Főmenü megnyitása

Cadenas-ferme-rouge.svg Törlési megbeszélés lezárt jegyzőkönyve


Az alábbi törlési javaslatot archiváltuk. Kérjük, ezt a megbeszélést már ne módosítsd! A további hozzászólásokat a cikk vitalapjára írhatod. Ezt a lapot már ne szerkeszd!

Az eredmény: Konszenzus a maradásról.--Szilas vita 2014. február 19., 08:32 (CET)

Salamon AntalSzerkesztés

(cikkcikk szerkesztésevitavita szerkesztéselistamunkalap szerkesztésetörténethivatkozásoklogdellogfigyeltörölátnevezjogsértőzlevédlezárWP:AK)

Nem nevezetes papi személy. Ha amiatt nevezetes, mert ő volt az első moldvai csángó, aki Erdélyben lett pappá, ahhoz tudni kell, hogy már a 19. század végén is moldvai csángók, akik a jászvásári papi szemináriumban tanultak. Apród vita 2014. február 13., 02:09 (CET)

Symbol keep vote.svg maradjon A cikkalany nevezetességét több nemtriviális, független említés igazolja:

Ellenben valószínűleg szükség lesz egyértelműsítésre, van ugyanis egy szintén nevezesnek tűnő Salamon Antal nevű traumatológus orvos is. --Malatinszky vita 2014. február 13., 16:32 (CET)

Symbol keep vote.svg maradjon Én írtam a szócikket. Személyesen is volt szerencsém találkozni vele egyszer Kosteleken. Tényleg rendkívüli ember volt. 3 olyan elemet emelnék ki az életéből ami unikálissá teszi:

- Nagyon sok csángó gyermeket küldtek és küldenek papnak, de általában Jasiba, ahol román nyelvű katolikus papokat képeznek belőlük. Nekik nem szabad megszólalni magyarul a hívek előtt (a magyar az "ördög nyelve", hangoztatják), se misén, se azon kívül (még gyóntatni sem lehet magyar nyelven, holott az idős nénik nem tudnak románul egy szót sem, tehát vagy elzarándokolnak 200 km-t Csíksomlyói búcsúba, vagy bűnben halnak meg, ami a nagyon vallásos csángóknál roppant fontos dilemma). Így furcsa módon pont a csángó származású papok teszik a legtöbbet a csángók elrománosítása érdekében.

Ezt a folyamatot törte meg Salamon Antal. Ő volt az első csángó fiatal, aki átjött Erdélybe tanulni, itt végezte a teológiát, ezért a magyar vezetésű Gyulafehérvári Főegyházmegye papja lett. Kosteleket 1952-ben elvették Hargita megyétől és Bákó megyéhez csatolták. De az egyházi határok nem változtak, ezért továbbra is a Gyulafehérvári Érsekség nevezett ki oda papot. Azért esett rá a választás mert ő is csángó és a kostelekiek is azok. Tehát az ő helyzete és munkája teljesen unikális volt egész Romániában. Speciális helyzete folytán csak neki sikerült megtörni egyetlen eldugott kis faluban a diktatúra törekvését: végig magyarul prédikált a csángóknak, ezzel megtarthatta hitüket és nyelvüket egyaránt.

- Az előzőek miatt igazából ő volt a csángó gyerekek magyartanításának apostola. Helyzeténél fogva (nem parancsolhatott neki a jasi püspök) megtehette és meg is tette, hogy maga köré gyűjtötte az óvodás ás iskolás korúakat, és tanította őket magyarul írni, olvasni, számolni. Ezzel 36 év kemény munkájával megmentett egy teljes falut az elrománosodástól. Az ő munkája volt a minta, amikor a Csángómagyar Szövetség megindította a csángók iskolán kívüli magyar nyelvű oktatását, ami napjaikban már szinte nemzeti mozgalommá nőtte ki magát.

- Teljesen véletlen, hogy a nácik által később mártíromságba üldözött, boldoggá avatott Rupert Mayer pont Kosteleknél vesztette el a lábát az I. világháborúban. Ez az esemény teljesen megváltoztatta az életét, gondolkodását, elkötelezettségét. Tehát az, hogy elérte a szentségben a boldog "fokozatot" az jelentős mértékben Kostelekhez köthető. Ezt ismerte fel Salamon Antal és elkezdte Rupert Mayer kultuszának kialakítását, ápolását Kosteleken és az egész egyházmegyében. Ténykedése már a meglehetősen hosszú és bonyolult boldoggá avatási procedúra segítésében is megnyilvánult (helyi adatokkal tudta segíteni a folyamatot), a boldoggá avatás után pedig Rupert Mayer példáját tudta hívei elé állítani. Egy ilyen eldugott, elhagyatott és hányatott sorsú vidéknek nagy lelki erőt tud adni, ha egy boldoggá avatott személy kézzel foghatóan köthető az ő lakóhelyükhöz. De ez nem megy magától, ebbe sok energiát kell befektetni, és ő felismerve az egyedülálló "topológiaia" lehetőséget végigvitte ezt a folyamatot.

Lehet, hogy a szócikkben nem sikerült ennyire plasztikusan visszaadnom mindezt, ezért elnézést kérek, és szívesen veszek minden segítséget a szócikk csiszolásához, finomításához.Gonda István vita 2014. február 13., 17:46 (CET)

Symbol keep vote.svg maradjon Százával vannak ennél kevésbé értékes szócikkek (gondolok itt például a bárgyú rajzfilmekre). Wikizoli vita 2014. február 13., 18:48 (CET)

Ezt inkább ne csináljuk. Ne szóljuk le témájuk alapján mások szócikkeit. Malatinszky vita 2014. február 13., 19:01 (CET)

Symbol keep vote.svg maradjon Nevezetességét több nemtriviális, független említés igazolja (ld. feljebb!) - Csurla vita 2014. február 13., 19:29 (CET)

Valóban Gondai szerkesztő megjegyzéséből olyan dolog is kiderült számomra, amit nem tudtam, az hogy oktatási tevékenysége mintát jelentett a Csángómagyar Szövetségnek a csángók iskolán kívüli magyar nyelvű oktatásának megindításában, vagyis nem csupán Bákó megyének, hanem az összcsángóságnak volt mintaképe, ezért meginogtam a törlési döntésemben. Apród vita 2014. február 14., 01:21 (CET)

Az egyértelműsítésen kívül akkor is van egy nem közvetlenül a törléshez kapcsolódó dolog is, hogy a halálozási listában viszont nincsen megjelölve a nemzetisége és állampolgársága, csak annyi, hogy Kostelek papja, mintha legalábbis magyarországi településről van szó. Ráadásul 80 évesként lett írva, pedig úgy tudtam, hogy a forrás szerinti "80. életévében" 79 és nem 80 éves kort jelent. Apród vita 2014. február 15., 01:18 (CET)


A fenti megbeszélést archiváltuk. Kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a lapot ne szerkeszd!