X. Piusz pápa enciklikái

Ez a lap Szent X. Piusz pápa enciklikáit sorolja fel.

No. Latin címe Címe (Magyar fordítás) Tartalma Kiadásának ideje Szövege
1. E supremi „A legfelsőbb” Minden dolog helyreállításáról Krisztusban 1903. október 4.
2. Iucunda sane „Valóban örvendetes” Nagy Szent Gergely pápáról 1904. március 12.
3. Ad diem illum laetissimum „A legboldogabb naphoz” A szeplőtelen fogantatásról 1905. február 2.
4. Acerbo nimis „Nagyon keserves” A keresztény tanok oktatásáról 1905. április 15.
5. Il fermo proposito „A szilárd elhatározás” Az olaszországi Katolikus Akcióról 1905. június 11.
6. Vehementer nos „A mi szenvedélyesen” Az Egyház és az állam szétválasztásáról szóló 1905-ös francia törvényről 1906. február 11.
7. Tribus circiter „Úgy körülbelül” A miravitákról: Lengyelország misztikus papjairól 1906. április 5.
8. Pieni l'animo „Rémült a lelkünk” Az olaszországi klérusról 1906. július 28.
9. Gravissimo officii munere „Hivatalunk igen komoly kötelessége” Az istentisztelet francia társulatairól 1906. augusztus 10.
10. Une fois encore „Egyszer ismét” Az Egyház és az állam szétválasztásáról 1907. január 6.
11. Pascendi Dominici gregis „Az Úr nyáját legeltetve” A modernisták tanításairól 1907. szeptember 8. (magyarul)
12. Communium rerum „Általános gondok” Aostai Szent Anzelmről 1909. április 21.
13. Editae saepe „Hallatja gyakran” Borromeo Szent Károlyról 1910. május 26.
14. Iamdudum „Már régóta” A szétválasztás törvényéről Portugáliában 1911. május 24.
15. Lacrimabili statu „Gyászos helyzet” Dél-Amerika indiánjairól 1912. június 7.
16. Singulari quadam „Némiképp egyedülálló” A munkásszervezetekről 1912. szeptember 24.