A kassai Mária élete sorozat mestere

1474-77 között működött magyarországi festő. A kassai dóm főoltárán Mária életének jeleneteit festette meg 12 képtáblán. Hasonlóan lírai felfogású, mint az oltár másik mestere (a Kassai Erzsébet-legenda mestere). Színvilága a Kassai passiósorozat mesterééhez áll közel. Kompozíciói konzervatív típusokat követnek. Az angyali üdvözletet ábrázoló táblájának liliomos virágvázája a németalföldi mesterekre emlékeztet. Rajztudása egy szinten áll a főoltár másik két említett mesterével.

Források szerkesztés

  • Művészeti lexikon I–IV. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1981–1983.