A kanadai jogban az élő fa doktrínája (angolul living tree doctrine, franciául la théorie de l'arbre vivant) az alkotmányértelmezés egy elve mely kimondja, hogy az alkotmány szerves és ezért szélesen és előremutatóan kell értelmezni alkalmazkodva az idők változásához.

Az élő fa doktrínája mélyen gyökerezik a kanadai alkotmányos jogban egészen az Edwards v. Canada (Attorney General) ügy, közismertebb nevén a „Persons ügy”, óta melyben Lord Sankey megállapította, hogy „A British North America Act egy növekedésre és természetes határain belül terjeszkedésre képes fát ültetett el Kanadában.”[1] Ez a fejlődő értelmezés doktrínája mely azt jelenti, hogy az alkotmányt nem lehet egyszerű törvényként értelmezni, helyette a társadalmi kontextusban kell tekinteni, hogy az alkalmazkodjon és reflektálhasson a változásokra. Ha az alkotmány értelmezése a megszövegezői szándékának felelne meg és továbbra is a múltban gyökerezne akkor nem utalna a társadalomra és idővel használaton kívül kerülne.

A Legfelsőbb Bíróság kimondta egyik ítéletében, hogy „A »befagyasztott fogalmak« érvelés ellentétes a kanadai alkotmányértelmezés egyik legalapvetőbb elvével: miszerint az alkotmányunk egy élő fa, mely a fejlődő értelmezés útján beépíti és válaszol a modern élet realitásaira.”'[2] A Kanadai Jogok és Szabadságok Alapokmányának értelmezésében szintén szerepet kap az élő fa doktrínája. Lamer bíró a Re B.C. Motor Vehicle Act (1985) ügyben megjegyezte, hogy „Ha a frissen elültetett 'élő fánknak', az Alapokmány meg akarjuk adni a növekedés és az alkalmazkodás lehetőségét az idők folyamán, ügyelni kell arra, hogy történelmi dokumentumok, mint a Special Joint Committee (Különleges vegyesbizottság) üléseinek jegyzőkönyvei nem satnyítják el azt.”[3]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Angolul: „The British North America Act planted in Canada a living tree capable of growth and expansion within its natural limits.” Franciául:„L'Acte de l'Amérique du Nord britannique a planté au Canada un arbre capable de grandir et de grossir dans ses limites naturelles.”
  2. Angolul: „The »frozen concepts« reasoning runs contrary to one of the most fundamental principles of Canadian constitutional interpretation: that our Constitution is a living tree which, by way of progressive interpretation, accommodates and addresses the realities of modern life.” Franciául: „Le raisonnement fondé sur l’existence de “concepts figés” va à l’encontre de l’un des principes les plus fondamentaux d’interprétation de la Constitution canadienne : notre Constitution est un arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste, s’adapte et répond aux réalités de la vie moderne.” – Re: Same-Sex Marriage ügy, 2004. december
  3. Angolul: „If the newly planted 'living tree' which is the Charter is to have the possibility of growth and adjustment over time, care must be taken to ensure that historical materials, such as the Minutes of Proceedings and Evidence of the Special Joint Committee, do not stunt its growth.”, franciául: „Si on veut que "l'arbre" récemment planté qu'est la Charte ait la possibilité de croître et de s'adapter avec le temps, il faut prendre garde que les documents historiques comme les procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial n'en retardent la croissance.” – Re:B.C. Motor Vehicle Act, para. 53.

FordításSzerkesztés

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a living tree doctrine című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.