Főmenü megnyitása

Zeidler Miklós (Budapest, 1967. április 19. –) magyar történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa (2014-től), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék docense.[1]

Zeidler Miklós
Született 1967 (52 éves)
Foglalkozása történész

ÉletpályájaSzerkesztés

Alap-, illetve középfokú tanulmányait 1973-tól a budapesti Deák téri Általános Iskolában, 1981-től a budapesti Eötvös József Gimnáziumban végezte. Maturálását követően 1985-86-ban kötelező (előfelvételis) sorkatonai szolgálatot teljesített.[2]

1986-tól a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok, 1988-tól a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakos hallgatója. 1994-ben szerzett történelem szakos középiskolai tanári, illetve okleveles közgazda végzettséget.[3] 1994-től 1995-ig a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola meghívott előadójaként oktatott. 1995-ben a Sasakawa YLSFF Alapítvány tudományos ösztöndíjában részesült.[4]

Doktori tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Magyar Történelem programon 1997-2000 között végezte. 2002-ben doktorált, 2011-ben habilitált.

1998 óta oktat az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történelem Tanszékén: tanársegédként, 2004-től adjunktusként, 2014 óta egyetemi docensként.[5] 1998–1999 között magyar történelmet tanított (meghívott előadóként) a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen működő International Studies Centerben.[6]

2003-tól 2012-ig a Limes, 2004 és 2008 között a Századok c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt.

2014 óta MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa (Horthy-korszak témacsoport).[1]

Kutatási területe: Magyarország külpolitikája a két világháború között, Magyarország sportélete a 19–20. században[7]

Fontosabb művei[7]Szerkesztés

 • Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. Bp., Osiris, 2003. (2., bőv. kiadás: Bp., Osiris, 2008.)
 • Gömbös Gyula. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920–1953. Szerk. Romsics Ignác, ifj. Bertényi Iván. Bp., Osiris, 1998. 70–97.
 • A Magyar Revíziós Liga. Századok, 1997/2. sz. 303–351.
 • A Nemzetek Szövetsége a magyar külpolitikai gondolkodásban. In: A magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerk. Pritz Pál, Sipos Balázs, Zeidler Miklós. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 151–177.
 • 1918–1944. In: Budapest krónikája. A kezdetektől napjainkig. Szerk. Bart István. Bp., Corvina, 2007. 440–520.
 • Ideas on Territorial Revision in Hungary 1920–1945. Boulder, Social Science Monographs – Wayne, Center for Hungarian Studies and Publications – Bp., Institute of Habsburg History, 2007.
 • Magyarok a Nemzetek Szövetségében. Limes, 2008/3. sz. 251–272.
 • A revíziós gondolat. Második, bőv. kiadás. Pozsony, Kalligram, 2009.
 • A nemzeti stadiontól a Népstadionig
 • A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével. Praznovszky Iván emlékezései. Vál., bev. tan., jegyz.: Zeidler Miklós. Bp., OlvasóSarok, 2012.
 • A labdaháztól a Népstadionig. Sportélet Pesten és Budán a 18–20. században. Pozsony, Kalligram, 2012.
 • A magyar békeküldöttség naplója - Neuilly-Versailles-Budapest (1920). Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 2017.

HivatkozásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

VideókSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés