást; ezek után IGe úgy hivatkozik a szavazásokra, hogy „a Wikipédián megszavazták, hogy legyen elnyomás/diktatúra/klikkesedés/kettős mérce/...”. Vagy pedig a szavazás puszta tényét tünteti fel annak bizonyítékaként, hogy elnyomás, diktatúra stb. van.

Az általa kiírt szavazások, és néhány példa arra, hogyan hivatkozott rájuk utólag:

Miután Data Destroyer többször támadta IGét az általa létrehozott nagyszámú csonk miatt, amit rendszeresen más szerkesztőknek kellett rendberakni utána, IGe Data Destroyer közel 30 cikkét csonknak jelölte ([14], [15]), majd szavazást kezdeményezett arról, hogy a rövid cikkek automatikusan csonknak számítsanak. A szavazási javaslatban a válaszlehetőségek közül IGe kihagyta azt a lehetőséget, amit a szerkesztők túlnyomó többsége támogatott (hogy egy cikket nem lehet automatikusan, csak a hossza alapján csonknak minősíteni). A szavazás kiírását néhány napos vita előzte meg, tehát IGe pontosan tudhatta, hogy az általa kiírt választási lehetőségek egyikét sem támogatják.

Annak ellenére, hogy mindenki más értelmetlennek tartotta, IGe kiírta a szavazást, és kijelentette, hogy aki nem az általa adott lehetőségek egyikét választja, annak érvénytelen a szavazata. Miután a szavazást senki nem fogadta el, szándékos szétverésről beszélt.

Kiemelt cikk szavazásSzerkesztés

A kiemelt cikkekről szóló szavazás más szerkesztők bosszantására, megbántására, „megbüntetésére” használta:

Kiváló Wikipédista DíjSzerkesztés

A díjat, amit egy hosszú ideje a Wikipédián dolgozó, és remek munkát végző szerkesztőnek szoktak adni előzetes egyeztetés után, IGe bárki más megkérdezése nélkül Mathnak adta nem sokkal kettejük megérkezése után. (Az indoklás: „A logikus érvelési tehnikákra való rávilágításért.”) Később arra hivatkozott, hogy a díjjal sok más ember álláspontját is képviselte, akik „távolból figyelik” az eseményeket.

Kritika rossz helyenSzerkesztés

ErdőtűzSzerkesztés

IGe a hozzászólásait gyakran két-három helyre is bemásolja, az ismételt kérések ellenére is. Néhány példa:

Hozzászólásait gyakran az általa indított, Wikipédián kívüli fórumtopikokba is bemásolja (van, hogy mind a hatba.)

Dráma, vádaskodásSzerkesztés

IGe szinte minden megnyilvánulását egy túldramatizált, felnagyításokkal, csúsztatásokkal teli hangnem kíséri. Az egyes cikkekkel kapcsolatos problémáit, más szerkesztőkkel való nézeteltéréseit rendszerint a Kocsmafalon is közzéteszi, az esetek jelentőségét nevetségesen eltúlozva, hitvédő propagandáról, vandálságról, elnyomásról, ideológiai tisztogatásról vagy „hitkomisszárságról” beszélve. Többször is meggyanúsított szerkesztőket vagy a Wikipédia egészét törvénysértéssel vagy azzal határos tevékenységgel: „egy IP tartomány letiltása törvénytelen”, személyes adatok, IP (az ellenvetést figyelmen kívül hagyja, nyenyec kérdésére, hogy mit is mond tulajdonképpen, kitérően válaszol, de a törvénysértéssel kapcsolatos homályos vádat megismétli).

A saját helyzetét a Holokauszt áldozataiéhoz hasonlítja ([29], [30]), a neki nem tetsző döntéseket cenzúrának, diktatúrának nevezi. Többször megvádolt más szerkesztőket azzal, hogy egy klikket alkotnak, nem tartják be a szabályokat, vagy zoknibáboznak.

Ezek a vádak csak a zavarkeltést vagy a provokációt szolgálják, sosem hoz fel bizonyítékokat, nem próbálja meg alátámasztani őket, a legtöbbször még kifejteni sem hajlandó, hogy mire gondol. A többi szerkesztő kísérleteit, hogy tisztázzák, mi a probléma ([31], [32], [33], [34], [35]), figyelmen kívül hagyja, illetve kitörli a vitalapjáról.

„Békekötés”Szerkesztés

A véleménykérés indulásakor IGe ajánlatot tett a békekötésre. Az ajánlat – amellett, hogy tökéletesen semmitmondó – úgy van megfogalmazva, hogy még ha akarja, se tudja teljesíteni senki. (IGe kikötötte, hogy csak egy „kijelölt képviselővel” hajlandó tárgyalni, holott jól tudta, hogy ilyen kijelölésre nincs mód; és nem is határozta meg, pontosan kik azok, akiknek a képviselőjét várja.) Amikor Dhanak erre felhívta a figyelmét, IGe kitörlölte az üzenetet.

Kreatív zavarkeltésSzerkesztés

 • Üzenetek eltüntetése az adminisztrátorok üzenőfaláról
 • Rendszeresen törli a neki szóló üzeneteket
 • beletörlés más hozzászólásába, puszta kötekedésből (Ali rendszeresen erről az IP-ről írt, lásd a válaszát)
 • Szavazások kitörlése [36]
 • Értelmetlen kategóriák létrehozása tiltakozásképpen:
  • „Kategória:Magyarabb és Keresztényebb vonatkozású személyek” 'Kell egy ilyen is legalább.' 81.182.127.248 címről
  • „Kategória:Ateista vonatkozású magyar személyiségek” 'Nehogy más éppen ilyen ne legyen.' '81.182.127.250' címről
  • „Kategória:Nem vonatkozó keresztény nem magyarok” 'Ilyn sincs még. Legyen.' '81.182.127.250' címről
  • Megj. ezek a törlési naplóból érhetőek el.
Userlap spamSzerkesztés

IGe több különböző kérdésben (csonkok, kocsmafal neve, Data Destroyer-ről szóló véleménykérés) „kampányolt” a maga álláspontja mellett úgy, hogy egy egyenfelhívást másolt be több tucat felhasználó vitalapjára. ([37], [38]) A felhasználók nagy részét egyáltalán nem ismerte (volt közöttük számos újonnan jött, tehát szavazásra nem jogosult és jónéhány olyan is, aki a userlapján is jelezte, hogy nem beszél magyarul.) Bár többen is jelezték neki, hogy zavarja őket ez a fajta „reklám” (Balli, Csörföly D, CsTom, CsTom2, NZs), és az adminok is többször figyelmeztették (Serinde, Tgr, Dhanak), a figyelmeztetéseket törölte, és folytatta ezt a gyakorlatot.

Fórumos kampánySzerkesztés

IGe számos különböző fórumon igyekezett és igyekszik még mindg azt a látszatot kelteni, hogy a Wikipédiában valláspárti cenzúra, ideológiai tisztogatás, diktatúra, jogtiprás stb. van:

A fórumokon rendszeresen elhallgatásokkal, csúsztatásokkal vagy nyílt hazugságokkal operál. (Pl. rendszeresen hivatkozik a több mint 1000 szerkesztőre, aminek a valótlanságára már a legelején felhívták a figyelmét; úgy állítja be, mintha az általa támadottak nagyrészt a vallásukat védő hívők lennének, holott tudja, hogy jelentős részük ateista.) Ezekre alapozva igyekszik húsbábokat toborozni, amik támogatnák a szavazásokon és a szerkesztési háborúkban. (Mint az utóbbi napok eseményei mutatják, nem is minden eredmény nélkül.) A Wikipédián ezekre a fórumokra hivatkozva többször próbálta fenyegetni vagy megfélemlíteni a közösséget ([39]).

ZoknibábokSzerkesztés

Mivel ismert volt, hogy IGe a fórumokon szokott zoknibábokat használni, pár nappal a bejelentkezése után Grin és nyenyec is figyelmeztette, hogy ezekkel ne éljen vissza a Wikipédiában.

Ennek ellenére az elmúlt napokban két olyan szerkesztő is megjelent, akinek a hozzászólásaiban felismerhetőek IGe kedvelt témái, szófordulatai, jellegzetes helyesírási hibái. Ezek a felhasználók támogatták IGét (minden esetben értékelhető indoklás nélkül) véleménykérésen vagy szerkesztési háborúban.

 • AAAteista (vita, szerk): összesen 7 szerkesztése van:
  1. a felhasználói lapjának a létrehozása, ahol kifejti, hogy hívásra jött ide;
  2. három nappal később szavazás IGe mellett és Data Destroyer ellen a két véleménykérésben;
  3. újabb 5 nappal később, amikor IGe után Modern Talking írónak is elfogynak a visszaállításai, beszáll mellettük a szerkesztési háborúba (24 perccel az előző visszaállítás és 5 perccel IGe blokkolása után).

Szerkesztés anonkéntSzerkesztés

Ide tartozik még, hogy IGe rendszeresen szerkeszt kijelentkezve, keveri a bejelentkezett és az anonim szerkesztéseit (felváltva szerkeszt ki- és bejelentkezve, anonimként szerkeszti a userlapját, anonimként írt szöveget bejelentkezve aláír stb.), és a kijelentkezést előszeretettel használja fel szerkesztési háborúkban a három visszaállítás szabályának a kijátszására (ezért már egy napos blokkot is kapott). Két lista az általa használt IP címekről:

Sikertelen véleménykérésSzerkesztés

A Wikipédia:Szerkesztők véleményezése/IGe alatt induló véleménykérés célja az volt, hogy felmérje, hogy a közösség mit gondol IGe tevékenységéről, hogy neki van-e igaza abban, hogy csak néhány ember támadja őt ideológiailag, és hogy a közösség szeretné-e, ha változtatna a viselkedésén.

Az eredmény: 16 egyetértés (12+4) a VK tartalmával; 1 egyetértés IGe válaszával (mellesleg egy olyan szerkesztő, aki pár hete regisztrált, és csak IGe által preferált módon és helyen tevékenykedett), és 1 külső vélemény (Math, bár kérdéses, hogy a véleménye mennyiben „külső”), aki IGe nézőpontját támogatta (+1 nagyon valószínű IGe zoknibáb vagy szavazóbáb). Ha belevesszük a feltehetően IGe által „hamisított” szavazatot, még akkor is 16 egyetértő, és 3 ellenző szavazat volt az eredmény (84%), ami minden szempontból jelezte, hogy a közösség elítéli IGe felsorolt magatartását, és kívánja, hogy ezen változtasson.

A véleménykérést IGe már annak megkezdődése előtt elutasította. Hatására semmit sem változtatott magatartásán, gyakorlatilag minden ott felsorolt tevékenységét azóta is folytatja. Láthatóan nem hajlandó elfogadni a közösség kérését.

A válasz részben látható véleményén túl a VK alsó részén olvasható ismét fenyegetése: „Csak azt írom le, hogy mit fogok tenni, ha ez a koncepciós eljárás nem áll le. Egy ilyen eljárás után, ugyan mi tarthatna féken???” Láthatóan nem csak a közösség kérését nem tartja tiszteletben, de még fenyegeti is a Wikipédiát, annak szerkesztőit. Ez a viselkedés elfogadhatatlan egy lexikon szerkesztőjétől.

További irányelvek megsértéseSzerkesztés

A három visszaállítás szabályának megsértéseSzerkesztés

Személyes támadásokSzerkesztés

Bizonyítékok a kifogásolt viselkedésreSzerkesztés

(adj linkeket és diffeket)

Lásd linkek fentebb.

Kapcsolódó irányelvekSzerkesztés

{sorold fel az irányelveket, amik a kifogásolt viselkedéssel kapcsolatosak}

 1. Wikipédia:Troll
 2. Wikipédia:Zoknibáb
 3. Wikipédia:Kerüld a személyes támadásokat
 4. Wikipédia:A három visszaállítás szabálya
 5. Wikipédia:Ne kelts zavart a Wikipédiában

Lásd még: MeatBall:WhatIsaTroll - nem Wikipédiás elv, de nagyszerű leírása annak a fenti viselkedésformának (angol)

Bizonyítékok arra, hogy próbálták megbeszélni az ügyet, de nem sikerültSzerkesztés

Megbeszélési kísérletek, figyelmeztetések:

IGe a hozzá intézett kérések és figyelmeztetések többségét vandalizmusnak minősítette és törölte a vitalapjáról. ([93], [94], [95], [96], [97])


A kitiltási javaslat megalapozottságát tanúsító felhasználókSzerkesztés

Itt minimum 3 aláírás szükséges ahhoz, hogy: 1) a folyamat megindulhasson (olyan aláírások, akik megpróbálták vele megbeszélni), 2) ha a kitiltásra felterjesztett személy 48 órán belül nem írja meg a véleményét, akkor meginduljon a szavazás (ez már bárki aláírása lehet, aki amúgy szavazásra jogosult). (Ettől függetlenül jelezheted egyetértésedet a kiírással.)

(aláírás négy tildével: ~~~~)

 1. DHanak :-V 2005. szeptember 29., 17:58 (CEST) – A legteljesebb mértékben egyetértek.
 2. nyenyec  2005. szeptember 29., 17:59 (CEST)
 3. grin 2005. szeptember 29., 20:44 (CEST)
 4. Gubb 2005. szeptember 29., 22:19 (CEST)
 5. Data Destroyer 2005. szeptember 29., 23:01 (CEST)
 6. OsvátA. 2005. szeptember 29., 23:10 (CEST)
 7. NZs 2005. szeptember 30., 14:30 (CEST)
 8. Alensha  * 2005. október 2., 17:32 (CEST)

VálaszSzerkesztés

Ezt az összegzést az a felhasználó írta, akinek a viselkedéséről vita folyik, vagy más felhasználók, akik szerint a vita igazságtalan, és a fenti összefoglaló elfogult vagy hiányos.

{Ide írd az összefoglalót, de csak a lenti listában írj alá.}


Felhasználók, akik egyetértenek ezzel az összefoglalóval (aláírás négy tildével: ~~~~):

Kapcsolódó elvek:

SzavazatokSzerkesztés

Itt jelezd, hogy támogatod-e a felhasználó kitiltását és ha igen, mennyi időre. A kitiltás ideje az a leghosszabb időtartam lesz, amit, vagy aminél hosszabbat a szavazók kétharmada, de legalább tíz szerkesztő támogat. Részletesen lásd a Wikipédia:Szerkesztők szankcionálása lapot.

A kitiltási irányelv 5. pontja alapján a szavazást megnyitom, mivel IGe nem írt választ, de a jóváhagyás több, mint két embertől (7) megvan. A szavazás lejárata 1 hét, lejárat időpontja 2005. október 9. 17:00 óra.

 1. támogatom a maximális időre (praktikusan örökre) a nem-cikk irományainak eltüntetésével együtt – Váradi Zsolt 2005. október 2., 16:56 (CEST)
 2. támogatom, örökre, leginkább a zoknibábokkal történő csalásai miatt. Támogatom nem-cikk allapjainak törlését is. Data Destroyer 2005. október 2., 16:59 (CEST)
 3. támogatom 1 évre mivel javíthatatlan optimista vagyok, szerintem elég hosszú idő esetleges változásokhoz valamely oldalon --Rodrigó 2005. október 2., 17:05 (CEST)
 4. támogatom örökre, szerintem úgyse változik. Max akkor, ha a pédoxról áttér valami értelmesebb vallásra... --NZs 2005. október 2., 17:17 (CEST)
 5. támogatom örökre -- nyenyec  2005. október 2., 17:19 (CEST)
 6. támogatom, 2 évre, zokni- és húsbábjaival együtt; ha 1 év alatt zoknibábozással próbálkozik, akkor örökre. Támogatom továbbá user-allapjainak törlését is. Gubb 2005. október 2., 19:07 (CEST)
 7. támogatom örökre - nem látok esélyt a helyzet normalizálódására. -- Serinde 2005. október 2., 19:10 (CEST)
 8. támogatom, végleg, az álruháival egyetemben -- OsvátA. 2005. október 2., 19:24 (CEST)
 9. támogatom, 2 évre, hátha megjavul... bár nem tartom valószínűnek. Alensha  * 2005. október 2., 20:24 (CEST)
 10. támogatom örökre, ha ennyi idő alatt nem sikerült beilleszkednie a közösségbe, akkor sosem fog. Támogatom a nem cikk lapjainak törlését is. --nagytibi üzen, ? 2005. október 2., 20:28 (CEST)
 11. támogatom örökre, nem hiszek abban, hogy képes lenne megváltozni, és tisztelni mások gondolatait. (Támogatni fogom a userlapjainak törlését is, de ezt majd egy törlési szavazáson ejtsük meg azután, hogy ez lezajlott [ne keverjük a két szavazást, mert nem mindenki akar mindkettőre szavazni]. Nem árt, ha jelzitek, hogy ezt támogatjátok-e, de ez itt most legyen csak informatív egymás számára.) --grin 2005. október 2., 21:00 (CEST)
 12. támogatom örökre – mint többen előttem, én sem hiszem, hogy IGe képes eléggé megváltozni ahhoz, hogy ne kerüljön állandó konfliktusba az itteni közösséggel. --DHanak :-V 2005. október 3., 16:09 (CEST)
 13. támogatom 1 évre -- hátha megjavul, az ember életében semmi sem állandó, csak a változás... -(Támogatni fogom a userlapjainak törlését is)■ » KeFe « 2005. október 3., 16:55 (CEST)
 14. támogatom korlátlan időre – az indexen már 5 éve folytatja hasonló tevékénységét, nem hiszem, hogy egy-két év alatt bármit változna. Ha mégis megjavul, bármikor meggyőzheti erről a Wikipédia közösségét, és akkor feloldható a ban. Az egyéb lapok törlését feleslegesnek tartom. --Tgr 2005. október 4., 00:30 (CEST)
 • Lezárva

Érvénytelen szavazatok:

 • ellenzem mivel a kiirasban nem talaltam olyan indokot, ami megfeleloen objektiv, es a kitiltashoz eleg eros lenne. az eljaras nem torvenyszeru. szavazatom ervenytelen, mivel a lezaras utan tortent. sajnos nem figyeltem fel a szavazasra, mivel a tajekoztatas pocsek. --Math 2005. október 10., 17:41 (CEST)
 • támogatom örökre – a nyugalom érdekében --Shenki 2005. október 4., 01:06 (CEST)
  • még nem vagy szavazásra jogosult. -- nyenyec  2005. október 4., 05:21 (CEST)


A szavazás eredményeSzerkesztés

 • Érvényes szavazatok: 14
 • Érvénytelen szavazat: 1
 • 1 évre: 2
 • 2 évre: 2
 • Végleges kitiltásra: 10

Eredmény:

 • User:IGe szerkesztési jogait a magyar Wikipédiában a szavazás alapján korlátlan időre felfüggesztettük.

-- nyenyec  2005. október 9., 22:24 (CEST)

VitaSzerkesztés

Minden olyan hozzászólást, ami nem egy szavazattal vagy támogatás jelzésével kapcsolatos, az oldal vitalapjára írj.