A zaklatás – a Wikipédiában értelemszerűen a kommunikációban megnyilvánuló – olyan ellenséges viselkedés, aminek célja a józan szemlélő számára nyilvánvaló módon a megfélemlítés, azaz hogy áldozatának elvegye a kedvét a Wikipédia szerkesztésétől, hogy elriassza valamely témától vagy az egész projekttől.

A zaklatás és a zavarkeltés szerkesztés

A zaklatás, az állandóan ismétlődő idegesítés, a nem kívánt kapcsolatteremtések, az ismételt személyes támadások vagy fenyegetések megakadályozzák a többi szerkesztőt abban, hogy élvezzék a Wikipédiát. Amennyiben a zaklatás ilyen és más formáit nem akadályozzuk meg, az zavart kelthet a Wikipédia működésében.

A wikistalking szerkesztés

A „wikistalking” kifejezés arra a cselekményre utal, amikor egy megtámadott szerkesztőt más szócikken vagy szócikkeken is tovább támadnak azzal a céllal, hogy a zavarkeltés folytatódjon.

E kifejezéssel azt a folyamatot illetjük, amikor egy adott szerkesztőt valaki mindenhova követ a Wikipédián, állandóan ugyanazokat a szócikkeket szerkeszti, mint a célpont, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy idegesítse, bosszúságot okozzon neki.

Más szerkesztők közreműködésének figyelése önmagában nem zaklatás, ezek a naplók jó okból nyilvánosak. A szerkesztői közreműködési napló megfelelő használata elősegíti a hibák kijavítását (pl. ha egy szerkesztő több szócikkben ugyanazt a hibát véti, ez hasznos az FV-járőrök szempontjából) vagy az irányelvek megsértésének kiküszöbölését. A napló hasznos például a vitákban való közvetítésnél vagy a Wikitanács eljárásainak előkészítésében is.

A zaklatás egyik fontos eleme és egyben a legkárosabb a zavarkeltés. Amennyiben a „más szerkesztő állandó követése” célirányultsággal, személyes támadásokkal vagy más káros viselkedéssel kapcsolódik össze, akkor az komoly problémává fejlődhet.

Fenyegetések szerkesztés

Más szerkesztők fenyegetése zaklatásnak tekintendő. Ebbe beletartoznak az erőszakkal való fenyegetés, a wikipédiás tevékenységük további súlyos zavarása, vagy más olyan fenyegetés, amelyikkel más szerkesztőket megsérthet.

A jogi fenyegetések speciális esetnek tekintendők, külön irányelv foglalkozik a kezelésükről. Azokat a szerkesztőket, akik jogi fenyegetéssel élnek, általában határozatlan időre eltiltjuk a szerkesztéstől a Wikipédián, amíg a fenyegetésük él vagy az általuk kezdeményezett eljárás be nem fejeződik.

Személyes adatokkal való visszaélés szerkesztés

Más szerkesztők személyes adatainak nyilvánosságra hozatala (pl. valódi név, születési hely, dátum, személyi szám, vallási hovatartozás, szexuális orientáció, lakcím, telefonszám, vagy bármilyen elérhetőségi információ, függetlenül annak valóságtartalmától) zaklatásnak minősül, kivéve, ha az adott szerkesztő maga hozta azokat nyilvánosságra a Wikipédiában, vagy linkelt pl. az elérhetőségeire. A személyes adatokkal való visszaélés azért minősül zaklatásnak, mert az érintett potenciálisan jogtalanul vagy kéretlenül hátrányos helyzetbe kerülhet a való életben. Ez minden esetre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az a személy, akinek személyes adataival visszaéltek valóban a Wikipédia szerkesztője vagy sem. Érvényes arra az esetre is, ha a megtámadott szerkesztő kérte az átnevezését, de a régi aláírása megtalálható a különböző archívumokban.

Magánkommunikáció publikálása szerkesztés

Bár erről nincs teljes egyetértés a közösségen belül, de erősen javasolt a magánkommunikácó előzetes megegyezés nélküli nyilvánosságra hozatalának elkerülése. Az ilyen nyilvánosságra hozatal zaklatásnak is minősíthető, főként akkor, ha az többször ismétlődik.

Zaklatás szerkesztői lapon szerkesztés

A zaklatás egy másik ismert formája a szerkesztő vitalapján hamis vagy legalábbis megkérdőjelezhető „figyelmeztetések” elhelyezése, azok törlés utáni visszaállítása, a „gyanított zoknibáb” és hasonló jelzések elhelyezése aktív szerkesztő lapján, vagy bármely más olyan anyag elhelyezése más szerkesztő lapján (és allapjain), amelyeket az adott szerkesztő idegesítőnek vagy bosszantónak tart.

A szerkesztői lap célja, hogy az adott szerkesztő olyan, személyével kapcsolatos általános információkat tárolhasson rajta, amit érdemesnek tart a közösség nyilvánossága elé tárni, a szerkesztői vitalap célja pedig a szerkesztővel való kommunikáció intézményesítése. Egyik sem „szégyenfalnak” van fenntartva és kerülni kell azokat a szerkesztővel szembeni feltételezett problémák kimutatására használni (kivéve, ha ezzel kapcsolatban blokkolásra került az adott szerkesztő). Minden olyan tartalom esetén, amelyet valóban törölni vagy visszaállítani szükséges, értesíteni kell valamelyik adminisztrátort és nem szerkesztési háborút indítani igazad bizonyítására az adott szerkesztő saját lapjain található tartalommal kapcsolatban.

Nemkívánt kapcsolatteremtések szerkesztés

Amikor valaki egy szerkesztőt a saját szerkesztői lapjain vagy akár a Wikipédián kívül folyamatosan, kéretlenül vagy éppen a kifejezett kérése ellenére megszólít, ez a zaklatás egyik komoly változata. Minden szerkesztőnek joga van a privát szférára; vitalapján, mint a való életben, bárkit megkérhet arra, hogy ne „szóljon hozzá”. Ha az erre megkért személy (szerkesztő) továbbra is, folytatólagosan figyelmen kívül hagyja ezt a kérést, az zaklatásnak minősül, amely esetben a megtámadott fél joggal számíthat az adminok védelmére.

Wikipédián kívüli zaklatás szerkesztés

Más wikipédisták zaklatása olyan fórumokon, amelyek nem a nemzetközi Wikimédia Alapítvány (Wikimedia Foundation) ellenőrzése alatt állnak kételyeket vet fel az adott szerkesztő Wikipédián belüli jóindulatáról. A Wikipédián kívül zaklatásra hivatkozás része lehet a vitarendezésnek és a Wikitanács eljárása során azt figyelembe veheti. Ahogy a Wikipédián belüli zaklatás, úgy a Wikipédián kívüli zaklatás is lehet adott körülmények között blokkolási (nagyon súlyos esetben kitiltási) ok, amennyiben pedig valaki egy szerkesztőt a Wikipédián való wikis tevékenysége miatt a való életben erőszakkal fenyeget meg (IRL-fenyegetés), azonnali határozatlan idejű kitiltást kap érte. A személyes adatokkal a Wikipédián kívüli visszaélés különösen súlyos elbírálás alá esik.

Más wikipédisták zaklatása külső linkek igénybevételével a Wikipédián történő személyes támadásokkal esik egy elbírálás alá.

Hogyan viselkedj, ha zaklatnak? szerkesztés

Amennyiben úgy érzed, hogy zaklatásnak vagy kitéve, akkor a legfontosabb és a legelső lépés az, hogy viselkedj nyugodtan (még ha az nem is egyszerű). Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Viselkedj nyugodtan, ne erősítsd feleslegesen a zaklatást (például ne szólj vissza).

Olyan komoly esetekben, amikor személyes adatokkal vagy Wikipédián kívüli zaklatással kapcsolatos aspektusok is fontos részei a zaklatásnak (pl. a személyes adatok is fontosak az ügyben vagy IRL-fenyegetések esetén), felkeresheted a Wikitanácsot e-mailen keresztül.

Egyszerűbb, Wikipédián belüli ügyek esetén (pl. hosszan tartó vita esetén), első lépésként használd a vitarendezést. Ez könnyebbé teszi a probléma észlelését, főleg akkor, ha ezzel kapcsolatos difflinkek is vannak. Ezeknél valamivel súlyosabb esetekben, amiket hajlandó vagy Wikipédián belül kezelni, kérhető adminisztrátori közbeavatkozás is.

Megjegyzés: ha a szerkesztéseiddel kapcsolatosan problémák merülnek fel, akkor nagyon valószínű, hogy több adminisztrátor, FV-járőr és szerkesztő figyelmét is magadra vonod. Feltételezve, hogy ezen észrevételek megfogalmazása udvarias és a problémára koncentrál, nem tekintendő zaklatásnak.

A zaklatás és az adminisztrátorok szerkesztés

Mivel az adminisztrátorok feladatuknál fogva konfliktusba kerülhetnek nehezen kezelhető szerkesztőkkel, így ők is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy zaklatásnak legyenek kitéve. Ez jellemzően olyan esetekben fordul elő, amikor egy adminisztrátor úgy döntött, hogy közbelép egy problémás ügyben (figyelmeztet, blokkol vagy egyéb módon).

Az adminisztrátoroktól nem követelhető meg, hogy kellemetlen helyzetbe hozzák magukat azzal, hogy nehezen kezelhető szerkesztőkkel foglalkoznak; nem várható el tőlük olyan ténykedés, amellyel saját magukat hoznák olyan helyzetbe, amely miatt a Wikipédia további szerkesztése, illetve egyéb adminisztrátori tevékenységük lehetetlenné válik. Bizonyos adminisztrátorok vállalhatják, hogy ők foglalkoznak az adminisztrátorok zaklatását alkalmazó szerkesztőkkel szemben.

Ahogy a szerkesztők, úgy az adminisztrátorok is bármikor elutasíthatják a részvételt vagy visszaléphetnek egy eszkalálódó vagy kényelmetlen szituációból anélkül, hogy meg kellene indokolniuk és ők is fordulhatnak közvetlenül a Wikitanácshoz, ha szükséges.

Hogyan viselkedj, ha rájöttél, hogy Te vagy a zaklató? szerkesztés

Ebben az esetben feltételezhető rólad, hogy jóindulatú vagy és csak valamelyik irányelvvel vagy a Wikipédia általános illemszabályaival (még, vagy már...?) nem vagy tisztában, de:

  • ha rájöttél, hogy zaklatsz valakit – azonnal állj le;
  • akár magad jöttél rá, akár mások figyelmeztettek rá – azonnal szállj ki minden vitából;
  • akiket megsértettél, azoktól – konkrétan és röviden – kérj bocsánatot;
  • ha kitiltottak egy lapról – oda egy darabig ne írj;
  • viseld a következményeket.

Lásd még szerkesztés