Wikipédia:Wikitanácsi indítványok/Magyarihun

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Magyarihun és az ő fixa ideáiSzerkesztés

Kezdeményező: LADis LA ék.jpgpankuš→ Időpont: 2011. szeptember 27., 11:53 (CEST)

Érintett felekSzerkesztés

Nem gyűjtöttem további érintett feleket, a szerkesztési naplóból gyorsan összegyűjthető, kik azok még, akik kapcsolatba kerültek Magyarihunnal. Őket értesítem az indítványról, ha maguk úgy gondolják, hogy érintett félnek beírják magukat, akkor tegyék.


Igazolás az érintettek értesítésérőlSzerkesztés

Magyarihun értesítése

Rajta kívül több más szerkesztőt is értesítettem, akik – amennyiben úgy gondolják – beírhatják magukat az érintett felek közé.

Igazolás a vitarendezés más formáinak igénybevételéről (esetleges)Szerkesztés

Nem gyűjtöttem diffeket. Magyarihun szerkesztései könnyen áttekinthetők, az összesből öt darab cikknévtérbeli van, a többi vitalapi, kocsmafali megnyilvánulás.

Magyarihun álláspontjaSzerkesztés

A védekezésem a következö: a magyarság egyre nagyobb rétege fogadja azt a tényt el, hogy a magyarok ősi nép a világon, a hunokkal közöst alkotnak és hatalmas területet uraltak európában, ahol ma szlávok és germánok élnek. Jogosan vetettem fel, hogy nincsenek kisebbségek az országban, mert még külön az önszerveződések vezérei is elismerik fogcsikorgatván, hogy senki nemzetiségnek kikiáltott magyar személy nem beszél semmiféle nem magyar nyelvet. Egyesek megtéveszt még ez a korai jugoszlav propaganda, s a határokon túl még sok elszlavositott magyar el. Én mindossze a hazugságok helyreigazitását kértem elérni, hogy ne beszéljünk agressziv magyaritásról, kisebbségek üldözéséről, mert ilyenek nem voltak. Szajkó Róbert egyik írója ennek az enciklopédiának is voltaképpen magyar, mint az nevéböl látszik, de ő ezt makacsul tagadja. Vona Gábor, ki remélhetöen Magyarország vezetője lesz a jövöben kijelentette, hogy több finn ugor és szláv hazugság nem lesz, mert a magyarok ősibb népe ennek a földnek. A kisebbségek jogainak erösitése csak amugy is rombolja a már lerombolt magyar tudatot, s még többen fognak elfelejteni magyarul. Ezért volna mielöbb hasznos megvilágítani az emberek gondolkodását és letériteni őket arról, hogy a körül lakóknak valójában több joguk van a magyarokkal szemben. --Magyarihun vita 2011. szeptember 27., 12:01 (CEST)

Vona Gábor a magyar jövöt képviseli emberek! A finn ugor hiedelem, a szlávság ősisége már hamis képek. A magyarság a világ géniuszai közé tartozik, mindent ő adott a vilagnak. A legkimagaslobb tudós emberek a magyarok, szavukban halált érdemlö bűn kétkedni. A szlávok jelentéktelen népfaj voltak, amelyeknek száma csak azáltal növekedett, hogy másokat erővel tettek magukévá, így sok magyart. Így lettek vendek, bohnyevácok, tótok, rusznyákok, szlavónok, sokácok, svábok. A nyelvükben és floklorisztikájukban egyértelmüen kilóg a magyarság bélyege. Ezt bűnösség elvitatni! --Magyarihun vita 2011. szeptember 28., 19:18 (CEST)

Hihetetlen módon sértegetett engem Szajkó Róbert, kilóg a lóláb: szemtelen barbár balkáni módor lakozik benne. Ezt nem lehet eltürni, s ha eljön az új Magyarország, akkor Szajkó Róbert számíthat arra, hogy kemény átnevelésben részesül, ami nemcsak magyarságra, hanem illő erkölcsre fogja szoktatni ezt az elvadult ifjút. Ha nem akarja, akkor haladéktalanul távozzák eme országbol Szajko Róbert. --Magyarihun vita 2011. szeptember 28., 19:30 (CEST)

Laszlovszky András álláspontjaSzerkesztés

Egyetlen jellemző diffet írok hozzá, mert inkább nem reklámozom a tevékenységét: Burumbátor vitalapján Malatinszky elleni támadás

A tisztelt kolléga egy tipikus troll, nemcsak komolyan vehető szerkesztései nincsenek, de a hozzászólásai is nélkülöznek minden konstruktivitást, sőt egyes szerkesztőkkel szemben kifejezetten agresszív.

Mindezt ráadásul etnikai alapon teszi. Olyan – józan ésszel fel nem mérhető – érvelés mentén, ami minden jóérzésű szerkesztőnél kiverte a biztosítékot, én legalábbis nem láttam még olyat, aki melléállt volna bármely kérdésében.

Magyarihun tevékenysége kimerül a vitákban és nem kívánatos jelenség a Wikipédián. Javaslom a szankcionálását, miszerint minden etnikumra vonatkozó hozzászólása növekvő idejű blokkot eredményezzen, ami néhány után véglegessé válik.

– LADis LA ék.jpgpankuš→ 2011. szeptember 27., 15:28 (CEST)

Teemeah véleményeSzerkesztés

Én ugyan közvetlenül nem kerültem kapcsolatba Magyarihunnal, de úgy vélem, a tevékenysége messzemenően kimeríti a szerkesztők türelmével való visszaélés fogalmát, amit az adminisztrátorok üzenőfalán is jeleztem, még mielőtt tudmásomra jutott volna a WT-eljárás kezdeményezése. User tevékenysége a vitatkozásban merül ki, olyan dolgokról, amelyeknek nincs köze a Wikipédiához. A Wikipédia nem fórum, blog, közösségi oldal, ahol hittérítést és eszmék terjesztését lehet végezni. A Wikipédia kocsmafalai nem eszmei vitákra valóak, hanem a Wikipédia szerkesztésével szorosan összefüggő témáknak. Magyarihun nem a Wikipédia tudástárát igyekszik gyarapítani, kizárólag etnikai, politikai nézeteit jött terjeszteni. Ez a Wikipédia céljaival, munkájával összeegyeztethetetlen. Értékes szerkesztői időt vesz el a vele való foglalkozás, teleszemeteli a kocsmafalakat. Úgy gondolom, nem csak a saját véleményemet mondom, amikor azt nyilatkozom, hogy elfogyott a türelmünk. A Wikipédia nem politikai fórumoldal. Aki ezt nem tudja, nem akarja felfogni, az menjen máshová politizálni, van éppen elég fórum erre. --Xiǎolóng Dragon01.svg vigyázz, harap! 2011. szeptember 27., 12:19 (CEST)

Szajci véleményeSzerkesztés

Magyarihun szavai kimerítik a sovinizmust, továbbá sokáig zaklatott annak ellenére, hogy mondtam, hogy hagyjon békén. Végül mások segítségével leszállt rólam. Nem tudom hova valósi Magyarihun, de a helyesírása katasztrófa. A wikipédián én csak trollnak nevezném, mivel hasznos munkát nem csinál, csak másokat akadályoz a munkájában. A szép szóra nem hallgatott soha. Zastava S. Jugoslavije.png Szajci pošta 2011. szeptember 27., 14:35 (CEST)

Kikérem magam számára ezt a jelzőt, hogy soven vagyok! Fel vagyok háborodva Szajkó Róbert kijelentesen. Már a kocsmafalon is indiskreten feltett egy olyan kérdést, hová való vagyok. Talán így akar megbélyegzeni, ha mondjuk bihari volnék, akkor elvetemült alak? Na hát ez pont egy kisérlet a magyarság megosztására, egy tipikus jugoszlav müvelet. --Magyarihun vita 2011. szeptember 27., 18:12 (CEST)

És mitöbb ez nevezhető inkább sovenségnek! --Magyarihun vita 2011. szeptember 27., 18:13 (CEST)

Most én is legyek felháborodva, hogy Szajci pontosan behatárolta az állandó lakhelyemet egy 133,7 km2-es területre? Vigyor Henrik 2011. szeptember 27., 19:02 (CEST)

itt nem reagálunk semmire, ez egy véleménykérés! Zastava S. Jugoslavije.png Szajci pošta 2011. szeptember 27., 18:39 (CEST)

Malatinszky véleményeSzerkesztés

Minthogy Laszlovszky András fentebb linkelte Magyarihun ellenem való támadását, szertném világossá tenni, hogy engem az nem zavar, hogy Magyarihun engem magyarellenességgel meg hasonlókkal vádol, mert a vádjai annyira abszurdak, hogy nem lehet őket komolyan venni. Az egész ügybe egyébként úgy keveredtem bele, hogy amikor Magyarihun véleménykérést indított Szajciról (akit addig hiába győzködött, „hogy mint bohnyevácként ne harcoljon a magyarság ellen, mert a bohnyevácok is magyarok, nem külön nép és legfökép nem kisebbség éspedig soha semmi szin alatt nem volt”), akkor válaszul írtam egy szarkasztikus véleményt, ahol elmondtam, hogy mi mind magyarellenes jugoszláv ügynökök vagyunk, amit ő (és még egy szerktárs; érdemes kikeresni, hogy ki) komolyan vett. A maga eszeveszett, torz, a valóságtól elrugaszkodott világképe szerint tehát teljesen logikus volt Magyarihun ellenem való támadása.

Mindezt csak azért írom itt le, mert ugyan egyetértek Laszlovszky András indítványával (a Magyarihun által nyomatott eszement, abszurd propagandának semmi keresnivalója a Wikipédián), nem szeretném, ha a WT döntésében tényező lenne az, hogy Magyarihun nekem támadt.

Malatinszky vita 2011. szeptember 27., 15:58 (CEST)

Klug Csaba Ferenc véleményeSzerkesztés

Magyarihun nekem is írt a vitalapomra. Egyszerűen ignoráltam. Üzenetét kitöröltem. Miért? Mert nem akartam, hogy sikere legyen! Ez az ember minket a saját szórakoztatására provokál. Nyilvánvaló a megnyilvánulásaiból - lásd a Vonával kapcsolatos reményeit - a jobboldalisága, ami szélsőséges. Mivel nem vagyunk politikai napilap és semlegességünk kötelező, ezért az ő szemében magyartalanok vagyunk. Lényegesen több sikere van most, hogy a Wikitanácsban is foglalkoznak a megnyilvánulásaival. A korrektségünk miatt ez sajnos kötelező, de ezzel mégis lényegesen több figyelmet kapnak a félresiklott gondolatai, mint amennyit megérdemelnek. Ez őt - mivel sikerélménye van most, mert a figyelem központjába került - további próbálkozásokra fogja ösztönözni. A rovokációit mindenképp a végsőblokkolásáig fogja csinálni. "Nagyot koppan, aztán elhallgat"- remélem.--Klug Csaba Ferenc vita 2011. szeptember 27., 23:42 (CEST)

A testület állásfoglalása az ügy befogadásárólSzerkesztés

A WT az indítványt befogadta. Az eljáró testület (ET) tagjai: OsvátA, Viktorhauk, Hungarikusz Firkász, Hkoala, Ogodej.


A Wikitanács nevében: -- Joey Olympic rings without rims.svg üzenj nekem 2011. szeptember 27., 13:55 (CEST)

A Wikitanács döntéseSzerkesztés

A Wikitanács sürgősségi eljárással áttekintette Laszlovszky András szerkesztő Magyarihun szerkesztő elleni beadványát és a következőket állapította meg:

A Wikitanács úgy ítéli meg, hogy Magyarihun szerkesztő eddigi tevékenysége a Wikipédia anyagát nem gazdagította, sőt ellentétes a Wikipédia alapvető szellemiségével; megnyilvánulásaival elvonta a többi szerkesztő figyelmét az enciklopédia érdekében kifejtett munkától.

Ennek megfelelően:

  1. Azonnal végrehajtandó hat hónapnyi blokkolást tartunk indokoltnak
  2. Az eltiltás letelte után a kifogásolt viselkedés megismétlése egy éves kitiltást von maga után, ennek letelte után a második ismétlődés a szerkesztéstől való végleges eltiltással jár.
  3. A blokkolás kijátszására tett kísérlet az eltiltás következő fokozatának (egy év, illetve örökblokk) életbe lépését eredményezi.

A Wikitanács nevében --Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2011. szeptember 28., 20:51 (CEST)


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!