Zérusosztó

Az absztrakt algebrában egy zéruselemes grupoid valamely nemnulla elemét bal oldali zérusosztónak nevezzük, ha van az adott struktúrának olyan nemnulla eleme, hogy teljesül.

Hasonlóan, egy zéruselemes grupoid valamely nemnulla elemét jobb oldali zérusosztónak nevezzük, ha van az adott struktúrának olyan nemnulla eleme, hogy teljesül.

Azt mondjuk, hogy az grupoid nemnulla eleme zérusosztó (vagy más néven nullosztó), ha egyidejűleg bal oldali zérusosztó és jobb oldali zérusosztó, azaz valamely nemnulla elemekre és teljesül.

Kommutatív struktúrákban a bal oldali zérusosztók és a jobb oldali zérusosztók megegyeznek, azaz minden bal oldali zérusosztó zérusosztó.

Az grupoid zérusosztómentes (nullosztómentes), ha nincs zérusosztója, azaz ha , akkor .

Példák szerkesztés

  • Az egész számok   gyűrűjében nincsenek zérusosztók, azaz zérusosztómentes, de a   gyűrűben (ahol az összeadást és a szorzást komponensenként végrehajtott összeadásként, illetve szorzásként definiáljuk) a (0,1) × (1,0) = (0,0), tehát (0,1) és (1,0) zérusosztók.
  • A 2x2-es mátrixok gyűrűjében az
 

elem zérusosztó, mert

 

illetve  

A   gyűrűben 2·3 = 0.

  • Viszont általában minden ferdetest mentes a zérusosztóktól.

Tulajdonságok szerkesztés

A bal oldali zérusosztóknak és a jobb oldali zérusosztóknak sohasem létezik az inverze, mert ha a elem inverze létezik és ab = 0, akkor 0 = a‒10 = a‒1ab = b.

Gyűrűkben minden az egységelemtől különböző nemnulla idempotens elem zérusosztó, mivel a2 = a következménye, hogy a(a ‒ 1) = (a ‒ 1)a = 0 is teljesül. A gyűrűk nemzérus nilpotens elemei szintén zérusosztók.

A zérusosztóknak fontos szerepe van az egyenletek megoldhatóságában: ab=ac-ból akkor következik b=c, ha a nem (bal oldali) nullosztó.

A zérusosztómentes gyűrűkben minden elem additív rendje megegyezik, ezt a közös rendet a gyűrű karakterisztikájának hívjuk. Az egységelemes, kommutatív, zérusosztómentes gyűrűket integritástartományoknak nevezzük.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Hivatkozások szerkesztés

További információk szerkesztés