Aigüptosz fiai

Aigüptosz görög hérosznak 50 fia született. A mítosz szerint a danaidákat vették feleségül, akik az unokatestvéreik voltak, mivel apjuk Danaosz, Aigüptosz testvére. 49 fiú a nászéjszakáján halt meg, amikor a feleségeik meggyilkolták őket, kivéve Lünkeuszt.


A mítoszok a nevek és családi kapcsolatok tekintetében több különböző verziót tartalmaznak. Apollodórosz listája nem csak a legismertebb, de ő megpróbálta a tágabb viszonyokat is tisztázni, így az egyes gyermekek anyjának nevét is közölte.

Apollodórosz listája Aigüptosz fiairól
Aigüptosz fia anya danaida feleség a danaida anyja Aigüptosz fia anya danaida feleség a danaida anyja
1 Lünkeusz Argüphia Hüpermnésztra Elephantisz 26 Khrüszipposz Türia Khrüszippé Memphisz
2 Próteusz Gorgophóné 27 Eurülokhusz Kalliadné Autonoé Polükszó
3 Buszirisz Automaté Európé 28 Phantész Theanó
4 Enkeladosz Amümóné 29 Periszthenész Élektra
5 Lükosz Agaué 30 Hermosz Kleopatra
6 Daiphrón Szkaién 31 Drüasz Eurüdiké
7 Isztrosz „arab nő” Hippodameia Atlanteia 32 Potamón Glaukippé
8 Khalkódón Rhodaia 33 Kisszeosz Antheleia
9 Agénór Kleopatra 34 Likszosz Kleodóré
10 Khaietosz Aszteria 35 Imbrosz Euippé
11 Diokorüsztész Hippodameia 36 Bromiusz Erató
12 Alkész Glauké 37 Polüktór Stügné
13 Alkménór Hippomedusza 38 Khthoniusz Brüké
14 Hippothoósz Gorgé 39 Periphasz Gorgo Aktaia Pieria
15 Eukhenór Iphimedusza 40 Oineusz Podarké
16 Hippolütosz Rhodé 41 Aigüptosz Diokszippé
17 Agaptolemosz „föníciai nő” Piréné „etióp nő” 42 Menalkész Adité
18 Kerketész Dórion 43 Lamposz Oküpeté
19 Eurüdamasz Phartisz 44 Idmon Pülargé
20 Aiegiosz Mnésztra 45 Idasz Héphaistiné Hippodiké Herszé
21 Argiosz Euippé 46 Daiphron Adianté
22 Arkhelaosz Anakszibia 47 Pandión Kallidiké Krino
23 Menemakhosz Neló 48 Arbélosz Oiemé
24 Klitosz Türia Kleité Memphisz 49 Hüperbiosz Kelainó
25 Szthenelosz Szthenelé 50 Hippokorüsztész Hüperippé

Apollodórosz listájától lényegesen eltér a két évszázaddal későbbi Hyginus római költő listája. A listában néhány név bizonytalan olvasatú, illetve teljesen olvashatatlan. Az alábbi táblázatban Hyginus eredeti, latinos alakjai szerepelnek.

Hyginus listája Aigüptosz fiairól
Aegyptus fia danaida feleség Aegyptus fia danaida feleség Aegyptos fia Danaids Aegyptus fia danaida feleség Aegyptus fia danaida feleség
1 Antimachus Midea 11 Mineus Myrmidone 21 Niauius Glaucippe 31 Polydector Oeme 41 Dolichus Pirene
2 Panthius Philomela 12 Canthus Eurydice 22 Pamphilus Demophile 32 Itonomus Polybe 42 Hyperbius Eupheme
3 Proteus Scylla 13 Asterion Cleo 23 Clytus Autodice 33 Cassus Helicta 43 Podasimus Themistagora
4 Plexippus Amphicomone 14 Xanthus Arcadia 24 Aegyptus Polyxena 34 Hyperantus Electra 44 Aristonoos Celaeno
5 Agenor Evippe 15 Metalces Cleopatra 25 Dryas Hecabe 35 Demarchus Eubule 45 Antiochus Itea
6 Chrysippus Demoditas 16 Philinus Phila 26 Ecnomius Acamantis 36 Pugno Daplidice 46 Eudaemon Erato
7 Perius Hyale 17 Protheon Hipparete 27 Ephialtes Arsalte 37 Andromachus Hero 47 Pelops Danais
8 Enceladus Trite 18 Asterides Chrysothemis 28 Eurysthenes Monuste 38 Athletes Europome 48 Hermus Cleopatra
9 Amyntor Damone 19 Athamas Pyrante 29 Midanus Amymone 39 Plexippus Pyrantis 49 Lynceus Hypermnestra
10 Obrimus Hippothoe 20 Armoasbus ? 30 Evidea Helice 40 Antipaphus Critomedia 50 ? ?
  • ókor Ókorportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap