Főmenü megnyitása
Bizalmam az ősi erényben (Budapest, Clark Ádám tér, várfal)

Bizalmam az ősi erénybenFerenc József királyi jelmondata.

Latin eredetije: Virtuti confido (bízom az erényben). Ebben a formában a király 1867-es megkoronázása alkalmából vert emlékpénzre került rá, míg a magyar változat később több pénzérmén is felbukkan.

A Kárpátia együttes egyik dalának is a címe.

»Bizalmam az ősi erényben« volt jelszavam, midőn egy negyed század előtt dicső elődöm szent koronája a nemzet szine előtt fejemre tétetett s ez által Magyarország apostoli királya és hű népei közt a kölcsönös szeretet és bizalom megerősödve, új zálogot nyert.

E bizalmamban nem csalatkoztam, mert a lefolyt huszonöt év alatt a magyarnak ősi erénye is: hű ragaszkodás királyához és rajongó szeretet hazájához minden alkalommal szivemelő Összhangzásban nyilvánultak, minek folytán nemcsak az ország szellemi és anyagi terén, a legörvendetesehb haladás és fejlődés mutatkozott, hanem az egész monarchia hatalmi állása is növekedett...

Ferenc József magyar király, a főrendekhez intézett legkegyelmesebb válaszának a részlete 1892-ben.[1]

További információkSzerkesztés