Archaikus magyar betűkapcsolatok listája

Sok régi magyar tulajdonnévben archaikus (régies) írásmód őrződött meg, melyek a magyar írásmód valamely korábbi állapotára utalnak.

MagánhangzókSzerkesztés

 • AA, AÁ = [á] (Gaal ~ Gaál, Paál)
 • EÉ = [é] (Veér)
 • J = [i] (Bezerédj)
 • EO = [ö] (Georch)
 • EÖ = [ö] vagy [ő] (Eötvös, Weöres [vörös], Geörch, Beöthy)
 • EŐ = [ő] (Sebeők)
 • EW = [ö] vagy [ő] (Thewrewk, Dessewffy [dezsőfi])
 • OÓ = [ó] (Soós)
 • UU = [u] (Kuun)
 • Ú = [u] (Kún)
 • szó végi Y = [i] (Kölcsey, Ady, Fáy, Vay)[1]

MássalhangzókSzerkesztés

 • CH = [cs] (Madách, Széchenyi, Damjanich, Festetich)
vagy [h] (Kulich)
 • CZ = [c] (Czuczor, Rácz, Czibor, Czakó)
 • CZ = [cs] (Czoma, Mikecz, Czombor)
 • FF = [f] (Pálffy, Lórántffy)
 • GH = [g] (Balogh, Verseghy, Végh, Ágh)
 • H = [Ø] (Imreh, Szuh)
 • LL = [l] (Széll)
 • PP = [p] (Papp)
 • S = [sz] (Esterházy)
 • S, SS = [zs] (Jósika, Pais, Sigray, Kolosváry)
 • SS = [zs] (Dessewffy [dezsőfi])
vagy [s] (Kossuth, Kiss, Wesselényi, Nádass)
 • TH = [t] (Csáth, Thököly, Horváth)
 • TI = [ci] (Szervátiusz)
 • TS = [cs] (Takáts, Babits, Batsányi, Tsétsi)
 • TTHY = [tty] (Batthyány)
 • TZ = [c] (Atzél, Metz, Rátz)
 • W = [v] (Wesselényi, Wass)
 • Y = [j] (Zay)
 • Z = [c] (Zigány)
vagy [sz] (Cházár [császár])

JegyzetekSzerkesztés

 1. A -ny és -ly végződés ejtése attól függ, hogy az y az ny, ly kettős betű része vagy az [i] hang archaikus formája-e. Az előbbi esetben a kiejtés [ny], illetve [j] (például: Arany, Király), az utóbbi esetben pedig [ni], illetve [li], például: Kuny, Thököly. Kivétel a Batthyány név, amelynek mai kiejtése [battyányi], bár eredeti ejtése ennek is [battyáni] volt (lásd: Batthyány család).