Alapfogalom

nem definiált, informálisan, gyakran az intuíciónak és a tapasztalatoknak megfelelően vagy axiomatikusan létrehozott fogalom

A matematikában, a logikában, a filozófiában és a formális rendszerekben az alapfogalom korábban definiált fogalmakból nem levezethető fogalom. Gyakran informálisan határozzák meg intuíció és mindennapi tapasztalatok alapján. Egy axiomatikus elméletben az alapfogalmak közti kapcsolatokat axiómák korlátozzák.[1] Egyes szerzők ez utóbbit az alapfogalmak egy vagy több axióma általi „definiálásának” nevezik, de ez félrevezető lehet. A formális elméletek nem rendelkezhetnek alapfogalmakkal, így végtelen regresszió jellemzi a regresszióprobléma alapján.

Például a modern geometriában a pont, a vonal és az. ha egy alakzat egy másik része, alapfogalmak. Definiálásuk helyett[* 1] kapcsolatukat Hilbert axiómarendszerében axiómák határozzák meg, például „Bármely két pontra van vonal, melynek mindkettő eleme”.[* 2]

Részletek szerkesztés

Alfred Tarski az alapfogalmak szabályát így határozta meg:[2]

Ha egy adott elméletet meghatározunk, előbb megkülönböztetünk néhány, nekünk azonnal érthetőnek tűnő kifejezést, e kifejezéseket alap- vagy nem definiált fogalmaknak nevezzük, és ezeket jelentésük magyarázata nélkül használjuk. Ekkor azon elvet érvényesítjük, hogy az elmélet más kifejezéseit nem használjuk, kivéve, ha jelentését előbb az alap- és a korábban megismert fogalmakkal meg nem magyaráztuk. A fogalom jelentését meghatározó mondat a definíció…

Az alapfogalmakra való regressziót az ismeretelméletben Gilbert de B. Robinson írta le:

Egy nem matematikust gyakran meglep, hogy nem lehet definiálni minden használt fogalmat. Ez nem felszíni probléma, hanem minden tudás alapjában van: valahol el kell indulni, és hogy előrehaladjunk, le kell írnunk, mely elemek és kapcsolatok definiálatlanok, és mely tulajdonságokat tekintünk biztosnak.[3]

Példák szerkesztés

Az alapfogalmak szükségességét számos axiomatikus matematikai elmélet illusztrálja:

Russell alapjai szerkesztés

Matematikafilozófiai könyvében, A matematika alapjaiban Bertrand Russell a következő fogalmakat használta: Osztálykalkulusban (halmazelmélet) relációkat használt, ahol a halmazban való létet tekintette alapfogalomnak. Alapfogalomnak tekintette a halmazok létrehozásához szükséges propozíciós függvényeket és az „úgy, hogy” kifejezést (9., 18. o.), az xRy reláció megfordítását és komplementerét, a relációk logikai és relatív szorzatát (25. o.), és leírta, hogy az objektumok leírásában is szerepe van egy alapfogalomnak (27. o.). Russell könyvében kimondja: „A tiszta matematika csak kevés fogalmat használ, és ezek logikai állandók”. (xxi. o.).

Megjegyzések szerkesztés

  1. Eukleidész még definíciókat adott az Elemekben, például: „A vonal szélesség nélküli hosszúság”.
  2. A prédikátumlogika definíciója szerint:  ,ahol P a pontok, L a vonalak halmaza.

Hivatkozások szerkesztés

  1. Általánosabban egy formális rendszerben szabályok korlátozzák az alapfogalmak használatát. Nem logikai formális rendszer a MU kérdés.
  2. Alfred Tarski. Introduction to Logic and the Methodology of the Deductive Sciences. Oxford University Press, 118. o. (1946) 
  3. Gilbert de B. Robinson. Foundations of Geometry, 4th, University of Toronto Press, 8. o. (1959) 
  4. Mary Tiles. The Philosophy of Set Theory, 99. o. (2004) 
  5. Phil Scott (2008). „Mechanising Hilbert's Foundations of Geometry in Isabelle”.  
  6. Alessandro Padoa (1900) „Logical introduction to any deductive theory” in Jean van Heijenoort. A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931. Harvard University Press, 118–123. o. (1967) 
  7. Haack, Susan. Philosophy of Logics. Cambridge University Press, 245. o. (1978). ISBN 9780521293297 

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Primitive notion című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.