Főmenü megnyitása

1946-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

 • 1946. évi I. törvény Magyarország államformájáról
 • 1946. évi II. törvény Károlyi Mihály érdemeinek törvénybeiktatásáról
 • 1946. évi III. törvény a Kúrián honvédbírósági fellebbviteli tanács szervezéséről és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről
 • 1946. évi IV. törvény a magyar főudvarnagyi bíróság megszüntetéséről
 • 1946. évi V. törvény a bíróságok és az ügyészségek tagjainak az igazságügyminisztériumban való ideiglenes alkalmazhatásáról szóló 1899:XLVIII. törvénycikk hatályának meghosszabbításáról
 • 1946. évi VI. törvény a nemzeti kormány részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazásról
 • 1946. évi VII. törvény a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről
 • 1946. évi VIII. törvény a „Magyar Szabadság Érdemrend” alapításáról
 • 1946. évi IX. törvény a telepítésről és a földreform befejezésének előmozdításáról
 • 1946. évi X. törvény az emberi alapjogok hatályosabb védelméről
 • 1946. évi XI. törvény a Nemzetgyűlés által az ország szellemi és közéleti vezető személyiségei közül választott nemzetgyűlési képviselők számának újabb megállapításáról
 • 1946. évi XII. törvény a volt rendi megkülönböztetésekből eredő egyes házassági vagyonjogi és öröklési jogi szabályok hatályának megszüntetéséről
 • 1946. évi XIII. törvény a szénbányászat államosításáról
 • 1946. évi XIV. törvény a vádtanács megszüntetéséről, a sajtóeljárás gyorsításáról és az államfogházbüntetés megszüntetéséről
 • 1946. évi XV. törvény a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában Budapesten 1946. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről
 • 1946. évi XVI. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazásról
 • 1946. évi XVII. törvény az államháztartásnak az 1946. évi január hó 1. napjától az 1946. évi október hó 31. napjáig terjedő viteléről
 • 1946. évi XVIII. törvény a törvényes öröklésre vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról
 • 1946. évi XIX. törvény a munkavállalók egyéni szabadságát, jogegyenlőségét és emberi méltóságát sértő egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
 • 1946. évi XX. törvény egyes villamosművek energiatelepeinek és távvezetékeinek állami tulajdonba vételéről és a villamos energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb rendelkezésekről
 • 1946. évi XXI. törvény a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem alapításáról
 • 1946. évi XXII. törvény a nőknek az egyetemekre és főiskolákra való felvétele tárgyában
 • 1946. évi XXIII. törvény a külföldre hurcolt magyar személyek, illetőleg nemzeti vagyontárgyak gondozásának előmozdításáról
 • 1946. évi XXIV. törvény az építésügyi, városrendezési és közmunkaügyi igazgatás szabályozásáról
 • 1946. évi XXV. törvény a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről
 • 1946. évi XXVI. törvény a nemzetgyűlési képviselők összeférhetetlenségéről
 • 1946. évi XXVII. törvény az 1946. évi XVII. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás meghosszabbításáról
 • 1946. évi XXVIII. törvény a Magyar Köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról
 • 1946. évi XXIX. törvény a házasságon kívül született gyermek jogállásáról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

 • 6270/1946. ME számú rendelet (1946. június 4-én lépett hatályba) egyes vallásos gyülekezetek feloszlatására vonatkozó hatósági rendelkezések hatálytalanítása és a feloszlatással kapcsolatos vagyoni ügyek ideiglenes rendezése tárgyában
 • 8230/1946. ME számú rendelet a vallásfelekezeti iskoláknál alkalmazott tanárok, tanítók és egyéb személyzet létszámcsökkentése tárgyában

További információkSzerkesztés