Újságírás

Az újságírás a hírek, leíró és szemléltető anyagok és vélemények közlésének mestersége a nyilvánosság felé az erre rendelkezésre álló médiumok, különösen az újságok, a televízió-adások, rádióadások és az internet útján. Az újságírás az egyik alapvető, emberi jog, a szólásszabadság gyakorlásának a legfontosabb eszköze. Az újságírást végzők az újságírók.

Hagyományos újságírók munkában az 1940-es években
A Vasárnapi Újság egy 1861-es száma
A Vasárnapi Újság beszámolója Jókai Mór temetéséről

Története

szerkesztés
 • Tudományos
 • Sport
 • Bulvár
 • Politikai
 • Oknyomozó
 • Kulturális
 • nyomtatott
 • televíziós, rádiós
 • internetes
 • teletext
 • közösségi újságírás

Sárga újságírás

szerkesztés

További információk

szerkesztés
 • MÚOSZ
 • Eltűnt műfajok nyomában
 • Első leütés – Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek
 • A Magyar Újságírók Egyesületének alapszabályai; Magyar Újságírók Egyesülete, Bp., 1929
 • Saly Dezső: Szigoruan bizalmas! Fekete könyv: 1939–1944; Anonymus, Bp., 1945
 • Szegő Krisztina: Haditudósítók a XX. században; ZMNE, Bp., 2004
 • Trömböczky Péter: A szó kétélű fegyver. Az újságírás dramaturgiája; Savaria University Press, Szombathely, 2006
 • A magyar újságíró múltja és jelene. Tudományos konferencia az Eszterházy Károly Főiskola Médiatudományi Tanszékének rendezésében. 2005. május 6-7.; EKF Líceum, Eger, 2006
 • Széles Tamás: Képes hír. Hírkészítés és hírszerkesztés a televíziós újságírásban; Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány, Debrecen, 2008
 • Wisinger István: A televízió háborúba megy. Fejezetek a televíziós újságírás és a társadalmi konfliktusok párhuzamos történetéből; PrintXBudavár–Médiakutató Alapítvány, Bp., 2008 (Antenna könyvek)
 • Oknyomozó újságírás. Tanári kézikönyv; szerk. Mong Attila, Maskovits Ákos, Vajda Éva; Független Médiaközpont, Bp., 2009
 • Oknyomozó újságírás. Hallgatói kézikönyv; szerk. Mong Attila, Maskovits Ákos, Vajda Éva; Független Médiaközpont, Bp., 2009
 • Újságíró-ismeretek kezdő és civil újságíróknak. Sajtó, rádió, televízió, online média; szerk. Balázs Géza, Szayly József, Szilágyi Árpád; DUE, Bp., 2010
 • Tudományos újságírás ; főszerk. Palugyai István; Tudományos Újságírók Klubja, Bp., 2011 (Tudománykommunikáció)
 • Az újságkészítés műhelytitkai. Nyomtatott és online kiadványok; szerk. Zala Orsolya; DUE Médiahálózat, Bp., 2011 (DUE-médiakönyvek)
 • Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár-korban; Napvilág–Politikatörténeti Intézet, Bp., 2012
 • Daniss Győző: Újságíróiskola. Gyakorlati útmutató; Tinta, Bp., 2012 (Az ékesszólás kiskönyvtára)
 • Havasi János: Az egyszemélyes stáb. Gyakorlati tanácsok kezdő videó-újságíróknak; 2. bőv., jav. kiad.; Tettye Média Könyvek, Pécs, 2014
 • Szűcs László: Műfajok a magyar sajtóban; 2. bőv. kiad.; Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, Marosvásárhely, 2016
 • Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig; Wolters Kluwer, Bp., 2016
 • Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz születése. Technológia, kultúra és az újságírás 21. századi átalakulása; L'Harmattan, Bp., 2017
 • Harle Tamás: Az újságírás mestersége és művészete. Egyszerűen, világosan, gyakorlati példákkal az írott sajtó műfajairól, mesterfogásairól; 2. frissített kiad.; Kék Európa Stúdió, Bp., 2020
 • A média normatív elméletei. Újságírás a demokratikus társadalmakban; tan. Clifford G. Christians et al., ford. Könczöl Miklós; Wolters Kluwer Hungary, Bp., 2021