Az éta (Η η) a görög ábécé hetedik betűje, az é betű és hang.

Éta
Mai alak Η  η
Számérték 8
Latin átírás ē, e, ê

A η betűhöz kapcsolódó fogalmak: