Az ékírás írásjeleinek változatai (Borger 1–150)

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi táblázat az ékírás írásjeleinek háromezer éves története néhány állomását tartalmazza. A sumer nyelvet felváltó akkád az idők során két nyelvjárásra (óasszír és óbabiloni) bomlott, amelyek az i. e. 1. évezred elejére önálló nyelvekké alakultak. Az újasszír epigrafikus feliratokon általában az újbabiloni jelkészletet használták, ami a köznapi írásra is visszahatott, így bár két különböző nyelvvé alakultak az idők során, az írásuk gyakorlatilag azonos.


1–20 szerkesztés

MZL[1] sumer
óakkád
óasszír hettita
hurri
elsődleges
átírás
óbabiloni újasszír
újbabiloni
1 𒀸 𒀸 𒀸 AŠ,
𒀸 / 𒀸 𒀸 / 𒀸
2–3 𒐀 𒐀
aš-aš (= 2)
𒐀 / 𒄬
𒄬 𒄬 𒄬 ḪAL
𒄬 / 𒄬 𒄬 / 𒄬
4 𒐁 𒐁
aš-aš-aš, 6
𒐁 / 𒐁 𒐁
5 𒁄 𒁄 𒁄 BAL
𒁄 / 𒁄 𒁄 / 𒁄
6 𒄈 𒄈 𒄈 / 𒄈 ĜIR2
𒄈 / 𒄈 𒄈 / 𒄈
7 𒄉
ĜIRgunu
MZL[1] piktogram sumer
óakkád
óasszír hettita
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer[2]
unicode[3] óbabiloni akkád
10  
 
 
 
DINGIR (= DIĜIR, isten, istennő, istenség), AN (= ég, menny, felső, lombkorona, dátum), ILU (= jó)
𒀭  
 
 
AN (= An isten, isten általában), -il3-, an (= ég, menny), sissinnu (= dátum), iltu (= istennő), ilu (= isten, istenség, jó)
14 𒁀        
 
BA (= részek, minden, kiosztani, távoli, távolítani, kinyitni, cséplés, ismeretlen tengeri lény), BE4 (= kivonás, csökkentés, eltávolítás, visszatérés, részt kapni)
  qiāšu (= adni, ajándékozni), zâzu (= elosztani, részesedni), be'ēšû, nesû (= távoli, távolodni), petû (= kinyitni), našāru (= kivonás, csökkentés, vétel)
𒀀𒁀   
ES (= hátulsó, épület vagy épületrész), a-ba, mannu (= ki?), arkatu (= hátulsó)
𒀀𒁀𒀠    
a-ba-al (= szárítani)
𒀀𒁀𒋩𒊏     
a-ba-ĝar-ra (= magzat)
8 𒁔    
 
BUR2 (= egy tartály?), SUN5 (= a KUR többes száma), BALA (= kívül, másik oldalán, mögötte, forma, kinézet, gyapjú, kívülálló, idegen, felvágni, hasított, metszett, vágott)
napāḫu, nūru (= fény, ragyogó, ragyogás), pašāru, šuparruru (= szabadon, szétterjed), SUN5 (= ób. alázatos), būdum, kabattu (= működik, él), kawûm, aḫû, warkatu (= külső, kívülálló), qalāpu (= hámoz, hámlik), salātu (= darabol, szeletel, hasít), šalāqu (= felvág, felhasít)
𒁔𒁔
   óbabiloni BUR×BUR (= irányadó)
9 𒋻      
 
 
  TAR (= csökkenteni, feloldani, megszakítani, lazítás, döntés, betegség), SILA (= öröm, dekoráció készítése, csalétek, nagyon, út), ḪAŠ (= törés, eltérítés, elnyomni, visszatartani), KU5 (= KUD, eltörni, levonni, elválasztani, vágni, kivágni, bevésni, dönteni, üríteni), KUKSU (= egy kerti szerszám)
  -tar-, -tir2-, ḫarāşu, parāsu, paţāru, sapāḫu (= csökkentés, feloldás, lazítás, döntés), kettu (= betegség), ḫarāşu, napādu, parāsu (= megszakítani, csökkenteni, dönteni), ašilalû (= díszít), ebēru (= öröm, ünnep), riāšu (= örvendezni), rīšātu (= örvendezés, ünnep), ḫaşābu (= törés), šebēru (= törni), ḫabālu (= rosszat tenni, erőszakoskodni), kalû (= visszatartani, gátolni), sulû (= út, sáv), eqbu (= nagyon), sūqu (= út)
11 𒀸𒋩         AŠ×SUR (= egy kenyér vagy egy tál étel)
   aš×šur, aš×sur
12 𒈮      
 
 
MUG
  mukku (= gyenge minőségű gyapjú)
15 𒍪        
 
ZU (=tudni, megtanulni)
  edû, lamādu (= tudni, megtanulni), óbabiloni: „építőanyag típusa”
16 𒋢        
 
SU (= hús, test, zsigerek, alámerülni, mosogatni), KUŠ (= bőr, test, személy), šu (igeképző), SUG6 (= kölcsöntörlesztés, cserélni)
  šīru (= hús, zsigerek), ţebû (= vízbe merül mosakodáshoz), mašku (= bőr), zumru (= test, személy), apālu (= törlesztés), riābu (= cserél, megtorol, visszafizet)
 
 
ARATTA (= nehéz, fontos, dicséret, dicsőség), kabtu (= „nehéz, fontos, dicséret, dicsőség), tanattu (= dicsőség, dicséret)
17 𒊿       
 
SU×A, ŠEN (= csata, háború, üst, tiszta, tisztítani, vadmacska), ALAL (= cső), DUR10 (= fejsze)
 
 
šurānu (= vadmacska), pāštu (= fejsze), qablu (= csata), šašmu (= harc), ruqqu (= üst), ellu (= rituális tisztítás)
18 𒀴      
 
 
ARAD (= szolga), NITA2 (= férfi, egy madár), IR3 (= hatalmas, beszéd)
 
 
-ir3-, -er3-, -war3-, ardu (= szolga), zikaru (= férfi), gašru (= nagyon erős, erőteljes), tēltu (= beszéd)
19 𒀵    [4] ARAD2 (ARAD×KUR) (= férfi, hatalmas), IR11 (= szolga, rabszolga), NITAx (= férfi)
zikaru (= férfi), ardu (= szolga, rabszolga)
20 𒌗       UD×EŠ, iti, udu
 
 
iti
𒌚   ITI (DU-šeššig)
 
 
iti
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

22 – 40 szerkesztés

MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
22–23 𒋚         ŠUBUR (= sertés), ŠAḪ
 
 
ardu (=szolga), šaḫ (újasszír ŠAḪ×KID2), šaḫ (hett. = sertés)
24 𒅗         KA (= KAG2, összetett igékben előforduló elem, száj, kapu, ajtó), KIR4 (= GIRI17, hiéna), KIRI3 (= orr), ZU2 (= eke része, penge, kapa éle, faltörő kos hegye), DUG4 (= DU11, beszélni, mondani), gu2, INIM, ENIM (= szó, beszéd, ügy, ügyek, anyag), e7 (= befejezett és befejezetlen igék többes száma, bizalom), GU3 (= hang, kiáltás, zaj), SU11 (= datolyapálma), SUMURx (= dühös, haragos), UZUGx (= ZUḪ, cella, oltár, jó dolgok, kincs, kincstár), ZUḪ (= lopni)
 
 
ka, qa3, pi4, būşu (= hiéna), šinnu (= eke része, penge), atwû (= beszéd, szó), dabābu (= beszélni, beszélgetni), qabû (= mondani, beszélni, parancsolni), tukultu (= bizalom), óbabiloni nagbu, napḫaru (= összeg, összesen, teljesen), aḫu, kišādu, tikku (= pénzváltó, oldal, nyak), amatu (= szó, beszéd, ügy, ügyek, anyag), rigmu (= hang, kiáltás, zaj), (= száj), bābu (= kapu, ajtó), appu (= orr), (= datolyapálma), ezzu (= dühös, haragos), šamru (= haragos), sagû, sukku (= oltár, kápolna), šinnu (= fog [fn]), šarāqu (= lopni)
25 𒅨  
 
 
  KA×gir; KA×gir2; KA×gir4 (= nádszőnyeg)
KA×GIR2
26 𒅲       KA×LI, MU7 (= összenyomni, széttépni, ráolvasás, varázslat, zenélni), mu7-mu7 (= zaj), TU6 (= ráolvasás, varázslat), ŠEGx (= hang, kiáltás, zaj)
ḫašû (= összenyom, aprít), šiptu (= ráolvasás, varázslat), ramīmu, rigmu (= zaj)
28 𒅽     KA×RU
29 𒅜     KA×BAD, UŠ11 (= méreg)
imtu (= méreg, kígyóméreg)
30 𒅞       KA×MAŠ, bar, ukkin
ukkin, bar
31 𒅻       KA×NUN, NUNDUM (= perem, karima)
šaptu (= perem)
32 𒅾       KA×SA, SUM4, (= SUN4, szakáll), SU6 (= datolyapálma)
(= datolyapálma), ziqnu (= szakáll)
33 𒅤     KA×KAR2, PU3 (= száj)
  (= száj)
34 𒅚     KA×AD.KUG, KA×AD.KU3, ka×ku3
35 𒅺     KA×NE
36 􀀁         KA×UR2
ka×ur2
37 𒅪     KA×KIB, ka×gis.gis
38 𒅯       KA×GAG
kir14 (óa), ka×kak (úa, úb)
39 𒆋     KA×UŠ, ka×uš
40 􀀂       KA×PA
ka×pa
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

41 – 60 szerkesztés

MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
41 􀀃       KA×GIŠ
ka×giš
42 𒆂     KA׊ID, ŠEG10 (= ŠED14, rigmu, hang, kiáltás, zaj)
43 𒆈     KA×U2, TUKUR3 (= rágni, harapni, nyírni, birkanyírás), gaşaşu (= rágni), kasāsu (= harapni, rágni), sepû siki (= elvág, letép)
44 𒅢     KA×GA
45 𒅿     KA×SAR, MU11 (= MA8, ḫašû, szétzúz, összemorzsol)
46 𒅛     KA×AŠ2
47 𒅝  
 
  KA×DUB2, KA×BALAG, ŠEG11, ŠED15 (= rigmu, hang, kiáltás, zaj)
48 𒆀     KA׊A
49 𒆃     KA׊U, šudu2, ŠUD3 (= ikribu, imádság, odaadás, áldás)
50 𒆁       KA׊E, TUKUR2 (= rágni, harapni, nyírni, birkanyírás, jelentős), kabtu (= nehéz, fontos), gaşaşu (= rágni), kasāsu (= harapni, rágni), sepû siki (= elvág, letép)
51 𒆉       KA×UD, tux (= vezető)
zu9, babalu (= vezető)
52 𒅼     KA×PI
53 𒅠     KA×ERIN2, KA×ERIM
54 𒅮       KA×IM, bun2
55     KA×ḪAR
56 𒆇       KA×U
57 𒅸     KA×MI
58     KA×EŠ6
59 𒅭     KA×IGI
60 𒅰     KA×KI
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

61 – 80 szerkesztés

MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
61 𒅴       KA×ME, EME (= nyelv)
  lišānu (= nyelv)
𒅶     KA×ME.GI
𒅵     KA×ME.DU
𒅷     KA×ME.TE
62 𒅡     KA×ZID2 (KA×ZI3), KA׊E, MA5 (= égetés, szárítás, összezúz, széttép), ḫašû (= összezúz, széttép)
63 𒅬     KA×GUR7 (= KA×GURU7, KA×SIG2.AḪ.ME.U, ka-guruk, kagurrû, magtárfelügyelő)
64 𒅘       KA×A, NAĜ (= NAG, inni)
  nag (óa), nag, nak, naq (ób, úb), šatû (= inni)
65 𒅥       KA×NIG2, GU7 (= KU2, enni, elfogyaszt, négyzet)
  akālu (= enni, elfogyaszt)
66 𒅦     KA×KADRA (KA×NIG2.ŠA3.A)
67 􀀅       KA×AŠ3
68 𒆄     KA×SIG
69 𒅫     KA×GU
70 􀀄       KA×LUM
71 𒌷         URU (= településsel kapcsolatos fogalmak szemantikai komplementuma, emelkedett, erős), IRI (= ERI, város), BANŠUR (= tábla), ri2, u19
 
 
uru (óa, hett), eri, iri, ri2, re2 (ób, úb), URU, IRI (úb), akkád ālu (= város), paššūru (= tábla), dannu (= erős, erőteljes, hatalmas, nagy), šapsu (= Nap), şīru (= emelkedett, legfelsőbb, pompás, kiemelkedő)
72 𒍋     URU×TU, šeg5
73 𒌺     URU×BAR
  ukkin
74 𒌾     URU×KAR2, URU11 (= vetés, művelés, város, akk. erēšu = vetés, ālu = város) URU×GAN2 (úa)
75 𒍎     URU×URUDA, URU×URUD, BANŠUR (= tábla)
  BANŠUR, paššūru (= tábla)
76 𒌼     URU×GA, šakir3
77 𒍍     URU×UD, URU2 = abūbu (= árvíz, özönvíz, város), ERIM4, akk. išittu (= raktár, kincstár), ālu (= város)
78 𒍌     URU×UL
79 𒍂     URU×IGI, BANSURx
  asari
80 𒍇     URU×MIN, u18
  gišgal
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

81 – 100 szerkesztés

MZL piktogram sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
unicode óbabiloni akkád
81 𒌸     URU×A
82 𒍁     URU×ḪA
83 𒌿     URU×GAR, URU×NIG2, ERIM3, akk. išittu (= raktár, kincstár)
84 𒍀     URU×GU, GUR5 (= vágni, reszelni, őrölni, metszeni, díszíteni), kasāmu (= vágni), kaşāşu (= őrölni, reszelni), urrû (= díszíteni, metszeni)
85 𒇷         LI, (= ág, gally), le, en3, GUB2 (= fürdik, mossa magát, tiszta, tisztítani)
 
 
li, le, larû (= ág, gally), ramāku (= fürödni, mosni)
86 𒌅         TU (= pap, bárány, csökkenteni, kivonni, fiatal), ḪUDUŠ (= társadalmi státusz, menyasszony/vőlegény?), TUR5 (= DU2, betegség, kór, megbetegedni), TUD (= DU2, szülni, születni, várandós)
 
 
tu, du3, ḫuduššu (= egy korcsoport), marāşu (= megbetegedni), murşu (= betegség, kór), şeḫērum (= csökkenteni, fiatal, kicsi), alādu (= szülni, születni)
87 𒆭     ku4
 
 
ku4
88 𒋽       URU5 (ḪAR×DIŠ = árvíz, özönvíz), gur8, TE-gunû
abūbu, abābu (= árvíz, özönvíz), šubtu (= ülés, lakás), uru5
89 𒆷         LA (= felügyelet, ellenőrzés, mérés, egyensúly, felfüggesztés, gabonaszitálás, készíteni, árusító hely, fenék, bőség, boldogság, vágy), ŠIKA (= szilánk)
 
 
-la-, alālu (= letenni, felfüggeszteni), hanāqu (= prés, szorítani), hiāţu (= felügyelet, ellenőrzés, kimérés), kamû, kasû, şimittu (= kötődés), kullumu (= megmutatni, jelezni), šaqālu (= mérlegelni, fizetni), šuqalulu (= [le]akasztani), išḫilşu (= szilánk), zarû (= szitálni), šuḫḫu (= elárusító hely, fenék), lalû (= bőség)
90           APIN (= eke, vetőmag), ENGAR (= paraszt, hivatalos személy), ABSIN3 (= barázda), URU4 (= betegség, baj, földművelés, vetés [ige]), EREŠ4 (= földműves)
𒀳  
 
  epinnu (= eke, vetőmag), ikkaru (= paraszt, hivatalos személy), abšinnu (= barázda), šer'u (=?), maškadu (= egy betegség), errēšum (= földműves), erēšu (= vetés [ige])
91 𒈤      
 
  MAḪ (= nagy, hatalmas)
 
 
kabtu (= nehéz, fontos), mādu (= minden, számos), rabû (= nagy, növekszik), şīru (= emelkedett, páratlan, legfőbb, nagyszerű, pompás, ragyogó, kiemelkedő, kimagasló), maḫ
92 𒉽       pa4, PAB/PAP (= elsősorban, kiemelkedő, apa, férfi, férfias, testvér, férőhely, tárolókapacitás, hajókapacitás), KUR2 (= különböző, furcsa, elidegenedett, ellenséges, változás, hajókapacitás egysége)
  abu (= apa), aḫu (= testvér, fivér), ašarēdu (= elsősorban/legfontosabb), zikaru (= gonosz, férfias), nakāru, šanû (= különböző, furcsa, elidegenedett, ellenséges, változás), pab (óa), pab, pa4 (ób), pap, pab (úa, úb)
92 és 585 𒍙     KUR2.IR.GIDIM2, utuki
93        PAB.ḪAL (= titok, kincs, szűk hely), PA4.ḪAL (= láb), puš2
nişirtu (= titok, rejtély, kincs, félreeső hely), pušqu (= szűklátókörűség, nehézség)
94       
 
 
 
 
PAP.PAP, DIM4 (= ellenőrzés, megközelítés, hivatalos), MUNU4 (= festett, szakma), bulug3
   buqlu (= festett), sanāqu (= ellenőrzés), bulug3
95      PAP.IŠ, PA6 (= csatorna, öntözés), atappu, palgu (= csatorna, árok), pattu (= csatorna)
96      PAB.E, PA5 (= tok), E (= árpa?), guru21, SIMUG (= kovács, fémműves), nappāḫu (= fújtató)
𒂋    [5] E×PAB
97 𒆛     PAB.NA2, kam4, gam3
98 𒈬       MU (= ES, pénisz, férfi, fa, erdő, fajta), MU (= név, egy sor szöveg, fiú, év), MUḪALDIM (= szakács, MUḪALDIM+GAL = főszakács), SUḪ7 (= belső)
 
 
-mu-, šumu (= név), šattu (= év), muḫatimmu (= szakács), išaru (= pénisz), virile (= férfi, férfias), işu (= erdő), tāḫu (= belső?)
99 𒋡         SAL4 (= szita?), sala2, SILA3 (= hús vágása, töredék, út, edény, tárolókapacitás), SAGI (= nádköteg)
 
 
ḫupû (= töredék), sukū (= út), mīšertu (= szabvány méret, 1 sila térfogat), (= mérőedény), ka4, ga5, qa (óa, hett), sal2, sala2 (óa), sila2, qa (ób), sila3 (úb)
100 𒋂     šešlam
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

101 – 122 szerkesztés

MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
101 𒍤       ZI (= csipogás, vágni, eltávolítani, törölni, élet), ZID (= ZI, jog, igazság, igaz, hűséges), ZIG3 (= ZI, kijön, adószedés, emelés, mustra, duzzad, kiadás, emelkedik), ZE (= ZI, kivágás, törés, megsemmisítés, nyugtalanság, kitöröl)
  ZI, zi (hett.), numun2 (ób), şabāru ša işşuri (= madárcsipogás), baqāmu (= bátorság), barāšu (= gyávaság), naţāpu, nasāḫu (= könnyezés), napištu (= élet), dekû (= emelés), gapāšu (= emelkedik, duzzad), tebû (= felkelés, felmerülő, meghatározott), şītu (= kijárat, napkelte, kijön), ašāšu (= aggodalom), pasāsu (= kitörölni)
102      ZI.LAGAB
 
 
ZI.LAGAB, numun2
103      ZI.EŠ2
104      ZI.A
105 𒄃       GIL (= kincs), GILIM (= gát/akadály, csavar, kapocs, nehezen érthető, hazugság, lomb, erdő, nádkötél), GI16 (= ítélet)
  napraku (= csavar, keresztrúd), ḫannāqu (= fojtogató, egyfajta kapocs), egēru (= hazugság), parāku (= teljes hazugság), gūru (= lomb), ḫalbu (= erdő), kilimbu (= nádcsomag), šipţu (= ítélet)
106 𒋺       KID2 (= szakítani), tag4, tak4, taka4
  tag4 (óa), kid2, tak4 (ób), karāşu (= szakítani)
108 𒆐     kad2
109 𒆑     kad3
110 𒈾  
 
  NA (= összetett igék része, férfi, kő, kő súlya)
 
 
na, amēlu (= férfi), abnu (= kő, szikla)
111 𒊒         RU (= építészettel kapcsolatos fogalmak szemantikai komplementuma), šub
 
 
ru
112 𒉡  
 
  NU (= férfi, férfi nemi szervek, sperma, utódok, tagadás [ne, nem], nélkül)
 
 
lipištu (= férfi nemi szervek), awīlu (= férfi), lā, ula (= tagadás [ne, nem]), nu
113 𒁁         BAD, BA, BE (= távoli, nyitott, gabonacséplés), MUD2 (= vér), sun
 
 
pát, pád, pít, píd (óa), pè, pì (óa, hett), nu, pít, pít, úš, til, bat, baṭ (ób), be'ēšû, nesû (= messzi, távoli), petû (= nyitott), dāmu (= vér)
𒅂   IDIM (= zárt, támasztott, tompa, süket, gyenge, tehetetlen, egy személy, nehéz, fontos, tavasz, föld alatti víz, dühös, bolond), KIR5 (= alvilág, föld, ország, hegy, hegyek, kelet, keleti ember, keleti szél), sakku (= zárt), saklu (= egyszerű), ulālu (= gyenge, tehetetlen), kabtu (= nehéz, fontos), nagbu (= föld alatti víz), ekdu (= dühös, bolond), erşetu (= föld), mātu (= föld, vidék), šadû (= hegy, hegyek, a mitikus sumer őshaza)
𒌀   TIL (= teljes, öreg, hosszú, vég, mező, fából készült tárgy része, sírás, lárma, csatakiáltás), SUMUN (= öreg, öreg fa, piros, szuvas faanyag, nyílvessző), gamāru (= következtetés, teljesség), labāru (= öreg, hosszú), qatû (= vég, cél), nutāpu (= öreg fa), sumkīnu (= piros, szuvas faanyag)
𒍗   2 (= lekapcsolja, gátolja, vér, meghal, meggyilkol, halott, ób. halott nád), sekēru (= lekapcsolja, gátolja), dāmu (= vér, sötét), mâtu (= meghal), mūtu (= halál), tanūqātu (= csatakiáltás), šīsu (= sírás, kiáltás)
114 𒑘 EŠE3 (= egységnyi terület, egységnyi méret, egységnyi hossz), eblu (= egységnyi terület, egységnyi méret), ablu (= egységnyi hossz)
115 𒋓  
 
  ŠIR×ZID2, ŠIR×ZI3, ŠIR (= here, izzó), sir4, nu11 (ób, hett), išku (= here)
 
 
𒉢  
116 𒋔     ŠIR-tenû
117 𒆰         KUL (= tál, fogantyú)
 
 
laqātu (= gyűjteni), kabātu (= tisztelt személyek), naptanu (= étkezés), lakādu (= futni)
118 𒋾  
 
  TI (= nyílvessző, élet), TAL2 (= széles, bő)
 
 
ti (óa, ób, hett), di, di3 (óa, hett), rapāšu (= széles, bő)
  TI (= nyílvessző, élet)
119 𒁷  
 
  DIN (= ?), KURUN2 (= sör, vér, jó, édes), tin, GAMUN (= kömény)
 
 
tin, ten2, tanx (óa, hett), din (ób), kurunnu (= sör), dāmu (= vér, sötétség), ţābu (= jó, édes), kamûnu (= kömény)
120 𒈦    
 
 
 
  MAŠ (= határ, határos, kecske, áldozati állat, előjel, kamat, öntözési adó, tisztítás, ikertestvér)
maš (ób), bar, par2 (ób, hett), mişru (= határ, határos), bīru (= bikaborjú), urīşu (= kecskebak), şibtu (= kamat), ellu (= rituális tisztaság), māšu (= ikertestvér)
122 BAN2 (= egységnyi teher), sūtu (= kapacitás mérése)
121 𒁇   MAŠ (= ld. 120.), BAN (= ld. 122.) bar (= összetett igék alkotója, külső, oldalsó, hátsó, kívülálló, furcsa, vissza, váll, máj, félretesz, miatt, felvág, osztott, erőfeszítés), būdum, kabattu (= máj, váll), kawûm, aḫû, warkatu (= oldal, oldalsó), qalāpu (= hámoz), salātu (= felvág), šalāqu (= felvág, kibont), MAŠDA2 (= gazella), şabītu (= gazella)
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

123 – 140 szerkesztés

MZL piktogram sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
unicode óbabiloni akkád
123      bar-an, KUNGA2, parû (= egy lóféle[6])
124         MAŠ.GU2.GAR3, DALLA (= fényes, fénylik, vad, heves, tüzes, ádáz), IDIGINA (= egy madár)
 
 
ellu (= rituális tisztaság), idigina (= Tigris folyó)
125      MAŠ.U, GIDIM2 (= szellem), eţemmu (= szellem)
126       MAŠ.U.U, MAS.MAN (= testvér, partner, társaság)
  GURUN (=GURUMx, meghajlítani, görbe, kerületi, íj, gurítani, megfékezni, korlátozni, vigyázni), GURUN, BURU7 (= gyümölcs, virág, ~figura, vonzerő), inbu (= gyümölcs, virág, ~alakú ékszer), kanāšu (= meghajol, be), kanānu (= gurítani), kapāpu (= görbíteni, íj), qadādu (= meghajol)
127 𒀝         ag, AK (= tenni, csinálni, cselekedni, formálni, eljárni)
 
 
ag, ak, aq (óa, ób, hett), epēšu (= tenni, csinálni, építeni)
128 𒀟       AG.UŠ.GIŠ, AG×SITA2 (= fegyverkészítés [faformálás])
129 𒀞  
 
      AG×ERIM, AG×ERIN2 (= csapatok felfegyverzése és összeállítása, toborzás), ME3 (= csata, harc)
me3 (óa, úa, hett), tāḫāzu (= csata)
130 𒈧        MAŠ.ḪI, MAŠ2 (= kecske, áldozati állat, kamat, öntözési adó)
 
 
maš2 (óa, ób), kun8 (ób), bīru (= bikaborjú), urīşu (= kecskebak), şibtu (= kamat)
131 𒆲          BAR.ḪI×NUN, BAR.AḪ, KUN (= farok, csatornanyílás), MEGIDAx (= koca)
 
 
kun (óa, ób, hett), zibbatu (= farok), šaḫītu (= koca)
132  
 
 
 
 
  ḪU (= lekaprani, kivágni), MUŠEN (= madár)
𒄷  
 
  ḫu (óa, ób, hett, úa), halāšu (= lekaparni, kivágni), işşūru (= madár)
133        ḪU.MA2, U5 (= föld típusa, földhalom, lovagolni, eke része, felső ajtópánt, hajókabin, irányítás átvétele, pásztor, teljesség, világ, ismeretlen jelentésű használat óbabiloni és ur III-korú feliratokban)
  šipku (= földhalom), ḫinnu (= hajókabin), kašāšu (= szerzés), rakābu (= lovaglás, felmászik, felszáll), rikbu (= hajólegénység, berendezés, felépítmény), šagammu (= felső ajtóforgó?), rē'û (= pásztor), kiššatu (= teljesség, világ), tabbānu (= ?)
134 𒉆  
 
  NAM (= konkrét megbízás, lesz, rendelet, végrendelet, végzet), SIM (= szita, szűrő), sin2
 
 
nam (óa, ób, hett), bir5, pir6 (ób), šīmtu (= amit rögzít, lesz, rendelet, végrendelet, végzet), napû (= szita), šaḫālu (= szita, szűrő)
135   
 
  NAM.ERIM, BURU5 (= madarak, kismadár, veréb, madárraj), işşūru (= madár)
136 𒅅         IG (= ajtó), gal2
 
 
ig, ik, iq, eg, ek, eq (ób, óa, hett), daltu (= ajtó)
137   
 
  ḪU.ḪI, MUD (= vér, létrehozni, ijedt, rémült, csonk, cső, foglalat)
 
 
mud (ób, óa), mut (hett), dāmu (= vér), banû (= létrehozni), parādu (= ijedt, rémült), uppu (= cső, foglalat)
138      ḪU.NA2, sa4 (= lefeküdni), utulu (= lefeküdni)
139 𒋥  
 
  ŠITA3 (=ŠITAN, vízvezeték, cső), rad
rat, rad (óa, hett), rāţu (= vízvezeték, cső)
140 𒍣       ZI (= csiripelni, vág, eltávolít, koptat, élet)
 
 
zi, ze (óa, hett, ób), şabāru ša işşuri (= csiripelni), baqāmu (= felbátorodni), barāšu (= bátorság), naţāpu–nasāḫu (= könnyezni), napištu (= élet)
MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád

141 – 150 szerkesztés

MZL unicode sumer–
óakkád
óasszír hettita–
hurri
újasszír–
újbabiloni
sumer
óbabiloni akkád
141 𒄀         GI (= lényeg, ítélet, nád, nádas, egységnyi hossz, elmegy, visszatér, körbejár, státuszváltozás)
 
 
gi, ge (óa, ób, hett), qì, qè (ób), šipţu (= ítélet), qanû (= nád), lamû (= bekerít, körbevesz), târu (= elmegy, visszatér)
𒄁    
 [7]
GI×E, si22, sig17
  gi×e, hurri ge6
142 𒊑         RI (= kiáltani)
 
 
ri, dal (óa, ób, hett), re, tal (óa, hett), şarāḫu (= kiáltani, jajgat, panaszkodik)
143–144 𒉣    
 
 
 
 
NUN (= fémtárgy, herceg, legelső, legjobb)
 
 
nun (óa, ób), zil, síl (ób), nunnu (= réztárgy), rubû (= herceg), NUNtenû (úa)
145          NUN.LAGAR, TUR3 (= istálló)
 
 
tùr (óa, ób), túr, dur (hett), tarbaşu (= istálló)
146 𒉥     
 
 
NUN.LAGAR×BAR/MAŠ, TUR3×BAR/MAŠ, IMMALx (= tehén, vadtehén), arḫu, littu (= tehén), TUR3×UŠ (úa), TUR3×NIG2 (úa)
147 𒉦      NUN.LAGAR×MUNUS/SAL (sum–akk), NUN.LAGAR×SAL (úa)
148 𒆏  
 
  KAB (= orrkötél, zabla vége), GAB2 (= bal kéz), ḪUB2 (= összetett igék alkotója, láb)
 
 
kab, kap, gáb, gáp (óa, hett, ób), ḫub2 (ób), kappu (= öv része), şerretu (= orrkötél, vezetőkötél), šumēlu (= bal kéz)
149 𒄸  
 
ḪUB2 (= mozgással kapcsolatos összetett igék alkotója, láb)
 
 
ḫub, ḫup (óa, hett), ḫub (ób)
150 𒄽  
 
  ḪUB2×UD, ḪUB (= mozgással kapcsolatos összetett igék alkotója)
  ḫub (óa, ób, hett), hup (hett)

Jegyzetek szerkesztés

  1. a b MZL = Borger: Mezopotamisches Zeichenlexikon
  2. A szójelek nagybetűvel, a szótagjelek kisbetűvel
  3. A kihúzott unicode-helyek többségénél az összetétel tagjaiból kirakható a jel. Előfordul azonban, hogy az unicode-karakterek között egyáltalán nincs olyan jel, ami Borgernél szerepel.
  4. rekonstruált
  5. rekonstrukció
  6. A lófélék megjelenését hagyományosan a hurrikhoz kötik, egyes elgondolások szerint azonban már a legkorábbi sumerek is ismerték a valódi lovat. Általában a KUNGA2 átírása onager.
  7. rekonstrukciók, a kiegészítő jel (E) helyzete bizonytalan

Források szerkesztés