Baccalaureus

alapfokozatú felsőoktatási végzettség

A baccalaureus (a. m. babérbogyós, babérkoszorús) olyan személy, akit babérkoszorúval ékesítettek fel. A legalacsonyabb akadémiai fokozat, melyet egyes korokban és országokban az egyetem (első három, esetleg négy évfolyamának) elvégzésével lehetett elnyerni. Ezt követte a magister (mester), majd a doctor (tanító) fokozat.

A baccalaureatus a középkori egyetemeken eredetileg azt az akadémiai fokozatot jelentette, amikor a diák elvégezte a triviumot, ami grammatikából, dialektikából és retorikából állt. Ezt követően a diák segédkezett a tanításban, majd a kvadriviéval folytatta a tanulmányait. Később a baccalaureus címet a bölcsészeti kar elvégzésével lehetett megszerezni, ami képesítette a diákot az egyetem többi karának látogatására is.

A heraldikában

szerkesztés
Baccalaureus
 
Friedrich von Schiller címere. Koszorús költői címét a sisakon látható babérkoszorú fejezi ki

Névváltozatok
Magyarul
koszorús (Szirmay Antal: Szathmár vármegye' fekvése, történetei, és polgári esmérete. Buda, II. 1810. címlap), borostyánkoszorús (Zolnay 1977. 145., 148.)
Más nyelveken
bachelor, fr: baccalauréat , cs: bakalář

Rövidítések jelentése

Angliában a baccalaureusi címmel rendelkezőknek jogukban áll címeradományért folyamodni a Címerhivatalhoz. Ez onnan ered, hogy a címmel rendelkezőknek érdemeikre való utalásul valamilyen rangjelölő eszközzel kell rendelkezniük. A babérkoszorú ebben a tekintetben a sisakra helyezett koronával egyenértékű. Ilyen babérkoszorút kaptak a győztes hadvezérek, a doktorrá avatottak, az énekesek és a koszorús költők,[1] akiknek koszorúját néha a címerábrázolásokon is láthatjuk.

  1. Például Bocatius János 1598. augusztus 12-én Rudolf királytól „koszorús családi költő" (poeta laureatus) címet és magyar nemességet nyert.

További információk

szerkesztés