Alkalmazott Földtudományi Klaszter

Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter – Közép-kelet Európában egyedüliként – koncentrálja a tudományág ismereteit, kutatásait, fejlesztéseit. A globális tudományos életben és a versenyszférában egyaránt presztízzsel és nemzetközi referenciákkal, hosszú távú együttműködő partnerekkel rendelkező klasztertagok együttesen teljes körű szolgáltatást tudnak nyújtani a megrendelőiknek.

A klaszter 2011-ben alapult 18 alapító tag összefogásával, jelenleg 32 tagot számlál, melyek közül 18 SME, 2 független tanácsadó, 2 NON-PROFIT szervezet és 8 oktatási/kutatási intézmény.

A világszerte egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási viszonyok, természeti és ipari katasztrófák hatására mind sürgetőbbé válik a lehetséges megelőzés kötelezővé tétele. Ezen a ponton tudnak az alkalmazott földtudományok terén folyó kutatások, innováció, szolgáltatások megnyugtató, kockázatot kiszűrő, csökkentő, illetve előre jelezhető megoldásokat ajánlani.

Szolgáltatásai szerkesztés

 • Az AFK klasztertagok által egyenként és együttesen is ajánlott szolgáltatások a környezettudatos gazdálkodás szerves részét képezik.
 • Szénhidrogén kutatás;
 • Geotermikus kutatás;
 • Megújuló és nem megújuló energiahordozók kutatása;
 • Nyersanyagkutatás;
 • Széndioxid-elhelyezés;
 • Radioaktív-hulladék hosszútávú biztonságos elhelyezése;
 • Építőipar szakterületén a földtani folyamatokra visszavezethető problémák (például belvízproblémák, löszfal-omlások) megelőzése, kármentesítés;
 • Környezetgazdálkodás és a mezőgazdaság egyes ágazatait (például üvegházi termelés) érintő problematikákra is megoldást nyújt.

Az AFK menedzsmentje a klaszter és a klasztertagok exportlehetőségei feltárása szempontjából két nagy termékkörrel foglalkozik:

 • műszerek, berendezések exportja és
 • komplex kutatási infrastruktúra szolgáltatási tevékenységeinek exportja.