Asgard (mitológia)

Asgard (ó-skandináv: Asgarðr, jelentése: „Áz-föld”, Áz-birtok) a skandináv mitológiában az istenek (ázok) lakóhelye. (Egyes források szerint Godheim, jelentése „istenek hona”.)

Az izlandi hagyomány szerint itt ácsolták és kovácsolták az istenek az otthonukat.

Mindegyik istennek külön palotája van. Asgardot egy Bifröszt-nek nevezett szivárványhíd köti össze az emberek lakta földdel, a Midgarddal. (Bifröszt a legfontosabb híd a skandináv mitológiában.)

Egy óriást fogadtak fel, hogy kőfalat húzzon az Asgard köré. Az építőmester fizetségként Freyja istennőt, valamint a Napot és a Holdat kérte. Az ázok beleegyeztek, de kikötötték, hogy a munkának be kell fejeződnie egyetlen tél alatt. Ez olyan rövid idő volt, aminek teljesítését lehetetlennek tartották. Az építő kérésére és Loki rábeszélésére az istenek megengedték, hogy az építésben a csődöreSvaðilfari is segíthessen. A ló olyan gyorsan dolgozott, hogy a határidő előtt pár nappal a fal már majdnem elkészült. Ekkor az istenek követelték Lokitól, hogy bármi módon akadályozza meg, hogy a fal időben elkészüljön. Loki ezért kancává változott, hogy magára vonja a csődör figyelmét, és így az ne tudja befejezni a fal építését. A mént sikerült a munkától elcsábítania, a fal nem készült el időben, de Loki egy nyolclábú csikónak, Szleipnir-nek adott életet (ez lett később Odin lova).

Palotái és lakói

szerkesztés

Tizenkét palotát név szerint is említ az Edda.

Odinnak, a főistennek három palotája is van. Az egyik a Gladsheim amelyben a Valhalla terem is található, a második a Walaskjalf amelyben a Hildskjalf nevű trónja van s ahonnan áttekintheti az egész világot és a harmadik a Gimli ahol a tisztességes embereket fogadja. A Valhalla előtt van a Glasir nevű liget, aranylevelű fákkal.

Freynek egy egész világot adtak otthonnak, az Alfheimet (Álf-hon), míg Lokinak, Hönirnek, Braginak, Hermodnak stb. nincs vagy nem nevezik néven a palotáját.

A paloták nevei az eredeti nyelven megadva, az idézetekben pedig a magyar nevük (Tandori Dezső fordításában) dőlt betűkkel szedve.

1. Þrúðheimi

Áldott a föld, melyet
ott látok ázok és álfok
lakának közelében;
ott lakozik majd,
Tett-honban, Tór,
míg eljő a hatalmak harca.

2. Ýdalir

Ébenvölgy, ékes neve
a helynek, hol Ull
házát építtette;
Freynek Álf-hon
adatott hajdan
isteni ajándékul.

3. Valaskjalf

Harmadik az a ház,
hol a termet a hív hatalmak
ezüst tetővel vonták be;
nagy neve Válaszkjálf,
Ódin még ó-időkön
választotta így magának.

4. Sökkvabekkr 

Zúgósház a negyedik,
hűs hullámok zúgása
keríti körül;
ott Ódin és Szága
szívbéli örömmel ürít
nap mint nap arany kupákat.

5. Glaðsheimr 

Örömhon az ötödik,
ahol az aranyfényü,
fenséges Valhalla áll;
Hropt választ itt hősöket,
nap mint nap, ők vesznek el
véres harcokon.

6. Þrymheimr 

Hatodik Hangos-hon,
Tjázi tanyája egykor,
szálfa erejű óriásé;
most mégis Szkádi lakja,
apja ősi lakát
fényes isten-ara.

7. Breiðablik 

Tekintet-háza a hetedik,
tágas termeit Baldr
boltoztatta magának;
nincs még egy hely a földön,
melyet kevesebb baj
bántana, mint e fészket.

8. Himinbjörg 

Nyugalom-hona a nyolcadik,
Heimdall mennyei vára.
Őt mondják a hely urának;
tanyáján béke honol,
istenek serény őre ott
örvendve issza sörét.

9. Fólkvangr 

Folkvang a kilencedik,
itt Freyja kegye határoz,
ki hol ül, ő mondja meg,
a hősi halottak felét
maga választja nap mint nap,
másik felét Ódin.

10. Glitnir 

Tündöklés-hona a tizedik,
ezüst tetejét tartják
arany támoszlopok;
ott honol majdnem minden nap
a Vezérülnök, vitákat
simít el sorra.

11. Nóatún 

Nóatún a tizenegyedik,
Njörd tiszta terme,
maga a tökéletesség;
magasra ácsolt
áldozati helyén hódolnak
a hibátlan nemzetségfőnek.

12. Viði

Falánk fű fut,
vad bozót burjánzik
Vídében, Vídar földjén;
lóhátról leszáll ott
a legény majdan,
atyja halálát megbosszulja.