„Helló, világ!” programpéldák listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbiakban példákat láthatunk a „Helló, világ!” programokra különböző programozási nyelveken. A megjelenített szöveg a legtöbb helyen ékezetek nélküli, ugyanis bizonyos nyelvek, környezetek és eszközök nem képesek az ékezetek megjelenítésére.

Szöveges felhasználói felület szerkesztés

Szöveges felhasználói felületekben (TUI; más néven konzolban) használt nyelvek példái.

ABAP szerkesztés

report Z_HELLO_WORLD.
write 'Hello, világ!'.

ABC szerkesztés

WRITE "Hello, vilag!"

Ada szerkesztés

with Ada.Text_Io; use Ada.Text_Io;
procedure Hello is
begin
  Put_Line ("Helló, világ!");
end Hello;

AmigaE szerkesztés

PROC main()
  WriteF('Hello, vilag!')
ENDPROC

Ante szerkesztés

9♦8♥J♦A♦2♣3♥7♠J♦A♦7♦J♦J♦A♦3♦J♦5♥6♦4♥J♥A♥6♠6♠J♥A♦7♦J♦A♦9♠4♠J♦A♦3♦J♦A♦9♠2♠J♦A♦6♦J♦A♥3♦2♠J♥

APL szerkesztés

'Hello, vilag!'

ArnoldC szerkesztés

IT'S SHOWTIME
TALK TO THE HAND "Hello, vilag!"
YOU HAVE BEEN TERMINATED

Assembly szerkesztés

Csak Accumulator architektúra szerkesztés

A csak Accumulator architektúrák: DEC PDP–8, PAL–III assembler

A példa a Digital PDP–8 Handbook Series, Introduction to Programming könyvből származik.

*200        / összeállítás-származás megadása (betöltési cím)
hello, cla cll
    tls     / tls a nyomtatójelölő megadásához.
    tad charac / indexregiszter beállítása
    dca ir1   / a karakterek megszerzéséhez.
    tad m6   / számláló beállítása
    dca count  / a karakterek kiírásához.
next,  tad i ir1  / karakter megszerzése.
    jms type  / kiírása.
    isz count  / elkészült?
    jmp next  / nem: újabb begépelése.
    hlt
type,  0      / type szubrutin
    tsf
    jmp .-1
    tls
    cla
    jmp i type
charac, .      / az ir1 kezdetleges értéke
    310 / H
    305 / E
    314 / L
    314 / L
    317 / O
    254 / ,
    240 /
    326 / V
    311 / I
    314 / L
    300 / A
    307 / G
    241 / !
m6,   -15
count, 0
ir1 = 10
$

Első sikeres µP/OS-kombinációk szerkesztés

Intel 8080/Zilog Z80, CP/M, RMAC assembler

bdos  equ  0005H  ; BDOS belépési pont
start: mvi  c,9   ; BDOS függvény: karakterlánc kivitele
    lxi  d,msg$  ; msg címe
    call  bdos
    ret       ; visszatérés a CCP-hez

msg$:  db  'Hello, vilag!$'
end   start

Accumulator + indexregisztergép szerkesztés

MOS Technology 6502, CBM KERNAL, ca65 assembler

HELLO: LDX  #0
    LDA  MSG,X  ; kezdőkarakter betöltése
@LP:  JSR  $FFD2  ; chrout
    INX
    LDA  MSG,X
    BNE  @LP
    RTS
MSG:  .ASCIIZ "Hello, vilag!"

Accumulator/Index mikrokódolt gép szerkesztés

Data General Nova, RDOS

    ; "Helló, világ!" program RDOS-t futtató Novára; az eredetit írta: Toby Thain
    ; PCHAR rendszerhívást használ
    .titl hello
    .nrel
    .ent start

start:
dochar:
    lda 0,@pmsg ; ac0 betöltése következő karakterrel,
    mov# 0,0,snr   ; ac0 tesztelése; kihagyás ha nem nulla (ne töltse be az eredményt)
    jmp done
    .systm
    .pchar     ; első kiírása
    jmp er     ; kihagyva, ha jó
    movs 0,0    ; bájtcsere
    .systm
    .pchar     ; második kiírása
    jmp er     ; kihagyva, ha jó
    isz pmsg    ; mutatás a következő szóra
    jmp dochar   ; újrakezdés

done:  .systm     ; normál kilépés
    .rtn
er:   .systm     ; hibás kilépés
    .ertn
    halt

pmsg:  .+1       ; mutató a karakterlánc első szavához
            ; a megjegyzésbájtok alapértelmezés szerint jobbról balra vannak csomagolva
    .txt /Hello, vilag!<15><12>/ ; CR LF
    0        ; szó megjelölése a karakterlánc befejezéséhez

    .end start

Bővített accumulator gép szerkesztés

Intel x86, MS-DOS, TASM

MODEL  SMALL
IDEAL
STACK  100H

DATASEG
    MSG DB 'Hello, vilag!$'

CODESEG
    MOV AX, @data
    MOV DS, AX
    MOV DX, OFFSET MSG
    MOV AH, 09H   ; DOS: ASCII$ karakterlánc kivitele
    INT 21H
    MOV AX, 4C00H  ; DOS: Kilépés a programból
    INT 21H
END

Általános célú fiktív számítógép szerkesztés

MIX, MIXAL

TERM  EQU   19     konzoleszköz száma (19 = írógép)
    ORIG  1000    címkezdet
START  OUT   MSG(TERM)  adat kivitele a cél-MSG-nél
    HLT         megszakítás végrehajtása
MSG   ALF   "HELLO"
    ALF   ", VIL"
    ALF   "AG!   "
    END   START    program vége

Általános célú CISC regiszter szerkesztés

DEC PDP–11, RT-11, MACRO-11

.MCALL .REGDEF,.TTYOUT,.EXIT
    .REGDEF

HELLO: MOV #MSG,R1
    MOVB  (R1),R0
LOOP:  .TTYOUT
    MOVB  +(R1),R0
    BNE LOOP
    .EXIT

MSG:  .ASCIZ /HELLO, VILAG!/
    .END  HELLO

CISC irányított többfolyamatos operációs rendszeren szerkesztés

DEC VAX, VMS, MACRO-32

    .title   hello

    .psect   data, wrt, noexe

chan:  .blkw    1
iosb:  .blkq    1
term:  .ascid   "SYS$OUTPUT"
msg:  .ascii   "Hello, vilag!"
len =  . msg

    .psect   code, nowrt, exe

    .entry   hello, ^m<>

    ; Csatorna létesítése terminálos I/O-hoz
    $assign_s devnam=term, -
          chan=chan
    blbc    r0, end

    ; I/O-kérelem sorba állítása
    $qiow_s   chan=chan, -
          func=#io$_writevblk, -
          iosb=iosb, -
          p1=msg, -
          p2=#len

    ; Állapot és IOSB-állapot ellenőrzése
    blbc    r0, end
    movzwl   iosb, r0

    ; Visszatérés az operációs rendszerhez
end:  ret

    .end    hello

RISC processzor szerkesztés

ARM, RISC OS, a BBC BASIC interpretere

.program
     ADR R0,message
     SWI "OS_Write0"
     SWI "OS_Exit"
.message
     DCS "Hello, vilag!"
     DCB 0
     ALIGN

Vagy még kisebb változat (qUE-től):

SWI"OS_WriteS":EQUS"Hello, vilag!":EQUB0:ALIGN:MOVPC,R14

Awk szerkesztés

BEGIN {print "Hello, vilag!"; exit}

Bash szerkesztés

echo 'Hello, vilag!'

BASIC szerkesztés

CASIO-BASIC szerkesztés

Casio grafikus számológépeken:

"HELLO, VILAG!"

MS BASIC (hagyományos, strukturálatlan) szerkesztés

10 PRINT "Hello, vilag!"
20 END

TI-BASIC szerkesztés

TI–80TI–83 számológépeken:

:Disp "Hello, vilag!"

TI–89; TI–92 számológépeken:

:HelloVilag()
:Prgm
:Disp "Hello, vilag!"
:EndPrgm

StarOffice/OpenOffice Basic szerkesztés

sub main
  print "Hello, vilag!"
end sub

Strukturált BASIC szerkesztés

print "Hello, vilag!"
end

BCPL szerkesztés

GET "LIBHDR"

LET START () BE
$(
  WRITES ("Hello, vilag!*N")
$)

Befunge szerkesztés

"!galiv ,olleH">:#,_@

BLISS szerkesztés

%TITLE 'HELLO_VILAG'
MODULE HELLO_VILAG (IDENT='V1.0', MAIN=HELLO_VILAG,
    ADDRESSING_MODE (EXTERNAL=GENERAL)) =
BEGIN

  LIBRARY 'SYS$LIBRARY:STARLET';

  EXTERNAL ROUTINE
    LIB$PUT_OUTPUT;

GLOBAL ROUTINE HELLO_VILAG =
BEGIN

  LIB$PUT_OUTPUT(%ASCID %STRING('Hello, vilag!'))
END;

END
ELUDOM

Brainfuck szerkesztés

- [----- -- > + <] > - . 'H'
- [- > +++++ <] > ++ .  'e'
+++++ ++ .        'l'
.            'l'
+++ .          'o'
[- > +++++ <] > + .   'vesszo'
----- ----- -- .     ' '
-- [- > ++++ <] > -- .  'v'
[----- - > + <] > .   'i'
+++ .          'l'
----- ----- - .     'a'
+++++ + .        'g'
- [--- > + <] > - .   '!'
[--- > + <] > - .    '\n'

Egy sorban:

-[------->+<]>-.-[->+++++<]>++.+++++++..+++.[->+++++<]>+.------------.--[->++++<]>--.[------>+<]>.+++.-----------.++++++.-[--->+<]>-.[--->+<]>-.

C szerkesztés

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("Hello, vilag!\n");
  return 0;
}

C++ szerkesztés

#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Helló, világ!\n";
}

Calprola szerkesztés

#BTN A1
#PRI "Hello, vilag!"
#END

CIL szerkesztés

.method public static void Main() cil managed
{
   .entrypoint
   .maxstack 8
   ldstr "Hello, vilag!"
   call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
   ret
}

Clean szerkesztés

module hello

Start :: String
Start = "Hello, vilag!"

CLIST szerkesztés

PROC 0
WRITE Hello, vilag!

COBOL szerkesztés

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.   HELLO-VILAG.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Hello, vilag!".
STOP RUN.

Common Lisp szerkesztés

(format t "Hello, vilag!~%")

C# Console szerkesztés

using System;

class Hello
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Helló, világ!");
  }
}

D szerkesztés

import std.stdio;

void main() {
  writefln("Helló, világ!");
}

D (DTrace) szerkesztés

#pragma D option quiet

BEGIN
{
  printf("Hello, vilag!\n");
  exit(0);
}

DCL parancsfájl szerkesztés

$ write sys$output "Hello, vilag!"

ed és ex (ed extended) szerkesztés

a
Helló, világ!
.
p

Vagy:

echo -e 'a\nHelló, világ!\n.\np' | ed
echo -e 'a\nHelló, világ!\n.\np' | ex

Eiffel szerkesztés

class HELLO_VILAG

creation
  make
feature
  make is
  local
      io:BASIC_IO
  do
      !!io
      io.put_string("%N Hello, vilag!")
  end-make
end-class HELLO_VILAG

Erlang szerkesztés

-module(hello).
-export([hello_vilag/0]).

hello_vilag() -> io:fwrite("Hello, vilag!\n").

Euphoria szerkesztés

puts(1, "Hello, vilag!")

F# szerkesztés

printfn "Hello, vilag!"

Focus szerkesztés

-TYPE Hello vilag

Forte TOOL szerkesztés

begin TOOL HelloVilag;

includes Framework;
HAS PROPERTY IsLibrary = FALSE;

forward Hello;

-- START CLASS DEFINITIONS

class Hello inherits from Framework.Object

has public method Init;

has property
  shared=(allow=off, override=on);
  transactional=(allow=off, override=on);
  monitored=(allow=off, override=on);
  distributed=(allow=off, override=on);

end class;
-- END CLASS DEFINITIONS

-- START METHOD DEFINITIONS

------------------------------------------------------------
method Hello.Init
begin
super.Init();

task.Part.LogMgr.PutLine('HelloVilag!');
end method;
-- END METHOD DEFINITIONS
HAS PROPERTY
  CompatibilityLevel = 0;
  ProjectType = APPLICATION;
  Restricted = FALSE;
  MultiThreaded = TRUE;
  Internal = FALSE;
  LibraryName = 'hellovil';
  StartingMethod = (class = Hello, method = Init);

end HelloVilag;

Forth szerkesztés

." Hello, vilag!" CR

Fortran szerkesztés

  PROGRAM HELLO
  WRITE(*,10)
10 FORMAT('Hello, vilag!')
  STOP
  END

FoxPro/dBase/Clipper szerkesztés

? 'Hello, vilag!'

Frink szerkesztés

println["Hello, vilag!"]

Gambas szerkesztés

Lásd még a GUI részt.
PUBLIC SUB Main()
 Print "Hello, vilag!"
END

Game Maker szerkesztés

Bizonyos objektumok draw eseményében:

draw_text(x, y, "Hello, vilag!");

Go szerkesztés

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Helló, világ!")
}

Haskell szerkesztés

module HelloVilag (main) where

main = putStr "Hello, vilag!\n"

Heron szerkesztés

program HelloVilag;
functions {
 _main() {
  String("Hello, vilag!") |> GetStdOut();
 }
}
end

HP–41 és HP–42S szerkesztés

(Kézi Hewlett-Packard RPN-alapú alfanumerikus mérnöki számológépek.)

01 LBL<sup>T</sup>HELLO
02 <sup>T</sup>HELLO, VILAG
03 PROMPT

Iptscrae szerkesztés

ON ENTER {
  "Hello " "vilag!" & SAY
}

Io szerkesztés

"Hello, vilag!" print

Vagy:

write("Hello, vilag!\n")

Java szerkesztés

Lásd még a GUI részt.
public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Helló, világ!");
  }
}

JVM szerkesztés

(Disassembler kivitele: javap -c Hello.class)

public class Hello extends java.lang.Object {
  public Hello();
  public static void main(java.lang.String[]);
}

Method Hello()
  0 aload_0
  1 invokespecial #1 <Method java.lang.Object()>
  4 return

Method void main(java.lang.String[])
  0 getstatic #2 <Field java.io.PrintStream out>
  3 ldc #3 <String "Helló, világ!">
  5 invokevirtual #4 <Method void println(java.lang.String)>
  8 return

Kogut szerkesztés

WriteLine "Hello, vilag!"

szerkesztés

A különféle Logo implementációk általában támogatják az alábbi utasításokat:

print [Hello, vilag!]
pr [Hello, vilag!]

szerkesztés

messagebox [Hi] [Hello, vilag!]

szerkesztés

kiír [Helló, világ!]

LOLCODE szerkesztés

HAI 1.2
 CAN HAS STDIO?
 VISIBLE "HELLO, VILAG!!!4!"
KTHXBYE

Lua szerkesztés

print "Hello, vilag!"

vagy

print ("Hello, vilag!")

M (MUMPS) szerkesztés

W "Hello, vilag!"

vagy

WRITE "Hello, vilag!"

Malbolge szerkesztés

D'`_^]\JI;X9EUUSuu2rrML-&mH#GF&gU#@.bPv;)(rwpunm
3kSinmlkdib(IHdc\"!Y^]\[ZYXQu8NSLpJINGFjJI+*F?cC
B$@98=<;4Xy76543,Pq).'&%$Hih~}${Ayx}vut:xwvXnm3~

Mathematica szerkesztés

Print["Hello, vilag"]

MATLAB szerkesztés

disp('Hello, vilag!');

Modula-2 szerkesztés

MODULE Hello;

FROM Terminal2 IMPORT WriteLn; WriteString;

BEGIN
  WriteString("Hello, vilag!");
  WriteLn;
END Hello;

MS-DOS parancsfájl szerkesztés

A szabványos command.com parancsértelmezővel. A @ jel opcionális, és megakadályozza a rendszert, hogy a parancs végrehajtása előtt magát a parancsot is kiírja. A @ jelet el kell hagyni az 5.0-snál korábbi MS-DOS-verziók esetén.

@echo Helló, világ!

MUF szerkesztés

: main
 me @ "Hello, vilag!" notify
;

Objective-C szerkesztés

#import <Foundation/Foundation.h>

int main (int argc, const char * argv[]) {
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
  NSLog(@"Hello, vilag!");
  [pool release];
  return 0;
}

OCaml szerkesztés

print_endline "Hello, vilag!";;

OPL szerkesztés

Lásd még a GUI részt.
PROC hello:
 PRINT "Hello, vilag"
ENDP

OPS5 szerkesztés

Lásd még: Lisp-nyelvjárások.
(object-class request
     ^action)

(startup
  (strategy MEA)
  (make request ^action hello)
)

(rule hello
  (request ^action hello)
  -->
   (write |Hello, vilag!| (crlf))
)

Pascal szerkesztés

program Hello;
begin
 WriteLn('Helló, világ!');
 ReadLn;
end.

Perl szerkesztés

print "Hello, vilag!\n";

PHP szerkesztés

<?php
echo "Helló, világ!";
?>

vagy

<?php
print('Helló, világ!');
?>

vagy (ha be van állítva a short_open_tag = On, ami alapértelmezetként ki van kapcsolva)

<?='Helló, világ!'?>

Pike szerkesztés

int main() {
 write("Hello, vilag!\n");
 return 0;
}

PL/I szerkesztés

Test: procedure options(main);
  declare My_String char(20) varying initialize('Hello, vilag!');
  put skip list(My_String);
end Test;

POP-11 szerkesztés

'Hello, vilag!' =>

PostScript szerkesztés

%!
/Courier findfont
12 scalefont setfont
newpath
100 100 moveto
(Hello, vilag!) show
showpage

POV-Ray szerkesztés

#include "colors.inc"
camera {
 location <3, 1, -10>
 look_at <3,0,0>
}
light_source { <500,500,-1000> White }
text {
 ttf "timrom.ttf" "Hello, vilag!" 1, 0
 pigment { White }
}

PowerShell szerkesztés

Write-Host 'Helló, világ!'

Prolog szerkesztés

write('Hello, vilag!'),nl.

Python szerkesztés

print "Hello, vilag!"

Python 3.0-tól a print nem utasítás, hanem függvény, tehát:

print("Hello, vilag!")

R szerkesztés

cat("Hello, vilag!\n")

REXX, NetRexx és Object REXX szerkesztés

say "Hello, vilag!"

RPL szerkesztés

Lásd még a GUI részt.

A Hewlett-Packard HP–28, HP–48 és HP–49 sorozatú gráfszámológépeken.

<<
 CLLCD
 "Hello, vilag!" 1 DISP
 0 WAIT
 DROP
>>

Ruby szerkesztés

puts "Helló, világ!"

Rust szerkesztés

fn main() {
  println!("Helló, világ!");
}

SAS szerkesztés

data _null_;
put 'Hello, vilag!';
run;

Sather szerkesztés

class HELLO_VILAG is
 main is
  #OUT+"Hello, vilag\n";
 end;
end;

Scala szerkesztés

object HelloVilag with Application {
 Console.println("Hello, vilag!");
}

Scheme szerkesztés

(display "Helló, világ!")
(newline)

sed szerkesztés

Megjegyzés: Legalább egysornyi bevitelre szüksége van.

sed -ne '1s/.*/Hello, vilag!/p'

Seed7 szerkesztés

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, vilag!");
 end func;

Self szerkesztés

'Hello, vilag!!' print.

Smalltalk szerkesztés

Transcript show: 'Hello, vilag!'

SML szerkesztés

print "Hello, vilag!\n";

SNOBOL szerkesztés

  OUTPUT = "Hello, vilag!"
END

SQL szerkesztés

Szabványos SQL szerkesztés

CREATE TABLE Message (text char(15));
INSERT INTO Message (text) values ('Helló, világ!');
SELECT text FROM Message;
DROP TABLE Message;

Oracle-dialektus szerkesztés

SELECT 'Helló, világ!' FROM dual;

MySQL-dialektus szerkesztés

SELECT 'Helló, világ!';

Vagy még egyszerűbben:

PRINT 'Helló, világ!'

KB-SQL-dialektus szerkesztés

SELECT Null from data_dictionary.sql_query

FOOTER -- vagy HEADER vagy DETAIL vagy FINAL esemény
WRITE "Helló, világ!"

Transact-SQL szerkesztés

Declare @Output varchar(16)
Set @Output='Helló, világ!'
Select @Output

Vagy egyszerűbb variációk:

SELECT 'Helló, világ!'
PRINT 'Helló, világ!'

STARLET szerkesztés

RACINE: HELLO_VILAG.

NOTIONS:
HELLO_VILAG : ecrire("Hello, vilag!").

TACL szerkesztés

#OUTPUT Hello vilag!

Tcl szerkesztés

puts "Hello, vilag!"

Turing szerkesztés

 put "Hello, vilag!"

Unlambda szerkesztés

`r`````````````.H.e.l.l.o.,. .v.i.l.a.g.!i

Whitespace szerkesztés

Jelmagyarázat:

A betűk megelőzik a jelzett karaktert, és a nyelv sajátosságainak megfelelően elhagyhatók. (A kód másolása esetén legyünk figyelemmel arra, hogy a #10-es ASCII-kódú soremelés karakter vágólapra helyezésnél böngészőtől és operációs rendszertől függően könnyedén átalakulhat CR-ré (#13), a kód pedig úgy működésképtelenné válik.)

S S S T	S S T	S S S L
T	L
S S S S S T	T	S S T	S T	L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	S S L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	S S L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	T	T	L
T	L
S S S S S T	S T	T	S S L
T	L
S S S S S T	S S S S S L
T	L
S S S S S T	S T	S T	T	S L
T	L
S S S S S T	T	S T	S S T	L
T	L
S S S S S T	T	S T	T	S S L
T	L
S S S S S T	T	S S S S T	L
T	L
S S S S S T	T	S S T	T	T	L
T	L
S S S S S T	S S S S T	L
T	L
S S L
L
L

Grafikus felhasználói felületek (GUI) szerkesztés

ActionScript (Adobe Flash CS6) szerkesztés

trace("Helló, világ!")

AppleScript szerkesztés

display dialog "Helló, világ!"

Cocoa vagy GNUstep (Objective C-ben) szerkesztés

#import <Cocoa/Cocoa.h>

@interface hello : NSObject {

}

@end

@implementation hello

-(void)awakeFromNib
{
  NSBeep(); // Nem szükséges, de szokás hangjelzést adni figyelmeztetés megjelenítésekor
  NSRunAlertPanel(@"Üzenet a számítógéptől", @"Helló, világ!", @"Hello!", nil, nil);
}

@end

Delphi, Lazarus szerkesztés

program HelloWorld;
uses
 Dialogs;
begin
 ShowMessage('Hello, vilag!');
end;

Gambas szerkesztés

Lásd még a TUI részt.
PUBLIC SUB Main()
 Message.Info("Hello, vilag!")
END

GTK szerkesztés

GTK (C++-ban) szerkesztés

#include <iostream>
#include <gtkmm/main.h>
#include <gtkmm/button.h>
#include <gtkmm/window.h>

using namespace std;

class HelloVilag : public Gtk::Window {
public:
 HelloVilag();
 virtual ~HelloVilag();
protected:
 Gtk::Button m_button;
 virtual void on_button_clicked();
};

HelloVilag::HelloVilag()
: m_button("Hello, vilag!") {
  set_border_width(10);
  m_button.signal_clicked().connect(SigC::slot(*this,
                   &HelloVilag::on_button_clicked));
  add(m_button);
  m_button.show();
}

HelloVilag::~HelloVilag() {}

void HelloVilag::on_button_clicked() {
  cout << "Helló, világ!" << endl;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  Gtk::Main kit(argc, argv);
  HelloVilag hellovilag;
  Gtk::Main::run(hellovilag);
  return 0;
}

GTK# (C#-ban) szerkesztés

using Gtk;
using GtkSharp;
using System;

class Hello
{
  static void Main()
  {
    Application.Init();

    Window window = new Window("Helló, világ!");
    window.Show();

    Application.Run();
  }
}

GTK 2.x (Euphoriában) szerkesztés

include gtk2/wrapper.e

Info(NULL,"Hello","Hello, vilag!")

Java szerkesztés

Java Swing szerkesztés

Lásd még a TUI részt.
import javax.swing.JOptionPane;

public class Hello {
  public static void main(String[] args) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Helló, világ!");
    System.exit(0);
  }
}

Java-applet szerkesztés

A Java-kisalkalmazások HTML-fájlokkal működnek együtt.

<html>
 <head>
  <title>Helló, világ!</title>
 </head>
 <body>
  A HelloVilag program üzeni:
  <applet code="HelloVilag.class" width="600" height="100">
  </applet>
 </body>
</html>
import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class HelloVilag extends Applet {
  public void paint(Graphics g) {
    g.drawString("Helló, világ!", 100, 50);
  }
}

JavaScript szerkesztés

A JavaScript egy kliensoldali parancsleírónyelv, melyet HTML-fájlokban használnak. Az alábbi kódot bármely HTML fájlban elhelyezhetjük.

<script type="text/javascript">
function helloVilag() {
  alert("Helló, világ!");
}
</script>
<a href="#" onclick="helloVilag()">Helló, világ! példa</a>

Egy egyszerűbb módszer implicit módon használja a JavaScriptet, a lefoglalt alert függvényt hívva meg. Az alábbi sort a <body> ... </body> HTML-címkék közé kell helyezni.

<a href="#" onclick="alert('Helló, világ!')">Helló, világ! példa</a>

Egy, még ennél is egyszerűbb módszer a népszerű böngészők virtuális „javascript” protokolljának használata, mellyel JavaScript-kódot lehet végrehajtani. Az alábbit internetcímként kell megadni:

javascript:alert('Helló, világ!')

Messenger Plus Live Script (JavaScript alapon, bejelentkezéskor) szerkesztés

function OnEvent_Initialize(MessengerStart) {
}

function OnEvent_Uninitialize(MessengerExit) {
}

function OnEvent_Signin (Email) {
  if (Email == Messenger.MyEmail) {
    Debug.Trace("Helló, világ!");
    MsgPlus.DisplayToast("Helló, világ!", "Helló, világ!");
  }
}

OPL szerkesztés

Lásd még a TUI részt.

(Az OPL nyelvet támogató EPOC és Symbian operációs rendszert futtató gépeken.)

PROC guihello:
 ALERT("Hello, vilag!","","Kilépés")
ENDP

Qt eszközkészlet (C++-ban) szerkesztés

#include <QApplication>
#include <QPushButton>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QPushButton hello("Hello, vilag!");
  hello.resize(100, 30);

  hello.show();
  return app.exec();
}

REALbasic szerkesztés

MsgBox "Hello, vilag!"

RPL szerkesztés

Lásd még a TUI részt.

A Hewlett-Packard HP–48G és HP–49G sorozatú számológépeken.

<< "Hello, vilag!" MSGBOX >>

SWT szerkesztés

import org.eclipse.swt.widgets.*;

public class Main {
  public static void main(String [] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.open();

    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch()) {
        display.sleep();
      }
    }

    display.dispose();
  }
}

Visual Basic és VBA szerkesztés

Ha nincs form csak egy .bas modul a Sub Main eljárás az alapértelmezett belépési pont.

Public Sub Main()
  MsgBox "Helló, világ!"
End Sub

Ha adtunk formot a projekthez, akkor például a Load eseményhez rendelhetjük hozzá az Msgbox függvény hívását:

Public Sub Form_Load()
  MsgBox "Helló, világ!"
End Sub

Windows API (C-ben) szerkesztés

#include <windows.h>
 
LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
 
char szClassName[] = "MainWnd";
HINSTANCE hInstance;
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  HWND hwnd;
  MSG msg;
  WNDCLASSEX wincl;
 
  hInstance = hInst;
 
  wincl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wincl.cbClsExtra = 0;
  wincl.cbWndExtra = 0;
  wincl.style = 0;
  wincl.hInstance = hInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpszMenuName = NULL; // No menu
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1); // Ablak színe
  wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); // EXE-ikon
  wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); // Kis programikon
  wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); // Kurzor
 
  if (!RegisterClassEx(&wincl))
    return 0;
 
  hwnd = CreateWindowEx(0, // Nincs kiterjesztett ablakstílus
    szClassName, // Osztálynév
    "", // Ablakcím
    WS_OVERLAPPEDWINDOW & ~WS_MAXIMIZEBOX,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, // A Windows döntse el az ablak bal és felső pozícióit
    120, 50, // Ablak szélessége és magassága
    NULL, NULL, hInstance, NULL);
 
  //Az ablak látható legyen a képernyőn
  ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
 
  //Üzenethurok futtatása
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return msg.wParam;
}
 
LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;
  switch (message)
  {
  case WM_PAINT:
    hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
    TextOut(hdc, 15, 3, "Helló, világ!", 13);
    EndPaint(hwnd, &ps);
    break;
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

Vagy sokkal egyszerűbben:

#include <windows.h>

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  MessageBox(NULL, "Helló, világ!", "", MB_OK);
  return 0;
}

Vizuális nyelvek szerkesztés

Piet szerkesztés