Új Ember (romániai lapok)

Új Ember címen 1920-ban és 1932-ben jelentek meg lapok a romániai magyar kisebbség körében.

1. Kolozsvárt, 1920. április és szeptember között megjelent politikai és kritikai hetilap. Szerkesztője Roboz Imre volt, aki a lap hasábjain megjelenési lehetőséget biztosított a magyar őszirózsás forradalom előtti baloldali értelmiség és az emigráció nem egy képviselőjének (Farkas Antal, Gábor Andor, Pogány József). Munkatársai közé tartozott Asztalos Sándor, Bujdosó Zoltán, Gara Ákos, Győri Ernő, Kun Andor, Sipos Iván, Székely Imre és Tábori Kornél, de interjút közölt Lakatos Lászlóval, Szabó Dezsővel is.

2. Temesvárt 1932-ben indított, rövid életű (mindössze 7 számot megért – más források szerint 1935-ig megjelent) havilap; alcíme: „új eszmék folyóirata, baloldali világnézeti szemle”. Modern kivitelű, avantgárdista programú lap volt, Biró Jenő és Kalotai Gábor szerkesztette. Hasábjain Bónyi Adorján, Déznai Viktor, Gábor Andorné, Gárdonyi István, Kristóf-Krausz Albert, Nagy Endre, Ormos Ilona, Szirmai László, Weinerth László nevével és írásaival találkozunk.

ForrásokSzerkesztés