Aktív időbeli elhatárolás

A számvitelben az aktív időbeli elhatárolás olyan eszközjellegű tétel, amely a tárgyidőszak bevételeit és ráfordításait helyesbíti, az összemérés számviteli elvének megfelelően. Az aktív időbeli elhatárolások a vállalkozás tárgyidőszaki eredményét növelik, azáltal, hogy

  • a már elszámolt, de nem a tárgyidőszakra vonatkozó költségek összegét csökkentik vagy
  • a még be nem folyt és ki sem számlázott, de a tárgyidőszakot illető bevételek összegét számba veszik.

Példa:

  • költség elhatárolására: az előre kifizetett bérleti vagy szolgáltatási díjból a következő évre vonatkozó résszel csökkentjük a tárgyidőszak költségeit;
  • bevétel elhatárolására: a tárgyidőszakra járó kamatot, aminek a pénzügyi rendezése csak a következő évben esedékes, előre elszámoljuk bevételként.

ForrásokSzerkesztés

  • 2000. évi C. törvény a számvitelről