Adóügyi jogsegély államok között

Az adóügyi jogsegély államok között nemzetközi egyezmény alapján kölcsönös segítségnyújtás az adók kivetésénél és behajtásánál. A kettős adóztatást és illetékkezelést kizáró nemzetközi egyezmények is tartalmaznak erre vonatkozó rendelkezéseket. A jogsegély az egyenes adókra és egyes illetékekre vonatkozik.

Lényege, hogy a megkeresett állam adóeljárási szabályai szerint vetik ki és hajtják be a megkereső állam ott tartózkodó (külföldön) állampolgárától az adót. A kettős adóztatás elhárításáról szóló egyezmények egységesen biztosítják a kettős adóztatás elhárítását. Egyenes adó az egyezmények értelmében minden tárgyi és személyi adó, ha közvetlenül vetik ki. Nem terjed ki az egyezmények hatálya a közvetett adókra.

Források szerkesztés

 • Európai Unió:
  • a Tanács 77/799/EGK irányelve a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adóztatás területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról,
  • a Tanács 1798/2003/EK rendelete a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről
  • a Tanács 2008/55/EK irányelve az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról,
 • Magyarország:
  • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
  • 2013. évi XXXVII. törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól