Antik Tanulmányok

lektorált tudományos folyóirat

Az Antik Tanulmányok (Studia Antiqua; bevett rövidítése: AntTan vagy AT) a Magyar Ókortudományi Társaság magyar nyelvű folyóirata. Tanulmányokat, könyvbírálatokat, a Társaság életével, működésével kapcsolatos írásokat közöl, továbbá ókori szövegek magyar fordításait adja közre. 1954-től jelenik meg, évente kétszer. Idegen nyelvű társlapja az MTA ókortudományi folyóirata, az Acta Antiqua, mely gyakran párhuzamosan közli az Antik Tanulmányokban megjelent cikkek idegen nyelvű fordításait.

Szerkesztői szerkesztés

További információk szerkesztés