Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs központja büntetés-végrehajtási intézmény. Költségvetési szerv, jogi személy.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

  • a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya továbbképzésének,
  • a büntetés-végrehajtási feladatok ellátását elősegítő továbbképzések, szakmai értekezletek, konferenciák szervezése, a résztvevőknek szállás és étkezés biztosítása, valamint
  • orvosi rehabilitáció, illetve rekreáció biztosítása a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében.

2007. június 30-i hatállyal jött létre a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Igal) megszüntetése és a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Konferencia Központja (Pilisszentkereszt) alapító okiratának módosítása útján.

Székhelye Pilisszentkereszten (2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.), telephelye Igalon (7275 Igal, Gábor u. 6.) található.

A szolgálati igénybevétellel nem érintett időszakban az üres férőhelyeket kereskedelmi szálláshelyként értékesítik.

IrodalomSzerkesztés

  • 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról,
  • 22/2007.(V. 24.) IRM rendelet a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Igal) megszüntetéséről,
  • 23/2007.(V. 24.) IRM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról.