Ha egy wikipédista több különböző felhasználónéven regisztrálja magát a Wikipédiában, a második és minden további felhasználónevét zoknibábnak nevezzük. A zoknibábok használata, főleg abban az esetben, ha az igazi tulajdonos titokban tartja a kilétét, ellenjavallt – nincs kifejezetten megtiltva, de ha kiderül, általában ellenszenvet vált ki, hacsak nincs a használónak nagyon jó magyarázata, miért csinálta.

Ha ennek ellenére szeretnél több felhasználónevet használni, akkor van néhány dolog, amit be kell tartanod. A legfontosabb, hogy sose használd az egyik felhasználónevedet a másik támogatására. Ha lehetséges, tüntesd fel mindegyik szerkesztői lapján, hogy ugyanahhoz a személyhez tartoznak.

Zoknibáb

Zoknibábok tiltott felhasználási módjai szerkesztés

Szavazás szerkesztés

A Wikipédián mindenkinek csak egy szavazata lehet. Ebből kifolyólag zoknibábok nem vehetnek részt olyan eljárásokban, amelyek többségi véleményen alapulnak. Nem szavazhatnak a Szavazás lapon, nem dönthetnek lapok törléséről, és nem választhatnak adminisztrátort. Ha bebizonyosodik, hogy valaki többször szavazott, a zoknibábjait örökre kitilthatják a Wikipédiáról.

Megtévesztés és utánzás szerkesztés

Tilos a zoknibábokkal másokat félrevezetni, vagy a valódinál nagyobb támogatottság látszatát kelteni. Az ilyen viselkedés zavaró, és a zoknibábok semmilyen jogos felhasználásához nem szükséges. Különösen súlyos vétség, ha valaki azt a látszatot próbálja kelteni, hogy a zoknibábja egy másik wikipédistához tartozik - az ilyesmiért végleges kitiltás jár.

A szabályok kijátszása szerkesztés

A szabályok személyekre vonatkoznak, nem felhasználónevekre. Az olyan korlátok, mint a három visszaállítás szabálya, az ugyanazon emberhez tartozó összes felhasználónévre együttesen vonatkoznak; az egyik felhasználónévre kirótt büntetés a másikat is sújtja.

Egy meghatározott idejű eltiltás a Wikipédia szerkesztésétől az érintett különböző felhasználóneveinél, IP-címeinél esetleg eltérő időtartamú blokkoláshoz vezet technikai okokból. Változó IP-címeket nem blokkolhatunk hosszú időre, hiszen hamar másé lesz. Ugyanakkor a blokkolás kijátszására használt másodlagos regisztrált nevek végtelen blokkot kapnak, még ha az elsődleges név esetleg csak rövidebb időre van is eltiltva szerkesztéstől.

Akit eltiltottak a szerkesztéstől, vagy átmenetileg felfüggesztették egyes jogosultságait, az nem használhatja a zoknibábjait a tiltás kijátszására. Ha mégis megpróbálja, a büntetése újrakezdődik: a kiszabott időt az utolsó kijátszási kísérlet időpontjától kell számítani. Ez esetleg ahhoz vezet, hogy az elsődleges név is korlátlan idejű blokkot kap átmenetileg, arra az időre, amíg világossá nem válik, hogy az illető végre felhagyott a zoknik gyártásával.

A zoknibábok jellemzői szerkesztés

A zoknibábok sokszor gyorsan „lebuknak”, mert egy újonchoz képest túl jól ismerik a Wikipédiát. Már az első néhány hozzászólásukban szerkesztési összefoglalókat használnak, beszállnak a szerkesztési háborúkba, belefolynak a törlési megbeszélésekbe, vagy adminisztrátorokról szavaznak.

Szalmabábok szerkesztés

A zoknibábok egyik jellegzetes fajtája a szalmabáb (a nevét az azonos elnevezésű érvelési hibáról kapta). Ezekkel a tulajdonosuk a sajátjával ellentétes nézőpontot ad elő, annak lejáratása céljából. Az ilyen zoknibábok általában gyenge érveket használnak, amiket aztán az „ellenfelük” látványosan megcáfol. Hamisan jelenítik meg az álláspontjukat, ostobának, tájékozatlannak tűnnek, vagy szélsőségesen bigottak. Viselkedésükkel összezavarják a vitát, és megakadályozzák, hogy a két oldal érveit alaposan ki lehessen elemezni és meg lehessen vitatni.

(Ha valakiről meg akarjuk állapítani, hogy ilyen szalmabáb-e, körültekintően kell eljárnunk, mert sajnos vannak emberek, akik mindenféle képmutatás nélkül, őszintén is a fent leírt módon viselkednek.)

Bizonytalan esetek szerkesztés

Gyakran nem lehet biztosan tudni, hogy egy felhasználónév zoknibáb-e, hiszen a zoknibábok általában próbálják elkerülni a lebukást. Az érdeklődés- és stílusbeli hasonlóságokat észre lehet venni, de nem mindenki ismeri olyan jól a gyanúba került felhasználót, hogy meg tudja ítélni a bizonyítékokat.

Identitászavar szerkesztés

Téves vagy anonim szerkesztés halmozottan előfordul zoknibábozás esetén. Ha egy szerkesztő több felhasználónévvel dolgozik egyszerre, akkor könnyen előfordul, hogy véletlenül másik szerepben ír, hibás aláírást használ, vagy elfelejt belépni, és azonos IP-tartományból ír anonimként hol egyik, hol másik felhasználó nevében.

Hosszabb viták esetén összekeverheti, hogy kinek ki mit írt, tehát gyanús, ha egy felhasználó olyanra válaszol, ami nem neki volt címezve, vagy pont olyan érvet, ismeretet használ, mint ami a másik „független” beszélgetéseiben szerepel.

100 szerkesztés elve szerkesztés

Ha úgy tűnik, hogy valaki zoknibábokat használ egy szerkesztési háború vagy egy szavazás befolyásolására, irányadó lehet a 100 szerkesztés elve: akinek 100-nál több szerkesztése van, az feltehetően nem zoknibáb. Ha szokatlanul sok olyan résztvevő van, akinek csak kevés korábbi szerkesztése van, akkor érdemes ellenőrizni az IP-címüket vagy a szerkesztések időpontjait, hátha zoknibábok. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a kevés szerkesztés önmagában nem bizonyíték semmire, és az az új felhasználó, akit alaptalanul vádolnak meg zoknibábozással, minden bizonnyal sértve érzi magát, és rossz benyomást szerez a Wikipédiáról.

Előfordulhat, hogy több felhasználó nagyjából egyszerre és hasonló okokból kezd szerkeszteni a Wikipédiában, különösen vitatott kérdések kapcsán, mint például a közel-keleti konfliktus, közismert személyek, vagy egy szócikk törlésre jelölése.

Szükség esetén egy IP-ellenőr ellenőrizheti, hogy egyes felhasználónevek egy emberhez tartoznak-e. Az a tapasztalat, hogy az IP-ellenőrök számára hozzáférhető információk általában nem igazolják a feltételezéseket, még a vitalapokon vagy a szavazásoknál sem, úgyhogy ajánlatos óvatosan bánni a gyanúsításokkal.

Ha pedig téged vádoltak meg igazságtalanul azzal, hogy zoknibáb vagy, ne szívd mellre. A legbölcsebb, amit tehetsz, hogy az energiádat vita helyett a szócikkek fejlesztésére fordítod – a 100 szerkesztés elve végül tisztázni fog.

A beazonosított zoknibábok megjelölése szerkesztés

Ha bebizonyosodott, hogy egy felhasználónév csak zoknibáb, amivel visszaéléseket követtek el, azt fel kell tüntetni a {{zoknibáb}}(?) sablon használatával.

Természetesen ezt csak akkor lehet megtenni, ha bebizonyosodott, hogy a felhasználói név valóban zoknibáb. Ez többféle módon következhet be:

  • a felhasználó maga vallja be;
  • IP címek egyezése vagy más egyértelmű technikai bizonyíték révén;
  • vagy a Wikitanács eljárása során ezt a döntést hozza.

A fenti sablont nem szabad használni, ha a zoknibábosság vádja nem bizonyosodott be egyértelműen.

Több felhasználónév szerkesztés

 
Egy "Jimbo Whales" nevű zoknibáb

A több felhasználónév használatának lehetnek tisztességes indokai is. Ilyen például, ha egy jól ismert és köztiszteletben álló felhasználó szeretné megvizsgálni, hogyan viszonyul a közösség az újonnan jöttekhez. Sokan javasolták, hogy Jimbónak meg kéne próbálnia egy zoknibábról szerkeszteni. Talán így is tesz.

Egy másik lehetséges ok a különböző szerkesztések elhatárolása. Ha valaki jelentősen hozzájárul a Wikipédia egy adott területéhez, használhat külön felhasználónevet, elkülönítve az adott témában írt hozzászólásait. Lehet, hogy valaki, aki szakértő a matematikában, nem szeretné, ha a matematikai hozzájárulásait kapcsolatba hoznák a súlytalanabb témákban tett szerkesztéseivel.

Több személyiséget lehet használni az összeütközések kiszélesedésének megakadályozására. Aki olyan különösen vitatott kérdésben szerkeszt, mint például az abortusz, így próbálhatja elkerülni, hogy más kérdésekben az ott kifejtett álláspontja miatt előítéletekkel viszonyuljanak hozzá.

Több felhasználónév használata az anonimitás megőrzését is szolgálhatja. Aki nem szeretné, hogy az érdeklődési köre, ismeretei és véleménye alapján a személye beazonosítható legyen, védekezhet úgy, hogy több, nem összekapcsolt zoknibáb között osztja szét ezeket.

Felvetették a felhasználói szerepek gondolatát is, és a francia Wikipediában különösebb probléma nélkül használtak is egy ilyen szerepet egy ideig. Ennek ellenére ez az elgondolás pillanatnyilag hivatalosan nincs jóváhagyva.

Az egyes wikipédisták által futtatott botoknak szintén saját felhasználónevük van. Ennek technikai okai vannak (a botok szerkesztései így könnyen kiszűrhetőek a friss változtatások közül), és az ilyen felhasználók oldalán rendszerint fel van tüntetve, ki a gazdájuk.

Húsbáb, marionett szerkesztés

Ide tartozik még az a jelenség is, amikor nem wikipédisták csak azért regisztrálnak be felhasználónak (vagy szerkesztenek névtelenül), hogy egy bizonyos vitát, szavazást – döntéseket befolyásolhassanak. Ezek az új felhasználók vagy anonok a húsbábok (szavazóbábok, marionettek) – lehetnek az egyik wikipédista barátai, vagy olyan emberek, akiket valamilyen módon érint a vitatott cikk.

E felhasználók nem zoknibábok, de nehéz megkülönböztetni őket a valódi zoknibáboktól, és általában nem is szükséges. Egy vadonatúj, pusztán másokat befolyásolni belépett felhasználó éppúgy nem tagja a Wikipédia közösségnek, ahogy egy zoknibáb sem az. Egy online közösségről szóló cikket például nem kell megtartani csak azért, mert a közösség összes tagja beregisztrál, és beleszól a törlési megbeszélésbe.

Lásd még szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés

  • (angolul) A The Parking Lot is Full archívuma – a zoknibábok valóságos természetrajzáról (rá kell menni baloldalt a keresésre, és a specific charactersnél kiválasztani a Rocko and Sockót)