A beszámítás a szerződések jogában a szerződés teljesítésével összefüggő jogintézmény). A beszámításra Magyarországon a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.

A hatályos szabályozás szerkesztés

A beszámításról a hatályos Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) X. Fejezete rendelkezik. Ennek főbb szabályai:

Pénzkövetelések beszámítása szerkesztés

A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja.[1] A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.[2]

Pénzkövetelések beszámításának korlátai szerkesztés

Az elévült pénzkövetelést is be lehet számítani, ha a beszámítani kívánt pénzkövetelés elévülése a pénztartozás esedékessé válásának időpontjában még nem következett be.[3] Végrehajtható okirattal vagy egyezséggel meghatározott, továbbá közokiratba foglalt pénzkövetelésbe ugyanilyen pénztartozást lehet beszámítani.[4] Végrehajtás alól mentes pénzköveteléssel szemben olyan pénztartozást lehet beszámítani, amely a pénzköveteléssel azonos jogalapból ered. [5]

A beszámítás kizártsága szerkesztés

Beszámításnak nincs helye

 • a) tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve; és
 • b) a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben.[6]

A bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye. [7]

A beszámítás szabályainak alkalmazása nem pénzkövetelés esetén szerkesztés

A beszámítás szabályait megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló bármely más egynemű és lejárt követelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a tartozásába beszámítja.[8]

A már nem hatályos 1959. évi törvényben szerkesztés

A beszámításra a korábbi Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) XXIV. fejezetében a 296 - 297. §§ rendelkezései voltak az irányadók.

Jegyzetek szerkesztés

 1. 2013. évi V. törvény 6:49. § (1) bek.
 2. 2013. évi V. törvény 6:49. § (2) bek.
 3. 2013. évi V. törvény 6:50. § (1) bek.
 4. 2013. évi V. törvény 6:50. § (2) bek.
 5. 2013. évi V. törvény 6:50. § (3) bek.
 6. 2013. évi V. törvény 6:51. § (1) bek. §
 7. 2013. évi V. törvény 6:51. (2) bek. §
 8. 2013. évi V. törvény 6:52. §

Források szerkesztés

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

További információk szerkesztés

 •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap