10 könnyű zongoradarab (Bartók)

1908-ban keletkezett az oktatási célokra szánt 10 könnyű zongoradarab, Bartók Béla műve szóló zongorára (Sz 39, BB 51).

 • Tételek:

Ajánlás

 1. Paraszti nóta
 2. Lassú vergődés
 3. Tót legények tánca
 4. Sostenuto
 5. Este a székelyeknél
 6. Gödöllei piactéren leesett a hó
 7. Hajnal
 8. "Azt mondják, nem adnak"
 9. Ujjgyakorlat
 10. Medvetánc

Autográf anyagok

szerkesztés
 • Első fogalmazvány, 8. szám és „Ajánlás” (Bartók Archívum, Budapest: 488, illetve Bartók Péter floridai magángyűjteménye 19PS1)
 • Autográf leírás (hiányos: a 3. számból nincs kézirat): „Ajánlás”, 1–2., 4., 6–10. szám (Bartók Péter gyűjteményében 19PS2); 5. szám, „Este a székelyeknél” (MTA Zenetudományi Intézet Fond 2/27). E kézirat teljes formája volt a R 293 elsőkiadás (1908) metszőpéldánya
 • Az elsőkiadás javított korrektúralevonata (Bartók Archívum, Budapest: BH36)
 • A revideált Rv kiadás egy javított példánya (Bartók Péter gyűjteménye 19PFC1)
 • Az 1., 2., 3., 8. szám javított változata (1937), metszőpéldány a Zongorázó ifjúság válogatáshoz (I/12, II/8–10) (OSZK Ms. Mus. 3190).