Bathyllus (I. e. 1. század) római költő.

Középszerű költemények fűződnek a nevéhez. Ismertségét egy igazolatlan valóságtartalmú, a reneszánsz korában elterjedt, de feltehetőleg korábbi forrásokon alapuló történetnek köszönheti, amely a Donatus által írt Vergilius-életrajzban is olvasható. A fáma szerint Bathyllus elirigyelte Vergilius népszerűségét, s a nagy költőt plagizálva kívánt dicsőséget szerezni magának. Próbálkozását leleplezték, és erre a történetre utalhat Vergilius a „Sic vos non vobis" (’Így dolgoztok ti, de nem magatoknak’) szállóigéje.

ForrásokSzerkesztés

  • Világirodalmi lexikon I. (A–Cal). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1970. 746. o.