1757 az irodalomban

Wikipédia-kronológia

Az 1757. év az irodalomban.

Megjelent új művek szerkesztés

 
Verseghy Ferenc
 
Wojciech Bogusławski
 
William Blake
  • Thomas Gray angol költő ódáinak gyűjteménye: Odes.
  • Saverio Bettinelli olasz jezsuita író poétikai értekezése: Lettere di Virgilio agli Arcadi di Roma (Vergilius levelei az arkászokhoz).
  • Edmund Burke ír politikus, filozófus értekezése: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (A fenségesre és a szépre vonatkozó eszméink eredetének filozófiai vizsgálata).[1]
  • Bod Péter: Szent Heortokrátes avagy a' keresztyének között elő-forduló innepeknek és a rendes kalendáriómban fel-jegyeztetett szenteknek rövid historiájok, melly a szava bé-vehető hiteles irókból egybeszedegettetett és magyarra fordíttatott egy bujdosó magyar által.

Dráma szerkesztés

  • Denis Diderot szentimentális színpadi műve: Le Fils naturel ou Les épreuves de la vertu (A törvénytelen fiú vagy az erény próbája). Diderot ezzel a művel megteremti a polgári dráma (régi nevén középfajú színmű) műfaját.[2]

Születések szerkesztés

Halálozások szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. Vajda György Mihály, Pál József: A világirodalom története évszámokban (136. o.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.
  2. Vajda György Mihály, in: (szerk. ugyanő) Színházi kalauz (2. kiadás, 319–320. o.) Gondolat Kiadó, 1962.