Wikipédia:Törlésre javasolt lapok/Szikszai Mária

Cadenas-ferme-rouge.svg Törlési megbeszélés lezárt jegyzőkönyve


Az alábbi törlési javaslatot archiváltuk. Kérjük, ezt a megbeszélést már ne módosítsd! A további hozzászólásokat a cikk vitalapjára írhatod. Ezt a lapot már ne szerkeszd!

Az eredmény: A Romániai magyar irodalmi lexikonon túl források hozzák a szócikk alanya szerepel a Köztestület2009: Köztestületi tagok 2009. Szerk. Tolnai Márton. Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 2009. 684 o.-n, a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet és a Magyar Tudományos Művek Tára oldalon, továbbá a PIM-ben is. Az adatok túlnyomó része egyébként nem személyes adat, azokkal a szócikk alanya nem rendelkezhet, és – mivel – a Wikipédia amúgy is csak már máshol megjelent adatokat jeleníthet meg (első közlés tilalma), így az adatok olyan helyekről származnak, amelyek már máshol megjelentek. További megjegyzés az Amikor a lexikont megjelentették, nem volt érvényben az EU személyi adatokról szóló rendelkezése, azóta viszont érvényes. állításra, hogy a szócikk is régebbi a hivatkozott jogszabálynál. A szócikk a Wikipédia szabályai szerint nevezetes, megmaradt. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2019. október 22., 08:18 (CEST)

Szikszai MáriaSzerkesztés

(cikkcikk szerkesztésevitavita szerkesztéselistamunkalap szerkesztésetörténethivatkozásoklogdellogfigyeltörölátnevezjogsértőzlevédlezárWP:AK)
Ez egy törlési javaslat megbeszélése. A cél nem feltétlenül a cikk törlése, hanem – ha lehetséges – a hibák kijavítása. Kérjük, ha hozzászólsz, kerüld a hibás érvelést és tartsd szem előtt a Wikipédia idevágó szabályait (nevezetesség, mi nem való a Wikipédiába?).

INDOKLÁS Indoklás: 1. A lap személyemről szól, és engedélyem nélkül hozták létre. 2. Az EU-s törvények értelmében rendelkezhetek a rólam szóló személyes adatok és információk nyilvános megjelenítéséről. 3. A Wikipédia számára nem vagyok nevezetes személy. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője 13mária13 (vitalap | szerkesztései)

Symbol keep vote.svg maradjon Szikszai Mária nevezetes személy, a Wikipédia számára is. Gerry89 vita 2019. október 18., 23:29 (CEST)

1., Nem is erről szól a dolog, a nevezetesség nem engedélyhez kötött.

2., A Wikipédia másodlagos információt közöl, olyanokat, amik máshol már megjelentek.

3., De igen. Wikipédia:Nevezetesség Gerry89 vita 2019. október 18., 23:34 (CEST)

Válaszaim: 1. Nem a nevezetességet kötöttem engedélyhez, hanem a lap létrehozását. 2. Amikor a lexikont megjelentették, nem volt érvényben az EU személyi adatokról szóló rendelkezése, azóta viszont érvényes. Ebben szó van a személyi adatok védelméről, a törléshez való jogról és az elfeledtetéshez való jogról, lásd: (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: b)az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; "(69) Bármely érintett számára akkor is biztosítani kell a jogot arra, hogy az egyedi helyzetükre vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon, ha a személyes adatok jogszerűen kezelhetők." Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 – Aláíratlan hozzászólás, szerzője 13mária13 (vitalap | szerkesztései) 2019. október 19., 17:27‎

Symbol keep vote.svg maradjon. Kedves 13mária13 a hivatkozott uniós rendelet a 153-as szakaszban azt is írja, hogy:

Helyénvaló, hogy a kizárólag a személyes adatoknak az újságírás, a tudományos, a művészi vagy az irodalmi kifejezés céljából végzett kezelése eltérés tárgyát képezze vagy mentesüljön az e rendelet egyes rendelkezéseiben szereplő követelmények alól, ha ez ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok védelméhez való jogot a véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való joggal összeegyeztessék.

Egy lexikonban való megjelenés (ideértve a Romániai magyar irodalmi lexikont és a Wikipédiát is) a közvélemény tájékozódáshoz való jogának úgy vélem megfelel. Nagyon nehéz lenne alátámasztani azt, hogy a személyes adatok közzététele a RIL és a RIL weboldalán nem okoz hátrányt vagy érdeksérelmet, de a Wikipédián való közlés igen. Palotabarát vita

Symbol opinion vote.svg megjegyzés: Igazából más a baj: sajnos a szöveg nekem másolatnak tűnik innen. Egyébként nevezetes személy, tehát a szócikket átírni kell, nem törölni. Kedves @13mária13: ha viszont valamilyen adata (az átírás után) nem stimmelne, kérjük jelezze (ld. WP:ÉLŐ). Egyébként magam is kutatóféle vagyok, megértem az érzéseit, de éppen azon kell munkálkodni, hogy ne legyen ciki a magyar wikibe bekerülni, vagyis minél több valóban nevezetes személy és tárgy legyen benne, és róluk pedig hiteles adatok szerepeljenek. Bazsola vita 2019. október 20., 11:37 (CEST)

@Bazsola: Igen, másolat; engedélyt kaptunk a teljes RMIL bemásolására (a cikk vitalapján látható az engedély OTRS-száma). – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. október 20., 11:47 (CEST)

Válaszom: Kedves Hkoala, az élő személyekre vonatkozó útmutatót elolvastam. A benne foglaltakkal nyilván nem értek egyet - pl. azzal sem, hogy az élő személyeknek a születési éve feltüntethető, hiszen ez is személyes adat a GDPR szerint. Ám azi is látnia kell, hogy Ön egy olyan szabályzatra hivatkozik, melyet egy szervezet a maga számára megállapított az én megkérdezésem nélkül, ám a hatáskörét ki kívánja terjeszteni a személyemre is. Igen, ha én hoztam volna létre egy szócikket, és ezt követően nem a szabályoknak megfelelően használom a felületet, érhető lenne a szabályzatra való hivatkozása. De pont azt akarom elérni, hogy rám ne vonatkoztassa sem a felület hatáskörét, sem a szabályzatát, mert én nem kívánok ebben részt venni. Hálás lennék viszont, ha Ön vagy a kollégái abban segítenének, hogy elárulnák, hogyan érhetem el azt, amit kértem. / Szikszai Mária

Kedves Palotabarát és további hozzászóló: Pedig én pont így gondolom, ahogy Palotabarát fogalmaz: hogy az online felületen való megjelentetése egy ekkora időtávból készített életrajzi jellegű, már akkor is pongyola módon megírt szócikknek számomra érdeksérelem. Tanár vagyok és kutató, aki még a RIL megjelentetése idején sem nem úgy fogalmazott volna magáról ("néprajzi szakíró", "etnológus") ahogy abban a szócikkben nem szakmámbeliek fogalmaztak rólam. De ez egy nyomtatott anyag, amelyen ott van a kiadás éve és a szerkesztők neve, akik vállalják a szövegüket. Egy névtelenül szerkesztett online felülettől nem azt várja el az olvasó, mint egy nyomtatott lexikontól. Ezt tehát én sérelemként élem meg, másként nem vállalkoztam volna erre a mindinkább kilátástalannak tűnő vitára, amely, biztosíthatom, már kínos számomra. Ami pedig a szólásszabadságot illeti: nem vagyok közszereplő, nincsenek nyilvános megszólalásaim, ezért úgy gondolom, hogy a szólásszabadságra itt nem hivatkozhat. Ehelyett marad az, hogy "(69) Bármely érintett számára akkor is biztosítani kell a jogot arra, hogy az egyedi helyzetükre vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon, ha a személyes adatok jogszerűen kezelhetők." Ennek értelmében nem fogadhatom el a szócikk módosítását sem, hanem a törlését kérem. Végezetül: nem tudom nem észrevenni az iróniát: hogy névtelenség mögé bújó szerkesztők próbálnak érvelni arról, hogy a rólam szóló személyes információknak a visszavonása egy online felületről nem helyénvaló. / Szikszai Mária

@13mária13: A Wikipédiának éppen az az előnye a RMIL-lel szemben, hogy javíthat a szócikkben! Tessék nyugodtan kijavítani, ami nem tetszik benne. – Pagony foxhole 2019. október 21., 01:30 (CEST)

@13mária13: Kedves Mária! A Wikipédiát nem névtelenül szerkesztik, minden cikk laptörténetében benne áll a szerkesztők neve, vagyis hogy kik és mikor szerkesztették az adott cikket. Viszont nem kötelező igazi néven szerkeszteni, mindenkinek joga van ún. szerkesztői nevet választani, ahogy például ön is tette. Én személy szerint a valódi nevemen szerkesztek. Amit nem értek, az viszont az, hogy miért probléma önnek, hogy szerepel a legnagyobb internetes lexikonban? Mások meg szinte ölnének, hogy bekerüljenek. Aki kutatói pályára lép, publikál, előbb-utóbb szembesül vele, hogy a kutatásai mellett a személye is érdekes és fontos lesz, egy idő után nem csak az lesz fontos, hogy mit mond, hanem az is, hogy ki mondja. Vagy egyszerűen csak "ciki" a Wikipédiában szerepelni? Esetleg igazából csak a születési idejét szeretné töröltetni (nagyjából ez az egyetlen személyes adat, amit látok a cikkben.) - Tündi vita 2019. október 21., 20:16 (CEST)

13mária13 bocsánat, csak a jegyzőkönyvi pontosság érdekében: a szólásszabadságra eddig senki nem hivatkozott, amire én hivatkoztam, az azoknak a tájékozódáshoz való joga, akik szeretnék megismerni akár az Ön tudományos munkásságát is. Csatlakozom az előttem szólókhoz: a szócikkben ha előfordulnak tévedések, azok is forrásolva vannak. Ebben az esetben - szintén forrásolva - javítani kell ezeket, ki kell igazítani a téves, vagy idejétmúlt információkat. Látom, hogy a KAB oldalán elérhető egy frissebb életrajz is. Ha az abban foglaltakkal bővítjük, javítjuk a szócikket, az vállalható kompromisszum? Palotabarát vita 2019. október 22., 01:23 (CEST)

Tisztelt Palotabarát, a KAB oldalán nincsen feltöltött életrajzom, hanem csak egy link látható, amely a tanszéki oldalunkra mutat. Pont azért történik ez, hogy az esetleges változtatásokat, frissítéseket ne kelljen számtalan oldalon elvégezni, hanem csak minimális számú a forrásoldalon. Az egyik ilyen az Ön által is linkelt tanszéki oldalunk. A másik az MTA által működtetett MTMT oldal: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10031125&view=simpleList Azért törekszünk legtöbben csak a minimális számú forrásoldal fenntartására, mert az elmúlt tíz évben több szakmainak elgondolt adatbázis, gyűjtőoldal született, és ezek frissítése minden esetben abbamaradt. Önökkel ellentétben azonban mindenhol máshol megértették a GDPR rendelkezéseit, és kérésre törölik az adatlapot. Ehhez a két említett oldalhoz én személyesen férek csak hozzá - és ennél a kettőnél többet nem is kívánok vállalni. Pont ez a probléma az itteni szócikkel, hogy ha ki is javítja most valaki, semmiféle garancia nincs arra, hogy kis idő múlva, anélkül, hogy észrevenném, egy másik szerkesztő újra feltölti olyan adatokkal, amelyekért újra tiltakoznom kellene. Azt gondolom, hogy ha most kiegyeznénk, és belinkelnénk az MTMT oldalt, azt Ön sem tudja garantálni, hogy ez nem fog bekövetkezni. Ezért nem szeretném a szócikk megtartását. / Szikszai Mária


A fenti megbeszélést archiváltuk. Kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a lapot ne szerkeszd!