Életciklus-értékelés

Az életciklus-elemzés (life-cycle assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életútja során vizsgálja annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. Egy termék életútjának nevezzük a szükséges nyersanyag bányászatától és előkészítésétől a termék gyártásán keresztül a termék használatáig és a használat után keletkező hulladék hasznosításáig vagy kezeléséig terjedő szakaszt. Folyamat, illetve szolgáltatás esetén az anyag- és energiafelhasználásnak, illetve magának a folyamatnak a környezeti hatásait vizsgálják.

AlkalmazásaSzerkesztés

Életciklus-elemzést gyakran végeznek akkor, amikor választani lehet az azonos funkciójú, de a környezetre eltérő mértékben ható termékek, folyamatok, szolgáltatások, illetve rendszerek közt. A környezeti hatások értékelésekor egyaránt figyelembe kell venni az emberi egészségre és az ökoszisztéma állapotára gyakorolt hatásokat, beleértve az erőforrások felhasználását is. Az életciklus-elemző tanulmányok elterjedése a kilencvenes évektől kezdődően gyorsult fel. A jelenlegi fejlesztések elsősorban az adatok hozzáférhetőségének és minőségének a javítására, egyre szélesebb körű adatbázisok létrehozására, az elemzés megbízhatóságának a növelésére irányulnak.

SzabványokSzerkesztés

Az életciklus elemzéshez a nemzetközi környezetgazdálkodási ISO 14040-14044 szabványok rendelkezésre állnak.

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretek (ISO 14040:2006)

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006)

Alkalmazási példákSzerkesztés

Közbeszerzések (Közbeszerzési Hatóság útmutatója),

Karbonlábnyom számítás (SZIE)

Villamosított utak, fémipar

Barnamezők revitalizációja

Termék életciklus menedzsment

SzoftverSzerkesztés

Az életciklus számításhoz rendelkezésre állnak szoftverek, ill. olyan adatbázisok, melyek az illető szolgáltatás, anyag, termék adatait, előállításának anyag- és energiamérlegét, azok melléktermékeit tartalmazza.

Ilyen szoftver (angol nyelvű):

LCA Calculator: a szénlábnyomot adja, fenntartható tervezési megoldásokat választhatunk több változat összehasonlításával. 14 napos próba lehetőségét nyújtja, nem kell installálni, felhőalapú szoftver.

Core77 Life Cycle Analysis Calculator: szabadon használható online program. Megbecsülhető egy termék szénlábnyoma.  

ForrásokSzerkesztés