A Zerg Központi Tudat, egyszerűbben a Központi Tudat, egy kitalált szereplő a StarCraft univerzumában. A Központi Tudat testesíti meg a Zerg Raj akaratát, az ő küldetésének végrehajtói.

Zerg Központi Tudat
StarCraft-szereplő
Pozíció Központi Tudat (a zerg faj közös tudata)
Faj zerg
Kapcsolat zerg raj

TörténeteSzerkesztés

A Központi Tudat egy hatalmas agy-szerű zerg élőlény, kora és intelligenciájának szintje nem ismert. A xel'nagák alkották meg, hogy pszionikusan egyesítse a zerg fajokat, állandó központi tudatot biztosítva nekik. Kezdetben egy közepesen érzékeny entitás volt, mely képviselte mind az ösztönt, mind a vágyat a megszámlálhatatlan zerg egyénben, minden fejlettségi szinten. Mára a Központi Tudat túllépett ezeken a kezdeti tulajdonságokon és sokkal fejlettebb lett, mint volt.

A parancsok nem közvetlen érkeznek a Tudattól, ugyanis az újabb fajok beolvasztása ezt nem tette lehetővé; létrejöttek az irányítók (Cerebrate), melyek külsőre olyanok, mint a zerg lárvák csak sokkal nagyobbak. Mivel minden beolvasztott faj fejlődött és jelentősen megnőtt az egyedek száma is, az irányítók vették át a parancsközvetítés feladatát a zerg egyedek felé, két közvetítő faj segítségével. Ez a két faj a királynő (Queen) és a fenntartó (Overlord) lényei.

LázadásSzerkesztés

Miután szinte minden fajt beolvasztottak a Zeruson, a Tudat kiterjesztette érzékeit az űr felé, ahol felfedezte a xel'nagák hajóit. A Tudat elvágta a pszionikus kapcsolatot a xel'nagákkal, így leplezve terveit előlük. Az űrben felfedezett több űrben is túlélő fajt, melyeket a bolygóra csalt, majd beolvasztott. Ezen fajok genetikai kódjával egy új zerg törzs jött létre és a már meglévő törzsek is továbbfejlődtek, hogy túlélhessenek az űrben. Ezen fejlődés lehetővé tette a zergeknek, hogy elhagyják otthonukat, a Zerust. Hamarosan a Tudat támadásokat indított a teremtői ellen. A meglepett xel'nagák védelme nem tudott ellenállni ekkora támadóerőnek.

A Tudat több ezer xel'nagát olvasztott magába, így szert téve fejlett genetikai tudásukra. Ezen tudással a tudományok és intelligencia ismeretlen szintjeit érte el. Megtudta a szent Khaydarin kristályok titkát és erejüket a maga hasznára fordította. A xel'nagáktól szerzett tudás segítségével a magasabb rendű zerg törzsek függetlenebbek lettek, de a fajok közti pszionikus egyensúly megmaradt.

A megszerzett tudáson felül a Tudat megszerezte a xel'nagak emlékeit is a korábbi kísérleteikről, ezzel együtt a protossok létéről is értesült. A zergek minden erejüket az „új” faj keresésére fordították, remélve, hogy beolvaszthatják őket. A beolvasztás hatására egyesülne a tiszta tudat és forma, mely egy tökéletes faj létrejöttéhez vezethetne. Ez a faj a lehetőségeivel uralhatná és megváltoztathatná az egész univerzum természetét.

Konfliktus a protossokkalSzerkesztés

A Központi Tudat a rajjal együtt elérte az Aiurt. Út közben megfertőzték a Chau Sara nevű terran világot, ezzel elindítva az inváziót. A Tudat a terranoktól megszerzett pszionikus képességekre akart támaszkodni a protossokkal vívott harcban. Kidolgozott egy genetikai módszert, mellyel a terranok tökéletes fizikai és pszionikus tulajdonságok keverékére tehetnek szert.

  Alább a cselekmény részletei következnek!

Később a Tudat a Charon fészkelt le, mert a távolsága és a domborzata megvédte az ellenségeitől.

A Tudat terve részben sikert is aratott. Megfertőzött egy terrant, név szerint Sarah Kerrigant, aki már addig is hatalmas pszionikus erőkkel bírt és a szolgájává tette. Azonban Kerrigan a Zeratul sötét templomos figyelmét a Char-ra terelte.

A sötét templomosok vezetője, Zeratul egy „fegyver tesztet” tervezett a zergek ellen. Felfedezte a zerg irányítók titkát és hitte, hogy a sötét templomosok energiája véglegesen elpusztíthat egyet. Zeratul és követői bejutottak abba a bolygón kialakított legnagyobb kaptárba, melyben Zasz tartózkodott és lemészárolták a Garm fészekalj vezetőjét. Amikor Zeratul megölte Zaszt, pszionikus kapcsolat jött létre közte és a Tudat között: megismerték egymás titkait. Az irányító végleges elvesztése mentális sokk-állapotot hozott létre a Tudatban. Ez az állapot így is maradt, amíg a Garm raj minden egyede el nem pusztult. Míg a Tudat sokkban volt, Daggoth, az egyik irányító vette át a Raj vezetését.

Az új információk tudatában a Tudat megváltoztatta a terveit. Az Aiurra ment, melynek helyét Zeratul memóriájából szerezte meg, de Kerrigant a Charon hagyta. A Khaydarin kristály és a kozmikus nexus segítségével, amit egy protoss templom alatt találtak (és amely a xel'nagak landolási pontját jelölte), a Központi Tudatnak sikerült megtestesülnie az Aiuron. A protoss fajt azonban nem sikerült beolvasztania.

A megfertőzött Kerrigan sikeresen levadászott egy pár sötét protosst: Zeratult és még néhány társát fogságba ejtette egy terran épületben. Azonban Tassadarnak sikerült egy protoss különítménnyel kiszabadítania őket a fogságukból. Ezeket a sötét templomosokat az Aiurra szállították.

A Tudat elleni végső ütközetben a protossok bevetették a száműzött testvéreikez és a terran Jim Raynor köré szervezett alakulatot(Raynor's Raiders) is. Mindkét csapat eljutott a Központi Tudatig. A Tudat megpróbált elmenekülni egy féregjáraton keresztül, de Tassadarnak sikerült elpusztítania saját magával együtt, a sötét templomosok energiáját használva.

A második Központi TudatSzerkesztés

A negyedik epizódban kiderül, hogy a Zergek létrehoztak egy fiatal Központi Tudatot a Charon, a Zergek „második” otthonán. Az öreg irányító, Daggoth megparancsolta a többi irányítónak, hogy egyesüljenek, így létrehozván az új Központi Tudatot. Az új Tudatot azonban az Egyesült Földi Tanács az ötödik epizódban elfogja.

A játék utolsó részében, a hatodik epizódban, Kerrigan, aki magát a pengék királynőjének (Queen of Blades) hívja, megölte a második Központi Tudatot (kicselezte Zeratult, hogy ölje meg a Tudatot) és magát az egész zerg faj vezérének kiáltotta ki. Csak néhány irányító esik ki az irányítása alól, de ezeknek valószínűleg már nincs elég erejük egy újabb Központi Tudat megformálásához. Jelenleg Sarah Kerrigan a Központi Tudathoz leginkább hasonlító élőlény…

A Központi Tudat képességeiSzerkesztés

Biológiailag a zergek nem tudnak ellenszegülni a Tudat parancsainak. Azonban ha egy Irányító meghal, a Tudat Kapcsolata az irányító rajával megszakad, a raj tagjai pedig ámokfutásba kezdenek. A megfertőzött Kerrigan ellen tudott állni a Központi Tudat hatalmának, sőt a raját is mentesíteni tudta a központi akarattól.

A Központi Tudat egy élőlény, aki megtestesíti a zerg faj teljes akaratát. Emiatt a Tudat egy halhatatlan teremtmény, akit nem lehet megölni, csak a sötét papok energiájával.

A Központi Tudat képes féregjáratokat létrehozni, melyekben a szolgáit és seregeit képes a fénynél gyorsabban szállítani. A StarCraft folyamán legalább háromszor használta ezt a képességét.